Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I

Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I to szczegółowy dokument, który zawiera informacje o instalacji, ustawieniach, naprawach i czyszczeniu części 4evac Loopdrive 4e Fim I. W instrukcji znajdują się szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby zainstalować, przetestować i naprawić części 4evac Loopdrive 4e Fim I. Instrukcja zawiera również informacje na temat wymaganych narzędzi, części zamiennych i bezpiecznych procedur montażu i naprawy. Jest to kluczowy dokument, który należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie części 4evac Loopdrive 4e Fim I.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I

Jak naprawić MAZDA: wystarczy wybrać swój model lub część samochodową

Kategoria części samochodowych

MAZDA instrukcje dotyczące naprawy i serwisowania

 • XEDOS

 • Seria B

 • MX-6

 • RX-7

 • 929

 • Seria E

 • MX

 • 818

 • BT-50

 • RX

 • BONGO

 • 1300

 • 1000

 • AZ OFFROAD

 • RX-4

 • FLAIR

 • 616

MAZDA - samodzielna naprawa i serwis krok po kroku

Chcesz uzyskać więcej przydatnych informacji?

Zadawaj pytania lub dziel się swoim doświadczeniem w zakresie napraw na forum samochodowym. Subskrybuj aktualizacje, aby nie przegapić nowych poradników.

Filmy do naprawy MAZDA - lista odtwarzania od AUTODOC CLUB

 • Play all playlists

  MAZDA instrukcja naprawy samochodu | Lekcje wideo krok po kroku

Wskazówki i triki do MAZDA

Twój osobisty menedżer wydatków na samochód, wskazówki serwisowe, przypomnienia o zbliżających się terminach i interwałach serwisowych, instrukcje samodzielnej naprawy - wszystko to w Twoim telefonie

Aby pobrać aplikację:

 • - zeskanuj kod QR
 • - pobierz z App Store
 • - pobierz z Google Play

Twój profil jest Twoim osobistym asystentem

Śledzi wydatki na auto, prowadzi książkę serwisową, harmonogram wymiany i zapisuje ulubione materiały, notatki i dokumenty

Samodzielna wymiana części w MAZDA

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI WYMIENNIKI POZIOME DWUPŁASZCZOWE SERII. 24 S O POJEMNOŚCI OD 100 DO 140 LITRÓW W OBUDOWIE PS W-E S W-E S W-E S Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytać instrukcję montażu i eksploatacji. Zwracać uwagę na wskazówki zawarte w instrukcji. Montaż tylko przez wykwalifikowanych instalatorów Wydanie

2 Spis treści Spis treści Wstęp WSTĘP RECYKLING I UTYLIZACJA STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Opis budowy BUDOWA I DZIAŁANIE Instalacja UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ WYMAGANIA INSTALACYJNE Podłączenie, uruchomienie PODŁĄCZENIE URUCHOMIENIE OPRÓŻNIANIE WYMIENNIKA MONTAŻ MODUŁU GRZEJNEGO OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE Konserwacja WYMIANA ANODY OCHRONNEJ Serwis Akcesoria Dane techniczne WYMIARY KRÓĆCÓW W-E xx. 24 S WYMIARY URZĄDZEŃ W-E xx. 24 S Karta gwarancyjna... 11 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Montaż, przeznaczenie: Montaż i instalację wymiennika należy zlecić wykwalifikowanej firmie instalacyjnej, Wymiennik należy wykorzystywać tylko do ogrzewania, magazynowania i zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową, Działanie: Dla zagwarantowania prawidłowego działania i niezawodności wymienników należy przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji Nie blokować zaworu bezpieczeństwa!!! Podczas podgrzewania wody może nastąpić kapanie z zaworu bezpieczeństwa - nie należy temu przeciwdziałać. Podczas napełniania urządzenia, w pierwszej kolejności napełnić zbiornik wewnętrzny a następnie płaszcz grzejny wymiennika. Konserwacja: Przy zainstalowanym elektrycznym module grzejnym, podczas wszelkich prac przy urządzeniu odłączyć moduł od sieci elektrycznej. Opróżnienie zbiornika c. w. u. można wykonać tylko po uprzednim opróżnieniu przestrzeni grzewczej wymiennika. Ochronną anodę magnezową wymieniać co 18 miesięcy. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Gwarancja: Firma NIBE Biawar udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia od daty sprzedaży na okres 60 miesięcy na zbiornik oraz 12 miesięcy na pozostałe elementy. OBJAŚNIENIA SYMBOLI W instrukcji stosuje się następujące symbole graficzne: Ten symbol informuje o zagrożeniu dla urządzenia lub bezpieczeństwa osoby. Ten symbol wskazuje przydatne informacje i wskazówki. UWAGA: za pomocą symboli oznaczono istotne informacje w celu ułatwienia zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak użytkownika i instalatora od przestrzegania wymagań nie oznaczonych za pomocą symboli graficznych! NIBE-BIAWAR sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów. 1

3 1. Wstęp 1. 1 WSTĘP Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór urządzeń marki BIAWAR. Aby móc w pełni skorzystać z zalet tego urządzenia, prosimy przed użyciem przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdziały dotyczące informacji ogólnych, działania i konserwacji oraz warunków gwarancji. Prosimy przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu i udostępnić ją w razie potrzeby. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Rozdziały niniejszej instrukcji dotyczące instalacji, przeglądów i konserwacji są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanych instalatorów. 1. 2 RECYKLING I UTYLIZACJA Zgodnie z zasadami firmy BIAWAR wymienniki te zostały wytworzone z materiałów najwyższej jakości przy wykorzystaniu najnowszej technologii i rozwiązań niezagrażających środowisku naturalnemu. Przy wyborze materiałów uwzględniono zarówno możliwość ponownego wykorzystania materiałów (recyklingu), możliwość zdemontowania i oddzielenia elementów nie nadających się do recyklingu, jak również zagrożenia wynikające z utylizacji tworzyw nie dających wykorzystać się wtórnie. Wasze urządzenie składa się w ponad 90% z części, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, dzięki czemu nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi. Rys. 1 Wymiennik W-E xx. 24 S 1. 3 STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM Wymienniki ciepłej wody BIAWAR służą wyłącznie do podgrzewania, magazynowania i zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową w gospodarstwach domowych, budynkach użyteczności publicznej, itp. Wymienniki poziome z wymiennikiem płaszczowym W-E xx. 24 S służą do podgrzewania wody przy współpracy z niemal każdą instalacją centralnego ogrzewania. Są łatwe do instalowania, bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, przy czym podczas montażu i eksploatacji należy zawsze stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji. Podgrzaną wodę można doprowadzić do kilku miejsc czerpalnych, np. : wanna, umywalka, zlew. Wszystkie wyroby wyposażono w podłączenie układu cyrkulacyjnego, króciec do montażu grzałki elektrycznej oraz osłonę czujnika termostatu. Wymiennik służy do ogrzewania, magazynowania i zaopatrywania w wodę na cele użytkowe. Każde niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest niedozwolone. Inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody nie odpowiada producent ani dostawca. 1

4 2. Opis budowy 2. 1 BUDOWA I DZIAŁANIE Wymienniki poziome z wymiennikiem płaszczowym typu W-E xx. 24 S występują w pojemnościach 100, 120 i 140 l. Są urządzeniami ciśnieniowymi, tzn. ciśnienia w nich panujące są równoważne ciśnieniom w instalacjach. Wymienniki poziome dwupłaszczowe serii W-E xx. 24 S to urządzenia o największej wydajności ciepłej wody wśród wymienników poziomych. Zbiornik oraz płaszcz wymiennika wykonany jest z wysokogatunkowej blachy stalowej i wyposażony jest we wszystkie niezbędne przyłącza: do wody ciepłej i zimnej, przyłącza do obiegu cyrkulacyjnego, króćce do montażu modułu elektrycznego, osłonę czujnika temperatury. Do ogrzewania wody wykorzystywany jest płaszcz stalowy otaczający zbiornik z podgrzewaną wodą. Przez przestrzeń pomiędzy płaszczem a zbiornikiem przepływa gorąca woda z sieci centralnego ogrzewania. Taka konstrukcja wymiennika umożliwia bardzo szybkie podgrzewanie wody w całym zbiorniku, gdyż oddawanie ciepła odbywa się niemal na całej jego powierzchni Izolację cieplną zbiornika stanowi gruba warstwa pianki poliuretanowej, która zmniejsza do minimum straty ciepła. Izolacja PUR jest bardzo trwała, wykazuje wysoką odporność na działanie czynników erozyjnych oraz zapewnia bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Wymienniki W-E xx. 24 S oferowane są w atrakcyjnej obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co korzystnie wpłynęło na walory estetyczne urządzenia. W każdej z wersji zbiornik ciepłej wody użytkowej zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową, co maksymalnie wydłuża żywotność zbiornika. Wymienniki przystosowane są do pracy przy dopuszczalnym ciśnieniu w płaszczu grzejnym max. 3bar, zbiorniku c. max. 6bar. OPIS: 1. Anoda magnezowa 2. Odpływ ciepłej wody użytkowej 3. Dopływ wody grzewczej 4. Płaszcz grzejny 5. Cyrkulacja 6. Króciec do montażu modułu grzejnego (pod pokrywą) 7. Osłona czujnika temperatury (pod pokrywą) 8. Dopływ zimnej wody z zastawką rozpraszającą 9. Odpływ wody grzewczej Rys. 2 Przekrój wymiennika W-E xx. 24 S 2

5 3. Instalacja 3. 1 UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ Wymiennik ze względu na swoją konstrukcję może być instalowany wyłącznie w pozycji poziomej. Urządzenie można zawiesić w dowolnym miejscu wygodnym dla użytkownika (np. w piwnicy, kotłowni, itp. ). Co do zasady miejsce instalowania wymiennika należy dobrać w sposób umożliwiający odpowiednio racjonalne prowadzenie instalacji wody użytkowej jak i przewodów grzewczych. Zaleca się ustawić wymiennik w jak najbliższym sąsiedztwie źródła ciepła, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych strat ciepła. Dodatkowo dla uniknięcia strat energii wszystkie przewody hydrauliczne należy zaizolować. Ze względu na znaczny ciężar urządzenia napełnionego wodą, jego zawieszenie możliwe jest na ścianach posiadających odpowiednią wytrzymałość. Do zawieszenia zaleca się stosowanie specjalnych wieszaków produkcji BIAWAR (wieszaki nie są w wyposażeniu fabrycznym wymiennika, można je nabyć jako akcesoria dodatkowe u producenta lub w punktach sprzedaży). NIBE - BIAWAR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zawieszenia wymiennika. Przy montażu wymiennika należy wziąć pod uwagę przestrzeń potrzebną w przypadku konieczności wymiany ochronnej anody magnezowej równą w przybliżeniu długości anody. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca do montażu, można zastosować anodę tytanową- jej montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta anody. Zachowanie minimalnego odstępu zaleca się również od strony króćca do montażu modułu grzejnego. Umożliwi to w przyszłości ewentualny montaż grzałki elektrycznej. Wielkość minimalnych odstępów dla wymiany anody (A min) i dla grzałek typu ME oraz ME produkcji BIAWAR (B min) podano w Tabeli 1. 3 Minimalne odległości do wymiany anody i instalacji grzałki elektrycznej Tabela 1 Zalecane minimalne odległości od ścian ze względu na montaż anody magnezowej i grzałki elektrycznej. Odległość jedn. Wymiennik W-E S W-E S W-E S A min* mm B min ME mm 500 ME mm 550 *- w przypadku montażu anody tytanowej, odległość ta może zostać skrócona do 250 mm 3

6 3. 2 WYMAGANIA INSTALACYJNE Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie wymiennika powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalator powinien poinformować użytkownika odnośnie funkcji wyrobu oraz udzielić niezbędnej informacji co do bezpiecznego użytkowania. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymiennik należy podłączyć do sieci wodociągowej o ciśnieniu wody min. 1 bar, max. 6 bar i instalacji grzewczej o ciśnieniu nie przekraczającym 3 bar, zgodnie ze schematem instalacyjnym (Schemat instalacyjny patrz Rys. 4). Przy każdym podgrzaniu ciepłej wody w wymienniku powiększa się objętość wody, dlatego też każdy wymiennik musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa i przewód odpływowy doprowadzony do kanalizacji lub kratki ściekowej, gdzie wypływająca woda nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę bezwzględnie musi być zamontowany zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu znamionowym 6 bar!!! Montaż jakichkolwiek przewężeń (np. reduktorów, osadników zanieczyszczeń, zaworów spustowych itp. ) pomiędzy wymiennikiem a zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolony. Dopuszcza się jedynie montaż trójnika z zaworem spustowym, umożliwiającym opróżnienie zbiornika (Rys. 4 poz. Nie należy zamykać zaworu bezpieczeństwa ani przewodu odpływowego, tak aby w wymienniku nie mogło powstać nadciśnienie. Podczas podgrzewania wody może następować wyciek z zaworu bezpieczeństwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno temu zapobiegać, ponieważ zablokowanie zaworu bezpieczeństwa może być przyczyną awarii zbiornika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zalanie pomieszczenia w wyniku zadziałania zaworu. 8). W celu zminimalizowania zjawiska wypływu wody z zaworu bezpieczeństwa, związanego z rozszerzalnością cieczy, zaleca się zainstalowanie naczynia przeponowego na przyłączu zimnej wody użytkowej, które będzie stabilizowało ciśnienie w instalacji c. i tym samym minimalizowało nadmierny wypływ wody przez zawór bezpieczeństwa (Rys. Nie wolno korzystać z wymiennika jeżeli występuje niedrożność zaworu bezpieczeństwa. Dodatkowe wymagania instalacyjne: Jeżeli ciśnienie w instalacji przekracza 6 bar, należy w instalacji doprowadzającej wodę, zamontować przed zaworem bezpieczeństwa zawór redukcyjny. W celu zwiększenia wydajności wymiennika zaleca się podłączenie pompy obiegowej na doprowadzeniu wody grzewczej, sterowanej układem automatyki kotła. W przypadku przerwy w użytkowaniu, i możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa zamarznięcia wody, należy opróżnić wymiennik z wody przez zawory spustowe. Uchroni to przed zniszczeniem wymiennika (Opróżnianie wymiennika patrz pkt. 4. 3). Na przewodzie powrotnym wody grzewczej należy przewidzieć zawór spustowy, umożliwiający opróżnienie przestrzeni grzejnej wymiennika (Rys. 4a). 4

7 OPIS: 1. Wymiennik W-E xx. 24 S 2. Zawór odcinający 3. Zawór bezpieczeństwa 4. Zawór spustowy 4a Zawór spustowy do opróżniania płaszcza grzejnego 5. Reduktor ciśnienia 6. Zawór zwrotny 7. Pompa cyrkulacyjna 8. Naczynie przeponowe Rys. 4 Schemat instalacyjny wymiennika W-E xx. 24 S 4. Podłączenie, uruchomienie 4. 1 PODŁĄCZENIE Przed montażem wymiennika zaleca się przepłukać zbiornik wewnętrzny oraz płaszcz grzejny wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, mogących dostać się do wymiennika w procesie produkcyjnym. Przy instalowaniu wymienników W-E xx. 24 S zalecamy postępować wg. poniższej instrukcji: Po usytuowaniu wymiennika w odpowiednim miejscu należy (numeracja króćców wg Rys. 2): 1. Podłączyć króciec poboru ciepłej wody użytkowej (2) do dowolnej ilości punktów czerpalnych, 2. Podłączyć doprowadzenie (3) i odprowadzenie (9) wody grzewczej do wymiennika płaszczowego, 3. Jeśli instalacja wyposażona jest w cyrkulację, podłączyć ją do króćca 5, 4. Zainstalować przewód zimnej wody (8) z wymaganą armaturą bezpieczeństwa, 5. Podłączyć niezbędne czujniki temperatury (7), 6. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń. 2 URUCHOMIENIE Po wykonaniu w/w. czynności wymiennik należy napełnić wodą i przeprowadzić odpowietrzenie. Podczas napełniania urządzenia, w pierwszej kolejności napełnić zbiornik wewnętrzny wodą i pozostawić pod ciśnieniem roboczym, a następnie płaszcz grzejny wymiennika. Przy zainstalowanym elektrycznym module grzejnym, przed podłączeniem do instalacji elektrycznej, należy w pierwszej kolejności napełnić zbiornik wodą. Napełnienie i odpowietrzenie wymiennika: 1. Otworzyć zawór odcinający zimną wodę użytkową na dopływie (sieć wodociągowa) i jeden z punktów poboru ciepłej wody, 2. Napełniać zbiornik do momentu równomiernego wypływu wody w punkcie poboru wody użytkowej, 3. Napełnić płaszcz grzejny zawracając uwagę na jego odpowietrzenie, 4. Sprawdzić szczelność instalacji 5. Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa. Po napełnieniu i odpowietrzeniu zbiornika c. oraz płaszcza grzejnego, urządzenie jest gotowe do pracy. 5

8 Przed pierwszym nagrzaniem, lub po dłuższej przerwie w eksploatacji, otworzyć armaturę poboru ciepłej wody, w celu sprawdzenia, czy zbiornik jest wypełniony wodą i czy zawór odcinający na przewodzie zimnej wody nie jest zamknięty. W przypadku przerwy w użytkowaniu, i możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa zamarznięcia wody, należy opróżnić zbiornik wewnętrzny oraz płaszcz grzejny z wody przez zawory spustowe. Uchroni to wymiennik przed zniszczeniem (Opróżnienie wymiennika patrz pkt. 3 OPRÓŻNIANIE WYMIENNIKA Opróżnienie zbiornika c. W celu opróżnienia wymiennika oraz płaszcza grzejnego należy postępować wg poniższej instrukcji: 1. W przypadku zainstalowanego modułu grzejnego, w pierwszej kolejności odłączyć moduł od sieci elektrycznej. Wyłączyć urządzenia grzewcze zasilające wymiennik oraz poczekać do całkowitego wystygnięcia wody w zbiorniku, 2. Zamknąć zawór na doprowadzeniu wody grzewczej i opróżnić płaszcz wymiennika przez zawór spustowy (patrz Rys. 4a), 3. Zamknąć zawór doprowadzający zimną wodę (sieć wodociągowa) do urządzenia, 4. Odkręcić jeden z punktów poboru ciepłej wody celem odpowietrzenia zbiornika, 5. Otworzyć zawór spustowy na doprowadzeniu z. (patrz Rys. 4) i opróżnić jego zawartość. W przypadku ponownego uruchomienia wymiennika, po całkowitym opróżnieniu, należy postępować zgodnie z pkt. 2 Uruchomienie. 4 MONTAŻ MODUŁU GRZEJNEGO W każdym wymienniku z tej serii istnieje możliwość zamontowania elektrycznego modułu grzejnego. Zaleca się montaż modułów firmy BIAWAR o mocach 1, 5 kw ME i 2 kw ME Przy montażu modułu zalecamy postępować wg poniższej instrukcji: Rys. 5 Montaż modułu grzejnego 6

9 OPIS: 1. Opróżnić wymiennik zgodnie z pkt. 3 Opróżnianie wymiennika, 2. Odkręcić wkręty mocujące pokrywę po stronie króćca do montażu modułu grzejnego (Rys. 5 poz. 1), 3. Zdjąć obudowę i wyciąć otwór o średnicy ok 80 mm. (Rys. 2 i 3), 4. Wykręcić korek G 1 ¼ a następnie wkręcić grzałkę do króćca modułu grzejnego (pamiętając o odpowiednim uszczelnieniu gwintu), 5. Założyć pokrywę z wyciętym otworem i przykręcić wkręty mocujące, 6. Ponownie napełnić wymiennik (napełnienie zgodnie z pkt. 2 Uruchomienie), 7. Sprawdzić szczelność zamontowanego modułu. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności można podłączyć moduł do zasilania (zgodnie ze schematem instalacyjnym modułu grzejnego). Zaleca się: 4. 5 OSTRZEŻENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE Wymienniki są bezpieczne i niezawodne w eksploatacji pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad: Co 18 miesięcy wymieniać ochronną anodę magnezową- warunek zachowania gwarancji. Istnieje możliwość zamiany anody magnezowej na tytanową pod warunkiem poprawności podłączenia anody tytanowej, zgodnie z instrukcją montażu producenta anody. Sprawdzać działanie zaworu bezpieczeństwa w sposób podany przez producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany W celu wydłużenia żywotności zbiornika oraz ograniczenia możliwości poparzenia się wodą, zalecamy, aby nastawa temperatury grzania ogrzewacza nie przekraczała 60 C. W celu wyeliminowania ewentualnego zapachu siarkowodoru (powodowanego przez bakterie żyjące w wodzie ubogiej w tlen) zalecamy przestrzegać okresowego czyszczenia zbiornika i wymiany anody, oraz dodatkowo, co jakiś czas, niezależnie od standardowej nastawy temperatury, przegrzanie wody w zbiorniku do temperatury powyżej 70 C. Jeżeli jest zainstalowany moduł elektryczny należy sprawdzić czy instalacja elektryczna posiada prawidłowy obwód ochronny. Aby uniknąć zadziałania bezpiecznika termicznego w module elektrycznym, nastawy regulatorów temperatury wody grzewczej doprowadzanej do wymiennika, należy ograniczyć do 80 C. W celu zminimalizowania zjawiska kapania wody z zaworu bezpieczeństwa, związanego z rozszerzalnością cieczy, zainstalować naczynie przeponowe na przyłączu zimnej wody Aby zminimalizować straty ciepła, zalecamy zaizolowanie rur doprowadzających wodę grzewczą oraz rur odprowadzających ciepłą wodę użytkową. Wszelkie nieprawidłowości w pracy wymiennika należy zgłaszać do autoryzowanego zakładu serwisowego. Zabrania się: Użytkowania wymiennika, jeżeli stwierdzi się nieprawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa Instalowania urządzeń (np. zaworu odcinającego, zwrotnego itp. ) pomiędzy ogrzewaczem a zaworem bezpieczeństwa (wyjątek stanowi jedynie trójnik /Rys 4 poz. 4/). Dokonywania samodzielnych napraw urządzenia. Tamowania wycieku wody z zaworu bezpieczeństwa. Zamykania zaworów odcinających obieg wymiennika przy ogrzewaniu tylko modułem elektrycznym- takie postępowanie spowodowałoby uszkodzenie wymiennika. 5. Konserwacja Warunkiem ciągłej gotowości eksploatacyjnej, niezawodności i długiego okresu użytkowania jest przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji. Czynności konserwacyjne można zlecić dla autoryzowanego punktu serwisowego. Brak przeglądów i konserwacji może negatywnie wpłynąć na niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzenia i doprowadzić do szkód materialnych. 7

10 Przy zainstalowanym elektrycznym module grzejnym, podczas wszelkich prac przy urządzeniu, w pierwszej kolejności odłączyć moduł od zasilania. Co 14 dni należy sprawdzać gotowość eksploatacyjną zaworu bezpieczeństwa (przez otwieranie i zamykanie przy okresowej kontroli działania). 1 WYMIANA OCHRONNEJ ANODY MAGNEZOWEJ Warunkiem ciągłej gotowości pracy urządzenia jest regularna wymiana anody magnezowej. Pełni ona bardzo ważną funkcję ochrony antykorozyjnej zbiornika emaliowanego. Działanie magnezowej anody ochronnej opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. W procesie normalnej eksploatacji anoda koroduje jako pierwsza chroniąc tym samym płaszcz wymiennika i dlatego należy jej stan okresowo kontrolować. Wymianę magnezowej anody ochronnej przeprowadzać co 18 miesięcy. Jej regularna kontrola, wymiana i prawidłowy montaż są warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik. Podczas wymiany anody magnezowej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 1. W przypadku zainstalowanego elektrycznego modułu grzejnego, w pierwszej kolejności odłączyć moduł od sieci elektrycznej, 2. 3 Opróżnianie wymiennika, 3. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę po stronie anody magnezowej (1). Zdjąć pokrywę (2). Wykręcić zużytą anodę magnezową (3 i 4) 6. Wkręcić nową anodę 7. 2 Uruchomienie), 8. Sprawdzić szczelność zamontowanej anody ochronnej, 9. Zamontować pokrywę. 6 Wymiana magnezowej anody ochronnej 6. Serwis Wszelkie nieprawidłowości w pracy wymiennika należy zgłaszać do autoryzowanego punktu serwisowego. Wymiennik może być naprawiany/serwisowany tylko przez autoryzowany serwis, ponieważ niewłaściwie przeprowadzona naprawa może być przyczyną powstania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dostępny jest na stronie 8

11 7. Akcesoria Akcesoria i części zamienne można nabyć w punktach sprzedaży lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Wykaz punktów sprzedaży oraz autoryzowanych punktów serwisowych dostępny jest na stronie Wieszaki do zawieszenia wymiennika Elektryczny moduł grzejny 1, 5 kw (ME 1500) i 2, 0 kw (ME 2000). 8. Dane techniczne Tabela 2 Dane techniczne Parametr jedn. Wymiennik W-E S W-E S W-E S Pojemność l Powierzchnia grzejna wymiennika m 2 0, 81 1, 0 1, 0 Objętość płaszcza wymiennika l 14, Czas nagrzewania wymiennikiem Δt=35 C 70/10/45 C min Moc wymiennika 70/10/45 C kw Wydajnośćc. (nagrzewanie wymiennikiem) 70/10/45 C l/h Max. temperatura pracy C 80 Max. ciśnienie pracy zbiornik bar 6 wymiennik bar 3 Zabezpieczenie antykorozyjne emalia + anoda magnezowa Wymiary anody mm ø21x435 ø21x510 ø21x510 Minimalna odległość do wymiany anody* mm Masa kg Objaśnienia: c. - ciepła woda użytkowa 70/10/45 C- temp. wody grzewczej/ temp. wody zasilającej/ temp. wody użytkowej; przy natężeniu przepływu wody grzewczej przez wężownicę równym 2, 5 m 3 /h. *- w przypadku montażu anody tytanowej, odległość ta może zostać skrócona do 250 mm 9

12 8. 1 WYMIARY KRÓĆCÓW W-E xx. 24 S 8. 2 WYMIARY URZĄDZEŃ W-E xx. 24 S Wymiary króćców jedn. 24 S Odpływ c. cal G¾" wewn. dopływ wody 2 grzewczej cal G1" wewn. 3 Cyrkulacja cal G½" zewn. Króciec mod. 4 grzejnego cal 1¼" wewn. Osłona czujnika 5 temp. mm ø 10 wewn. 6 Dopływ z. Odpływ wody 7 grzewczej cal G1" wewn. Jedn. A mm Wymiennik W-E xx. 24 S ø440 B mm C mm D mm 100 E mm F mm G mm H mm 87 L mm ~250 10

13 NIBE BIAWAR Sp. Al. Jana Pawła II Białystok Tel: Fax: KARTA GWARANCYJNA *- pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (min. co 18 miesięcy) 11

14 WARUNKI GWARANCJI 1. Nibe Biawar Sp. z siedzibą w Białymstoku udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu od daty sprzedaży na okres 60 miesięcy na zbiornik oraz 24 miesięcy na pozostałe elementy. 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu. 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od Producenta. Aktualny wykaz uprawnionych serwisów znajduje się na stronie internetowej 4. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik jest wymiana anody magnezowej co najmniej raz na 18 miesięcy. Dokument zakupu anody należy przedstawić w przypadku reklamacji. Istnieje możliwość wymiany anody magnezowej na anodę tytanową - warunki gwarancji będą zachowane pod rygorem poprawności podłączenia anody tytanowej, zgodnie z instrukcja montażu producenta anody. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń, niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obsługi uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na przeróbkach, samodzielnych naprawach, zmianach konstrukcyjnych uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej uszkodzeń powstałych na skutek przepięć, burz, powodzi, pożarów i podobnych zdarzeń losowych uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu elementów eksploatacyjnych lub zużytych w sposób naturalny czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową usługą, płatną zgodnie z obowiązującymi cennikami). 6. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku użytkowania niesprawnego urządzenia. 7. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient. 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej z dnia Niniejsza gwarancja udzielana jest na urządzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej. 11. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Oświadcza się, że niniejszy wyrób został wyprodukowany zgodnie z: - dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC, - dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC, - warunkami Urzędu Dozoru Technicznego UDT. Potwierdzenie wymiany anody: WYMIANA PO PIECZĄTKA DATA I PODPIS WYMIANA ANODY 18 MIESIĄCACH 36 MIESIĄCACH 54 MISIĄCACH 12

15 13

16 14

Ref: 8542696

Poszukujesz części zamiennych do swojej bieżni z Decathlon? Nie mogłęś lepiej trafić

Poniższe informacje przygotowaliśmy w taki sposób, aby udostępnić Ci części dedykowanie do twojego modelu bieżni. Dodatkowo wzbogaciliśmy je o filmy instruktażowe jak je wymienić!

Dowiedz się wszystkiego o technicznej stronie użytkowania swojego sprzętu.

Centrum Wsparcia Technicznego

Zgłoś usterkę swojego sprzętu i zamów Serwis do domu

ZADZWOŃ DO NAS - (+48) 42 298 65 80
NAPISZ DO NAS - serwis@decathlon. pl

Uprzejmnie informujemy, że nasza infolinia techniczna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Części Zamienne

Potrzebujesz części zamiennych do swojego sprzętu, kliknij poniżej

Skład / konstrukcja

SKŁAD

Konstrukcja: 100, 0% stal, 0, 0% polistyren (PS) // Pokrywa: 75, 0% polistyren (PS), 25, 0% polichlorek winylu - nie zawiera ftalanów // Płyta: 100, 0% drewno

// Opakowanie: 90, 0% celulozy, 10, 0% polistyrenu (PS)

OGRANICZENIE STOSOWANIA

Maksymalna waga użytkownika 130kg. Ta bieżnia jest przeznaczona do użytku do 5 godzin tygodniowo.

POŁĄCZENIE

Możliwość dostępu do aplikacji Domyos E Connected, dostępnej na tabletach i smartfonach połączonych przez Bluetooth z bieżnią ~Gniazdo USB pozwala na ładowanie tabletu lub smartfona, a gniazdo audio umożliwia odtwarzanie muzyki na głośnikach 2x3W.

UŻYTECZNE INFORMACJE

1. Pobór mocy bieżni wynosi 820W dla użytkownika o wadze 75kg przy prędkości 16km/h. ~2. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1m od powierzchni maszyny i na wysokości 1, 60m nad ziemią wynosi 70dBA (przy maksymalnej prędkości 16km/h, bez prowadnicy). ~3. Poziom hałasu emitowany w warunkach braku obciążenia jest niższy niż emitowany w warunkach obciążenia. ~4. Powierzchnia do biegania wynosi 45cm x 130cm.

Nasze zobowiązanie

Domyos udziela gwarancji na ten produkt w normalnych warunkach użytkowania na okres pięciu lat na konstrukcję oraz dwóch lat na pozostałe części i robociznę od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i naprawy części 4evac Loopdrive 4e Fim I