Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0

Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0 to specjalny przewodnik, który pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie połączenie ich lodówek Frigidaire z Siecią Internetową. Przewodnik ten jest dołączony do każdej nowej lodówki Frigidaire, a także można go pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Frigidaire. Podręcznik zawiera informacje o tworzeniu konta, połączeniu lodówki z siecią, konfiguracji ustawień i korzystaniu z opcji sieciowych. Użytkownicy mogą również korzystać z Podręcznika Web Connect Frigidaire, aby uzyskać informacje o wszelkich dostępnych aktualizacjach i usługach, jak również otrzymywać przypomnienia o przeglądach i konserwacji lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0

Pobierz aplikację Canon Inkjet Smart Connect, korzystając z poniższego łącza.

Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Użytkownicy systemu Windows

 • Należy skonfigurować drukarkę, aby współpracowała z tym komputerem (Windows).

   Pobierz i uruchom oprogramowanie, aby rozpocząć konfigurację na komputerze

   Pobierz

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Czy chcesz zamiast tego połączyć ze smartfonem?
 • Konfiguracja Windows 10 in S mode
 • Wstecz
 • Przejdź na tę stronę z poziomu smartfona/tabletu, którego chcesz używać z drukarką

 • https://ij. start. canon
 • Wybierz opcję Konfiguracja (Set Up)
 • Wprowadź nazwę modelu drukarki i dotknij opcji Przejdź (Go)
 • Dotknij opcji Start, a następnie dotknij opcji Jeśli drukarka została już przygotowana, przejdź do punktu Połącz (If you have already prepared your printer, go to Connect)
 • Przed zarejestrowaniem drukarki i utworzeniem konta użytkownika należy podłączyć drukarkę do sieci, aby można z niej było korzystać za pomocą komputera. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Rozpocznij tutaj” podręcznika konfiguracji w celu dokonania wstępnej konfiguracji drukarki i konfiguracji sieci.

  Uwaga:

  Jeżeli pozycja „Epson Connect Services (Usługi Epson Connect)” nie jest wyświetlana w menu Web Config drukarki, rejestrację należy przeprowadzić z poziomu komputera, używając aplikacji Epson Connect Printer Setup.

  Usługi nie są dostępne w przypadku połączenia Wi-Fi Direct lub Ad Hoc.

  Włącz drukarkę.

  Otwórz plik Web Config drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

  Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP drukarki w poniższy sposób.
  http://<adres IP drukarki> (bez < >)

  Adres IP drukarki można sprawdzić w jeden z poniższych sposobów. Więcej informacji na temat stanu sieci zawiera dokumentacja dołączona do drukarki.

  Stan sieci na panelu sterowania drukarki

  Arkusz stanu sieci

  Raport kontrolny połączenia sieciowego

  Ważne:

  Podczas otwierania Web Config, w zależności od modelu drukarki, może się pojawić polecenie wprowadzenia hasła administratora. Początkowa wartość hasła administratora to numer seryjny drukarki. Patrz etykieta przymocowana do drukarki. Miejsce przymocowania etykiety zależy od produktu, może się ona znajdować z tyłu, wewnątrz pokrywy lub na spodzie. com/guide/pl/html/images/cecg0005p. gif"/>

  Stuknij opcję Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktualizacji oprogramowania drukarki.

  Stuknij opcję Epson Connect Services (Usługi Epson Connect). com/guide/assets/files/step_5. gif"/>

  Wyświetli się ekran rejestracji drukarki.

  Stuknij opcję Register (Zarejestruj się). com/guide/assets/files/step_6. gif"/>

  Wyświetli się okno License Agreement (Umowa licencyjna). Stuknij opcję Epson Connect Member Service Terms and Conditions (Warunki świadczenia usługi członkowskiej Epson Connect) i przeczytaj wyświetlone informacje. Wybierz opcję Accept (Akceptuj), a następnie stuknij przycisk Next (Dalej).

  Rozpocznie się proces rejestracji drukarki w usłudze Epson Connect. com/guide/assets/files/step_7. gif"/>

  Załaduj papier do drukarki i stuknij opcję OK. com/guide/assets/files/step_8. gif"/>

  Wprowadź dane konta, a następnie stuknij opcję Finish! (Zakończ! ). com/guide/pl/html/images/cecg0011p. gif"/>

  Wyświetli się ekran zakończenia. Po zakończeniu rejestracji zarejestrowana drukarka wydrukuje stronę z informacjami o ustawieniach, a na podany adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie.

  Można rozpocząć korzystanie z usługi Epson Connect.

  Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik Web Connect Frigidaire Caqe7073kb0