Podręcznik szkoleniowy Aeg Dk 4390

Podręcznik szkoleniowy Aeg DK 4390 to profesjonalny i wszechstronny sprzęt szkoleniowy do nauki pierwszej pomocy w wypadkach i nagłych sytuacjach medycznych. Zawiera szczegółowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy, zarówno w działaniach ratowniczych, jak i w rutynowych sytuacjach. Wyposażony jest w wysokiej jakości, wytrzymałe i wytrzymałe urządzenia, takie jak manekiny do resuscytacji i manekiny do symulowania ran. Podręcznik pomaga użytkownikom w zrozumieniu i wykorzystaniu sprzętu szkoleniowego w różnych sytuacjach, a także w nauce właściwych procedur ratowniczych. Jest to doskonałe narzędzie do wszechstronnego szkolenia pierwszej pomocy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szkoleniowy Aeg Dk 4390

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Materiały formacyjne Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
Niżej przedstawione materiały formacyjne można zakupić za naszym pośrednictwem składając zamówienie:
w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47, telefonicznie (sms-em) 696 324 245 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

ZNAK ROKU FORMACYJNRGO I OŻK 2022 „ŻYCIE W ŚWIETLE” - naklejka: 7 cm (1, 70 zł), 5 cm (1, 00 zł)

Naklejka do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

LISTY KRĘGU CENTRALNEGO - w formie jednego materiału (10 listów w jednej książeczce), który ułatwia korzystanie z bogactwa treści oraz zachęca do szukania odpowiedzi na nurtujące pytania. Obok „Zasad Domowego Kościoła” listy kręgu centralnego stanowią ważną pomoc w funkcjonowaniu wspólnoty. Podejmowane w listach treści dotykają charyzmatu pozostawionego nam przez czcigodnego sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, istoty formacji Domowego Kościoła, aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną oraz są odpowiedzią na pytania kierowane przez różne osoby do odpowiedzialnych naszej wspólnoty. Doskonały komentarz do Zasad DK

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena: 9, 00 zł - Listy do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

I  EWANGELIZACJA I PILOTOWANIE
Celem ewangelizacji jest doprowadzenie małżonków do osobistej decyzji (lub jej odnowienia) przyjęcia Jezusa Chrystusa przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swego życia oraz wejście obojga małżonków na etap formacyjny drogi uczniów Jezusa.
Celem pilotowania jest ukazanie małżonkom powołania do świętości i realizowania tego powołania na drodze formacji w Domowego Kościoła
Drogą tego etapu jest:
1. ewangelizacja indywidualna, uczestnictwo małżonków w rekolekcjach ewangelizacyjnych (parafialnych, wyjazdowych - zamkniętych),
2. uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotkaniach kręgu pilotowanego Domowego Kościoła,
3. uczestnictwo małżonków (z dziećmi) w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych - Oazie Rodzin I stopnia, która prowadzi uczestników z etapu ewangelizacji do deuterokatechumenatu (cztery pierwsze dni tych rekolekcji są z etapu ewangelizacji, następne wchodzą już w etap deuterokatechumenatu).

Na etapie ewangelizacji i pilotowania wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad. 1. REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE:
Podręczniki "Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem""Rekolekcje ewangelizacyjne" (wyd. IV), "Wyzwoleni w Chrystusie" - służą pomocą dla kapłanów, ewangelizatorów i członków zespołów ewangelizacyjnych. Zawarte w nim informacje umożliwiają zapoznanie się z istotą, programem i metodą rekolekcji ewangelizacyjnych oraz rekolekcji wyzwolenia (jako drugiej części rekolekcji ewangelizacyjnych). Wzory pouczeń i kazań ewangelizacyjnych mają pomóc organizatorom rekolekcji w przeprowadzeniu poszczególnych nabożeństw. Podręcznik nie zastąpi jednakże przygotowania, które daje członkom zespołów ewangelizacyjnych uczestnictwo w specjalnych rekolekcjach dla animatorów ewangelizacji (ORAE i ORDW).

Opracowane przez ks. Franciszka Blachnickiego
Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem: cena 34, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47
Rekolekcje ewangelizacyjne: cena: 15, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47
Wyzwoleni w Chrystusie: cena 22, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Ad. 2. COMIESIĘCZNE SPOTKANIA EWANGELIZACYJNE KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:

Podręcznik "Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie" - podręcznik składa się z dwóch części:
- część I: konspekty do sześciu spotkań ewangelizacyjnych,
- część II: konspekty do dziewięciu spotkań etapu pilotowania. eu/images/ewangelizacja_i_pilotowanie1. jpg" alt="ewangelizacja i_pilotowanie1" width="124" height="180"/>

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie
Cena 10, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Ad. 3.  OAZA RODZIN I STOPNIA - piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne:
Podręcznik "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - kolejne, szóste już wydanie podręcznika Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin. W obecnym wydaniu Podręcznika zostały dokonane niezbędne poprawki i uzupełnienia, bez zmiany zasadniczych treści stanowiących o istocie Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, w większości autorstwa ks. F. Blachnickiego. Podręcznik, podobnie jak poprzednie, składa się z dwóch części – ogólnej (część A) oraz szczegółowej (część B).
Część A – ogólna zawiera: całościową prezentację Domowego Kościoła jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, ogólną charakterystykę Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, wizję celu, wizję drogi, opis struktury osobowej oazy rodzin, informacje praktyczne dotyczące organizacji oazy rodzin.
Część B - zawiera szczegółowe wskazania dotyczące kolejnych dni oazy. Opracowanie nowego wydania niniejszego Podręcznika pociągnęło za sobą konieczność dostosowania dla potrzeb uczestników oaz rodzin notatnika: „Prawa Nowego Życia". Został on poprawiony zgodnie z konspektami rozmów ewangelicznych zawartych w tym Podręczniku i stanowi niezbędną pomoc formacyjną do przeprowadzenia Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin.

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena podręcznika: 18, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47
Cena notatnika: 8, 50 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła życia w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - stanowi uzupełnienie pozycji "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik". Podręcznik zawiera konspekty konferencji podczas "szkoły życia" w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin. eu/images/IMG_5323.. jpg" alt="IMG 5323. " width="120" height="180"/>

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 17, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła Modlitwy" opracowany przez siostrę Jadwigę Skudro RSCJ na podstawie wykładów i pism ks. Henri Caffarela ma służyć wprowadzeniu w życie modlitwy i być pomocny w początkach jej praktykowania. Powstał z myślą o animatorach wprowadzających w życie modlitwy członków swoich grup. Podręcznik ma służyć pomocą zbierając i porządkując podstawowe wiadomości o modlitwie. Rozważania o modlitwie zostały ujęte w formie konferencji, o których wykorzystaniu i doborze ma decydować sam animator uwzględniając potrzeby członków grupy. Podręcznik może służyć pomocą na Oazie Rodzin I stopnia oraz Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I stopnia.

Opracowany przez s. Jadwigę Skudro RSCJ
Cena 18, 00 zł - 
do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Książki i dodatkowe materiały formacyjne polecane do przeczytania i wykorzystania na etapie ewangelizacji i pilotowania:

Formuła dojrzałości na etapie ewangelizacji:
(... ) trzeba przeżywać swoje chrześcijaństwo jako osobistą relację do Chrystusa w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś nie zdobędzie tego osobistego stosunku do Chrystusa (... ), to trudno mówić o dojrzałym chrześcijaninie. To jest próg, który trzeba przejść, żeby wejść w perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego. - ks. Franciszek Blachnicki

NA ZAKOŃCZENIE TEGO ETAPU FORMACJI MAŁŻONKOWIE PODEJMUJĄ DECYZJĘ O WŁĄCZENIU SIĘ DO DOMOWEGO KOŚCIOŁA I FORMOWANIU SIĘ WEDŁUG JEGO ZASAD.


II  DEUTEROKATECHUMENAT
Celem drugiego etapu formacji (wtórny katechumenat) jest ponowne i świadome odkrycie powołania chrześcijańskiego oraz pełne życie rzeczywistością sakramentu chrztu świętego. Drogą tego etapu jest:
1. uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotaniach kręgu Domowego Kościoła:
- I rok pracy,
- II rok pracy A,
- II rok pracy B.
2. uczestnictwo małżonków (również z dziećmi) w wakacyjnych rekolekcjach Domowego Kościoła:
- Oaza Rodzin I stopnia - rekolekcje piętnastodniowe (od piątego dnia tych rekolekcji realizowany jest etap deuterokatechumenatu),
- Oaza Rodzin II stopnia - rekolekcje piętnastodniowe,
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia,
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia.

Na etapie deuterokatechumenatu wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad.  COMIESIĘCZNE SPOTKANIA KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:
Podręcznik "Domowy Kościół I rok pracy" zawiera konspekty spotkań I roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałezi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie". Celem I roku pracy jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu. Temu służą poszczególne spotkania zawarte w tym podręczniku. Dwa pierwsze tematy ukazują powołanie do świętości we wspólnocie chrześcijańskiej oraz realizację tego powołania na drodze formacyjnej Domowego Kościoła. Następnie są przedstawione i omawiane kolejne zobowiązania, w taki sposób, aby uświadomić małżonkom ich znaczenie w formacji oraz pokazać, jak realizować je w codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym. eu/images/IMG_7480. jpg" alt="IMG 7480" width="123" height="180"/>

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie.
Cena 9, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Domowy Kościół II rok pracy cz. A" zawiera konspekty spotkań II roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na jeden rok. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół I rok pracy". Celem II roku pracy jest dalsze pogłębianie duchowości małżeńskiej osadzając ją jednocześnie na solidnym fundamencie - podstawowych prawd naszej wiary. Załozyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki prawdy te sformułował w postaci tzw. Drogowskazów Nowego Człowieka. Tematy spotkań w tym podręczniku zostały opracowane w oparciu o treści Drogowskazów. Ze względu na ilość i ogromne bogactwo treści, całość rozłożono na 2 lata pracy. Podręcznik zawiera pierwsze 10 spotkań poświęconych tej tematyce (dwa spotkania dotyczą tematyki OR I st. - mające na celu pogłębienie i utrwalenie treści przeżytych podczas rekolekcji a także dające szansę przeżycia tych tematów tym, którzy jeszcze w oazie nie uczestniczyli.

 

Materiał studyjny
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 10, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Domowy Kościół II rok pracy cz. B" zawiera konspekty spotkań II roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na jeden rok. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół II rok pracy cz A". Podręcznik zawiera kolejnych 9 spotkań poświęconych pogłębianiu duchowości małżeńskiej i Drogowskazom Nowego Człowieka. eu/images/IIrokB. jpg" alt="IIrokB" width="119" height="180"/>

Materiał studyjny
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 11, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Ad. OAZY RODZIN - REKOLEKCJE WAKACYJNE:
Podręcznik "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - kolejne, szóste już wydanie podręcznika Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin.

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena podręcznika: 18, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47
Cena notatnika: 8, 50 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła życia w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - stanowi uzupełnienie pozycji "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik zawiera konspekty konferencji podczas "szkoły życia" w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 17, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

 Podręcznik "Szkoła Modlitwy" opracowany przez siostrę Jadwigę Skudro RSCJ na podstawie wykładów i pism ks. Rozważania o modlitwie zostały ujęte w formie konferencji, o których wykorzystaniu i doborze ma decydować sam animator uwzględniając potrzeby członków grupy. Podręcznik może służyć pomocą na Oazie Rodzin I stopnia oraz Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I stopnia. eu/mart/mart-2/dobra-ksi%C4%85%C5%BCka/z-wydawnictwa-%C5%9Bwiat%C5%82o-%C5%BCycie/szko%C5%82a-modlitwy-detail">do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Podręcznik "Oaza Nowego Życia II stopnia"

Opracowany przez ks. Franciszka Blachnickiego
Cena 23, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

 "Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin" - materiały uzupełniające do podręcznika "Oaza Nowego Życia II stopnia"

Wydanie studyjne
Cena 11, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła liturgiczno-rodzinna w oazie Nowego Życia II stopnia dla rodzin"

Wydanie studyjne
Cena 15, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I Stopnia" przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji dla małżeństw, które przeżyły już rekolekcje piętnastodniowe (przynajmniej Oazę Rodzin I stopnia). Celem tych rekolekcji jest:
- pogłębienie w świadomości uczestników zrozumienia istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła,
- doprowadzenie uczestników do podjęcia świadomej decyzji zaakceptowania programu Ruchu Światło-Życie i jego metod oraz aktywnego włączenia się w kręgi DK, do których już należą,
- doprowadzenie uczestników do podjęcia świadomej odpowiedzialności za ewangelizację i diakonię zgodnie z posiadanymi charyzmatami w rodzinie, kręgu i wobec innych osób.

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 9, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II Stopnia" przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji mających na celu formowanie par animatorskich DK. Zasdaniczo są one przeznaczone dla małżeństw, które przeżyły już Oazę Rodzin II stopnia. Celem tych rekolekcji jest:
- uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej,
- przedstawienie zadań stojących przed parą animatorską w DK
- zachęcenie małżonków do kształtowania postawy wiary w Boże prowadzenie objawiające się przez moc Ducha Świętego,
- przypomnienie celów, metod i środków wypracowanych w DK pomagających małżonkom w dążeniu do świętości w jedności ze współmałżonkiem oraz wizji drogi formacyjnej małżonków w DK. 

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 9, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Książki i dodatkowe materiały formacyjne polecane do przeczytania i wykorzystania na etapie deuterokatechumenatu:

Formuła dojrzałości na etapie deuterokatechumenatu: 
Modlitwa osobista związana z praktyką Namiotu Spotkania to jest istotna cecha dojrzałości chrześcijańskiej. (... ) Relacja do Chrystusa jako Osoby dokonuje się przez Słowo Boże. ) Jeśli potrafię żyć Słowem Bożym, jeżeli jest ono dla mnie normą działania i źródłem konfrontacji życia, dopiero wtedy jest to dojrzałe chrześcijaństwo (... ). Następnym elementem określającym dojrzałe życie chrześcijańskie jest liturgia – miejsce mojego osobowego spotkania z Bogiem (... Relacje osobowe z Bogiem muszą być transponowane na płaszczyznę relacji międzyludzkich. Jeżeli potrafię spotykać się z innymi i przeżywać jedność dlatego, że jesteśmy w Chrystusie jedno, że jesteśmy przez Niego wezwani i że wszyscy żyjemy Jego Słowem – to tylko taka wspólnota jest wspólnotą chrześcijańską. - ks. Franciszek Blachnicki

III MISTAGOGIA I DIAKONIA

Celem trzeciego etapu formacji jest pogłębianie i urzeczywistnianie przez małżonków tego, co odkryli i doświadczyli w procesie dotychcasowej formacji odnośnie własnego powołania i wspólnoty, w której żyją (małżeństwo, rodzina, krąg, Ruch, Kościół). Etap ten cechuje diakonijna postawa małżonków. Owocem prawidłowo przebytej formacji w Domowym Kościele powinno być podjęcie przez małżonków konkretnej diakonii (służby) we wspólnocie Kościoła. Drogą tego etapu jest:
1. formacja permanentna - pogłębianie formacji podstawowej poprzez uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotkaniach kręgu Domowego Kościoła według materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła lub innych (według rozeznania w kręgu - przygotowanych na cały rok formacyjny),
2. uczestnictwo małżonków (z dziećmi) w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych - Oazie Rodzin III stopnia, a następnie udział w rekolekcjach tematycznych, sesjach Domowego Kościoła (sesja o pilotowaniu kręgów, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej I i II stopnia), Triduum Paschalnym w formie rekolekcji, Oazie Rekolekcyjnej Diakonii i innych rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie przygotowujących do posługi w diakoniach, rekolekcjach dla par rejonowych i diecezjalnych i innych.

Na etapie mistagogii i diakonii wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad. FORMACJA PERMANENTNA - COMIESIĘCZNE SPOTKANIA KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:
"Domowy Kościół list do wspólnot rodzinnych" pismo formacyjno-informacyjne kierowane do członków Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Zawiera między innymi propozycje konspektów do spotkań kręgów Domowego Kościoła na etapie formacji permanentnej. eu/images/list1041. jpg" alt="list1041" width="127" height="180"/>

"Komunikacja w małżeństwie i rodzinie" to materiały pomocnicze do przeprowadzenia 10 spotkań w tym temacie podczas całego roku pracy kręgu. Jest to propozycja dla kręgów, które przeżyły wszystkie spotkania wg materiałów na I i II rok pracy. eu/images/komunikacja1. gif" alt="komunikacja1" width="128" height="180"/>

Cena 10, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

"Eucharystia a małżeństwo" 

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie.
Cena 10, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Ad. 2.  REKOLEKCJE:
Podręcznik "Oaza Nowego Życia III stopnia"

Wydanie studyjne
Cena 32, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Notatnik "Oaza Nowego Życia III stopnia"

Wydanie studyjne
Cena 13, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

"Liturgia Godzin w Oazie Nowego Życia III stopnia"

Wydanie studyjne
Cena 20, 00 zł - do nabycia w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 Książki i dodatkowe materiały formacyjne polecane do przeczytania i wykorzystania na etapie mistagogii i diakonii:

Formuła dojrzałości na etapie diakonii:
"Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami „diakonia" i „misja". Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. ) Jest to postawa diakonijna. " -
k
s. Franciszek Blachnicki

Liczba produktów: 387

DomyślniePopularneCena rosnącoCena malejącoOd najnowszychOd najstarszych

30 produktów40 produktów50 produktów

z 13

Planeta Nowa 6. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 6

23. 73GeografiaNowa Era

Skomoroko Kamila

23, 73 zł

23, 90 zł

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego. Szkoła podstawowa, klasa 6

38. 65Język polski

Klimowicz Anna,Derlukiewicz Marlena

38, 65 zł

38, 90 zł

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej- 906/2/2019

40. 62

Rachwał Tomasz,Malarz Roman,Szczypiński Dawid

40, 62 zł

40, 90 zł

Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

Praca zbiorowaWczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowejHistoria i społeczeństwo

Olszewska Bogumiła,Surdyk-Fertsch WiesławaSuper Powers 6. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

28. 7Język angielski

Freeman-Zolotenki Jayne

28, 70 zł

28, 90 zł

Junior Explorer 6. Zeszyt ćwiczeń

28. 31

Wosińska Dorota,Mrozik Marta

28, 31 zł

28, 50 zł

Do dzieła! 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej- 903/3/2018

22. 34Plastyka

Lukas Jadwiga,Onak-Ossowska Krystyna

22, 34 zł

22, 51 zł

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej- 875/3/2019

20. 36Matematyka

Paszyńska Małgorzata,Braun Marcin,Mańkowska Agnieszka

20, 36 zł

20, 51 zł

Matematyka z kluczem. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowejLubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej- 847/3/2022/z1Informatyka

Kęska MichałLekcja muzyki. Podręcznik do szkoły podstawowej, klasa 6Muzyka

Gromek Monika,Kilbach GrażynaJunior Explorer 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej- 837/3/2019

43. pl/autor/heath-kalligeraki-jennifer" title="Heath-Kalligeraki Jennifer">Heath-Kalligeraki Jennifer,

43, 62 zł

43, 90 zł

Sprawdziany dla klasy 6. Biologia

8. 8BiologiaDragon

Kulus Katarzyna

8, 80 zł

17, 00 zł

Sprawdziany dla klasy 6. Geografia

Rychwińska MagdalenaPuls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowe- 844/2/2019

40. 24

Stawarz Joanna

40, 24 zł

40, 51 zł

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Fiałkowska-Kołek Magdalena,Gębica Sławomir,Siwik AgnieszkaJak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej- 295/3/2019Technika

Łabecki Lech ,Łabecka MartaWczoraj i dziś. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej- 877/3/2019Surdyk-Fertsch Wiesława,Wojciechowski GrzegorzMatematyka z kluczem. Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowejSuper Powers 6. Podręcznik do języka angielskiego do klasy 6 szkoły podstawowej- 1097/3/2022

43. 66

Freeman-Zolotenki Jayne,Hird Jonathan

43, 66 zł

Nowość

Sposób na matematykę. Ćwiczenia dla klasy VI

12. 03Klasa 6Skrzat

Bubula Grażyna,Wolak Agata

12, 03 zł

17, 90 zł

Matematyka z plusem 6. klas szkoły podstawowej- 780/3/2019

20. 33GWO

Zarzycki P. ,Zarzycka K.

20, 33 zł

22, 90 zł

Matematyka Zestaw zadań dla uczniów klas szóstych Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

26. 57

Orzeszek Agnieszka,Janowicz Jerzy

26, 57 zł

29, 90 zł

Brainy 6 WB MACMILLAN

14. 29Macmillan

Katherine Stannett

14, 29 zł

15, 50 zł

Matematyka z wesołym kangurem kategoria Beniamin 2022

32. 4Aksjomat

Aksjomat

32, 40 zł

51, 40 zł

Matematyka SP 6 Z Plusem Arytmetyka ćw B 1/2

16. 42

M. Dobrowolska,Z. Bolałek,Demby A. pl/autor/jucewicz-m" title="Jucewicz M. ">Jucewicz M.

16, 42 zł

16, 91 zł

Matematyka SP 6 Z Plusem Geometria ćw B 2/2

16. 33P. Zarzycki,

16, 33 zł

Matematyka SP 6 Z Plusem Geometria ćw A 2/3Matematyka SP 6 Z Plusem Liczby... 1 A 1/3

Podręcznik szkoleniowy Aeg Dk 4390

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szkoleniowy Aeg Dk 4390

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szkoleniowy Aeg Dk 4390