Informacje o usługach Hitachi Srw 0ex

Hitachi SRW 0EX to wydajna, wielofunkcyjna usługa informacyjna oferowana przez Hitachi. Służy do zarządzania zasobami informacyjnymi w organizacjach wszelkiego rodzaju. Umożliwia uzyskanie dostępu do danych i informacji z różnych źródeł, w tym z systemów zarządzania danymi i aplikacji. Pozwala również użytkownikom na łatwą integrację danych i informacji z różnych systemów, bezpieczne przechowywanie danych i wykorzystywanie ich w codziennych zadaniach. Oprócz tego Hitachi SRW 0EX oferuje wsparcie dla wielu języków i formatów plików, dzięki czemu można łatwo tworzyć i analizować dane i informacje.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o usługach Hitachi Srw 0ex

Nazwa pliku: ultimate_short_throw_2012. pdf

Rozmiar pliku: 1. 45Mb

Suma kontrolna MD5: 276b17010c42a988094ed5a111c5f6ab

Suma kontrolna SHA1: a13ca0c5818a02d76c17855b0bd79307ff152273

1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Siedziba ABB PG Business Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajduje się w Polsce,

w województwie mazowieckim, powiecie warszawskim, gminie M. St. Warszawa, miejscowości Warszawa.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000787719.

Spółce nadano numer identyfikacyjny REGON 383431370 oraz numery identyfikacji podatkowej dla potrzeb

rozliczenia podatku od towarów i usług 9522196923 oraz PL 9522196923. Spółka jest też podatnikiem

podatku dochodowego od osób prawnych o numerze 9522196923.

Przedmiot działalności Spółki zgodnie ze Umową Spółki, szczegółowo opisany w Dziale 3 Odpisu Aktualnego

z Rejestru Przedsiębiorców, obejmuje między innymi:

1/ 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem

2/ 82, 99, Z, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

niesklasyfikowana

3/ 58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

4/ 62, 03, Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

5/ 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

6/ 63, 11, Z, przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

7/ 63, 12, Z, działalność portali internetowych

8/ 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

9/ 62, 02, Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

10/ 69, 20, Z, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Na dzień 31. 12. 2019 r. schemat organizacyjny Spółki przedstawiał się następująco:

[Schemat]

3. ZATRUDNIENIE

Wielkość zatrudnienia na koniec 2019 roku kształtowała się następująco:

Stan zatrudnienia w osobach na dzień: 31. 2019

Ogółem 535

4. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W OKRESIE 23. 05. 2019 – 31. 2019

4. 1. Zmiany organizacyjne

Spółka ABB PG Business Services Sp. z o. o. powstała w 2019 roku poprzez podział spółki ABB Business

Services Sp. o.. Podział nastąpił przez wydzielenie majątku Spółki Dzielonej, na podstawie art. 529 § 1

ptk. 4. Kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały w kapitale Spółki.

Podmioty z grupy ABB prowadzące operacyjną działalność biznesową są wpierane w zakresie finansów,

systemów informatycznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz łańcucha dostaw przez Globalne i

Regionalne Centra Usług Wspólnych. Działalność ta prowadzona jest przez Spółkę Dzieloną, dlatego w

ramach podziału Grupa ABB uznała za ekonomicznie zasadne podzielenie Spółki Dzielonej, które wyodrębni

organizację dedykowaną dla świadczenia usług wsparcia organizacji PG w krajach obsługiwanych przez

Polskie centrum GBS i nada jej postać osobnej spółki.

4. 2. Zaniechanie działalności

W roku 2019 ABB PG Business Services Sp. nie zaniechała żadnej z prowadzonych działalności. 3. Istotne wydarzenia

Zostało ogłoszone, że w 2020 roku dywizję PG przejmuje Hitachi. ABB zachowa 19, 9 procent udziałów w

joint venture. Siedzibą joint venture będzie Szwajcaria jednak dla zapewnienia ciągłości biznesowej zespół

zarządzający będzie podlegać pod zarząd Hitachi.

5. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Wyniki finansowe Spółki na dz. 31. 2019 przedstawiały się następująco:

[Tabela]

6. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Działalność spółki będzie rozwijana w kierunku budowy kompleksowej architektury procesowej dla szybkiego

wsparcia zmieniających się modeli biznesowych, poprzez rozwój technologii, minimalizację kosztów, a także

wykorzystywanie korzyści skali przy, jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka finansowego.

7. INSTRUMENTY FINANSOWE

Stosowane przez Spółkę instrumenty finansowe zostały opisane w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowe

informacje i objaśnienia, nota 22.

8. CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka zostały opisane w sprawozdaniu finansowym w nocie 22.

  • strona główna
  • Nasi Partnerzy
  • Hitachi

Hitachi

Hitachi Koki to jeden z największych światowych producentów elektronarzędzi. Posiada 10 fabryk rozlokowanych na całym świecie dbając o to, aby zachowane byty najwyższe standardy jakości, a użytkownicy mieli możliwość osiągania korzyści z użytkowania najbardziej zaawansowanych i niezawodnych technologii. W Polsce przedstawicielem koncernu jest Hitachi Power Tools Polska Sp. z o. o.

Marka jest obecna na polskim rynku poprzez sieć swoich dystrybutorów już od początku lat 80-tych, zaś rejestracja firmy Hitachi Power Tools Polska Sp. nastąpiła w październiku 1997 roku.

Wartości firmy reprezentuje hasło Inspire the next, które tłumaczone jest jako Inspiruj przyszłe pokolenia. Jest to deklaracja dążenia do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń poprzez rozwój najnowszych technologii. Niezależnie od tego co pokaże przyszłość i jakie wyzwania staną przed koncernem, Hitachi pragnie inspirować swoich klientów poprzez oferowane produkty, systemy informatyczne i usługi.

Hitachi to marka przeznaczona dla segmentu profesjonalistów. Dla tych wszystkich, którzy cenią sobie doskonałe parametry techniczne oraz niezawodność. Elektronarzędzia naszej firmy doskonale sprawdzają się w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Hitachi jest członkiem European Power Tool Association.

Więcej informacji o Hitachi Narzędzia

Informacje o usługach Hitachi Srw 0ex

Bezpośredni link do pobrania Informacje o usługach Hitachi Srw 0ex

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o usługach Hitachi Srw 0ex