Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series

Bosch Fap Oc 500series to wysokiej jakości seria produktów, które są projektowane, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności w wymagających warunkach. Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series są dostępne dla użytkowników, aby zapewnić im wiedzę potrzebną do prawidłowego montażu i eksploatacji produktów. Instrukcje te zawierają informacje na temat stosowania produktu, wymagań konstrukcyjnych, procedur instalacji i konserwacji, wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz innych ważnych danych technicznych. Instrukcje te są dostępne dla użytkowników w celu zapewnienia im wiedzy i wsparcia, których potrzebują, aby skutecznie wykorzystywać produkty Bosch Fap Oc 500series.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series

Niestety, ten produkt nie jest już dostępny. Sprawdź poniżej opcje obsługi ciągłej.

Parametry techniczne

Parametry techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

Rozdzielczość skanowania

4. 800 DPI x 9. 600 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty papieru

A4 (21. 0x29, 7 cm)

Obsługa papieru / nośników

Skanowanie dwustronne (dupleks)

Nie

Informacje ogólne

Napięcie zasilania

OSTRZEŻENIE: W przypadku niewielkiej liczby skanerów firmy Epson sprzedanych w latach 2010–2017, w szczególności modeli Perfection V30/V33/V37/V300/V330/ V370, dostarczony zasilacz może ulec przegrzaniu, stopieniu się lub samozapłonowi, powodując deformację wtyczki DC, wydzielanie się dymu, nieprzyjemnego zapachu, a w rzadkich wypadkach szkody po pożarze. Czytaj dalej.

Wymiary produktu

280‎ x 430 x 57 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Wilgotność powietrza

Praca 10% - 80%

Temperatura

Praca 5°C - 35°C

Zawartość zestawu

Urządzenie podstawowe, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna

WsparcieWsparcie

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla swojego produktu.

Nie możesz znaleźć swojego kraju?

Odwiedź stronę Epson Global

Można zeskanować dokument i przekonwertować tekst na dane, które dają się później edytować za pomocą edytora tekstu. Ten proces jest nazywany optycznym rozpoznawaniem znaków (OCR — Optical Character Recognition). Do skorzystania z tej techniki potrzebny jest specjalny program OCR, taki jak ABBYY FineReader dostarczony razem ze skanerem.

Uwaga:

Program ABBYY FineReader Sprint Plus może nie być dołączany w niektórych krajach.

Oprogramowanie OCR nie rozpoznaje lub rozpoznaje z błędami dokumenty i tekst następujących typów.

Pismo odręczne

Elementy skopiowane z innych kopii

Faksy

Tekst z małymi odstępami między znakami lub między wierszami

Tekst w tabelach lub podkreślony

Czcionki pisane kursywą lub pochylone oraz czcionki mniejsze niż 8 punktów

Informacje o skanowaniu i konwertowaniu tekstu za pomocą programu ABBYY FineReader można znaleźć w następujących częściach.

Konwersja do tekstu do edycji w trybie Tryb automatyczny

Aby uruchomić program ABBYY FineReader, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

Windows: Naciśnij przycisk startu lub naciśnij menu Start > Programs (Programy) lub All Programs (Wszystkie programy) > ABBYY FineReader 6, 0 Sprint > ABBYY FineReader 6, 0 Sprint.

Mac OS X: Wybierz Applications (Aplikacje) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus i kliknij dwukrotnie ikonę Launch FineReader 5 Sprint.

Zostanie wyświetlone okno programu ABBYY FineReader.

Kliknij ikonę Scan&Read umieszczoną w górnej części okna. Następuje uruchomienie programu Epson Scan w ostatnio używanym trybie. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X:

Jeśli ikona Scan&Read nie jest widoczna, wybierz opcję Select Scanner (Wybierz skaner) z menu Scan&Read, wybierz EPSON Perfection V30/V300 i kliknij przycisk OK. Następnie wybierz opcję Scan&Read z menu Scan&Read, aby uruchomić program Epson Scan. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_4. gif"/>

Zmień tryb skanowania na Full Auto Mode (Tryb automatyczny), jeśli to konieczne. Instrukcje zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_5. gif"/>

Kliknij przycisk Scan (Skanuj). Dokument zostaje zeskanowany, przetworzony do postaci rozumianej przez edytor tekstu i otwarty w oknie programu ABBYY FineReader. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_6. gif"/>

Aby dokonać edycji i zapisać dokument, należy wykonać instrukcje wyświetlane w pomocy programu ABBYY FineReader.

Konwersja do tekstu do edycji w trybie Tryb biurowy

Windows: Naciśnij przycisk startu lub naciśnij menu Start > Programs (Programy) lub All Programs (Wszystkie programy) > ABBYY FineReader 6 Sprint > ABBYY FineReader 6 Sprint.

Wybierz opcję Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości) lub Black&White (Czarno-biały) jako ustawienie Image Type (Typ obrazu).

Wybierz Document Table (Taca dokumentów) jako ustawienie Document Source (Źródło dokumentu). com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_7. gif"/>

W ustawieniu Size (Rozmiar) wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz opcję 300 w ustawieniu Resolution (Rozdzielczość). com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_11. gif"/>

Jeśli znaki w tekście nie są dobrze rozpoznawane, rozpoznawanie można poprawić wybierają pole wyboru Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu) lub dopasować ustawienie Threshold (Próg). com/onlineguides/pl/v30/html/scan1_9. htm#s-00700-01700-00300">Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_12. gif"/>

Aby dokonać edycji i zapisać dokument, należy wykonać instrukcje wyświetlane w programie ABBYY FineReader.

Konwersja do tekstu do edycji w trybie Tryb domowy

Wybierz ustawienie Magazine (Czasopismo), Newspaper (Gazeta) lub Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) w opcji Document Type (Typ dokumentu).

Wybierz opcję Black&White (Czarno-biały) lub Color (Kolor) w ustawieniu Image Type (Typ obrazu).

Wybierz opcję Printer (Drukarka) lub Other (Inne) w ustawieniu Destination (Miejsce docelowe).

W przypadku wybrania opcji Other (Inne) wybierz opcję 300 w ustawieniu Resolution (Rozdzielczość). com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_10. gif"/>Konwersja do tekstu do edycji w trybie Tryb profesjonalny

Zmień tryb skanowania na Professional Mode (Tryb profesjonalny), jeśli to konieczne.

Wybierz opcję Reflective (Nieprzezroczysty) w ustawieniu Document Type (Typ dokumentu).

Wybierz opcję Document (Dokument) w ustawieniu Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji).

Wybierz ustawienie Black & White (Czarno-biały), 24-bit Color (Kolor 24-bitowy) lub 48-bit Color (Kolor 48-bitowy) w opcji Image Type (Typ obrazu). com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_9. gif"/>

Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Fap Oc 500series