Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Haier Hk1600txve Me

Haier HK1600TXVE ME to wysokiej jakości produkt, który zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Urządzenie wyposażone jest w certyfikowane przez producenta systemy ochrony, które zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie. Produkt Haier HK1600TXVE ME objęty jest 24-miesięczną gwarancją, co oznacza, że wszelkie wady występujące w okresie gwarancji zostaną usunięte przez producenta bez dodatkowych kosztów. Dołączona do produktu instrukcja obsługi jest starannie opracowana i zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzenia. Dzięki zastosowaniu tych zabezpieczeń i wytycznych użytkownicy mogą cieszyć się bezpiecznym i bezproblemowym użytkowaniem produktu Haier HK1600TXVE ME.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Haier Hk1600txve Me

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E. 7. 2. Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, elektryk i elektromechanik - w Księgarni WSiP

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk, elektromechanik i elektryk. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E. 7 (Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Publikacja wyczerpująco omawia takie tematy, jak: konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, naprawy typowych uszkodzeń, zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym, materiały i narzędzia do napraw, technologia napraw, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pomiary elektryczne i przyrządy pomiarowe. Wiadomości teoretyczne zostały opatrzone licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy. Książka zawiera ponadto kolorowe schematy, rysunki oraz zdjęcia, które ułatwią uczniowi zrozumienie i zapamiętanie treści, a także pytania kontrolne, pomocne w procesie samooceny.

Dla nauczycieli dostępne są bezpłatne materiały metodyczne – do pobrania w Klubie Nauczyciela.

Artur Bielawski, Joanna Grygiel – wieloletni nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Rok wydania:2016Oprawa:MiękkaLiczba stron:296Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:161305EAN-13:978830214998651ISBN:9788302149986MEN:23/2016

Paczka

Waga0. 504 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

• Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

wierających olej roślinny lub do smażenia albo

produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

czeństwo zostanie częściowo ograniczone

(ale nie wyeliminowane całkowicie).
Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

całkowite otwarcie urządzenia.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

niami ich producentów.

• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

• Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

porne na wysoką temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem należy

wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

szenia.

– Nie używać zasobnika z detergentem po

ustawianiu programu ciągłego.

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

buchem.

• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

ciu łatwopalnych produktów.

• Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

dzenia.

Występuje zagrożenie poparzeniem!

• Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

gramu. Szyba może być gorąca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

rażeń i uszkodzenia urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

du zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

ani metalowych przedmiotów.

INSTALACJA

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura wynosi po‐

niżej 0°C.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

• Nie instalować urządzenia w miejscach, które

uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

pomiędzy urządzeniem i podłogą.

• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

nem.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

korzystać z wcześniej używanych węży.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, które nie były używane przez

dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

aż będzie ona czysta.

POLSKI

5

 • FirmaO nas
 • ReferencjeAktualnościKarieraElektroniczny obieg dokumentów
ProduktyCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS Compact - podwieszane Centrale kompaktowe TOP VENTUS Compact z pompa ciepła VENTUS Compact - stojące VENTUS VENTUS PRO VENTUS N-TYPE Węzły pompowe VOLCANO
 • WING PROWING
 • Program doboruClimaCADEH CADVTS BIMDo pobraniaCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneNagrzewnice wodneKurtyny powietrznePliki firmyREVIT BIMMateriały dodatkoweSerwisKontakt

  Excellence in simplicity

  Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Haier Hk1600txve Me

  Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Haier Hk1600txve Me

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja obsługi produktu Haier Hk1600txve Me