Podręcznik instalacji i konfiguracji Canon 5119b001aa

Canon 5119b001aa to podręcznik instalacji i konfiguracji drukarki laserowej Canon. Dokument ten zawiera wyczerpujące informacje dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, a także instrukcje dotyczące konserwacji, użytkowania i naprawy. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wyboru odpowiednich kolorów i rozmiarów papieru oraz instrukcje dotyczące drukowania i skanowania. Podręcznik zawiera również informacje na temat konfiguracji i konserwacji drukarki, w tym konfigurację protokołu sieciowego i aktualizację oprogramowania. Ten podręcznik instalacji i konfiguracji jest przydatnym narzędziem dla użytkowników drukarek Canon, którzy chcą uzyskać optymalne wyniki z drukowania i skanowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konfiguracji Canon 5119b001aa

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu i-SENSYS.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Standardowa metoda połączenia

Krok 1

1. Użytkownicy systemu Windows powinni włożyć płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchomić program instalacyjny.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, wpisz hasło, aby umożliwić instalację narzędzia asystenta, a następnie kliknij pozycję [Install Helper] (Asystent instalacji). pl/media/image3_tcm125-1109517. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image4_tcm125-1109523. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Uwaga: zostanie wyświetlony ekran z prośbą o wybranie połączenia USB lub połączenia bezprzewodowego. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe). pl/media/image5_tcm125-1109524. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image7_tcm125-1109507. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa).

Uwaga:  w przypadku użytkowników systemu Windows XP metoda instalacji bezkablowej nie jest obsługiwana. Wybierz metodę [Other setup] (Inna konfiguracja), a następnie przejdź do kroku 5. pl/media/image8_tcm125-1109509. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Gdy pojawi się ekran [Connection via Cableless setup] (Połączenie w trybie bezkablowym), naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] (A) na drukarce, aż pomarańczowa kontrolka alarmu (B) mignie 2 razy, a następnie zwolnij przycisk po drugim mignięciu. pl/media/image9_tcm125-1109521. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Upewnij się, że kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska; A) miga szybko, a kontrolka zasilania (zielona) świeci. Kliknij przycisk [Next/Dalej].

Uwaga: połączenie sieciowe zostanie tymczasowo wyłączone podczas konfiguracji. pl/media/image10_tcm125-1109512. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Kliknij przycisk [Next/Dalej].

5. Tylko użytkownicy systemu Windows XP: wybierz [Konfiguracja bezprzewodowa za pomocą kabla USB)

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image12_tcm125-1109505. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz miejsce zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image13_tcm125-1109527. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/2-14_tcm125-1109508. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes/Tak], aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image16_tcm125-1109526. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

<Tylko użytkownicy systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/image17_tcm125-1109516. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej.

Windows (nie dotyczy użytkowników systemu Windows XP)

Kliknij przycisk [Complete/Zakończ].


Na tym kończy się procedura konfiguracji bezkablowej w systemie Windows.

Użytkownik systemu Windows XP lub przypadki niewykrycia drukarki: kontynuuj instalację w trybie USB opisaną w kroku 6.

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę). pl/media/2-19_tcm125-1109502. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika [Canon IJ Network] i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). pl/media/image20_tcm125-1109500. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby zakończyć instalację.


Na tym kończy się procedura konfiguracji bezkablowej na komputerze Mac.

Przypadki niewykrycia drukarki: kontynuuj instalację w trybie USB opisaną w kroku 6.

Konfiguracja w trybie USB dla użytkowników systemu Windows XP i w przypadku niewykrycia połączenia sieciowego

6. Wybierz opcję [Set up network connection via USB] (Skonfiguruj połączenie sieciowe przez port USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109514. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem na złączu. pl/media/2-21_tcm125-1109506. png" data-aspect="0" width="100%"/>


Użytkownicy komputerów Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej).

8. Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran.

Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”).

Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak).

<Tylko użytkownicy komputerów Mac>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image28_tcm125-1109518. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej).

<Dotyczy tylko systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Complete] (Zakończ). pl/media/image31_tcm125-1109503. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran zawierający nazwę punktu dostępu, do której jest podłączony komputer (w miejscu, gdzie widnieje ciąg „xxxxxxxxxxxxx”). Kliknij przycisk [OK]. pl/media/2-26_tcm125-1109510. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/image19_tcm125-1109513. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Podręcznik instalacji i konfiguracji Canon 5119b001aa

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konfiguracji Canon 5119b001aa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konfiguracji Canon 5119b001aa