Podręcznik wdrażania Canon Legria Hf S30e

Canon Legria HF S30e to jeden z najbardziej wszechstronnych camcorderów dostępnych na rynku. Ma zaawansowaną technologię filmowania i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, dzięki czemu można szybko nauczyć się wszystkich funkcji. Wyposażony w wysokiej jakości obiektyw, który można łatwo dostosować do różnych warunków oświetleniowych, Canon Legria HF S30e jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które szukają wysokiej jakości sprzętu do filmowania. Podręcznik wdrażania Canon Legria HF S30e oferuje szczegółowe wyjaśnienie wszystkich funkcji camcordera i pomaga użytkownikom zrozumieć, jak w pełni wykorzystać jego możliwości. Podręcznik jest zaprojektowany w przystępny sposób, aby pomóc użytkownikom szybko przyswoić wszystkie informacje potrzebne do korzystania z camcordera Canon Legria HF S30e.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Canon Legria Hf S30e

Marka: CanonModel: Legria HF R46 HF R47 HF R48 HF R406Format: pdfJęzyk: polski

CEL-SU2JA2G0

Kamera wideo HD

Instrukcja obsługi

:98

Wstęp

Ważne informacje dotyczące
użytkowania
OSTRZEŻENIE O PRAWACH AUTORSKICH:
Nieuprawnione nagrywanie materiałów chronionych prawem autorskim może stanowić
naruszenie praw właścicieli takich materiałów oraz wiązać się ze złamaniem
obowiązujących przepisów prawa autorskiego.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Wtyczka zasilania służy jako urządzenie rozłączające. Powinna być łatwo dostępna, aby można
ją było wyjąć z gniazda, jeśli wystąpi wypadek.

Używanego kompaktowego zasilacza sieciowego nie wolno zawijać lub przykrywać
materiałem, ani umieszczać w ograniczonej przestrzeni.
Tabliczkę identyfikacyjną zasilacza CA-110E umieszczono na jego dolnej części.

Tylko kraje Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Te symbole oznaczają, że produkt należy wyrzucać oddzielnie od
odpadów domowych, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/EC) lub dyrektywą
w sprawie baterii (2006/66/EC) i/lub przepisami krajowymi,
wdrażającymi te dyrektywy. Zużyty sprzęt powinien zostać przekazany do punktu zbiórki
sprzętu (EEE), a w przypadku zakupu nowego na zasadzie wymiany jeden do jednego
przy zakupie podobnego co do rodzaju produktu.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu
zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii i akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego
typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na
substancje potencjalnie niebezpieczne ogólnie związane ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego
produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z
właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej lub zapraszamy na
stronę www. canon-europe. com/environment.
(Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

2

REGIONY UŻYTKOWANIA
Kamery LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R47 i LEGRIA HF R46 są zgodne (na stan ze stycznia
2013 roku) z przepisami o sygnałach radiowych w regionach wymienionych poniżej. Aby
uzyskać informacje, w jakich innych regionach można używać tych urządzeń, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta, korzystając z danych zamieszczonych na
okładce niniejszej instrukcji obsługi.
REGIONY
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny (kontynentalne), Cypr, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa,
Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Deklaracja zgodności z dyrektywą UE
Niniejszym firma Canon Inc. deklaruje, że niniejsze urządzenie WM217 jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami i właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem:
CANON EUROPA N. V.
Bovenkerkerweg 59, 1158 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Model
ID0020: LEGRIA HF R46/LEGRIA HF R47/LEGRIA HF R48

3

Znaki towarowe
o Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
o Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
o App Store, iPad, iPhone, iTunes i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
o HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
o,, AVCHD",,, AVCHD Progressive" oraz logo,, AVCHD Progressive" są znakami
towarowymi firm Panasonic Corporation i Sony Corporation.
o Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
,, Dolby" i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
o Google, Android, Google Play, YouTube są znakami towarowymi firmy Google Inc.
o Facebook jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.
o IOS jest znakiem towarowym firmy Cisco zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
stosowanym w ramach licencji.
o Nazwa oraz znaki Twitter są znakami towarowymi firmy Twitter, Inc.
o Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
o Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 oraz logo Wi-Fi Certified są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
o Skrót WPS, używany na ekranach wyświetlanych przez kamerę i w niniejszej instrukcji obsługi, dotyczy
protokołu Wi-Fi Protected Setup.
o Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup jest znakiem stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
o Inne nie wymienione tutaj nazwy i produkty mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich właścicieli.
o Niniejsze urządzenie działa w oparciu o technologię exFAT udostępnioną na podstawie
licencji przez firmę Microsoft.
o Oznaczenie,, Full HD 1080" odnosi się do kamer firmy Canon umożliwiających zapis
obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości składającego się z 1080 pikseli (linii skanowania)
w pionie.
o Niniejszy produkt posiada licencję na opatentowany przez firmę AT & T standard MPEG-4 i może być używany w
celu kodowania nagrań wideo zgodnych ze standardem MPEG-4 i/lub dekodowania nagrań wideo zgodnych ze
standardem MPEG-4, które zostały zakodowane (1) przez użytkownika do celów prywatnych i
niekomercyjnych lub (2) przez posiadającego licencję firmy AT & T dostawcę nagrań zgodnych ze standardem
MPEG-4. Licencja nie obejmuje żadnych innych zastosowań standardu MPEG-4.

4

Ekscytujące opcje i nowe funkcje
:/9/
8

Tryb Dziecko (A 63)

Funkcje Wi-Fi
(A 119)
Swoboda obsługi związana z
łącznością Wi-Fi*, dzięki
zastosowaniu w kamerze
wymienionych poniżej niezwykle
wygodnych funkcji Wi-Fi.
o Możliwość wykorzystywania
smartfona jako pilota zdalnego
sterowania i nagrywania filmów
na odległość (A 122).
o Możliwość bezprzewodowego
połączenia kamery wideo z siecią
domową i wysyłania nagrań do
serwisu CANON iMAGE
GATEWAY (A 126). Funkcja ta
pozwala także na zamieszczanie
filmów w serwisach YouTube oraz
Facebook. Filmy w serwisach
YouTube oraz Facebook można
również zamieszczać, wysyłając
je z poziomu urządzenia iOS
(A 125).
o Dzięki możliwości przeglądania
nagrań z kamery wideo w
przeglądarce internetowej
zainstalowanej na smartfonie lub
komputerze, oglądanie filmów
wspólnie z rodziną i przyjaciółmi
jest teraz jeszcze prostsze
(A 123).
* Wi-Fi jest metodą komunikacji
umożliwiającą bezprzewodową
łączność urządzeń; posiada certyfikat
wydany przez stowarzyszenie Wi-Fi
Alliance.

Tryb ten pozwoli uwiecznić
najważniejsze chwile w życiu
dziecka. Ustawienia kamery wideo
są w nim zoptymalizowane, aby
podkreślać piękno dziecięcej
skóry. Możliwe jest także
dodawanie sygnatur do filmów,
które pozwolą śledzić rozwój
dziecka.

Nagrywanie w
standardach AVCHD
i MP4 (A 59)
Przy nagrywaniu filmów istnieje
możliwość wyboru, czy zapisywane
będą one w standardzie AVCHD
lub MP4. Nagrywanie filmów w
standardzie AVCHD pozwoli je
później odtworzyć z fantastyczną
jakością obrazu. Filmy można
również nagrywać w standardzie
MP4, umożliwiającym publikowanie
filmów w Internecie i przesyłanie ich
do urządzeń mobilnych.
Po wybraniu opcji najwyższej
jakości wideo dla standardu
AVCHD (28 Mbps) oraz standardu
MP4 (35 Mbps) możliwe będzie
nagrywanie filmów z prędkością 50
klatek na sekundę. Prędkość 50
klatek na sekundę sprawi, że filmy
zyskają najwyższy poziom
realizmu, który wprawi w zachwyt
widownię.

5

Tryb inteligentny AUTO (A 42)
Tryb inteligentny AUTO automatycznie
wybiera najlepszy tryb sceny dla
planowanego ujęcia. Dzięki temu użytkownik
za każdym razem uzyskuje imponujące
nagrania bez konieczności dobierania
poszczególnych ustawień.

Migawka wideo

Filtry kinowe (A 64)

(A 72)
Możliwość nagrywania krótkich
ujęć, a następnie tworzenia z nich
teledysku z wykorzystaniem
ulubionego podkładu
muzycznego.

Wykrywanie twarzy
(A 75)
Kamera automatycznie
rozpoznaje twarze i odpowiednio
dostosowuje ostrość oraz
pozostałe ustawienia w celu
uzyskania pięknych ujęć.

6

Przy użyciu filtrów kinowych
można tworzyć unikatowe filmy o
wyjątkowych obrazach.

Stabilizacja obrazu
Metoda stabilizacji obrazu
Dynamic (A 73) niweluje
wstrząsy kamery podczas
nagrywania filmów wideo w
ruchu. Metoda stabilizacji obrazu
Powered (A 74) zapewnia
stabilne ujęcia podczas
powiększania odległych
przedmiotów (pełny teleobiektyw).
Funkcja inteligentnej stabilizacji
obrazu (A 44) pozwala kamerze
na wybór najlepszej metody
stabilizacji w zależności od
warunków nagrywania.

Możliwość odtwarzania nagrań na innych urządzeniach.

Podłączenie kamery do
telewizora HDTV (A 103).

Kopiowanie nagrań na
zewnętrzną nagrywarkę
wideo (A 116).

Przesyłanie nagrań do
komputera (A 108).

Kopiowanie całej zawartości
pamięci na zewnętrzny dysk
twardy (A 113).

Zapisywanie nagrań.

Publikowanie filmów
MP4 i zdjęć w internecie
(A 118).

7

:/9/8

Możliwość odtwarzania nagrań przy wykorzystaniu funkcji Wi-Fi
kamery wideo

Możliwość zdalnego sterowania kamerą
wideo za pomocą smartfonu lub tabletu
z systemem iOS lub Android (A 122).
Możliwość zdalnego oglądania nagrań z kamery wideo w
przeglądarce internetowej zainstalowanej na smartfonie
lub tablecie z systemem iOS lub Android (A 123).

Możliwość zapisywania i odtwarzania
nagrań na urządzeniach iPhone
lub iPad (A 125).

Po połączeniu kamery wideo z
punktem dostępowym w sieci
domowej można przesyłać
nagrania do serwisu CANON
iMAGE GATEWAY (A 126).
Serwis ten pozwala na
tworzenie albumów
internetowych i przeglądanie
własnych nagrań.

urządzeniem iPhone, iPad lub
serwisem CANON iMAGE
GATEWAY można przesyłać
nagrania do innych serwisów.

Spis treści
? Wstęp
5
13

15
17

Ekscytujące opcje i nowe funkcje
O instrukcji

Poznawanie kamery
Dostarczone akcesoria i płyta CD-ROM
Nazwy części

? Przygotowania
19
21
22
23

25
27

29
31
31

Uruchamianie
Ładowanie akumulatora
Włączanie kamery wideo
Używanie paska naręcznego
Otwieranie osłony obiektywu i regulacja ekranu LCD

Używanie kart pamięci
Karty pamięci nadające się do stosowania w kamerze
Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci

Ustawianie czasu po raz pierwszy
Konfiguracja podstawowa
Zmiana strefy czasowej
Inicjowanie pamięci

34

Podstawowa obsługa kamery

34
38

Używanie ekranu dotykowego
Używanie menu
Tryby pracy

Spis treści? 9

? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i
odtwarzania
40
42
44
45
46

49
53
55
57

Podstawowe funkcje nagrywania
Nagrywanie filmów
Informacje dotyczące funkcji inteligentnej AUTO
Inteligentna stabilizacja obrazu
Wykonywanie zdjęć
Używanie funkcji zoomu

Podstawowe funkcje odtwarzania
Odtwarzanie filmów
Przeglądanie zdjęć
Usuwanie scen
Usuwanie obrazów

? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu
59
62
63
64
65
67
68
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82

Wybór formatu filmu (AVCHD/MP4)
Ustawianie jakości wideo
:/9/8 Wybieranie pamięci do nagrywania
(pamięci wbudowanej/karty pamięci)
:/9/8 Podwójny zapis i nagrywanie
przechodzące
Tryb Dziecko
Tryb Cinema i filtry kinowe
Tryby scen specjalnych
Tryb Programowana AE: dostosowywanie ustawień do
potrzeb użytkownika
Zdobienie: nadawanie filmom osobistego charakteru
Migawka wideo
Zaawansowana stabilizacja obrazu
Metoda stabilizacji obrazu Powered
Wykrywanie twarzy i śledzenie
Fadery
Regulacja ekspozycji
Ustawianie ostrości
Buforowanie
Balans bieli
Samowyzwalacz

10? Spis treści

83
84
85
86
87

Częstotliwość ramki
Tele-makro
Sceny audio
Poziom nagrywanego dźwięku
Używanie słuchawek

? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji
89
90
91
92
94
96
97
97

Przechwytywanie zdjęć i scen migawek wideo z filmu
Odtwarzanie scen w albumie Dziecko
Odtwarzanie scen migawek wideo
Odtwarzanie z podkładem muzycznym
Wybieranie momentu rozpoczęcia odtwarzania
Dzielenie scen
Skracanie scen
Automatyczne wyświetlanie

? Połączenia zewnętrzne
99
100

Gniazda kamery
Schematy połączeń

103 Odtwarzanie na ekranie telewizora
104 Zapisywanie i udostępnianie nagrań
104
107
108
113
116
118

:/9/8 Kopiowanie filmów i zdjęć na kartę
pamięci
:/9/8 Konwersja filmów do standardu MP4
Zapisywanie nagrań w komputerze
:/9/8 Zapis pamięci: Zapisywanie
zawartości całej pamięci na zewnętrzny dysk twardy
Kopiowanie nagrań na zewnętrzną nagrywarkę wideo
Publikowanie filmów MP4 i zdjęć w Internecie

Spis treści? 11

? :/9/8 Funkcje Wi-Fi
119
122
123

125
126
133
134
139

Wprowadzenie do sieci Wi-Fi
Nagrywanie filmów przy wykorzystaniu smartfonu jako
pilota zdalnego sterowania
Zdalne przeglądanie: wyświetlanie nagrań w przeglądarce
internetowej urządzenia iOS lub smartfonu z systemem
Android
Przesyłanie filmów za pomocą urządzenia iOS
Udostępnianie filmów w serwisie CANON iMAGE
GATEWAY
Odtwarzanie na komputerze
Połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego
Przeglądanie i modyfikowanie ustawień połączenia Wi-Fi

? Informacje dodatkowe
141 Dodatek: Listy opcji menu
141
143

Panele [
Menu [

Funkcje główne] oraz [Edytuj]
Inne ustawienia]

151 Dodatek: Informacje i ikony wyświetlane na
ekranie
155 Problem?
155
161

Rozwiązywanie problemów
Lista komunikatów

170 Zalecenia i ostrzeżenia
170
174
175

Zasady używania
Konserwacja/Inne
Używanie kamery za granicą

176 Informacje ogólne
176
177
181
186

Akcesoria
Akcesoria opcjonalne
Dane techniczne
Indeks

12? Spis treści

O instrukcji
Dziękujemy za zakup kamery Canon LEGRIA HF R48 / LEGRIA HF R47 /
LEGRIA HF R46 / LEGRIA HF R406. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z kamery oraz o
zachowanie jej na przyszłość. Jeśli kamera nie działa poprawnie, należy
zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów (A 155).
Konwencje stosowane w tym podręczniku

o
o

WAŻNE: Środki ostrożności dotyczące posługiwania się kamerą.
UWAGI: Dodatkowe informacje uzupełniające, dotyczące
podstawowych procedur obsługi.
SPRAWDŹ: Ograniczenia lub wymogi dotyczące opisanej
funkcji.
A: Numer strony w niniejszej instrukcji.
:: Tekst dotyczy wyłącznie wskazanych modeli.
W tym podręczniku stosowane są następujące pojęcia:
Jeżeli nie użyto określenia,, karta pamięci" lub,, pamięć
wbudowana", termin,, pamięć" odnosi się do obu wymienionych
nośników.
Termin,, scena" odnosi się do pojedynczego nagrania, liczonego od
momentu naciśnięcia przycisku Y w celu rozpoczęcia
nagrywania, do momentu ponownego naciśnięcia tego przycisku w
celu przerwania nagrywania.
Terminy,, fotografia",,, zdjęcie" oraz,, obraz" są używane zamiennie i
mają to samo znaczenie.
Zdjęcia znajdujące się w niniejszej instrukcji mają charakter
poglądowy i zostały wykonane aparatem fotograficznym. Jeżeli nie
określono inaczej, ilustracje i ikony menu odnoszą się do modelu
:.

Wstęp? 13

oznacza, że w danym trybie pracy
określona funkcja jest dostępna, zaś symbol
oznacza, że funkcja ta jest niedostępna.
Tryby pracy podzielono na trzy następujące
grupy. Szczegółowe informacje można znaleźć
w punkcie Tryby pracy (A 38).

Nawiasy [] oznaczają przyciski
sterowania i opcje menu obsługiwane
poprzez dotknięcie ekranu oraz inne
komunikaty i informacje wyświetlane
na ekranie.

Format filmu
Tryb filmowania

Tryb odtwarzania

Samowyzwalacz
Tryby pracy:
*

SCN

* Tylko dla filmów.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; p & gt;
[Samowyzwalacz] & gt; [i Włącz & lt;] & gt; [X]
o Ikona & lt; wyświetli się na ekranie.
o Aby wyłączyć samowyzwalacz, powtórzyć powyższą procedurę,
wybierając opcję [j Wyłącz].
Filmy: W trybie wstrzymania nagrywania nacisnąć przycisk
Y.
Kamera rozpoczyna nagrywanie po zakończeniu 10-sekundowego
odliczania. Licznik jest wyświetlany na ekranie.
Zdjęcia: W trybie wstrzymania nagrywania dotknąć przycisku
[PHOTO].
o Kamera zarejestruje zdjęcie po zakończeniu 10 sekundowego

Nazwy fizycznych przycisków i
przełączników znajdujących
się na kamerze są
umieszczone w ramce
,, przycisku".
Na przykład Y.

14? Wstęp

Strzałka & gt; służy jako skrót sekwencji poleceń
menu. Szczegółowy opis korzystania z ekranów
menu zawiera punkt Używanie menu (A 34).
Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych
opcji menu i ustawień znajdują się w dodatku
Listy opcji menu (A 141).

Poznawanie kamery

Poniższe akcesoria są dostarczane w zestawie razem z kamerą:
? Kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-110E (z przewodem zasilającym)

Akumulator BP-718?

? Kabel USB IFC-300PCU/S

Przewód HDMI HTC-100/S o dużej?
szybkości transmisji
? Skrócona instrukcja obsługi
? Podręcznik podstawowej konfiguracji
połączeń Wi-Fi*
Podręcznik startowy oprogram?
owania Transfer Utility LE (patrz poniżej)
* Tylko:/9/8.

Podręcznik startowy oprogramowania Transfer Utility LE: w tym
podręczniku wyjaśniono, w jaki sposób pobrać oprogramowanie
Transfer Utility LE firmy PIXELA, które umożliwia zapisywanie filmów w
standardzie AVCHD oraz przesyłanie plików muzycznych z dostarczonej
płyty CD-ROM Canon LEGRIA (patrz następna strona) do kamery wideo.
Więcej informacji na temat korzystania z programu znajduje się w
Podręczniku użytkownika oprogramowania Transfer Utility LE, który
pobierany jest wraz z oprogramowaniem.
UWAGI
o Potrząsaniu kamery może towarzyszyć dźwięk przypominający
grzechotanie (A 158).

Wstęp? 15

Wraz z kamerą wideo dostarczane są także następujące płyty CD-ROM,
które zawierają wymienione poniżej elementy:
o Płyta CD-ROM Canon LEGRIA
- Instrukcja obsługi -- pełna wersja instrukcji obsługi kamery (ten plik
PDF).
- ImageBrowser EX -- ta płyta CD-ROM zawiera automatyczny
instalator programu ImageBrowser EX, który służy do zapisywania
filmów MP4 oraz zdjęć, zarządzania nimi oraz przesyłania ich do
serwisów CANON iMAGE GATEWAY*, YouTube i Facebook. Pełna
instalacja oprogramowania wymaga połączenia internetowego.
- Pliki muzyczne -- pliki muzyczne do zastosowania jako podkład
muzyczny podczas odtwarzania. Pliki muzyczne są przeznaczone do
użytku wyłącznie z oprogramowaniem firmy PIXELA. Dysk nie jest
przeznaczony do odtwarzania na odtwarzaczach CD.
- Pliki łączenia obrazów -- pliki obrazów do wykorzystania w celu
połączenia z obrazem wideo przy użyciu funkcji łączenia obrazów
(klatki łączenia obrazów).
o Płyta CD-ROM zawierająca Instrukcje obsługi (w dodatkowych wersjach językowych)
- Ta płyta CD-ROM zawiera pełne wersje instrukcji obsługi kamery
wideo (ten plik PDF) w dodatkowych wersjach językowych.
* Serwis CANON iMAGE GATEWAY to serwis pozwalający na udostępnianie
filmów i zdjęć, tworzenie albumów i korzystanie z wielu innych funkcji.
Usługa ta może nie być dostępna we wszystkich krajach/regionach.

16? Wstęp

Nazwy części
Widok z lewej strony
1

45

2 3

6
7

1
Przycisk (tryb odtwarzania) (A 39)
2 Przycisk ON/OFF (A 21)
3 Pokrywa gniazda karty pamięci
4 Gniazdo AV OUT (A 99, 101)/
gniazdo × (słuchawki) (A 87)
5 Gniazdo HDMI OUT (A 99, 100)
6 Gniazdo USB (A 99, 102)
7 Gniazdo karty pamięci (A 27)
8 Przycisk START/STOP (A 40)
9 Gniazdo DC IN (A 19)
q
A Pasek naręczny (A 22)
a
A Przełącznik osłony obiektywu (A 23)
s
A Mikrofon stereofoniczny (A 86)

Widok z prawej strony
9

A
q

a

Widok z przodu

s

Wstęp? 17

Widok z góry
d

f

Głośnik (A 51)
Dźwignia zoomu (A 46)
Ekran dotykowy LCD (A 23, 34)
Wskaźnik ACCESS (dostęp do
pamięci) (A 40)
j
A:98Antena Wi-Fi
(A 121)
d
f
g
h
A

j

Panel LCD
g

k
A Wskaźnik POWER/CHG (ładowane):
Zielony - kamera włączona
Czerwony - ładowanie (A 19)
l
A Gniazdo akumulatora (A 19)
S Numer seryjny

Widok z tyłu
h

k

S Gniazdo statywu (A 171)
S Przełącznik BATTERY RELEASE
(A 20)

l

Widok z dołu
S
18? Wstęp

Przygotowania
W tym rozdziale opisano podstawowe czynności, takie jak
korzystanie z panelu dotykowego, opcji menu oraz ustawień
początkowych w celu ułatwienia poznania kamery.

Kamerę można zasilać przy użyciu akumulatora lub bezpośrednio przy
pomocy kompaktowego zasilacza sieciowego.
Informacje na temat czasów ładowania, nagrywania i odtwarzania przy
w pełni naładowanych akumulatorach znaleźć można w punkcie Czasy
ładowania, nagrywania i odtwarzania (A 177).
1 Podłączyć przewód zasilający
do kompaktowego zasilacza
sieciowego.
2 Umieścić wtyczkę przewodu
w gnieździe ściennym.
3 Podłączyć kompaktowy
zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN kamery.
4 Dołączyć akumulator do
kamery.
Delikatnie wsunąć akumulator w
gniazdo akumulatora i przesunąć
w górę, aż zatrzaśnie się w
odpowiednim położeniu.

Gniazdo DC IN

?

?

?

Przygotowania? 19

Wskaźnik POWER/CHG (ładowane)

5 Ładowanie rozpocznie się z
chwilą wyłączenia kamery.
o Po wyłączeniu kamery wideo
świecący na zielono wskaźnik
POWER/CHG zgaśnie. Po
chwili wskaźnik POWER/CHG
zaświeci się na czerwono (co
oznacza, że trwa ładowanie
akumulatora). Czerwony
?
wskaźnik POWER/CHG
zgaśnie po całkowitym
naładowaniu akumulatora.
o Jeśli wskaźnik miga, należy zapoznać się z treścią rozdziału
Rozwiązywanie problemów (A 158).
Odłączanie akumulatora
1 Przesunąć przełącznik
d w kierunku
wskazanym przez strzałkę i
przytrzymać.
2 Przesunąć akumulator i go
wyjąć.

?

?

Przełącznik BATTERY RELEASE

WAŻNE
o Wyłączyć kamerę przed podłączeniem lub odłączeniem kompaktowego
zasilacza sieciowego. Po wyłączeniu kamery wideo ważne dane
zostaną zaktualizowane w pamięci. Należy odczekać, aż świecący na
zielono wskaźnik POWER/CHG zgaśnie.
o Do gniazda DC IN kamery oraz do kompaktowego zasilacza
sieciowego nie należy podłączać żadnego urządzenia elektrycznego,
które nie jest zalecane do użytku z kamerą.

20? Przygotowania

o Aby zapobiec awariom i nadmiernemu nagrzewaniu urządzenia, nie
należy podłączać dostarczanego kompaktowego zasilacza sieciowego
do podróżnych konwerterów napięcia lub specjalnych źródeł zasilania,
takich jak te, które są dostępne w samolotach i na statkach, falowników
DC-AC itd.
o Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze pomiędzy 10°C a
30°C. Jeśli temperatura otoczenia lub temperatura akumulatora nie
mieści się w zakresie od ok. 0°C do 40°C, ładowanie się nie rozpocznie.
o Jeśli temperatura otoczenia lub temperatura akumulatora jest zbyt
niska, ładowanie może zająć więcej czasu niż zwykle.
o Ładowanie akumulatora jest możliwe tylko po wyłączeniu kamery.
o Jeśli zasilanie zostanie odłączone w trakcie ładowania akumulatora,
przed ponownym podłączeniem zasilania należy się upewnić, że
wskaźnik POWER/CHG zgasł.
o Jeśli pozostały czas pracy akumulatora jest za krótki, istnieje możliwość
zasilania kamery przy użyciu kompaktowego zasilacza sieciowego, aby
nie zużywać akumulatora.
o Naładowany akumulator rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jest to
normalny proces. Aby zapewnić pełne naładowanie akumulatora, należy
ładować go w dniu jego użycia lub dniu poprzedzającym użycie.
o Akumulatory dla tej kamery wideo mogą wyświetlać pozostały czas
pracy akumulatora. Podczas pierwszego użycia akumulatora należy go
w pełni naładować, a następnie używać kamerę wideo aż do pełnego
rozładowania akumulatora. Działanie takie gwarantuje, że pozostały
czas nagrywania będzie wyświetlany dokładnie.
o Zaleca się przygotowanie akumulatorów w taki sposób, aby zapewniały
zasilanie przez dwu- bądź trzykrotnie dłuższy czas niż planowany.

Kamerę wideo można włączać i wyłączać poprzez otwieranie i
zamykanie panelu LCD. Podczas pierwszego użycia kamery wideo
wyświetlone zostaną ekrany ustawień początkowych, które pomogą
użytkownikowi w wykonaniu podstawowej konfiguracji (A 29).

Przygotowania? 21

Otworzyć panel LCD, aby włączyć
kamerę wideo.

Wyłączanie kamery wideo
Zamknąć panel LCD lub nacisnąć przycisk

.

o Za pomocą opcji
& gt; q & gt; [Włączanie przez panel LCD] można
wybrać funkcję włączania lub wyłączania kamery wideo jedynie za
pomocą przycisku
.

Zapiąć pasek naręczny.
Dopasować długość paska naręcznego tak,
aby można było dosięgnąć do dźwigni zoomu
palcem wskazującym, a do przycisku
Y kciukiem.

Zdejmowanie paska naręcznego
1 Podnieść wyściełany brzeg uchwytu i odczepić taśmę od rzepu.

22? Przygotowania

2 Pociągnąć taśmę tak, aby najpierw wyjąć ją z przedniej klamry na
kamerze, zdjąć z uchwytu, a następnie wyjąć z tylnej klamry.

Otwieranie osłony obiektywu i regulacja ekranu LCD
Przed rozpoczęciem nagrywania otworzyć osłonę obiektywu.
Przesunąć przełącznik osłony
obiektywu w dół w położenie
,
aby otworzyć osłonę obiektywu.

Obracanie panelu LCD
Po pierwszym otwarciu panelu LCD wyświetlone zostaną ekrany
ustawień początkowych, które pomogą użytkownikowi w wykonaniu
podstawowej konfiguracji (A 29).
Otworzyć panel LCD i ustawić pod kątem 90 stopni w odniesieniu do
obudowy kamery.
o Panel można obrócić o 90 stopni w dół.
o Panel można również obrócić o 180 stopni w kierunku obiektywu.
Obrócenie panelu LCD o 180 stopni może okazać się przydatne, gdy
operator kamery chce znaleźć się na obrazie rejestrowanym przy użyciu
samowyzwalacza.

Przygotowania? 23

180°

180°

Obiekty można obserwować na ekranie LCD
90°

o Informacje o ekranie LCD: Ekrany są produkowane przy użyciu bardzo
precyzyjnej technologii; ponad 99, 99% pikseli pracuje zgodnie ze
specyfikacją. Mniej niż 0, 01% pikseli może trwale prezentować się
jako białe, czarne, czerwone, niebieskie lub zielone punkty. Nie ma
to wpływu na zapisywany obraz i nie stanowi usterki.
o Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ekranu dotykowego
znajdują się w rozdziale Zasady używania (A 170), Czyszczenie
(A 174).
o Jasność ekranu można dostosować, zmieniając ustawienia opcji
& gt;
& gt; [Jasność LCD] i [Podświetlenie]. Gdy podłączony zostanie
kompaktowy zasilacz sieciowy, ustawienie opcji [Podświetlenie]
automatycznie zmieni się na [H Jasne].

24? Przygotowania

Używanie kart pamięci
Kamera obsługuje następujące powszechnie dostępne karty pamięci
Secure Digital (SD).
Funkcja nagrywania filmów była testowana z zastosowaniem kart
pamięci SD/SDHC/SDXC wyprodukowanych przez firmy Panasonic,
Toshiba i SanDisk (stan na styczeń 2013 r. ). Aby uzyskać najnowsze
informacje na temat kart, których można używać, należy odwiedzić
lokalną witrynę firmy Canon.
Typ karty pamięci:

. karta pamięci SD, / karta pamięci SDHC,
0 karta pamięci SDXC

Klasa szybkości karty
pamięci SD*:
Pojemność:
128 MB lub więcej**.
* W przypadku używania karty pamięci SD bez oznaczenia klasy szybkości
nagrywanie filmów może nie być możliwe.
** Kart pamięci SD o pojemności 64 MB lub mniejszej nie można używać do
nagrywania filmów.

o Informacje o klasie szybkości: Klasa szybkości kart to standard
określający minimalną gwarantowaną szybkość transferu danych
w przypadku kart pamięci. Przy zakupie nowej karty pamięci należy
zapoznać się z logo klasy szybkości umieszczonym na opakowaniu.
Przy nagrywaniu filmów o jakości wideo 50P lub 35 Mbps zaleca się
stosowanie kart pamięci SD o klasie szybkości 6 lub 10. Do nagrywania
filmów przy innych ustawieniach jakości wideo zaleca się stosowanie
kart pamięci SD o klasie szybkości 4, 6 lub 10.

Karty pamięci SDXC
Kamera obsługuje karty pamięci SDXC. Używając kart pamięci w
innych urządzeniach, na przykład nagrywarkach cyfrowych,
komputerach i czytnikach kart, należy się upewnić, że dane
urządzenie zewnętrzne jest zgodne z kartami SDXC. Aby uzyskać
więcej informacji na temat zgodności, należy się skontaktować z
producentem komputera, systemu operacyjnego lub karty pamięci.
Przygotowania? 25

WAŻNE
o Jeśli karta pamięci SDXC zostanie użyta w komputerze, którego system
operacyjny nie jest zgodny z kartami SDXC, może pojawić się
komunikat o konieczności sformatowania karty. W takim przypadku
należy anulować tę operację, aby uniknąć utraty danych.
o Po wielokrotnym wykonaniu operacji zapisu, usuwania i edytowania
scen (fragmentacja pamięci) zapis danych na karcie pamięci może się
wydłużyć, a nagrywanie może zostać zatrzymane. Zapisać nagrania i
zainicjować kartę pamięci.

26? Przygotowania

Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci
Jeżeli planowane jest wykorzystywanie karty pamięci, przed
wykonaniem ustawień początkowych należy wyłączyć kamerę wideo,
a następnie włożyć kartę pamięci. Po skonfigurowaniu ustawień
początkowych należy zainicjować kartę pamięci (A 31).
1 Otworzyć panel LCD.
?
Jeżeli kamera wideo jest
włączana po raz pierwszy, w
ramach ustawień początkowych
wyświetlony zostanie ekran
wyboru języka.
2 Nacisnąć przycisk
,
aby wyłączyć kamerę.
Upewnić się, że wskaźnik
POWER/CHG jest wyłączony.
3 Otworzyć pokrywę gniazda
karty pamięci.

?

Obiektyw

4 Włożyć kartę pamięci pod
niewielkim kątem, etykietą
skierowaną w stronę
obiektywu, aż do
zatrzaśnięcia jej w
odpowiedniej pozycji w
?
gnieździe karty pamięci.
Gniazdo karty pamięci jest
Karta pamięci
Widok z góry
skierowane pod niewielkim
kątem w stronę obiektywu,
należy więc zachować ostrożność, aby nie uszkodzić karty pamięci
przy jej wkładaniu.
5 Zamknąć pokrywę gniazda karty pamięci.
Nie należy zamykać pokrywy na siłę, jeśli karta pamięci nie jest
poprawnie włożona.
Wyjmowanie karty pamięci
Nacisnąć kartę pamięci jeden raz, aby ją zwolnić. Gdy karta pamięci
wysunie się z gniazda, należy ją wyciągnąć.
Przygotowania? 27

o Karty pamięci mają dwie strony (przód i tył), których nie można
traktować zamiennie. Włożenie karty pamięci w nieodpowiedni sposób
może spowodować usterkę kamery. Należy sprawdzić, czy kartę
pamięci umieszczono w gnieździe tak, jak opisano w kroku 4.

28? Przygotowania

Ustawianie czasu po raz pierwszy
Podczas pierwszego użycia kamery wideo wyświetlone zostaną ekrany
ustawień pomagające w użytkownikowi w łatwy sposób wykonać
podstawową konfigurację kamery wideo. Ustawione zostaną data i
czas, format filmu oraz inne podstawowe funkcje. Więcej informacji na
temat korzystania z ekranu dotykowego znajduje się w punkcie
Używanie ekranu dotykowego (A 34).
1 Wybrać język, w którym wyświetlane mają
być informacje na ekranie, a następnie
dotknąć przycisku [ae].
o Należy przewinąć listę, aby odszukać
właściwy język.
o Po wybraniu języka pojawi się ekran
[Format daty].

Po wybraniu języka
dotknąć przycisku [ae]

2 Dotknąć przycisku [R. M. D], [M. D, R] lub [D. R], aby wybrać
preferowany format daty, a następnie dotknąć przycisku [ae].
Po wybraniu formatu daty wyświetlony zostanie ekran [Data/Czas]
z zaznaczonym pierwszym polem.
3 Dotknąć pola, które ma zostać zmienione (rok, miesiąc, dzień,
godziny lub minuty).
4 Dotknąć przycisku [Í] lub [Î], aby zmienić pole według uznania.
5 Ustawić odpowiednią datę i godzinę,
zmieniając wszystkie pola w podobny
sposób
o Dotknąć przycisku [24H], aby wybrać
24-godzinny tryb pracy zegara.
W przeciwnym wypadku wybrany zostanie 12-godzinny tryb pracy
zegara (AM/PM).
6 Dotknąć przycisku [Tak], a następnie przycisku [ae].
o Po wybraniu daty i czasu pojawi się ekran [Format filmu].

Przygotowania? 29

7 Dotknąć przycisku [? ] lub [¸], aby wybrać format filmu, a
następnie dotknąć przycisku [ae].
o:/9/8 Po wybraniu formatu filmu wyświetlony zostanie
ekran [v Media dla filmów], który pozwala wybrać pamięć, na której
będą zapisywane filmy.
o; Przejść do kroku 10.
8 Dotknąć opcji [ &] (pamięć wbudowana) lub [
] (karta pamięci),
a następnie dotknąć przycisku [ae].
o Podczas wyboru pamięci można sprawdzić dostępny czas
nagrywania w oparciu o ustawienie jakości wideo.
o Po wybraniu pamięci, na której będą zapisywane filmy wyświetlony
zostanie ekran [{ Media dla zdjęć].
9 Dotknąć opcji [ &] (pamięć wbudowana) lub [
] (karta pamięci),
Podczas wyboru pamięci można sprawdzić liczbę zdjęć, które można
zapisać przy ustawionym rozmiarze 1920 × 1080.
10 Dotknąć przycisku [Tak].
Konfiguracja została zakończona. Wybrane ustawienia zostaną na
krótko wyświetlone i możliwe będzie korzystanie z kamery wideo.
o Niektóre przyciski sterowania, takie jak [ZOOM] lub [PHOTO], będą
wyświetlane w języku angielskim bez względu na to, jaki wybrano język
obsługi.
o Istnieje możliwość zmiany języka w późniejszym czasie. W tym celu
należy skorzystać z ustawienia
& gt; q & gt; [Języki
]. Datę i czas
można również dostosować później przy użyciu ustawienia
q & gt; [Data/Czas]. Format filmu można wybrać w późniejszym
czasie za pomocą ustawienia
& gt; [Format filmu]. :/9/
8 Pamięć, na której zapisywane będą filmy i zdjęcia można
wybrać także później za pomocą ustawień
& gt; [Media zapisu] & gt;
[v Media dla filmów] oraz [{ Media dla zdjęć].
o Jeśli kamera nie jest używana przez około 3 miesiące, wbudowana
bateria litowa może się całkowicie rozładować, co powoduje utratę
ustawień daty i czasu. W takiej sytuacji należy ponownie naładować
wbudowany akumulator litowy (A 173). Przy kolejnym włączeniu
kamery wideo konieczne będzie ponowne skonfigurowanie ustawień
początkowych.

30? Przygotowania

Zmiana strefy czasowej
Należy dopasować strefę czasową do położenia, w którym znajduje się
użytkownik. Domyślna strefa czasowa to Paryż. Ponadto w kamerze
można zapisać datę i czas innej lokalizacji. Funkcja ta jest użyteczna
podczas podróży i umożliwia ustawienie czasu domowej strefy
czasowej oraz czasu obowiązującego w miejscu docelowym.
Tryby pracy:

SCN
1 Otworzyć ekran [Strefa/Czas letni].

& gt; [

Inne ustawienia] & gt; q & gt; [Strefa/Czas letni]

2 Dotknąć przycisku [ "], aby ustawić lokalną strefę czasową lub
przycisku [#], aby ustawić docelową strefę czasową podczas
podróży.
3 Dotknąć przycisku [Í] lub [Î], aby ustawić wymaganą strefę
czasową. W razie potrzeby należy dotknąć przycisku [$], aby
ustawić czas letni.
4 Dotknąć przycisku [X], aby zamknąć menu.

Inicjowanie pamięci
Należy inicjować karty pamięci wykorzystywane po raz pierwszy
w niniejszej kamerze. Można również zainicjować kartę pamięci lub
pamięć wbudowaną (tylko:/9/8), aby trwale usunąć
wszystkie zapisane na niej nagrania.
:/9/8 Pamięć wbudowana kamery jest inicjowana
fabrycznie i zawiera pliki muzyczne, które można stosować jako
podkład muzyczny podczas odtwarzania, a także obrazy używane
przez funkcję łączenia obrazów (klatki łączenia obrazów).
Przygotowania? 31

1 Podłączyć kamerę do sieci zasilającej przy użyciu kompaktowego
zasilacza sieciowego.
W trakcie inicjowania nie wolno odłączać zasilania ani wyłączać
2 Zainicjować pamięć.
:/9/8

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; q & gt; [Inicjowanie & /
& gt; [ & Pamięć wbud. ] lub [
Karta pamięci] & gt;
[Inicjowanie] & gt; [Inicjowanie pełne]1 & gt; [Tak]2 & gt;
[Tak] & gt; [X]

]

;

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; q & gt; [Inicjowanie
[Tak] & gt; [X]
2

] & gt;

Tej opcji należy dotknąć, aby usunąć całkowicie wszystkie dane zamiast wyczyścić
jedynie tablicę alokacji plików pamięci.
Jeżeli wybrano opcję [Inicjowanie pełne], można dotknąć opcji [Anuluj], aby
anulować trwający proces inicjowania. Wszystkie nagrania zostaną usunięte,
umożliwiając bezproblemowe dalsze użytkowanie pamięci.

o Inicjowanie pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich nagrań.
Nie można odzyskać utraconych w ten sposób oryginalnych nagrań.
Należy wcześniej wykonać kopie zapasowe ważnych nagrań przy
użyciu odpowiedniego urządzenia zewnętrznego (A 104).
o Zainicjowanie karty pamięci spowoduje trwałe usunięcie wszystkich
plików muzycznych i obrazów przesłanych na kartę. (:/9/
8 Pliki muzyczne i klatki wykorzystywane przez funkcję łączenia
obrazów zainstalowane fabrycznie w pamięci wbudowanej zostaną
odzyskane po zainicjowaniu pamięci). Aby przetransferować pliki
muzyczne z dostarczonej płyty CD-ROM LEGRIA na kartę pamięci
podłączoną do komputera, należy:
- Komputery z systemem operacyjnym Windows: Wyjąć kartę pamięci
z kamery wideo, podłączyć ją do komputera i uruchomić dostarczone

32? Przygotowania

oprogramowanie Transfer Utility LE dla filmów AVCHD. Szczegółowe
informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika (plik PDF)
dotyczącym oprogramowania firmy PIXELA.
- Komputery z systemem operacyjnym Mac OS: Wyjąć kartę pamięci
z kamery i podłączyć ją do komputera. Za pomocą oprogramowania
Finder przesłać pliki muzyczne zapisane w folderze,, MUSIC" na
dostarczonej płycie CD-ROM LEGRIA na kartę pamięci podłączoną
do komputera. Informacje na temat struktury folderów na karcie
pamięci można znaleźć w punkcie Pliki muzyczne (A 185).

Przygotowania? 33

Podstawowa obsługa kamery
Przyciski sterowania i opcje menu na ekranie dotykowym zmieniają się
dynamicznie, w zależności od trybu pracy kamery i wykonywanych
czynności. Dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu użytkownik ma
zapewniony dostęp do wszystkich opcji.
Dotykanie
Dotknąć elementu wyświetlanego na ekranie
dotykowym.
Służy do rozpoczynania odtwarzania sceny
na ekranie indeksu, wybierania ustawienia z
menu itp.
Przeciąganie
Dotykając ekranu, przesunąć palec w górę
i w dół lub w lewo i w prawo.
Używane do przewijania ekranów menu,
przeglądania stron ekranu indeksu oraz do
przesuwania suwaków, takich jak suwak
regulacji głośności.
o W poniższych przypadkach użytkownik może nie mieć możliwości
prawidłowego wykonania czynności na ekranie dotykowym.
- Obsługa za pomocą paznokci lub twardo zakończonych przedmiotów
np. długopisów.
- Obsługa ekranu dotykowego przy użyciu mokrych dłoni lub w
rękawiczkach.
- Wywieranie palcem zbyt dużego nacisku.

Wiele funkcji kamery wideo można dostosować, korzystając z opcji
dostępnych w menu
(Home). Ponadto niezwykle przydatna jest
umiejętność korzystania także z pozostałych menu. Pozwala to
wykorzystywać wszystkie funkcje, które oferuje kamera wideo.

34? Przygotowania

Menu

(Home)

Menu
(Home) pozwala uzyskać dostęp do większości funkcji i
ustawień kamery wideo.
1 Dotknąć przycisku [] w lewej górnej części ekranu, aby
otworzyć menu
(Home).
2 Przeciągnąć palcem w lewo/prawo w celu przesunięcia
wybranego menu na środek ekranu.
3 Dotknąć ikony wybranego menu, aby je otworzyć.
Opisy poszczególnych menu można znaleźć poniżej. Dostępność
poszczególnych menu zależy od tego, czy kamera wideo znajduje się
w trybie nagrywania czy odtwarzania.
W trybie nagrywania

W trybie odtwarzania

Menu dostępne w trybie nagrywania
Menu

[

Opis

Otwiera grupę menu [ Inne ustawienia], które pozwalają
uzyskać dostęp do różnych ustawień kamery wideo. Więcej
informacji na temat korzystania z tego menu znajduje się w
punkcie Używanie menu [ Inne ustawienia] (A 36).

[
Konfig.
nagrywania]

Po otworzeniu tego menu można wybrać format filmu (A 59),
jakość wideo (A 59), pamięć, na której będą zapisywane
nagrania* (A 62), a także określić, czy skorzystać z
podwójnego zapisu lub nagrywania przechodzącego (A 62).

[Tryb filmowania]

Z poziomu tego menu można wybrać tryb nagrywania. Każdy
z 5 trybów oferuje różne funkcje i odmienne sposoby sterowania
kamerą wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w rozdziale Nagrywanie (A 38).
Przygotowania? 35

Funkcje główne]

To menu udostępnia funkcje często używane podczas
nagrywania, np. umożliwiające zmianę ostrości i ekspozycji.
Więcej informacji na temat korzystania z tego menu znajduje się
Funkcje główne] (A 37).
w punkcie Panel [

Pilot+transmisja
strumieniowa]*

Po zainstalowaniu aplikacji do zdalnego sterowania możliwe jest
stosowanie smartfonu jako pilota zdalnego sterowania
pozwalającego nagrywań filmy kamerą wideo (A 122).

Menu dostępne w trybie odtwarzania
Inne ustawienia]
Opis
Otwiera menu [
Inne ustawienia] (A 36). Dostępne funkcje
są różne dla trybów nagrywania i odtwarzania.
Przełącza kamerę wideo w tryb odtwarzania zdjęć (A 53).

[y Odtwarzanie
filmu]
Odtwarzanie
zdjęć]

Przełącza kamerę wideo w tryb odtwarzania filmu (A 49).

Album Dziecko]

[? Migawka wideo]

Wi-Fi]*

Pozwala odtwarzać filmy nagrane w trybie Dziecko (A 90).
Możliwość odtwarzania scen migawek wideo (A 91).
Pozwala uzyskać dostęp do poszczególnych funkcji Wi-Fi np.
przesyłania nagrań do Internetu lub odtwarzania ich za pomocą
smartfonu. Więcej informacji na temat funkcji Wi-Fi można
znaleźć w punkcie Funkcje Wi-Fi (A 119).

o W celu zapewnienia większej czytelności odniesienia do ustawień
w menu
(Home) będą składać się jedynie z ikony menu, zakładki
wybranego podmenu (dla ustawień w menu [
Inne ustawienia]) oraz
nazwy ustawienia. Przykładowo, aby wyregulować jasność ekranu,
& gt; [Jasność LCD].

Używanie menu [

Dostępne funkcje opisano w punkcie Menu [
(A 143).

36? Przygotowania

Tryby pracy:

* W trybie

dostęp do funkcji jest ograniczony.

1 Dotknąć przycisku [] w lewej
górnej części ekranu, aby
2 Przeciągnąć palcem w lewo/
prawo w celu przesunięcia menu
Inne ustawienia] na środek
ekranu.
3 Dotknąć ikony, aby otworzyć
menu [
Inne ustawienia].
4 Dotknąć zakładki wybranego menu.
5 Przeciągnąć palcem w górę/w dół, aby przesunąć ustawienie,
które ma zostać zmienione, do pomarańczowego paska wyboru.
o Można także skorzystać z ikon [Í] i [Î] w celu przewinięcia.
o Niedostępne pozycje menu są wyświetlane w szarym kolorze.
o Można dotknąć dowolnego menu na ekranie, aby wywołać je
bezpośrednio na pasku wyboru.
6 Gdy wymagana pozycja menu znajdzie się wewnątrz paska
wyboru, nacisnąć przycisk [ae].
7 Dotknąć wybranej opcji i dotknąć przycisku [X].
W każdej chwili można dotknąć przycisku [X], aby zamknąć menu.

Panel [

Panel [
Funkcje główne] zawiera funkcje najczęściej używane
podczas nagrywania. Dostępne funkcje opisano w punkcie Panel
Funkcje główne] (A 141).
Dotknąć przycisku [] w prawej dolnej części ekranu, aby otworzyć
panel [
Funkcje główne].
Przygotowania? 37

W trybie

Dotknąć, aby
przewijać w górę
lub w dół
Dotknąć przycisku
sterowania wybraną
funkcją

Przeciągnąć palcem
w górę i w dół paska
przewijania, aby
wyświetlić resztę
panelu

Aby odnaleźć przycisk sterowania wybraną funkcją, należy
przeciągnąć palcem wzdłuż paska przewijania lub dotknąć
przycisku [Í] i [Î].

Tryby pracy
Nagrywanie
Podczas nagrywania tryb pracy kamery wideo jest definiowany przez
menu [Tryb filmowania] w menu
(Home) oraz opcję [Format filmu]
w menu [
Konfig. nagrywania]. Aby ustawić tryb filmowania, należy
wykonać następującą procedurę. Szczegółowy opis ustawiania formatu
filmu podano w punkcie Wybór formatu filmu (AVCHD/MP4) (A 59).
1 Dotknąć przycisku trybu
filmowania po lewej stronie
2 Przeciągnąć palcem w górę/w
dół, aby ustawić wybrany tryb
filmowania na środku ekranu, a
Przycisk trybu filmowania
następnie dotknąć przycisku
[Tak].
W przypadku trybów
oraz SCN konieczne będzie wykonanie
dodatkowych ustawień i zatwierdzenie ich przyciskiem [Tak].
Tryb filmowania
(tryb Dziecko)

Działanie
Tryb Dziecko pozwala rejestrować wszystkie najważniejsze
wydarzenia w życiu dziecka (A 63).

38? Przygotowania

Tryb filmowania

(tryb AUTO)

(tryb Cinema)
(specjalne
tryby scen)
(tryb Programowana AE)

Kamera dostosuje większość ustawień, a użytkownik może się
skoncentrować wyłącznie na nagrywaniu (A 40). Tryb doskonały dla
początkujących użytkowników i osób niezainteresowanych
wgłębianiem się w szczegóły ustawień kamery.
Możliwość nadania filmom kinowego wyglądu oraz używania filtrów
kinowych w celu uzyskania wyjątkowych filmów (A 64).
Możliwość dostosowania ustawień kamery wideo do bieżących
warunków - od filmowania scen nocnych po plaże (A 65).

Pełny dostęp do menu, ustawień i funkcji zaawansowanych (A 67).

Nacisnąć przycisk
, aby
przechodzić pomiędzy trybem
nagrywania i trybem odtwarzania
kamery wideo. Jeżeli kamera jest
wyłączona, należy nacisnąć
przycisk
, aby włączyć ją
bezpośrednio w trybie
odtwarzania.

Odtwarzanie filmów (A 49). Możliwe jest
także otworzenie ekranów indeksu w celu
odtwarzania jedynie scen migawek wideo
(A 91) lub scen zarejestrowanych w trybie
Dziecko (A 90).
Wyświetlanie zdjęć (A 53).

o:/9/8 Po przełączeniu do trybu odtwarzania wybrana
zostanie pamięć, której używano podczas nagrywania.
Przygotowania? 39

Podstawowe funkcje filmowania,
fotografowania i odtwarzania
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat rejestrowania
filmów i zdjęć w trybie
odtwarzania ich oraz stosowania
pozostałych podstawowych kamery. Informacje dotyczące
dostępu do wszystkich menu kamery oraz stosowania funkcji
zaawansowanych znajdują się w rozdziałach Funkcje
zaawansowane stosowane przy nagrywaniu (A 59) oraz
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji (A 89).

W trybie
można nagrywać doskonale wyglądające filmy, zezwalając
kamerze na automatyczne dostosowanie ustawień w zależności od sytuacji.
SPRAWDŹ
o Przed rozpoczęciem nagrywania należy wykonać nagranie testowe,
aby sprawdzić prawidłowe działanie karty.
1 Otworzyć panel LCD, aby
włączyć kamerę wideo.
o:/9/8
Domyślnie pamięcią, w
której nagrywane są filmy,
jest pamięć wbudowana.
Istnieje możliwość zmiany
rodzaju pamięci używanej
do nagrywania filmów
(A 62).
o Można także nacisnąć
przycisk
.
2 Przesunąć przełącznik
osłony obiektywu w dół.

?

?

?

40? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

3 Ustawić kamerę w trybie

.

(przycisk trybu filmowania) & gt;
[N Automatyczny] & gt; [OK]
o Wykonanie tego kroku nie jest konieczne przy pierwszym użyciu
kamery wideo.
o Informacje na temat zmiany formatu filmu znajdują się w punkcie
Wybór formatu filmu (AVCHD/MP4) (A 59).

Przycisk trybu filmowania

4 Nacisnąć przycisk Y, aby rozpocząć nagrywanie.
o Nacisnąć przycisk Y ponownie, aby wstrzymać
nagrywanie.
o Podczas nagrywania sceny wskaźnik ACCESS będzie migał co
jakiś czas.
Po zakończeniu nagrywania
1 Upewnić się, że wskaźnik ACCESS został wyłączony.
2 Zamknąć panel LCD, aby wyłączyć kamerę wideo.
Można także nacisnąć przycisk
.
3 Przesunąć przełącznik osłony obiektywu w górę.

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 41

Informacje o trybie AUTO
o W trybie
dostępne są jedynie następujące funkcje:
- Zoom (A 46).
- Migawka wideo (A 72).
- Wykrywanie twarzy i śledzenie (A 75), zapewniająca piękne
ujęcia osób za każdym razem, a dzięki mechanizmowi śledzenia
obiektu - nawet w ruchu.
- Zdobienie (A 68), służąca do nadawania filmom osobistego
charakteru przy użyciu pieczęci, ilustracji, łączenia obrazów i
innych elementów.
kamera automatycznie wykrywa pewne cechy
charakterystyczne obiektu, otoczenia, warunki oświetleniowe itd.
Dzięki temu może dostosować różne ustawienia (między innymi
ostrość, ekspozycję, kolor, stabilizację obrazu, jakość obrazu),
wybierając najlepsze ustawienia dla wybranego ujęcia. Ikona trybu
inteligentnego AUTO zmieni się w jedną z poniższych ikon.

42? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

Ikony trybu inteligentnego AUTO
Tło ->
(kolor ikony)

Niebieskie niebo*
(jasnoniebieski)

Jasne*
(szary)

Obiekt?

Zachod
y słońca
(pomarańczowy)

Barwy żywe*
(zielony/
czerwony)

Ludzie (nieruchomy)

(

)

--

Ludzie (ruchomy)

Obiekt inny niż ludzie,
na przykład krajobrazy
Obiekt położony bardzo
blisko

(

/
/

(kolor ikony)

)

/
) (

/

)
/

) (

/

)

Ciemne
(ciemnoniebieski)

Oświetlenie
punktowe

Scena nocna

* Ikona w nawiasach pojawi się w warunkach podświetlenia tła.

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 43

Inteligentna stabilizacja obrazu
Funkcja inteligentnej stabilizacji obrazu pozwala kamerze na wybór najlepszej
metody stabilizacji obrazu w zależności od metody nagrywania. W trybach
oraz
ikona inteligentnej stabilizacji obrazu zmieni się w jedną z
poniższych ikon. W pozostałych trybach nagrywania stabilizator obrazu można
skonfigurować ręcznie (A 73).

Metoda nagrywania

Ikona

Najczęściej spotykane sytuacje: Pomniejszanie obrazu
(użycie funkcji zoomu w kierunku T). Śledzenie odległych
obiektów poruszających się w lewo lub w prawo

Ä (Metoda stabilizacji
obrazu Dynamic)

Powiększanie odległych obiektów (użycie funkcji zoomu? (Metoda stabilizacji
w kierunku S), pozostając w tym samym położeniu
obrazu Powered)*
Zbliżenie obiektu
Przy korzystaniu ze statywu

 (Metoda stabilizacji
obrazu Macro)
? (Tryb statywu)

* Za pomocą ustawienia
& gt; p & gt; [Int. stabil. obrazu] można wybrać,
czy metoda stabilizacji obrazu Powered będzie dostępna po aktywacji
inteligentnej stabilizacji obrazu.

o W celu ochrony obiektywu należy zawsze zamykać osłonę obiektywu, gdy
nie są nagrywane filmy lub kamera wideo nie jest używana w inny sposób.
o Jeśli wskaźnik ACCESS świeci się lub miga, należy zastosować się do
poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może
spowodować trwałą utratę danych lub uszkodzenie pamięci.
- Nie otwierać pokrywy gniazda karty pamięci.
- Nie odłączać źródła zasilania ani nie wyłączać kamery.
- Nie zmieniać trybu pracy kamery.
o Należy pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych nagrań
(A 104), zwłaszcza ważnych. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności
za utratę lub uszkodzenie danych.

& gt; q
& gt; [Automatyczne wyłączenie] wybrano ustawienie [i Włącz], kamera
wideo wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię, jeśli jest zasilana
przez akumulator i nie wykonywano żadnych operacji przez 3 minuty. W
takiej sytuacji należy ponownie włączyć kamerę wideo.

o Informacje o trybie automatycznego wyłączania: Jeśli dla opcji

o Podczas nagrywania w jasno oświetlonych miejscach korzystanie z
ekranu LCD może być utrudnione. W takich przypadkach można

44? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

dostosować podświetlenie ekranu LCD za pomocą ustawienia
& gt; [Podświetlenie] lub dostosować jasność ekranu LCD za
pomocą ustawienia
& gt; [Jasność LCD].
o Jeśli planowane jest dłuższe nagrywanie przy kamerze wideo
zamontowanej na stałe (np. na statywie), można kontynuować nagrywanie
przy zamkniętym panelu LCD. Pozwoli to zaoszczędzić energię
akumulatora. W takim przypadku należy upewnić się, że dla opcji
q & gt; [Włączanie przez panel LCD] wybrano ustawienie [Wyłącz].
o W pewnych warunkach ikona trybu inteligentnego AUTO pojawiająca
się na ekranie może nie odpowiadać aktualnym warunkom sceny.
Zwłaszcza w sytuacji, gdy film nagrywany jest przy pomarańczowym lub
niebieskim tle, może pojawić się ikona Zachód słońca lub Błękitne
niebo, a kolory mogą wyglądać nienaturalnie. W takim przypadku
zaleca się nagrywanie przy użyciu trybu
(A 67).

Kamera wideo pozwala w prosty sposób wykonywać zdjęcia. Zdjęcia
można także zapisywać równocześnie z nagrywaniem filmu.
Domyślnie zdjęcia zapisywane
są w pamięci wbudowanej.
?
Rodzaj pamięci używanej do
nagrywania zdjęć można
zmienić (A 62).
przycisk
.

?

2 Przesunąć przełącznik osłony
obiektywu w dół.
3 Ustawić kamerę w trybie

.

& gt; [Tryb filmowania] & gt; [N Automatyczny] & gt; [OK]
4 Dotknąć przycisku [PHOTO], aby zrobić zdjęcie.
Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 45

Podczas zapisywania zdjęcia na ekranie zostanie wyświetlona na chwilę
zielona ikona () oraz {ae & (tylko:/9/8) lub {ae,
a wskaźnik ACCESS będzie migał. Przy zapisywaniu zdjęcia podczas
nie zostanie jednak wyświetlona.
nagrywania filmu ikona
Po zakończeniu wykonywania zdjęć
3 Przesunąć przełącznik osłony obiektywu w górę.
o Informacje na paskach bocznych (A 42, 43, 44), w sekcji WAŻNE
(A 44) oraz w sekcji UWAGI (A 44) na poprzednich stronach
odnoszą się także do zdjęć.
o Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG. Rozmiar zdjęcia wynosi
1920×1080*. Na karcie pamięci o pojemności 1 GB można zapisać
około 660 zdjęć w tym rozmiarze. Rzeczywista liczba zdjęć, jakie można
zapisać, będzie jednak różna w zależności od obiektu i warunków
nagrywania.
* Jeśli jakość wideo jest ustawiona jako 4 Mbps dla filmów MP4, rozmiar zdjęcia
wynosi 1280×720. Na karcie pamięci o pojemności 1 GB można zapisać około
1 490 zdjęć w tym rozmiarze.

o Funkcja zapisu zdjęć jest niedostępna, jeśli aktywowano efekt
ściemniania lub rozjaśniania sceny.

Używanie funkcji zoomu
Funkcji zoomu można używać na dwa sposoby: za pomocą dźwigni
zoomu na kamerze lub opcji zoomu na ekranie dotykowym.
Użytkownik może również zmienić rodzaj zoomu (na optyczny,
zaawansowany lub cyfrowy).
46? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

Używanie dźwigni zoomu
Przesunąć dźwignię zoomu w
kierunku symbolu T (szeroki
kąt), aby pomniejszyć obraz.
Przesunąć dźwignię zoomu
w kierunku symbolu S
(teleobiektyw), aby powiększyć
obraz.
Domyślnie dźwignia zoomu działa
ze zmienną szybkością -- lekkie
naciśnięcie dźwigni zoomu
powoduje wolną zmianę zoomu, a
mocne -- szybsze powiększanie.

W

T

T Pomniejszenie

S Powiększenie

Korzystanie z opcji zoomu dostępnych na ekranie dotykowym
1 Wyświetlić opcje zoomu na ekranie dotykowym.

& gt; [ZOOM Zoom]
o Opcje zoomu pojawiają się po lewej stronie ekranu.
2 Należy dotknąć opcji zoomu, aby
wykonywać poszczególne czynności.
Dotknąć ekranu w obrębie symbolu T,
aby pomniejszyć obraz lub w obrębie
symbolu S, aby powiększyć obraz.
Dotknięcie ekranu w pobliżu jego środka
powoduje wolną zmianę zoomu, a dotknięcie ekranu w pobliżu ikon
V/U pozwala uzyskać większą szybkość zoomu.
3 Dotknąć przycisku [START], aby rozpocząć nagrywanie.
Dotknąć przycisku [STOP], aby zatrzymać nagrywanie.
4 Dotknąć ikony [X], aby ukryć opcje zoomu.

Wybór rodzaju zoomu
Kamera jest wyposażona w trzy różne typy funkcji zoomu: zoom
optyczny, zaawansowany i cyfrowy.
Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 47

Tryby pracy:
dla opcji [Rodzaj zoomu] będzie wybrane ustawienie [

Optyczny].

& gt; [Rodzaj zoomu] & gt; Wybrany rodzaj zoomu & gt; [X]

Opcje

Optyczny] Zoom optyczny polega na zmianie współczynnika
powiększenia optycznego obiektywu.

Zaawansowany] W przypadku zoomu zaawansowanego
kamera przetwarza obraz poza zakresem zoomu optycznego w
celu uzyskania większego przybliżenia bez pogorszenia jakości
obrazu. Przy maksymalnym ustawieniu szerokokątnym
obiektywu kąt widzenia przy zoomie zaawansowanym jest
szerszy niż kąt widzenia przy zoomie optycznym.

Cyfrowy] (9 [
Cyfrowy]) Jeśli jest używany zoom
cyfrowy (jasnoniebieski obszar na pasku zoomu), obraz jest
przetwarzany cyfrowo, więc jakość obrazu będzie się zmniejszać
w zależności od tego, jak wysoki jest stopień powiększenia.

o Należy zachować dystans co najmniej 1 metra od nagrywanego
obiektu. Przy maksymalnym ustawieniu szerokokątnym można ustawić
ostrość dla obiektu w odległości 1 cm. W trybie tele-makro (A 84) i
przy maksymalnym ustawieniu teleobiektywu można ustawić ostrość na
obiekcie oddalonym zaledwie o 50 cm.
& gt; p & gt; [Szybkość zoom] można ustawić
jedną z trzech stałych szybkości zoomu (3 oznacza szybkość
największą, a 1 najmniejszą). Jeżeli dla opcji [Szybkość zoom] wybrano
ustawienie [Y Zmienna], szybkość zoomu będzie większa w trybie
wstrzymania nagrywania niż podczas faktycznego nagrywania, z
wyjątkiem sytuacji, gdy włączono buforowanie (A 80).
o Po wyłączeniu kamera wideo,, zapamiętuje" pozycję zoomu, więc po
ponownym włączeniu urządzenia będzie ona taka sama. Tę funkcję
& gt; p & gt;
można aktywować za pomocą ustawienia
[Poz. zoomu przy włączaniu].

48? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

Podstawowe funkcje odtwarzania
1 Nacisnąć przycisk

.

Przycisk ekranu
indeksu (obok
przycisku [])

2 W razie potrzeby można zmienić ekran indeksu.
:/9/8

[ &? ] (przycisk ekranu indeksu) & gt; Wybrać pamięć
zawierającą żądaną scenę ( & lub
) oraz właściwy
dla niej format filmu (? lub ¸) & gt; [Tak]
;

[
? ] (przycisk ekranu indeksu) & gt; Format filmu
żądanej sceny (? lub ¸) & gt; [Tak]

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 49

! Przycisk ekranu indeksu. Wyświetlane są aktualnie wybrane
pamięć (tylko:/9/8) oraz format filmu.
Nacisnąć, aby zmienić ekran indeksu.
" Przesunąć palcem po ekranie w lewo/w prawo, aby przejść
do następnej/poprzedniej strony indeksu.
# Wyświetlanie następnej/poprzedniej strony indeksu.
$
Oś czasowa sceny (A 94; w przypadku filmów AVCHD).
I Informacje dotyczące sceny (w przypadku filmów MP4).
% Data nagrania (w przypadku filmów AVCHD) lub nazwa
folderu (w przypadku filmów MP4; A 149).
3 Odszukać scenę do odtworzenia.
4 Dotknąć wybranej sceny w celu jej odtworzenia.
o Kamera wideo rozpocznie odtwarzanie od wybranej sceny i będzie
kontynuować aż do końca ostatniej sceny na ekranie indeksu.
o Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
Podczas odtwarzania przyciski sterowania odtwarzaniem znikną
automatycznie po upływie kilku sekund bez wykonania żadnej
czynności. Po wstrzymaniu odtwarzania ponowne dotknięcie ekranu
spowoduje ukrycie przycisków sterowania odtwarzaniem.
Wyświetlanie informacji o scenie w przypadku filmów MP4
1 Na ekranie indeksu [y Odtwarzanie filmu] dla filmów MP4
dotknąć przycisku [I].
2 Dotknąć wybranej sceny.
o Pojawią się informacje o scenie.
o Dotknąć przycisku? /?, aby przejść do poprzedniej/kolejnej sceny.

50? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

3 Po zakończeniu dwukrotnie dotknąć przycisku [K].
Podczas odtwarzania:

! Przejście do początku sceny. Dwukrotne dotknięcie
przycisku powoduje przejście do poprzedniej sceny.
" Przejście do początku następnej sceny.
# Wstrzymanie odtwarzania.
$ Szybkie odtwarzanie* wstecz/do przodu.
% Wyświetlanie przycisków sterowania głośnością (A 51) i
balansem łączenia podkładu muzycznego (A 92).
& Zakończenie odtwarzania.
' Zdobienie (A 68).
( Data nagrania (w przypadku filmów AVCHD) lub data
rozpoczęcia nagrania (w przypadku filmów MP4)
* Kolejne dotknięcia przycisku powodują zwiększanie szybkości
odtwarzania do około 5x -> 15x -> 60x większej niż normalna
szybkość.

Regulacja głośności
1 Podczas odtwarzania dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski
sterowania odtwarzaniem.
2 Dotknąć przycisku [Ý], przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo
wzdłuż paska [Głośnik]*, aby wyregulować głośność, a następnie
dotknąć przycisku [K].
* Jeśli dla opcji
& gt; q & gt; [AV/Słuchawki] wybrano ustawienie
[Ó Słuchawki], należy wyregulować głośność na pasku [Słuchawki].

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 51

Przy wstrzymaniu odtwarzania:

! Wznowienie odtwarzania.
" Zwolnione odtwarzanie* wstecz/do przodu.
# Zarejestrowanie wyświetlanej klatki jako zdjęcia (A 90).
$ Zdobienie (A 68).
* Dotknąć kilkakrotnie w celu zwiększenia szybkości odtwarzania o
1/8 -> 1/4 normalnej szybkości.

poniższych instrukcji bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść
do całkowitej utraty danych.
- Nie naciskać przycisku
.
o Odtworzenie filmów z karty pamięci nagranych za pomocą innych
urządzeń i zapisanych na karcie pamięci podłączonej do komputera
może być niemożliwe za pomocą tej kamery.
o Za pomocą ustawienia
& gt; [Wyświetl datę/godzinę] można
wybrać, czy w czasie odtwarzania filmów wyświetlana będzie data
nagrania.
o W zależności od warunków nagrywania, może wystąpić krótkie
zatrzymanie obrazu lub dźwięku pomiędzy scenami.
o W przypadku szybkiego lub zwolnionego odtwarzania mogą
występować pewne anomalie (bloki, paski itd. ) na odtwarzanym
obrazie. Ponadto film nie będzie odtwarzany z dźwiękiem.
o Na ekranie wyświetlana jest przybliżona szybkość.

52? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

o Wolne odtwarzanie do tyłu wygląda tak samo, jak ciągłe odtwarzanie
poklatkowe do tyłu.
o W przypadku filmów MP4 przejście do poprzedniej lub następnej sceny
nie jest możliwy.
o Jeśli do kamery wideo podłączony zostanie przewód HDMI o dużej
szybkości transmisji (w zestawie) lub opcjonalny stereofoniczny kabel
wideo STV-250N, wówczas dźwięk nie będzie odtwarzany przez
głośnik wbudowany kamery.

2 Otworzyć ekran indeksu [

Odtwarzanie zdjęć].

Odtwarzanie zdjęć]

3:/9/8 W razie potrzeby można zmienić ekran
indeksu.

[ &] (przycisk ekranu indeksu) & gt; Pamięć zawierająca
wybraną scenę ( & lub
) & gt; [Tak]

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 53

! :/9/8 Przycisk ekranu indeksu. Wyświetlana jest
aktualnie wybrana pamięć. Nacisnąć, aby zmienić ekran indeksu.
" Przesunąć palcem po ekranie w lewo/w prawo, aby przejść do
następnej/poprzedniej strony indeksu*.
$ Nazwa folderu (A 149)
* Podczas przemieszczania się pomiędzy stronami indeksu u dołu ekranu
będzie wyświetlany na kilka sekund pasek przewijania. W przypadku dużej
liczby zdjęć w indeksie wygodniejsze może być przesuwanie palcem
wzdłuż paska przewijania.

4 Odszukać zdjęcie do odtworzenia.
5 Dotknąć zdjęcia do wyświetlenia.
o Zdjęcie zostanie wyświetlone w widoku pojedynczego zdjęcia.
o Przesuwać palcem w lewo/prawo, aby kolejno przeglądać zdjęcia.
Powrót do ekranu indeksu z widoku pojedynczego zdjęcia
1 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
2 Dotknąć symbolu [f].

Funkcja pomijania zdjęć
Przy dużej liczbie nagranych zdjęć można skorzystać z paska
przewijania w celu łatwiejszego przechodzenia pomiędzy nimi.
2 Za pomocą paska przewijania przeskakiwać pomiędzy zdjęciami.

[h] & gt; Przeciągać palcem w lewo lub w prawo po
pasku przewijania & gt; [K]

54? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

o Nawet po zapisaniu plików obrazów na kartę pamięci podłączoną do
komputera następujące pliki obrazów mogą nie zostać wyświetlone
prawidłowo za pomocą kamery.
- Obrazy zapisane za pomocą innego urządzenia.
- Obrazy edytowane przy użyciu komputera.
- Obrazy, których nazwy uległy zmianie.

Niepotrzebne sceny i opowieści można w dowolnej chwili usunąć.
Usunięcie scen powoduje również zwolnienie miejsca w pamięci.

Usuwanie pojedynczej sceny
1 Odtworzyć scenę, która ma zostać usunięta.
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania
odtwarzaniem.
3 Usunąć scenę.

[Ý] & gt; [Edytuj] & gt; [Usuń] & gt; [Tak] & gt; [Tak]

Usuwanie scen z ekranu indeksu
Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 55

1 Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 49, 90, 91).
Aby usunąć wszystkie sceny nagrane z określoną datą, należy
przesuwać palec w lewo/w prawo w celu wyświetlenia wybranej sceny.
2 Usunąć sceny.

[Edytuj] & gt; [Usuń] & gt; Wybrana opcja* & gt; [Tak]** & gt; [Tak]
* W przypadku wybraniu opcji [Wybierz] przed dotknięciem przycisku [Tak] należy
wykonać następującą procedurę w celu wybrania poszczególnych scen do
usunięcia.
** Dotknięcie przycisku [Zatrzymaj] spowoduje przerwanie trwającej operacji.
Część scen mogła już zostać usunięta.

Aby wybrać poszczególne sceny
1 Dotknąć poszczególnych scen do usunięcia.
o Na dotkniętych scenach pojawi się symbol zaznaczenia!. Obok
ikony " zostanie wyświetlona łączna liczba wybranych scen.
o Dotknąć wybranej sceny, aby usunąć symbol zaznaczenia.
Aby usunąć wszystkie symbole zaznaczenia, dotknąć przycisku
[Usuń Wszyst. ] & gt; [Tak].
2 Po wybraniu wszystkich scen dotknąć przycisku [Tak].
Opcje
[data/nazwa folderu] Usuwanie wszystkich scen nagranych
określonego dnia. W przypadku filmów AVCHD na przycisku
sterowania wyświetlana jest data. W przypadku filmów MP4
wyświetlana jest nazwa folderu* (A 149).

[Wybierz] Umożliwia wybranie pojedynczych scen do usunięcia.
[Wszystkie sceny] Powoduje usunięcie wszystkich scen.
* Cztery ostatnie cyfry nazwy folderu oznaczają datę jego utworzenia.

o Należy zachować ostrożność podczas usuwania nagrań. Usuniętych
scen nie można odzyskać.
o Przed usunięciem ważnych scen należy wykonać ich kopie zapasowe
(A 108).

56? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

o Jeżeli wskaźnik ACCESS świeci się lub miga, należy zastosować się do
poniższych zaleceń bezpieczeństwa (podczas usuwania scen).
o Aby usunąć wszystkie filmy i udostępnić ponownie całą pojemność
pamięci do nagrywania, można również zainicjować pamięć (A 31).

Usuwanie obrazów
Dowolne zdjęcie można w dowolnej chwili usunąć.
Usuwanie pojedynczego zdjęcia
1 W widoku pojedynczego zdjęcia wybrać zdjęcie do usunięcia.
3 Usunąć zdjęcie.

[Edytuj] & gt; [Usuń] & gt; [

Wykonaj] & gt; [Tak]

4 Przesuwać palcem w lewo/prawo, aby wybrać kolejne zdjęcie do
usunięcia lub dotknąć symbolu [X].

Usuwanie obrazów z ekranu indeksu
1 Otworzyć ekran indeksu [

Odtwarzanie zdjęć] (A 53).

2 Usunąć zdjęcia.

[Edytuj] & gt; [Usuń] & gt; Wybrana opcja* & gt; [Tak]** & gt; [Tak]

Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania? 57

* W przypadku wybraniu opcji [Wybierz] przed dotknięciem przycisku [Tak] należy
wykonać następującą procedurę w celu wybrania poszczególnych zdjęć do
Część obrazów zostanie jednak usunięta.

Aby wybrać poszczególne zdjęcia
1 Dotknąć poszczególnych zdjęć, które mają zostać usunięte.
o Na dotkniętych zdjęciach zostanie wyświetlony symbol
zaznaczenia!. Obok ikony " zostanie wyświetlona łączna liczba
wybranych zdjęć.
o Dotknąć wybranego zdjęcia, aby usunąć symbol zaznaczenia.
2 Po wybraniu wszystkich zdjęć do skopiowania dotknąć przycisku
[nazwa folderu]

Usuwanie wszystkich zdjęć wykonanych
określonego dnia. Na przycisku sterowania wyświetlona zostanie
nazwa folderu* (A 149).

[Wybierz] Umożliwia wybranie poszczególnych zdjęć do usunięcia.
[Wszystkie zdjęcia] Powoduje usunięcie wszystkich zdjęć.
o Należy zachować ostrożność podczas usuwania zdjęć. Usunięte obrazy
nie będą mogły być odzyskane.
o Zdjęć zabezpieczonych za pomocą innych urządzeń i zapisanych na
karcie pamięci podłączonej do komputera nie można usunąć za
pomocą tej kamery.

58? Podstawowe funkcje filmowania, fotografowania i odtwarzania

Funkcje zaawansowane
stosowane przy nagrywaniu
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat
zaawansowanych funkcji nagrywania takich jak tryb scen
specjalnych lub tryb Dziecko. Szczegółowe informacje
dotyczące podstawowych funkcji związanych z nagrywaniem
filmów znajdują się w rozdziale Podstawowe funkcje filmowania,
fotografowania i odtwarzania (A 40).

Istnieje możliwość określenia, czy filmy mają być zapisywane w
standardzie AVCHD czy MP4. Standard AVCHD doskonale nadaje się
do odtwarzania filmów z fantastyczną jakością obrazu. Standard MP4
jest natomiast uniwersalny i pozwala z łatwością odtwarzać filmy na
smartfonach lub publikować je w Internecie.
& gt; [ Konfig. nagrywania] & gt; [Format filmu] & gt;
Wybrany format filmu & gt; [K] & gt; [X]

Ustawianie jakości wideo
Kamera wideo oferuje kilka ustawień jakości wideo (mierzonej
szybkością transmisji bitów*) przy nagrywaniu filmów. W przypadku
filmów AVCHD należy wybrać ustawienie 50P lub tryb MXP, aby
uzyskać lepszą jakość lub tryb LP, aby uzyskać dłuższy czas
nagrywania. Podobnie w przypadku filmów MP4 - aby uzyskać wyższą
jakość należy wybrać tryb 35 Mbps lub 24 Mbps, natomiast aby
uzyskać dłuższy czas nagrywania, należy wybrać tryb 4 Mbps.
Po wybraniu ustawienia 50P lub 35 Mbps filmy będą nagrywane
z prędkością 50P klatek na sekundę w trybie progresywnym.
W tabeli zamieszczonej za poniższą procedurą podano przybliżone
czasy nagrywania.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 59

* Szybkość transmisji bitów określa ilość informacji zapisywanych w czasie
1 sekundy filmu; wpływa także na długość dostępnego czasu nagrywania w
pamięci. Filmy nagrywane z wyższą szybkością transmisji bitów charakteryzują się
lepszą jakością wideo, natomiast filmy o niższe szybkości transmisji bitów mają
mniejsze rozmiary, przez co możliwe jest dłuższe nagrywanie i szybsze przesyłanie.

& gt; [
Konfig. nagrywania] & gt; [Jakość wideo] & gt;
Wybrana jakość wideo* & gt; [K] & gt; [X]
* Aby sprawdzić informacje na temat jakości wideo, należy wykonać poniższą
procedurę.

Sprawdzanie informacji na temat jakości wideo
1 Dotknąć symbolu [I].
Wyświetlenie ekranu zawierającego dane na temat rozdzielczości,
szybkości transmisji danych oraz częstotliwości ramki.
2 Dotknąć symbolu [K].
o Filmów nagranych w trybach 50P lub MXP nie można zapisać na dyskach w
formacie AVCHD. Aby skopiować takie filmy na płyty Blu-ray, należy
skorzystać z zewnętrznej nagrywarki płyt Blu-ray zgodnej ze specyfikacją
AVCHD w wersji 2. 0.
o W zależności od urządzenia przenośnego odtwarzanie nagrań może być
niemożliwe.
o Kamera koduje dane wideo ze zmienną przepustowością (VBR), co oznacza,
że rzeczywisty czas nagrań może różnić się w zależności od zawartości scen.
o Wymienione poniżej typy scen MP4 są rozpoznawane przez inne urządzenia
jako złożone z kilku plików.
- Sceny o rozmiarze przekraczającym 4 GB
- Sceny zapisane w trybie 35 Mbps, których długość przekracza 30 minut
- Sceny zapisane z jakością wideo inną niż 35 Mbps, których długość
przekracza 1 godzinę
o W zależności od telewizora odtwarzanie filmów zapisanych w trybie 50P lub
35 Mbps może nie być możliwe.
o Jeśli jakość wideo jest ustawiona na 50P lub 35 Mbps, funkcje podwójnego
zapisu oraz zdobienia są niedostępne.
o Jeśli tryb filmowania jest ustawiony na
, nagrywanie w trybie 50P lub
35 Mbps nie jest możliwe. Jeśli tryb filmowania jest ustawiony na
,
nagrywanie w trybie 50P nie jest możliwe.

60? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

?

Orientacyjne czasy nagrywania

Wartość domyślna

Dla filmów AVCHD:

Jakość wideo ->

50P1

MXP1

FXP1

LP2

Karta pamięci 8 GB/
9/8
Pamięć wbudowana3

35 min

40 min

1 godz.

3 godz.

Karta pamięci 16 GB

1 godz.
15 min

25 min

2 godz. 5 min

6 godz. 5 min

Karta pamięci 32 GB/
: Pamięć
wbudowana3

2 godz.
30 min

55 min

4 godz.
10 min

12 godz.
15 min4

Karta pamięci 64 GB

5 godz.
5 min

8 godz.
20 min

24 godz.
30 min4

35 Mbps1

24 Mbps1

17 Mbps1

4 Mbps5

2 godz.

17 godz.
20 min4

4 godz.

34 godz.
45 min4

Pamięć?

Dla filmów MP4:

Jakość wideo ->
2
Nagrywanie w rozdzielczości 1920 × 1080.
Nagrywanie w rozdzielczości 1440 × 1080.
:/9/8 Pamięć wbudowana zawiera w momencie zakupu około
70 MB plików muzycznych (podkład muzyczny), 5 MB plików obrazów (klatki
łączenia obrazów) i około 2 MB danych umożliwiających zarządzanie plikami.
Pojedyncza scena może być nagrywana bez przerwy przez 12 godzin; Po
upływie tego czasu kamera przerwie nagrywanie na około 3 sekundy, po czym
zapis zostanie wznowiony.
Nagrywanie w rozdzielczości 1280 × 1080.

Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 61

:/9/8 Wybieranie pamięci do nagrywania
(pamięci wbudowanej/karty pamięci)
Filmy i zdjęcia można zapisywać w pamięci wbudowanej kamery lub
na karcie pamięci. Domyślną pamięcią, w której zapisywane są te
materiały, jest pamięć wbudowana.
Konfig. nagrywania] & gt; [Media zapisu] & gt;
[v Media dla filmów] lub [{ Media dla zdjęć] & gt;
Wybrana pamięć & gt; [K] & gt; [K] & gt; [X]

:/9/8 Podwójny zapis i nagrywanie
Podczas nagrywania możliwe jest skorzystanie z funkcji podwójnego
zapisu pozwalającej rejestrować film MP4 o takim samym obrazie, co
nagrywana scena. Film MP4 jest w takiej sytuacji zapisywany w
pamięci, która nie została wybrana do nagrywania. Ze względu na fakt,
że taki film jest rejestrowany w standardzie MP4, można go z łatwością
przesłać do innego urządzenia lub opublikować w Internecie.
Istnieje możliwość aktywacji funkcji nagrywania przechodzącego, dzięki
której po całkowitym wykorzystaniu pojemności określonej pamięci
nagrywanie filmu będzie kontynuowane bez przerw na drugim nośniku.
Włączyć wybraną funkcję.

Konfig. nagrywania] & gt; [Podw. zapis/nagr. prz. ]
& gt; Wybrana funkcja & gt; [K] & gt; [X]

62? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

UWAGI
o Funkcja podwójnego zapisu jest niedostępna w poniższych sytuacjach.
- Gdy jakość wideo jest ustawiona na 50P lub 35 Mbps.
- Gdy tryb filmowania jest ustawiony na
lub
.
o Jeśli włączono funkcję podwójnego zapisu, zdobienie nie jest dostępne.
o Przy stosowaniu funkcji nagrywania przechodzącego podczas zmiany
docelowej pamięci zapisu nagrywanie zostanie na chwilę zatrzymane.

Pierwszy uśmiech, pierwsze kroki, pierwsze słowo dziecka.
Korzystając z trybu
, można z łatwością zachować te
niepowtarzalne chwile i każdego dnia rejestrować rozwój pociechy.
Dzięki optymalizacji ustawień skóra dzieci wygląda niezwykle wyraźnie.
Dodatkowo możliwe jest dodawanie sygnatur określających, jak dużo
czasu minęło od momentu narodzin dziecka.
(przycisk trybu filmowania) & gt; [

Dziecko] & gt; [Tak]

aktywowane jest buforowanie (A 80), którego nie
można wyłączyć. W ten sposób żadna z najważniejszych chwil nie
zostanie przegapiona.
o Nagrania zapisane w trybie
można odtwarzać z poziomu [
Album Dziecko] (A 90) lub na ekranie indeksu [y Odtwarzanie filmu].
Album dziecka jest szczególnie wygodny w użyciu, ponieważ zawiera
jedynie ułożone chronologicznie sceny zarejestrowane w trybie
.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 63

o W trybie
nagrywanie z jakością 50P lub 35 Mbps nie jest
dostępne.
funkcja podwójnego zapisu nie jest dostępna.
o W załączniku Listy opcji menu (A 141) wymieniono funkcje dostępne
w trybie
.

kamera dostosuje częstotliwość ramki i kilka innych
ustawień dotyczących obrazu w celu nadania nagraniom kinowego
wyglądu. W tym trybie można również użyć szeregu zróżnicowanych
filtrów kinowych, aby tworzyć unikatowe filmy o wyjątkowych obrazach.
Podczas konwersji filmów do standardu MP4 można zastosować filtry
kinowe (A 107).
Ustawić tryb filmowania na

.

(przycisk trybu filmowania) & gt; [+ Kinowy] & gt;
[OK] & gt; Wybrany filtr kinowy & gt; [Tak]
o Wybrany filtr kinowy zostanie zastosowany, a jego numer zostanie
wyświetlony na przycisku sterowania.

64? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

Zmiana filtru kinowego
1 Dotknąć przycisku [FILTER 1].
2 Wybrać żądany filtr kinowy.
(? wartość domyślna)

Kamera oferuje 7 filtrów kinowych.
Wybrać odpowiedni filtr,
podglądając efekt jego działania
[1. Standard kinowy]?
[2. Barwy żywe]
[3. Chłodny]
[4. Nostalgiczny]
[5. Sepia]
[6. Stare filmy]
[7. Dramatyczne B & W]

! Numer filtra (wyświetlany na
przycisku sterowania)
" Nazwa filtra
# Podgląd działania filtra na
$ Krótki opis (wskazówki
wyświetlane na ekranie)

o Jeśli tryb filmowania jest ustawiony na
, następujące funkcje będą
niedostępne.
- Wykonywanie zdjęć
- Zdobienie
- Podwójny zapis
- Nagrywanie z jakością 50P lub 35 Mbps

Nagrywanie w bardzo jasnym ośrodku narciarskim lub uchwycenie
pełni barw zachodu słońca lub fajerwerków jest tak proste, jak
wybranie trybu scen specjalnych.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 65

(przycisk trybu filmowania) & gt; [? Scena] & gt;
[Tak] & gt; Wybrany tryb scen specjalnych & gt; [Tak]

Portret]?

Sport] Ta opcja służy do nagrywania scen o
charakterze sportowym, takich jak tenis lub
golf.

Scena nocna] Ta opcja służy do nagrywania
scen nocnych przy zredukowanym poziomie
szumów obrazu.

Śnieg] Ta opcja służy do nagrywania scen
w ośnieżonych, jasnych miejscach; zapewnia
dobre doświetlenie filmowanego obiektu.

Plaża] Ta opcja służy do nagrywania scen
na słonecznej plaży; zapewnia dobre
doświetlenie filmowanego obiektu.

Zachód słońca] Ta opcja służy do
nagrywania zachodów słońca w żywych
kolorach.

Po wybraniu tej opcji będzie
stosowana niska wartość przysłony, co
pozwala uzyskać dobrą ostrość filmowanego
obiektu przy jednoczesnym rozmazaniu tła.

66? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

[

Oświetl. punktowe] Ta opcja służy do
nagrywania scen oświetlonych światłem
reflektorów.

Fajerwerki]

Słabe oświetlenie]

Ta opcja służy do nagrywania
pokazów fajerwerków.

Ta opcja służy do
nagrywania scen przy słabym oświetleniu.

o [ Portret]/[
Sport]/[
Śnieg]/[
Plaża]: Podczas odtwarzania
może wydawać się, że obraz nie jest płynny.
o [ Portret]: Efekt rozmazania tła zwiększa się w miarę powiększania (S).
o [
Plaża]: Obiekt może być prześwietlony w pochmurne
dni lub w zacienionych miejscach. Należy sprawdzić obraz na ekranie.
o [ Słabe oświetlenie]:
- Poruszające się obiekty mogą zostawiać za sobą powidok.
- Jakość obrazu może być słabsza niż w innych trybach.
- Na ekranie mogą pojawiać się białe punkty.
- Autofokus może pracować gorzej niż w innych trybach. W takim
przypadku należy stosować ostrzenie ręcznie.
o [ Fajerwerki]:
- Aby uniknąć rozmazania obrazu (spowodowanego poruszeniem
kamery) zalecane jest użycie statywu.

Tryb Programowana AE: dostosowywanie ustawień do potrzeb
użytkownika
Tryb filmowania Programowana AE (AE: automatyczna ekspozycja)
zapewnia użytkownikowi maksymalną kontrolę nad procesem
nagrywania filmu. Podobnie jak w innych trybach filmowania kamera
wideo automatycznie dostosowuje prędkość migawki oraz wielkość
przysłony. Tryb ten oferuje jednak większą elastyczność, pozwalając
użytkownikowi na regulację innych ustawień w celu uzyskania
żądanego efektu.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 67

(przycisk trybu filmowania) & gt; [' Programowana AE] & gt; [Tak]

Funkcja zdobienia scen pozwala
jeszcze bardziej cieszyć się
nagranymi scenami. Do scen można
dodawać animowane grafiki,
pieczęcie, a nawet odręczne rysunki
przez proste dotknięcie ekranu
palcem. Podczas konwersji filmów
do standardu MP4 można dodawać
zdobienia (A 107).

Zdobienie scen podczas nagrywania
1 Otworzyć ekran zdobienia.

& gt; [? Zdobienie]
2 Użyć narzędzia na pasku narzędzi, zgodnie z procedurami
opisanymi poniżej.
3 Nacisnąć przycisk Y, aby nagrywać filmy z
wprowadzonymi zdobieniami.
Zdobienia można dodawać również w trakcie nagrywania sceny.
4 Dotknąć przycisku [X], aby wyjść z ekranu zdobienia.

68? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

! Utworzony obraz - jest to obszar, na którym można wykonywać
rysunki i obserwować efekty zdobień.
" Pasek narzędzi.
# [Ó Pióra i pieczęcie] Ta opcja umożliwia wybranie rodzaju pióra lub
pieczęci oraz ich koloru. Pojedynczy utworzony obraz można
również zapisać lub pobrać jego uprzednio zapisaną wersję.
$ [× Pieczęcie animowane] Ta opcja umożliwia wybranie pieczęci
animowanych i dodanie ich do zdobień.
% [ & Data/Czas] Przy użyciu tej funkcji można dodać datę oraz/lub
czas jako napis dołączany do nagrania.
& [Ü] (Łączenie obrazów) Można wybrać jedną z 26 różnych klatek w
celu dodania ich do utworzonego obrazu. Funkcji łączenia obrazów
można używać w połączeniu z opcją piór, pieczęci lub pieczęci
animowanych.
' [Ý] W trybie nagrywania: wstrzymanie obrazu na żywo. Dotknąć
ponownie przycisku [? ], aby wznowić obraz na żywo. W ten
sposób można dodać zdobienia do zamrożonego obrazu i go
zapisać.
W trybie odtwarzania: wstrzymanie odtwarzania. Dotknąć przycisku
[? ], aby wznowić odtwarzanie sceny.
( [ß] Ta opcja służy do zminimalizowania paska narzędzi w górnej
części ekranu w celu wyświetlenia niemal całego obszaru
utworzonego obrazu. Dotknąć przycisku [? ], aby przywrócić pasek
narzędzi.

Aby użyć opcji [Pióra i pieczęcie]
1 Dotknąć symbolu [Ó].
Zostanie wyświetlony ekran [Pióra i pieczęcie].
2 Wybrać żądane pióro lub pieczęć z listy [Narzędzia], a następnie
Ponownie wyświetli się główny ekran zdobienia.
3 Wykonać odręczny rysunek palcem na utworzonym obrazie.
o Aby wybrać inne pióro lub pieczęć: powtórzyć kroki 1 i 2.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 69

o Aby zmienić kolor: dotknąć przycisku [Ó], a następnie dotknąć
białego lub czarnego przycisku na liście [Kolory]. Można również
dotknąć przycisku [Ó] & gt; [Ö] i wybrać kolor z palety kolorów.
o Aby skasować wykonane rysunki odręczne i pieczęcie: Dotknąć
opcji [Ó] & gt; [Skasuj] & gt; [Tak] & gt; [K].
o Aby zapisać wykonane rysunki odręczne i pieczęcie: Dotknąć opcji
Zapisz]1 & gt; [Tak] & gt; [K].
[Ó] & gt; [ & Zapisz]1 lub [
o Aby pobrać z pamięci zapisany wcześniej utworzony obraz (jedynie
rysunki odręczne lub pieczęcie): Dotknąć opcji [Ó] & gt; [ & Pobierz]2
lub [
Pobierz]2 & gt; [Tak] & gt; [K].
Odręczne rysunki i pieczęcie zostaną zapisane w pamięci wbudowanej (tylko
:/9/8) lub na karcie pamięci (tylko;).
Kamera wideo zastosuje rysunki odręczne i pieczęcie ostatnio zapisane w
pamięci wbudowanej (tylko:/9/8) lub na karcie pamięci (tylko
;).

Aby użyć opcji [Pieczęcie animowane]
1 Dotknąć symbolu [×].
Zostanie wyświetlony ekran [Pieczęcie animowane].
2 Dotknąć jednego z przycisków sterowania.
3 Dotknąć utworzonego obrazu w dowolnym miejscu, aby umieścić
na nim wybraną pieczęć. W inne miejsce można także przeciągnąć
pieczęcie animowane.
Aby użyć opcji [Data/Czas]
ekran ten oferuje więcej funkcji właściwych dla
wybranego trybu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
następnej części.
1 Dotknąć symbolu [ &].
Zostanie wyświetlony ekran [Data/Czas].
2 Dotknąć przycisku [Data] lub [Czas], a następnie przycisku [K].
3 Dotknąć napisu i przeciągnąć go w wybrane położenie.
Aby zastosować sygnatury w trybie
można dodawać sygnatury w celu oznaczania wzrostu,
wagi i wieku dziecka.

70? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

1 Dotknąć symbolu [].
o Wyświetlony zostanie ekran z sygnaturami właściwymi dla trybu

.

2 Zaznaczyć i ustawić wybraną sygnaturę.
o Aby dodać sygnaturę wieku: Dotknąć przycisku [0 dni] & gt; [w] & gt;
Í/Î, aby ustawić datę narodzin dziecka & gt; [K].
o Aby dodać sygnaturę wzrostu: Dotknąć przycisku [40 cm] & gt; [w]
& gt; Í/Î, aby ustawić wzrost dziecka & gt; [K].
o Aby dodać sygnaturę wagi: Dotknąć przycisku [3000 g] & gt; [w] & gt;
Í/Î, aby ustawić wagę dziecka & gt; [K].
o Aby dodać bieżącą datę i czas: Dotknąć przycisku [Data] lub [Czas].
3 Dotknąć symbolu [K].
4 Dotknąć sygnatury, daty lub czasu i przeciągnąć je palcem w
wybrane położenie.
o W ramach sygnatury wieku czas do 6 dni po narodzinach będzie
wyświetlany w dniach, od 1 tygodnia do 1 miesiąca będzie wyświetlany w
tygodniach; od 1 miesiąca do 1 roku będzie wyświetlany w miesiącach,
natomiast począwszy od 1 roku będzie wyświetlany w latach.
Aby użyć opcji łączenia obrazów
W celu skorzystania z funkcji łączenia obrazów podczas nagrywania na
kartę pamięci konieczne jest uprzednie podłączenie karty pamięci do
komputera i skopiowanie plików łączenia obrazów z dostarczonej płyty
CD-ROM LEGRIA na kartę pamięci.
Patrz Informacje dotyczące plików obrazów używanych przez funkcję
łączenia obrazów (A 185).
o:/9/8 Przed wykonaniem niniejszej procedury należy
upewnić się, że wybrano pamięć zawierającą pliki łączenia obrazów
(A 62). W momencie zakupu pliki łączenia obrazów znajdują się w
pamięci wbudowanej.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 71

1 Dotknąć przycisku [Ü], aby otworzyć ekran [Wybierz obraz], a
następnie dotknąć przycisku [ON].
2 Dotknąć przycisku [+] lub [-], aby wybrać inną klatkę łączenia obrazów.
:/9/8 Aby wczytać klatki łączenia obrazów zapisane w
innej pamięci (tylko podczas nagrywania lub odtwarzania scen z karty
pamięci), można dotknąć jedną z ikon pamięci znajdujących się u dołu
3 Dotknąć przycisku [K], aby połączyć wybraną klatkę z filmem.

Ozdabianie scen podczas odtwarzania
1 Na ekranie indeksu (A 49) odtworzyć scenę, która ma zostać
ozdobiona.
2 Dotknąć ekranu, aby wyświetlić przyciski sterowania odtwarzaniem.
3 Dotknąć przycisku [? ], aby otworzyć ekran zdobienia.
4 Ozdobić scenę przy użyciu narzędzi na pasku narzędzi, zgodnie z
procedurami opisanymi powyżej.
o Zainicjowanie pamięci spowoduje usunięcie wszelkich zapisanych
utworzonych obrazów z rysunkami i elementami opcji [Pióra i pieczęcie] oraz
plików obrazów. (:/9/8 Klatki łączenia obrazów zainstalowane
fabrycznie w pamięci wbudowanej zostaną odzyskane po zainicjowaniu
pamięci).
o Funkcji [Pieczęcie animowane] oraz [Data/Czas] nie można używać
jednocześnie.
o Łączenia obrazów nie można wybrać w czasie nagrywania lub odtwarzania.
Funkcję łączenia obrazów należy wybrać przy wstrzymanym odtwarzaniu lub
przed rozpoczęciem konwersji filmów do standardu MP4 (tylko:/
9/8).
o W trybie nagrywania lub po aktywacji funkcji podwójnego zapisu funkcja
zdobienia nie jest dostępna, jeśli jakość wideo ustawiono na 50P lub
35 Mbps.

Należy nagrać serię krótkich scen. Podczas odtwarzania scen
migawek wideo można dodać do nich ulubiony podkład muzyczny

72? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

(A 92), tworząc w ten sposób ciekawe klipy muzyczne. Dołączenie do
nagranych scen podkładu muzycznego nada im zupełnie nową jakość.
Czas trwania migawek wideo można zmieniać za pomocą ustawienia
& gt; p & gt; [Długość migawki wideo].
1 Włączyć migawkę wideo.

& gt; [? Migawka wideo] & gt; [ON] & gt; [X]
o Aby wyłączyć migawkę wideo, należy dotknąć przycisku [OFF].
o Na ekranie pojawia się niebieskie obramowanie.
2 Nacisnąć przycisk Y.
Kamera rozpoczyna nagrywanie ujęcia trwającego kilka sekund
(niebieskie obramowanie stanowi wizualny wskaźnik postępu), a
następnie automatycznie powraca do trybu wstrzymania nagrywania.
o Sceny migawek wideo zapisane w standardzie MP4 można odtwarzać
z ekranu indeksu [y Odtwarzanie filmu] (A 49), natomiast sceny
zapisane w standardzie AVCHD można także odtwarzać z ekranu
indeksu [? Migawka wideo] (A 91).
o Migawka wideo jest wyłączana w następujących sytuacjach.
- Wyłączenie kamery.
- Naciśnięcie przycisku
.
- Zmiana formatu filmu (AVCHD/MP4), jakości wideo lub częstotliwości
ramki.

Stabilizator obrazu redukuje efekt rozmazania (spowodowany
poruszeniem kamery), pozwalając na uzyskanie ostrych i stabilnych
ujęć. Włączyć tryb stabilizacji obrazu stosownie do występujących
warunków nagrywania.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 73

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; p & gt; [Stabilizator
obrazu] & gt; Wybrany tryb stabilizatora obrazu & gt; [X]
Dynamiczny]? Ta opcja kompensuje mocniejsze wstrząsy
kamery wideo, takie jak drgania wywołane nagrywaniem
podczas chodzenia; jest bardziej skuteczna w połączeniu z
krótkimi ogniskowymi.

Standardowy] Ta opcja kompensuje słabsze wstrząsy, takie
jak drgania występujące podczas nagrywania w pozycji
nieruchomej; świetnie nadaje się do uzyskiwania naturalnie
wyglądających nagrań.

[j Wyłącz]

Tę opcję należy stosować, gdy kamera jest
zamontowana na statywie.

Metody stabilizacji obrazu Powered można używać w celu
uzyskania skuteczniejszej stabilizacji obrazu. Metoda stabilizacji
obrazu Powered jest najbardziej skuteczna przy nagrywaniu w
pozycji nieruchomej i wykonywaniu zbliżeń odległych obiektów w
okolicach maksymalnej wartości zoomu. Przytrzymywanie lewą ręką
panelu LCD dodatkowo wpływa na zwiększenie stabilności ujęcia.

& gt; [? Zasil. obrazu] & gt; [ON] & gt; [X]
o Aby wyłączyć metodę stabilizacji obrazu Powered, należy wybrać
kolejno te same opcje i wybrać ustawienie [OFF].
o Stabilizator obrazu może nie być w stanie w pełni kompensować zbyt
mocnych wstrząsów, którym poddawana jest kamera.
o Opcja [
Dynamiczny] jest dostępna tylko wtedy, gdy dla opcji
[Rodzaj zoomu] wybrano ustawienie [
Optyczny].
o Przy zmianach ujęcia, gdy wykonywane są ruchy kamerą na boki lub w
górę i dół, zalecane jest ustawienie dla stabilizacji obrazu opcji
Dynamiczny] lub [
Standardowy].

74? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

Wykrywanie twarzy i śledzenie
Kamera automatycznie wykrywa twarze i używa tych informacji do
wyboru optymalnych ustawień, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie
pięknych filmów i zdjęć. Można użyć funkcji śledzenia, aby włączyć
śledzenie innej osoby i zoptymalizować odpowiednio ustawienia kamery
wideo. Funkcja śledzenia pozwala również zachować ostrość innych
poruszających się obiektów, na przykład zwierząt lub pojazdów w ruchu.
* Funkcje wykrywania twarzy i śledzenia są zawsze aktywne w trybach

oraz

.

o Wybrać tryb filmowania inny niż tryby scen specjalnych [
[ Słabe oświetlenie] lub [ Fajerwerki] w trybie SCN.

Scena nocna],

Funkcje wykrywania twarzy i śledzenia są aktywowane domyślnie, można
więc pominąć 1. krok poniższej procedury. Jeżeli funkcja była wyłączona,
wykonać poniższą procedurę, rozpoczynając od 1. kroku.
1 Włączyć funkcje wykrywania twarzy i śledzenia.

[Wykryw. twarzy i śledz. ] & gt; [i Włącz}] & gt; [X]
2 Skierować kamerę wideo w stronę osoby.
Jeżeli na obrazie występuje większa liczba osób, kamera
automatycznie wybierze jedną z nich, czyniąc z niej główny obiekt
sceny. Główny obiekt sceny jest oznaczany białą ramką funkcji
wykrywania twarzy i dla tej osoby kamera wybierze optymalne
ustawienia. Pozostałe twarze będą otoczone szarymi ramkami.
3 Dotknąć innej twarzy na ekranie, aby
zoptymalizować ustawienia kamery
wideo dla tej osoby.
o Można także wybrać inne
poruszające się obiekty, np.
zwierzęta.

Główny obiekt sceny

Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 75

o Wokół obiektu wyświetli się biała, podwójna ramka, która będzie
śledzić obiekt w trakcie jego ruchu.
o Dotknąć opcji [Anuluj? ], aby usunąć ramkę i wyłączyć funkcję
śledzenia.
o Kamera może pomyłkowo użyć funkcji wykrywania w stosunku do
obiektów nieożywionych. W takiej sytuacji należy wyłączyć funkcję
wykrywania twarzy.
o Czasami mogą wystąpić przypadki niedokładnego wykrywania twarzy.
Typowe przykłady takich sytuacji:
- Twarze są zbyt małe, duże, ciemne lub jasne w stosunku do całego
kadru.
- Twarze są ustawione bokiem, pod kątem lub są częściowo zasłonięte.
o Funkcji wykrywania twarzy nie można używać przy prędkości migawki
mniejszej niż 1/25 lub podczas stosowania zoomu cyfrowego o
współczynniku większym niż 212x.
o Po włączeniu funkcji wykrywania twarzy maksymalna dostępna wartość
czasu naświetlania to 1/25.
o Dotknięcie obszaru o kolorze lub wzorze innym od obiektu ułatwi jego
śledzenie. Jeśli jednak w pobliżu znajduje się inny obiekt o cechach
podobnych do wybranego, kamera może zacząć śledzenie
niewłaściwego obiektu. Należy ponownie dotknąć ekranu, aby wybrać
właściwy obiekt.
o Czasami funkcja śledzenia może nie działać poprawnie. Typowe
przykłady takich sytuacji:
- Obiekty są zbyt małe lub zbyt duże w stosunku do całego kadru.
- Obiekty zbyt słabo odróżniają się od tła.
- Obiekty nie mają wystarczającego kontrastu.
- Obiekty szybko się poruszają.
- Nagrywanie odbywa się wewnątrz pomieszczeń o słabym oświetleniu.

Kamera oferuje profesjonalnie wyglądające efekty przejścia scen.
Użytkownik może aktywować fader jednokrotnie lub za każdym razem
przy rozpoczynaniu lub kończeniu nagrywania.
76? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

& gt; [R Fadery] & gt; Wybrany fader* & gt;
Wybrany kolor fadera* & gt; [X]
* Istnieje możliwość podglądu efektu przejścia na ekranie.

o Wyświetlona zostanie ikona wybranego fadera.
o Aby wyłączyć fadery, powtórzyć powyższą procedurę, wybierając
opcję [j Wyłącz].
Rozjaśnianie/ściemnianie
Nacisnąć przycisk Y w trybie wstrzymania nagrywania, aby
rozpocząć nagrywanie z efektem rozjaśnienia przy rozpoczęciu sceny.
Nacisnąć przycisk Y w trakcie nagrywania, aby zakończyć
scenę z efektem ściemnienia i wstrzymać nagrywanie.
o Po zastosowaniu fadera wygaszany jest nie tylko obraz, lecz także
dźwięk.
o Funkcji faderów nie można używać w następujących przypadkach:
- Podczas używania filtra kinowego [Stare filmy] w trybie
.
- Podczas nagrywania scen ze zdobieniami.
- Podczas nagrywania migawek wideo.
- Po włączeniu funkcji buforowania.

W niektórych przypadkach obiekty oświetlone z tyłu mogą być zbyt
ciemne (niedoświetlone), a obiekty w bardzo silnym świetle mogą być
zbyt jasne (prześwietlone). Aby to skorygować, można ręcznie
wyregulować ekspozycję lub użyć funkcji Touch AE, która
automatycznie dostosuje optymalną ekspozycję dla wybranego
obiektu. Funkcja ta jest użyteczna, gdy jasność nagrywanego obiektu
jest wyraźnie większa lub mniejsza od jasności całego obrazu.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 77

SPRAWDŹ
o Wybrać tryb filmowania inny niż tryb scen specjalnych [
trybie SCN.

Fajerwerki] w

1 Otworzyć ekran ustawiania ekspozycji.

& gt; [y Ekspozycja]
2 Dotknąć obiektu, który znajduje się wewnątrz ramki y.
o Symbol funkcji Touch AE (I) będzie migał podczas automatycznego
ustawiania ekspozycji dla wybranego fragmentu obrazu. W razie
potrzeby możliwa jest dalsza, ręczna regulacja ekspozycji.
o Dotknięcie symbolu [n] pozwala na ręczną regulację ekspozycji bez
włączania funkcji Touch AE.
o Na ekranie pojawi się pokrętło ręcznego ustawiania ekspozycji, a
wartość regulacji zostanie ustawiona na? 0.
o Dotknąć ponownie symbolu [n], aby powrócić do trybu
automatycznej ekspozycji.
3 Dotknąć przycisku [? ] lub [? ] bądź przesuwać palcem po
pokrętle, aby ustawić wartość parametru ekspozycji.
Zakres regulacji może być różny, w zależności od początkowej
jasności obiektu i niektóre wartości mogą być wyszarzone.
4 Dotknąć symbolu [X], aby zablokować ustawienia ekspozycji
z wybraną wartością.
Po włączeniu blokady ekspozycji na ekranie pojawia się symbol y
oraz wybrana wartość ustawienia ekspozycji.
o W przypadku zmiany trybu nagrywania po włączeniu blokady ekspozycji
kamera powróci do trybu automatycznej ekspozycji.
o Przy nagrywaniu obiektów z silnym podświetleniem z tyłu kamera wideo
włącza automatyczną korektę tylnego oświetlenia. Funkcję
automatycznej korekty podświetlenia można wyłączyć przy użyciu
& gt; p & gt; [Autokorekta tylnego ośw. ]. Należy
ustawienia
pamiętać, że automatyczna korekta podświetlenia nie jest dostępna
w następujących sytuacjach.
- W trybie
podczas stosowania filtra kinowego innego niż
[Standard kinowy].

78? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

- W trybie SCN, przy stosowaniu trybu scen specjalnych
Scena nocna], [
Śnieg], [
Plaża], [
Zachód słońca] lub
Oświetl. punktowe].

Autofokus może nie pracować poprawnie w przypadku poniższych
obiektów. Ostrość należy wówczas ustawić ręcznie.
o Odbijające powierzchnie
o Obiekty o niskim kontraście lub o
bez linii pionowych
Szybko poruszające się obiekty
Obiekty znajdujące się za
pokrytymi wodą szybami
Sceny nocne

o Przed rozpoczęciem procedury należy dostosować wartość zoomu.
1 Otworzyć ekran ręcznego ustawiania ostrości.

& gt; [ & lt; Ostrość]
2 Dotknąć obiektu, który znajduje się wewnątrz ramki & lt;.
o Symbol funkcji Touch AF (I) będzie migał podczas automatycznego
ustawiania odległości ogniskowania. W razie potrzeby możliwe jest
dalsze, ręczne ustawianie ostrości.
o Dotknięcie symbolu [D] pozwala na ręczne ustawienie ostrości bez
włączania funkcji Touch AF.
o Zostaną wyświetlone przyciski ręcznego ustawiania ostrości.
o Dotknąć ponownie symbolu [D], aby powrócić do autofokusu.
3 Dotknąć i przytrzymać palcem symbol [F] lub [E], aby
dostosować ostrość.
o Wartość odległości ogniskowania będzie się zmieniała podczas
ustawiania ostrości. Wartość odległości ogniskowania będzie
wyświetlana przez około 2 sekundy. Za pomocą ustawienia
q & gt; [Wyświetlane jednostki] można zmienić jednostki,
w których wyświetlana jest odległość.
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 79

o Środek ekranu zostanie powiększony, aby ułatwić ustawienie
prawidłowej ostrości. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą
& gt; p & gt; [Wspomag. ostr.
o Przy ustawianiu ostrości bardzo oddalonych obiektów, takich jak
góry czy fajerwerki, dotknąć i przytrzymać palcem symbol [F], aż
dla odległości ogniskowania wyświetli się wartość G.
4 Dotknąć symbolu [X], aby zablokować ustawienie ostrości z
wybraną odległością.
Podczas ręcznego ustawiania ostrości na ekranie pojawi się symbol
[D].
o Przy stosowaniu opcji [E] [F] do ręcznego ustawiania ostrości można
dotknąć ekranu wewnątrz ramki, aby automatycznie ustawić ostrość na
danym punkcie.

Kamera rozpoczyna nagrywanie na 3 sekundy przed naciśnięciem
przycisku Y, co daje pewność, że wszystkie niepowtarzalne
ujęcia zostaną zarejestrowane. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy
trudno przewidzieć moment, w którym należy rozpocząć nagrywanie.
* Funkcja buforowania jest zawsze włączona w trybie

.

1 Włączyć funkcję buforowania.

& gt; [z Pre-Record] & gt; [ON] & gt; [X]
o Ikona z wyświetli się na ekranie.
o Aby wyłączyć buforowanie, należy wybrać kolejno te same opcje i
wybrać ustawienie [OFF].
Scena nagrana w pamięci będzie się rozpoczynała o 3 sekundy
wcześniej niż naciśnięto przycisk Y.

80? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

o Kamera nie zarejestruje pełnych 3 sekund przed momentem naciśnięcia
przycisku Y, jeśli przycisk ten naciśnięto przed upływem 3
sekund od momentu włączenia funkcji buforowania lub zakończenia
nagrywania poprzedniej sceny.
o Funkcja buforowania jest wyłączana w następujących sytuacjach.
- Po upływie 5 minut od ostatniego użycia kamery.
- Zmiana trybu pracy.
- Po włączeniu migawki wideo.
- Dotknięcie któregokolwiek z następujących przycisków sterowania
na panelu [
Funkcje główne]: [Ä Balans bieli], [R Fadery] lub
[? Zdobienie].
- Otworzenie menu [
- Zmiana trybu filmowania.

Funkcja balansu bieli ułatwia dokładne odtworzenie kolorów w różnych
warunkach oświetleniowych, dzięki czemu białe obiekty zostaną
poprawnie odwzorowane na nagraniu.
& gt; [Ä Balans bieli] & gt; Wybrana opcja* & gt; [X]
* Przy wyborze opcji [? Wł. bal. bieli] należy przed dotknięciem symbolu [X]
ustawić własny balans bieli w sposób opisany poniżej.

Ustawianie własnego balansu bieli
Skierować kamerę na biały obiekt, tak aby obiekt wypełnił cały
ekran, a następnie dotknąć opcji [Nast. b. bieli].
Po zakończeniu ustawiania symbol? przestanie migać i zniknie z
ekranu. Ustawiony własny balans bieli zostanie zapamiętany nawet po
wyłączeniu i ponownym włączeniu kamery.

Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 81

Opcje

[? Auto]?

Wybranie tej opcji powoduje, że kamera automatycznie
dobiera balans bieli, aby uzyskać naturalnie wyglądające kolory.

[ 1/4 Słoneczny dzień]

Ta opcja służy do nagrywania na zewnątrz

pomieszczeń.

[É Żarówki]

Ta opcja służy do nagrywania scen w miejscach
oświetlonych przez żarówki lub świetlówki dające światło
zbliżone do żarówkowego (3-pasmowe).

[? Wł. bieli]

Ta opcja służy do ustawienia własnego balansu
bieli, aby obiekty o barwie białej pozostały niezmienione w
kolorowym oświetleniu.

o Podczas ustawiania własnego balansu bieli:
- Dla opcji
& gt; [Rodzaj zoomu] (A 47) wybrać ustawienie
- Wyzerować ustawienie balansu bieli przy zmianie miejsca nagrywania
lub zmianie warunków oświetleniowych bądź innych.
- W zależności od źródła światła symbol? może stale migać. Uzyskany
efekt będzie jednak nadal lepszy niż przy ustawieniu [? Auto].
o Własny balans bieli może zapewnić lepsze efekty w poniższych
przypadkach:
- Zmieniające się warunki oświetleniowe
- Zbliżenia
- Obiekty o jednolitym zabarwieniu (niebo, morze lub las)
- Przy oświetleniu rtęciowym, niektórych typach oświetlenia
jarzeniowego i oświetleniu diodowym

[Samowyzwalacz] & gt; [i Włącz & lt;] & gt; [X]

82? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

o Ikona & lt; wyświetli się na ekranie.
o Kamera zarejestruje zdjęcie po zakończeniu 10-sekundowego
rejestrowanie zdjęć jest niemożliwe.
o Po rozpoczęciu odliczania samowyzwalacz można wyłączyć za
pomocą jednej z poniższych metod.
- Naciśnięcie przycisku Y podczas nagrywania filmów.
- Naciśnięcie przycisku [PHOTO] podczas rejestrowania zdjęć.
- Zmiana trybu pracy kamery.

Można zmienić częstotliwość ramki (liczbę klatek nagrywanych na
sekundę) filmów AVCHD w celu zmiany wyglądu filmów. Filmy MP4 o
jakości wideo 35 Mbps są nagrywane w trybie 50P, natomiast filmy o
innych ustawieniach jakości wideo są nagrywane w trybie [ 1/4].
Tych ustawień częstotliwości ramki nie można zmienić. nagrywania] & gt; [Jakość wideo] & gt; [I] & gt;
Wybrana częstotliwość ramki & gt; [K] & gt; [K] & gt; [X]

Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 83

[? ]?

50 pól na sekundę, z przeplotem. Normalna częstotliwość
ramki sygnału telewizyjnego PAL.

[¸]

Nagrywanie przy 25 klatkach na sekundę, progresywnie*.
Użycie tej częstotliwości ramki nada nagraniom wygląd filmu
kinowego. Nagrywanie w trybie
spotęguje ten efekt.

* Nagrywanie z częstotliwością ramki 50i.

o W trybach SCN,
niezależnie.

oraz

częstotliwość ramki można ustawić

Dzięki zastosowaniu funkcji tele-makro kamera może ustawiać ostrość
obiektów znajdujących się w niewielkiej odległości (do 50 cm od
obiektu przy maksymalnym ustawieniu teleobiektywu), co pozwala na
zbliżenia małych obiektów, takich jak kwiaty i owady. Zastosowanie tej
funkcji powoduje również lekkie rozmycie tła, dzięki czemu główny
obiekt wydaje się większy i bardziej wyrazisty.
* W trybie
funkcja tele-makro zostanie włączona automatycznie po wybraniu
maksymalnego ustawienia teleobiektywu i zbliżeniu kamery do obiektu.

1 Włączyć funkcję tele-makro.

& gt; [ZOOM Zoom] & gt; [W]* (tele-makro)
* Dotknąć ponownie, aby wyłączyć funkcję tele-makro.

o Kamera automatycznie dostosuje zoom do maksymalnego
ustawienia teleobiektywu.

84? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

2 Dotknąć przycisku [START].
o Dotknąć przycisku [STOP], aby zatrzymać nagrywanie.
3 Dotknąć symbolu [X].
o Funkcja tele-makro jest wyłączana w następujących sytuacjach.
- Użycie funkcji zoomu w celu pomniejszenia obrazu (szeroki kąt), T.
- Ustawienie trybu filmowania jako
,
lub jako tryb scen
specjalnych [
Fajerwerki] w trybie SCN.
o Funkcji tele-makro nie można włączyć ani wyłączyć w trakcie nagrywania.

Kamera wideo może zastosować optymalne ustawienia audio
mikrofonu wbudowanego poprzez wybór sceny audio dostosowanej
do otoczenia. Spowoduje to znaczne wzmocnienie odczucia,, bycia w
tamtym miejscu".
scena audio jest zawsze ustawiana jako [' Standardowa].

Scena audio] & gt; Wybrana scena audio & gt; [X]

Standardowy] opcja służąca do nagrywania w większości
przypadków. Kamera wideo nagrywa przy standardowych
ustawieniach.

Muzyka] Opcja służąca do nagrywania koncertów
muzycznych i wokalnych odbywających się we wnętrzach.

Mowa]

Las i ptaki] Opcja służąca do nagrywania ptaków i scen w
lesie. Kamera wideo nagrywa wyraźne dźwięki bez żadnych
modyfikacji.

Opcja najlepiej nadająca się do nagrywania ludzkich
głosów i dialogów.

Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 85

Redukcja szumów]

Opcja służąca do nagrywania scen przy
jednoczesnej redukcji szumów pochodzących od wiatru,
przejeżdżających samochodów i podobnych dźwięków
otoczenia. Ustawienie idealne do nagrywania na plażach lub w
głośnych miejscach.

Możliwa jest regulacja poziomu nagrywanego dźwięku za pomocą
mikrofonu wbudowanego. W czasie nagrywania można wyświetlić
wskaźnik poziomu dźwięku.
Ręczna regulacja poziomu nagrywanego dźwięku
1 Otworzyć ekran ręcznej regulacji poziomu nagrywanego dźwięku.

& gt; [ä Poziom mikr. ] & gt; [n] (ręczny)
o Na ekranie pojawią się wskaźnik poziomu dźwięku i bieżący poziom
nagrywanego dźwięku.
o Dotknąć opcji [m] (automatyczny), aby powrócić do automatycznego
ustawiania poziomu dźwięku nagrywanego przez kamerę.
Ręczna regulacja poziomu dźwięku
Wskaźnik poziomu
dźwięku
Bieżący poziom
dźwięku

Pasek regulacji poziomu dźwięku

2 W razie potrzeby dotknąć i przytrzymać palcem symbol [? ] lub
[? ], aby wyregulować poziom nagrywanego dźwięku.
Zalecane jest ustawienie poziomu nagrywanego dźwięku, przy którym
wychylający się w prawo wskaźnik poziomu głośności będzie tylko
sporadycznie osiągał wartość -12 dB (żółty obszar).

86? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

3 Dotknąć symbolu [X], aby zablokować poziom nagrywanego
dźwięku z ustawioną wartością.
Wyświetlanie wskaźnika poziomu dźwięku
Zazwyczaj wskaźnik poziomu dźwięku jest wyświetlany tylko po
włączeniu ręcznej regulacji poziomu nagrywanego dźwięku. Może on
być także wyświetlany podczas automatycznej regulacji poziomu
dźwięku. ] & gt; [m] (automatyczny) & gt;
[Poziom dźwięku] & gt; [X]

o Gdy wskaźnik poziomu dźwięku osiągnie czerwony punkt (wartość
0 dB), nagrany dźwięk może być zniekształcony.
o Zalecane jest używanie słuchawek do sprawdzania ustawień podczas
regulacji poziomu nagrywanego dźwięku.

Używanie słuchawek
Użytkownik może korzystać ze słuchawek podczas odtwarzania lub w
celu sprawdzenia poziomu dźwięku podczas nagrywania. Słuchawki
podłącza się do gniazda AV OUT/×, które służy jako gniazdo
słuchawkowe oraz jako wyjście audio/wideo. Przed podłączeniem
słuchawek należy wykonać poniższą procedurę w celu zmiany funkcji
gniazda z wyjścia AV na wyjście × (słuchawki). Nie podłączać słuchawek
do gniazda AV OUT/×, jeśli na ekranie nie pojawi się ikona Ó. W takich
przypadkach poziom głośności może stanowić zagrożenie dla słuchu.
1 Zmienić funkcję gniazda na wyjście słuchawek.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; q & gt; [AV/Słuchawki]
& gt; [Ó Słuchawki] & gt; [K]
Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu? 87

2 Podłączyć słuchawki do gniazda AV OUT/×.
3 Dostosować głośność w razie potrzeby.

[Głośność] & gt; [Ô] lub [? ]* w celu ustawienia
głośności & gt; [X]
* Można również przeciągnąć palcem wzdłuż paska [Słuchawki].

o Ikona Ó wyświetli się na ekranie.

Regulacja głośności podczas odtwarzania
podczas automatycznego wyświetlania
regulację głośności dźwięku w słuchawkach wykonuje się tak samo,
jak dla głośnika (A 51, 97).
o Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność do
odpowiedniego poziomu.
o Używać dostępnych w sprzedaży słuchawek ze złączem minijack
? 3, 5 mm i przewodem nie dłuższym niż 3 m.
o Nawet przy wybraniu dla opcji [AV/Słuchawki] ustawienia [Ó Słuchawki]
w trybie odtwarzania po wyłączeniu kamery funkcja gniazda AV OUT/×
zostanie automatycznie zmieniona na wyjście AV.
o Przy włączonych funkcjach Wi-Fi dźwięk nie będzie odtwarzany za
pośrednictwem gniazda AV OUT/×.

88? Funkcje zaawansowane stosowane przy nagrywaniu

Zaawansowane funkcje
odtwarzania i edycji
W niniejszym rozdziale opisano kwestie dotyczące stosowania
funkcji związanych z odtwarzaniem i edycją, takich jak
przechwytywanie scen migawek wideo i zdjęć z filmów oraz
odtwarzanie filmów z podkładem muzycznym.

Istnieje możliwość przechwycenia scen migawek wideo lub zdjęć z
wcześniej zarejestrowanej sceny. Na przykład w celu wydrukowania
zdjęć z filmu wideo nagranego na przyjęciu lub stworzenia krótkiego
filmiku złożonego z migawek wideo pokazujących najważniejsze
nagrane momenty. Więcej informacji na temat odtwarzania filmów
AVCHD znajduje się w punkcie Odtwarzanie scen migawek wideo
(A 91), natomiast na temat odtwarzanie scen migawek wideo w
standardzie MP4 opisano w punkcie Odtwarzanie filmów (A 49).

Przechwytywanie sceny migawki wideo
1 Odtworzyć scenę, z której ma zostać przechwycona scena
migawki wideo (A 49).
2 Nacisnąć przycisk Y, aby przechwycić scenę migawki
wideo.
Kamera przechwytuje scenę migawki wideo przez około 4 sekundy
następnie powraca do trybu wstrzymania odtwarzania.
3 Dotknąć ekranu, a następnie dotknąć przycisku [? ], aby
zatrzymać odtwarzanie.
o Czas trwania przechwytywanych migawek wideo można zmienić w
zakresie od 2 do 8 sekund za pomocą ustawienia
& gt; s & gt;
[Długość migawki wideo].
o Migawkę wideo można przechwycić jedynie w czasie odtwarzania.
W trybie wstrzymania odtwarzania nie jest to możliwe.
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji? 89

o Przechwycona migawka wideo jest zapisywana w pamięci, która zawiera
scenę źródłową.
o Migawek wideo nie można przechwycić ze scen trwających krócej niż
1 sekundę.
o Gdy scena źródłowa sama jest migawką wideo, przechwycenie migawki
wideo może się nie powieść w zależności od długości sceny źródłowej oraz
bieżącej, wybranej długości scen migawek wideo.
o Jeśli od punktu, w którym rozpoczęto przechwytywanie migawki wideo do
końca danej sceny pozostała mniej niż 1 sekunda, przechwytywanie
rozpocznie się od początku następnej sceny.
o Podczas odtwarzania migawek wideo przechwyconych z nagranego
wcześniej filmu mogą pojawić się pewne anomalie obrazu/dźwięku. Występują
one w miejscach, gdzie rozpoczęto odtwarzanie kolejnej sceny filmu.

Przechwytywanie zdjęć
1 Odtworzyć scenę, z której ma być przechwycone zdjęcie (A 49).
2 Wstrzymać odtwarzanie w momencie, który ma być
przechwycony.
3 Dotknąć przycisku [PHOTO].
4 Dotknąć przycisku [? ], aby zatrzymać odtwarzanie.
o Przechwycone zdjęcia zostaną zapisane w rozdzielczości 1920 × 1080.
o Kod danych zdjęć będzie odzwierciedlał datę i czas nagrania oryginalnej
sceny.
o Zdjęcia przechwycone ze scen zawierających szybko poruszające się
obiekty mogą być rozmyte.
o Zdjęcia będą zapisywane w pamięci wybranej do zapisywania zdjęć.

Album dziecka zawiera jedynie ułożone chronologicznie sceny
zarejestrowane w trybie
. Umożliwia więc wygodne odtwarzanie
tych filmów i śledzenie rozwoju dziecka. Filmy tego typu można
również odtworzyć z ekranu indeksu [y Odtwarzanie filmu] (A 49).

90? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji

1 Odtworzyć album dziecka.

2 Wybrać scenę do odtworzenia.
Przeciągnąć palcem w lewo/prawo w celu wywołania wybranej sceny.
3 Dotknąć miniatury sceny, aby rozpocząć jej odtwarzanie.
o Przyciski sterowania są takie same, jak w przypadku odtwarzania
scen z ekranu indeksu [y Odtwarzanie filmu] (A 49).

Przy nagrywaniu migawek wideo w standardzie AVCHD można
odtwarzać tylko tego rodzaju sceny w celu utworzenia ciekawego
montażu. Sceny tego typu można również odtworzyć z ekranu indeksu
[y Odtwarzanie filmu] (A 49).
Migawki wideo zapisane w standardzie MP4 można odtwarzać jedynie
z ekranu indeksu [y Odtwarzanie filmu] (A 49).
1 Otworzyć ekran indeksu [? Migawka wideo] dla scen AVCHD.

& gt; [? Migawka wideo]
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji? 91

2 Wybrać scenę do odtworzenia.

Podczas odtwarzania filmów (lub automatycznego wyświetlania zdjęć)
można także odtworzyć jeden z dostarczonych plików muzycznych,
który będzie służyć jako podkład muzyczny.
Na dostarczonej płycie CD-ROM LEGRIA znajdują się 3 pliki
muzyczne, które mogą służyć jako podkład muzyczny. :/9/
8: Pliki są fabrycznie zapisane w pamięci wbudowanej.
Można połączyć oryginalny dźwięk filmu z podkładem muzycznym i
dostosować ich poziomy zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
o Aby odtworzyć sceny lub włączyć funkcję automatycznego
wyświetlania zdjęć, należy wcześniej podłączyć do komputera kartę
pamięci zawierającą nagrania i przesłać na nią pliki muzyczne. Patrz
punkt UWAGI (A 94).
1 Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 49, 90, 91).

92? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji

2 Wybrać ścieżkę muzyczną.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; s & gt; [Wybór muzyki] & gt;
[i Włącz] & gt; [Í] lub [Î] w celu wybrania określonej
ścieżki muzycznej

! Wybrać ścieżkę muzyczną.
" Wyregulować balans podkładu muzycznego.
# Odtworzyć oryginalny dźwięk (bez podkładu muzycznego).
$ Usunąć wybraną ścieżkę muzyczną.
% Odsłuchać wybraną ścieżkę muzyczną. Dotknąć
ponownie przycisku (? ), aby zatrzymać odtwarzanie.
3 Dostosować balans oryginalnego dźwięku i podkładu muzycznego.
Dotknąć przycisku [y] (wyższy poziom oryginalnego dźwięku) lub [? ]
(wyższy poziom podkładu muzycznego) lub przeciągnąć palcem
wzdłuż paska [Balans muzyki], aby dostosować balans podkładu
muzycznego do indywidualnych preferencji.
4 Dotknąć przycisku [X], a następnie dotknąć sceny, aby
rozpocząć odtwarzanie z wybranym podkładem muzycznym.
Aby wyregulować balans podkładu muzycznego podczas
2 Dotknąć przycisku [Ý], przeciągnąć palcem wzdłuż paska
[Balans muzyki], aby dostosować balans podkładu do
indywidualnych preferencji, a następnie dotknąć przycisku [K].
Aby usunąć ścieżkę muzyczną
Na ekranie [Wybór muzyki] dotknąć przycisku [Í] lub [Î], aby wybrać
ścieżkę muzyczną do usunięcia.
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji? 93

[

] & gt; [Tak]

o W przypadku używania w tworzonych nagraniach utworów muzycznych
objętych prawem autorskim, należy pamiętać, że utwory te nie mogą
być używane bez zgody właściciela praw autorskich, z wyjątkiem
przypadków dozwolonych według obowiązującego prawa, na przykład
użytku własnego. Z plików muzycznych należy korzystać zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
o Zainicjowanie karty pamięci spowoduje całkowite usunięcie wszystkich
plików muzycznych, które zostały do niej przesłane. (:/9/
8 Pliki muzyczne zainstalowane fabrycznie w pamięci wbudowanej
zostaną odzyskane po zainicjowaniu pamięci). Aby przetransferować
pliki muzyczne z dostarczonej płyty CD-ROM LEGRIA na kartę pamięci
- Komputery z systemem operacyjnym Windows: Wyjąć kartę pamięci z
kamery wideo, podłączyć ją do komputera i uruchomić dostarczone
oprogramowanie Transfer Utility LE dla filmów AVCHD. Szczegółowe
pamięci można znaleźć w punkcie Pliki muzyczne (A 185).
o Pliki muzyczne przewidziane do odtworzenia jako podkład muzyczny
należy przesłać do podłączonej do komputera karty pamięci, na której
zapisane są nagrania.

W przypadku bardzo długich scen może zajść potrzeba rozpoczęcia
odtwarzania sceny od określonego momentu. Za pomocą osi czasowej
filmu można podzielić scenę na fragmenty o jednakowym czasie
trwania, zawierającym się w zakresie od 6 sekund do 6 minut.

94? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji

1 Otworzyć wybrany ekran indeksu z filmami AVCHD (A 49, 90, 91).
2 Otworzyć ekran [Oś czasowa] sceny.

[

] & gt; Wybrana scena

o Pojawi się ekran [Oś czasowa]. Duża miniatura zawierać będzie
pierwszą klatkę sceny. Poniżej, na osi czasowej wyświetlone będą
klatki wybranej sceny pojawiające się w ustalonych odstępach czasu.
3 Dotknąć wybranej klatki na pasku osi czasowej, aby rozpocząć
odtwarzanie sceny od tego miejsca.

! Dotknąć dwa razy ekranu, aby powrócić do ekranu indeksu.
" Poprzednia/następna scena.
# Przesunąć palcem w lewo po linijce, aby wyświetlić następne
5 klatek.
$ Jakość wideo i czas trwania sceny.
% Data i godzina nagrania.
& Przesunąć palcem po linijce w prawo, aby wyświetlić
poprzednie 5 klatek.
' Bieżąca scena/całkowita liczba scen.
( Bieżący odstęp między klatkami.
Zmienianie odstępu między klatkami

[6 sekund] & gt; Wybrany odstęp czasowy & gt; [K]
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji? 95

Dzielenie scen
Sceny AVCHD można podzielić w celu pozostawienia najlepszych
momentów i późniejszego usunięcia pozostałych części sceny.
1 Odtworzyć wybraną scenę (A 49).
2 Dotknąć ekranu, a następnie dotknąć przycisku [Ý], aby
wstrzymać odtwarzanie.
3 Otworzyć ekran dzielenia scen.

[Edytuj] & gt; [Podziel]
4 W razie potrzeby ustawić dokładny moment sceny.
Na ekranie zostaną wyświetlone przyciski sterowania odtwarzaniem
(A 51). Aby zlokalizować żądany fragment, można użyć wszelkich
specjalnych trybów odtwarzania (odtwarzanie szybkie, odtwarzanie
poklatkowe do tyłu/do przodu).
5 Podzielić scenę.

[? Podziel] & gt; [Tak]
o Fragment nagrania od miejsca podziału do końca sceny będzie
widoczny na ekranie indeksu jako nowa scena.
o Przy przesuwaniu do przodu/do tyłu klatek podczas dzielenia scen
odstęp czasowy pomiędzy klatkami wynosi około 0, 5 sekundy.
o Jeżeli sceny nie można podzielić w momencie, w którym wstrzymano
odtwarzanie, wówczas należy przewinąć nagranie do następnej/
poprzedniej klatki, a następnie podzielić scenę.
o Podczas odtwarzania podzielonej sceny, w punkcie dzielenia sceny
mogą wystąpić zauważalne anomalie obrazu/dźwięku.
o Migawki wideo oraz inne sceny, które są zbyt krótkie (trwające krócej
niż 3 sekundy) nie mogą być dzielone.
o Sceny nie mogą zostać podzielone w punkcie znajdującym się
1 sekundę od początku lub końca sceny.

96? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji

Skracanie scen
Istnieje możliwość skracania scen MP4 poprzez usuwanie całej treści
znajdującej się przed lub po określonym punkcie. W ten sposób można
pozostawić jedynie chwile warte zachowania dla przyszłych pokoleń.
3 Otworzyć ekran skracania scen.

[Edytuj] & gt; [Skróć]
o Miejsce, w którym film zostanie skrócony, jest wskazywane
znacznikiem.
o Na ekranie zostaną wyświetlone przyciski sterowania odtwarzaniem
5 Skrócić scenę.

[Skróć] & gt; Wybrać, czy film ma zostać przed czy po
znaczniku & gt; Wybrać, czy nowa scena ma zostać
zapisana jako nowa, czy nadpisana na istniejącej już scenie
Dotknięcie przycisku [Zatrzymaj] spowoduje przerwanie trwającej
operacji.

Automatyczne wyświetlanie
Użytkownik może uruchomić automatyczne wyświetlanie wszystkich
obrazów, a nawet dołączyć do niego muzykę.
Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji? 97

1 Otworzyć ekran indeksu [

2 Wybrać ścieżkę muzyczną.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt;
& gt; [Wybór muzyki] & gt;
[i Włącz] & gt; [Í] lub [Î] w celu wybrania żądanej
ścieżki muzycznej & gt; [K]
3 Dotknąć zdjęcia, które ma rozpocząć automatyczne wyświetlanie,
aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia.
4 Dotknąć ekranu w celu wyświetlenia przycisków sterowania
odtwarzaniem, a następnie dotknąć symbolu [? ], aby włączyć
automatyczne wyświetlanie z wybranym podkładem muzycznym.
W trakcie automatycznego wyświetlania zdjęć
o Dotknąć ekranu i przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo wzdłuż
paska głośności, aby wyregulować głośność.
o Dotknąć ekranu i dotknąć przycisku [Ý], aby zatrzymać automatyczne
wyświetlanie.
Zmiana efektów przejścia podczas automatycznego odtwarzania
na ekranie indeksu

[Zmiana automat. wyświetl. ] & gt; [j Wyłącz],
[k Przechodzenie] lub [l Obraz slajdów] & gt; [X]

98? Zaawansowane funkcje odtwarzania i edycji

Połączenia zewnętrzne
Ten rozdział wyjaśnia, w jaki sposób podłączyć kamerę do
urządzeń zewnętrznych, takich jak telewizor, magnetowid lub
komputer. :/9/8 Można także skorzystać z
wygodnych funkcji Wi-Fi kamery wideo (A 119).

Otworzyć panel LCD, aby uzyskać dostęp do gniazd w kamerze.

(złącze kabla przedstawiono
do góry nogami)

1 Gniazdo AV OUT/×
2 Gniazdo HDMI OUT*
Gniazdo HDMI OUT pozwala za pomocą pojedynczego kabla nawiązać
wysokiej jakości połączenie cyfrowe, obejmujące zarówno sygnał audio, jak i
wideo. To gniazdo to złącze mini HDMI. Przy zakupie przewód HDMI należy
się upewnić, że jest to przewód HDMI typu A - typ C i nie jest on dłuższy niż
3 metry.
3 Gniazdo USB
To gniazdo to złącze mini-AB. Za pomocą dostarczonego kabla USB można
podłączyć kamerę do komputera lub innych urządzeń cyfrowych ze
standardowymi złączami A; można także skorzystać z opcjonalnego adaptera
USB UA-100 w celu podłączenia do kamery za pomocą standardowego kabla
A zewnętrznego dysku twardego lub podobnego urządzenia pamięci masowej
(tylko (:/9/8).
* Podczas podłączania dostarczonego przewód HDMI o dużej szybkości transmisji
do kamery należy się upewnić, że trójkątne oznaczenia na wtyczce kabla i
gnieździe kamery są ustawione naprzeciwko siebie.

Połączenia zewnętrzne w 99

Schematy połączeń
Na poniższych schematach połączeń po lewej stronie umieszczono
gniazda kamery, a po prawej przykładowe gniazda podłączonego
urządzenia.
Połączenie!

HDMI

Typ: cyfrowe Jakość: wysoka rozdzielczość (HD) Tylko sygnał wyjściowy
Podłączyć do telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV) wyposażonego w gniazdo
wejściowe HDMI.

(złącze mini HDMI)

przewód HDMI HTC-100/S o dużej
szybkości transmisji (w zestawie)

(standardowe
złącze HDMI)

Informacje o połączeniu HDMITM
Połączenie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (! ) stanowi
wygodne, w pełni cyfrowe połączenie wykorzystujące jeden kabel do
przesyłania zarówno sygnału wideo, jak i audio. Podłączenie kamery
do telewizora HDTV wyposażonego w gniazdo HDMI pozwala
uzyskać najwyższą jakość obrazu i dźwięku.
- Gniazdo HDMI OUT kamery jest tylko gniazdem wyjściowym. Nie
podłączać go do gniazda wyjściowego HDMI urządzenia
zewnętrznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kamery.
- Po podłączeniu kamery do telewizora HDTV za pomocą połączenia!
wyjściowy sygnał wideo nie będzie przekazywany do gniazda
AV OUT/×.
- Prawidłowa praca kamery po podłączeniu jej do monitorów DVI nie jest
gwarantowana.
- W zależności od rodzaju telewizora HDTV, prawidłowe odtwarzanie
własnych nagrań wideo przy użyciu połączenia! może nie być możliwe.
Należy wypróbować połączenie ".

100? Połączenia zewnętrzne

Połączenie "

Kompozytowy sygnał wideo

Typ: analogowe Jakość: standardowa Tylko sygnał wyjściowy
Służy do podłączania do standardowego telewizora lub magnetowidu wyposażonego
w gniazda wejściowe audio/wideo. Zmienić w kamerze następujące ustawienia:
& gt; [Typ ekranu] w zależności od używanego
-[
Inne ustawienia] & gt;
telewizora (panoramicznego lub 4:3), jeśli telewizor nie może automatycznie wykryć
współczynnika kształtu obrazu
Inne ustawienia] & gt; q & gt; [AV/Słuchawki] na ustawienie [? AV]
Żółty
Biały
Stereofoniczny kabel wideo STV-250N
(opcjonalny)

Połączenie,

Czerwony

Kompozytowy sygnał wideo (SCART)

Pod każdym względem dokładnie takie samo połączenie jak połączenie ".
Służy do podłączania do standardowego telewizora lub magnetowidu przy użyciu gniazda
wejścia typu SCART. Wymaga adaptera typu SCART (dostępny w sprzedaży).

Stereofoniczny kabel wideo
STV-250N (opcjonalny)

Czerwony
Adapter SCART
(dostępny w sprzedaży)

Połączenia zewnętrzne w 101

Połączenie #

USB

Typ: Cyfrowe połączenie transferu danych Tylko sygnał wyjściowy
Podłączyć do komputera w celu zapisania nagrań, do kompatybilnej cyfrowej nagrywarki
wideo w celu skopiowania nagrań lub do zewnętrznego dysku twardego w celu łatwego
wykonania dokładnej kopii całej pamięci (tylko:/9/8).

Kabel USB
(w zestawie)

Mini-B

2 Tylko:/9/8
Standard-A

Standard-A
(komputer, nagrywarka
cyfrowa)
Kabel USB dostarczony z/
zintegrowany z zewnętrzną
pamięcią masową

Adapter USB
UA-100 (opcja)

Zewnętrzny dysk twardy

o W następujących przypadkach najpierw podłączyć kamerę do sieci
elektrycznej za pomocą kompaktowego zasilacza sieciowego, a
następnie podłączyć ją do komputera za pomocą dostarczonego
kabla USB:
- Aby zapisać nagrania na komputerze.
- Aby zapisać zawartość pamięci na zewnętrznym dysku twardym.
o Po podłączeniu kabla do gniazda HDMI OUT lub gniazda AV OUT/×
dźwięk z głośnika wbudowanego zostanie wyciszony.
o Przy włączonych funkcjach Wi-Fi dźwięk ani obraz nie będą odtwarzane
za pośrednictwem gniazda HDMI.

102? Połączenia zewnętrzne

Odtwarzanie na ekranie telewizora
Kamerę można podłączyć do telewizora, aby oglądać filmy z rodziną i
przyjaciółmi. Najlepszą jakość odtwarzania można uzyskać przy
odtwarzaniu na telewizorze HDTV za pośrednictwem gniazda
HDMI OUT.
1 Wyłączyć kamerę i telewizor.
2 Podłączyć kamerę do telewizora.
W rozdziale Schematy połączeń (A 100) należy odnaleźć połączenie
najlepiej dopasowane do posiadanego telewizora.
3 Włączyć telewizor, do którego została podłączona kamera.
W telewizorze należy wybrać jako wejście wideo to samo gniazdo, do
którego jest podłączona kamera. Więcej informacji znajduje się w
instrukcji obsługi telewizora.
4 Włączyć kamerę i wybrać tryb
Włączyć odtwarzanie wybranych filmów lub zdjęć.
o Filmy można także odtwarzać bezpośrednio z karty pamięci w
telewizorach HDTV kompatybilnych ze standardem AVCHD i w
nagrywarkach cyfrowych z gniazdem kart kompatybilnym z
używanym rodzajem kart pamięci*.
o Zaleca się zasilanie kamery za pomocą kompaktowego zasilacza
o Połączenie " lub, : Podczas odtwarzania filmów o proporcjach
obrazu 16:9 na standardowym telewizorze o współczynniku kształtu 4:3
telewizor automatycznie przełączy się do trybu szerokoekranowego,
jeśli jest kompatybilny z systemem WSS. W innym przypadku należy
ręcznie zmienić ustawienia współczynnika kształtu telewizora.
* Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi telewizora. W przypadku
niektórych urządzeń mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem, nawet jeśli
urządzenie jest zgodne ze standardem AVCHD. W takim przypadku nagrania
zapisane na karcie pamięci należy odtwarzać przy użyciu kamery.

Połączenia zewnętrzne w 103

Zapisywanie i udostępnianie nagrań
:/9/8 Kopiowanie filmów i zdjęć na kartę pamięci
Nagrania można skopiować z pamięci wbudowanej na kartę pamięci.

Kopiowanie scen z ekranu indeksu
1 Otworzyć wybrany ekran indeksu w pamięci wbudowanej
(A 49, 90, 91).
Aby skopiować wszystkie sceny nagrane z określoną datą, należy
2 Skopiować sceny.

[Edytuj] & gt; [Kopia ( & '
[Tak]** & gt; [Tak]

)] & gt; Wybrana opcja* & gt;

skopiowania.

1 Dotknąć poszczególnych scen, które mają zostać skopiowane. Aby
usunąć wszystkie symbole zaznaczenia, dotknąć przycisku [Usuń
Wszyst.

104? Połączenia zewnętrzne

[data/nazwa folderu]

Kopiowanie wszystkich scen nagranych
[Wybierz]

Umożliwia wybranie poszczególnych scen do
skopiowania.

[Wszystkie sceny]

Powoduje skopiowanie wszystkich scen.

Kopiowanie pojedynczego zdjęcia
1 W widoku pojedynczego zdjęcia wybrać zdjęcie do skopiowania.
3 Skopiować zdjęcie.

[Edytuj] & gt; [Kopia ( & '

)] & gt; [¨ Wykonaj] & gt; [Tak]

4 Przeciągnąć palcem w lewo/prawo, aby wybrać następne zdjęcie
do skopiowania lub dotknąć ikony [X].

Kopiowanie zdjęć z ekranu indeksu
1 Otworzyć ekran indeksu [
wbudowanej (A 53).

Odtwarzanie zdjęć] w pamięci

2 Skopiować zdjęcia.

Połączenia zewnętrzne w 105

1 Dotknąć poszczególnych zdjęć, które mają zostać skopiowane.
o Na dotkniętych zdjęciach zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia!.
Obok ikony " zostanie wyświetlona łączna liczba wybranych zdjęć.
2 Po wybraniu wszystkich zdjęć do skopiowania dotknąć przycisku [Tak].
Kopiowanie wszystkich zdjęć wykonanych
[Wybierz] Umożliwia wybranie poszczególnych zdjęć do skopiowania.
[Wszystkie zdjęcia] Powoduje skopiowanie wszystkich zdjęć.
poniższych instrukcji bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do
całkowitej utraty danych.
o W następujących przypadkach kopiowanie nagrań na kartę pamięci nie
będzie możliwe:
- Jeśli pokrywa gniazda karty pamięci jest otwarta.
- Jeśli przełącznik LOCK karty pamięci jest ustawiony w położeniu
uniemożliwiającym zapis.
- Jeśli numeracja plików osiągnęła maksimum (A 149).
- Jeśli w gnieździe kart pamięci nie ma karty pamięci.
o Jeżeli podczas kopiowania zdjęć na karcie pamięci nie ma wystarczającej
ilości wolnego miejsca, kamera skopiuje maksymalną możliwą liczbę plików,
a następnie zatrzyma operację.

106? Połączenia zewnętrzne

:/9/8 Konwersja filmów do standardu MP4
Istnieje możliwość konwersji filmów AVCHD do filmów w standardzie
MP4, a nawet filmów MP4 do filmów MP4 o mniejszym rozmiarze.
Takie rozwiązanie jest wygodne np. przy publikowaniu filmów MP4
w Internecie. Film, który ma zostać poddany konwersji, powinien
znajdować się na pamięci wbudowanej. Po wykonaniu konwersji
wynikowy film MP4 zostanie zapisany na karcie pamięci.
2 Otworzyć ekran, z którego zostaną wybrane sceny przeznaczone
do konwersji.

[Edytuj] & gt; [Konwertuj na MP4 ( & `)] & gt; [Tak] & gt;
Wybrana jakość wideo filmów poddanych konwersji*
* Przed wybraniem jakości wideo należy dotknąć opcji [Połącz sceny], aby
połączyć skonwertowane filmy w jeden.

3 Dotknąć poszczególnych scen, które mają zostać poddane
konwersji.
4 Po wybraniu wszystkich scen dotknąć przycisku [Tak], a
następnie przycisku [Dalej].
o Aby dodać filtr kinowy* (A 64): Dotknąć przycisku [FILTER 1] i
wybrać żądany filtr. Aby wyłączyć wybrany filtr, należy ponownie
dotknąć przycisku.
o Aby dodać zdobienia* (A 68): Dotknąć symbolu [? ].
o Aby wyregulować głośność (A 51) lub balans podkładu
muzycznego (A 93): Dotknąć symbolu [Ý].
* Jeśli dla filmu zastosowano filtr kinowy, dodanie zdobień nie jest możliwe.

5 Dotknąć przycisku [START], aby wykonać konwersję sceny.
Dotknięcie przycisku [STOP] spowoduje przerwanie trwającej operacji.
6 Dotknąć przycisku [Tak].
Połączenia zewnętrzne w 107

o Podczas konwersji filmów dostępna do wybrania jakość wideo
wynikowego filmu MP4 zależy od jakości wideo oryginalnego filmu.
Zgodnie z poniższymi opcjami filmy zapisane w pamięci wbudowanej
zostaną poddane konwersji i skopiowane na kartę pamięci.
Jakość wideo przed konwersją ( &)
AVCHD

MP4

Jakość wideo po konwersji (

50P

35 Mbps

Brak możliwości konwersji.

MXP, FXP, LP

24 Mbps, 17 Mbps

24 Mbps, 17 Mbps, 4 Mbps

-

4 Mbps

)

Jakość wideo pozostanie na
poziomie 4 Mbps.

o W przypadku konwersji filmów AVCHD o częstotliwości ramki 50i
częstotliwość ramki wynikowego filmu MP4 będzie wynosić 25P.

Zapisywanie nagrań w komputerze
Filmy nagrywane za pomocą tej kamery są zapisywane w pamięci
wbudowanej (tylko:/9/8) lub na karcie pamięci. Z uwagi
na ograniczoną ilość miejsca w pamięci należy okresowo zapisywać
nagrania w komputerze.
W tej części wyjaśniono sposób zapisywania nagrań na komputerze za
pośrednictwem połączenia USB. Należy korzystać z dostarczonego
oprogramowania Transfer Utility LE dla filmów AVCHD oraz
ImageBrowser EX dla filmów MP4.
:/9/8 Szczegółowe informacje na temat
bezprzewodowego zapisywania nagrań można znaleźć w punkcie
Funkcje Wi-Fi (A 119).

Zapisywanie filmów AVCHD (tylko na komputerze z systemem Windows)
Przy użyciu oprogramowania Transfer Utility LE nagrane sceny można
zapisać w komputerze. Przed pierwszym podłączeniem kamery do
komputera należy pobrać i zainstalować oprogramowanie. Pobranie
oprogramowania wymaga połączenia internetowego. Wymienione
procedury należy wykonywać, postępując zgodnie z instrukcjami
zawartymi w, Podręczniku startowym oprogramowania Transfer Utility LE'.

108? Połączenia zewnętrzne

o Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania upewnić się, że
komputer jest podłączony do Internetu.
Instalacja
1 Ze strony internetowej firmy PIXELA pobrać plik w formacie ZIP.
Odwiedzić witrynę firmy PIXELA w celu pobrania skompresowanego
pliku zawierającego oprogramowanie oraz instrukcję obsługi.
http://pixela. jp/cetule_dl/
2 Rozpakować skompresowany plik.
Plik ten zawiera instalator (setup. exe) oraz Podręcznik użytkownika
(plik PDF).
3 Uruchomić instalator, aby zainstalować oprogramowanie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika
(plik PDF) dotyczącym oprogramowania firmy PIXELA.
Podłączanie kamery do komputera
1 Podłączyć kamerę do sieci zasilającej przy użyciu kompaktowego
2 Kamera: Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 49, 90, 91).
3 Podłączyć kamerę do komputera za pomocą załączonego kabla
USB.
Połączenie #-1. Patrz Schematy połączeń (A 102).
4 Kamera: Wybrać opcję [Wsz. (tylko komp. )].
Kamera: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie
wyświetlony komunikat [Połączenie USB].
5 Komputer: Kliknąć ikonę po prawej stronie.
6 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zakończyć procedurę.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z
oprogramowania można znaleźć w Podręczniku użytkownika (plik PDF)
Połączenia zewnętrzne w 109

Zapisywanie filmów MP4 i zdjęć (na komputerze z systemem Windows/Mac OS)
Za pomocą dostarczonego programu ImageBrowser EX można
zapisywać filmy MP4 oraz zdjęcia na komputerze i łatwo je porządkować.
Pełne wymagania systemowe oraz pozostałe informacje znajdują się w
dokumencie, ImageBrowser EX Instrukcje obsługi' (plik PDF).
Przed pierwszym podłączeniem kamery do komputera należy
zainstalować oprogramowanie. Upewnić się, że nowy program został
zainstalowany, nawet jeśli w komputerze jest już zainstalowana inna
wersja programu ImageBrowser EX. Funkcja automatycznej
aktualizacji oprogramowania może w przyszłości udostępnić funkcje
specjalnie dostosowane dla tej kamery.
Dokument, ImageBrowser EX Instrukcje obsługi' można pobrać z
witryny pomocy technicznej firmy Canon.
1 Włożyć płytę CD-ROM LEGRIA do napędu komputera.
2 Komputery z systemem operacyjnym Windows: Przy użyciu
narzędzia Eksplorator Windows otworzyć płytę CD-ROM włożoną
do napędu CD-ROM komputera.
Komputery z systemem operacyjnym Mac OS: Użyć opcji
wyszukiwania (Finder) i kliknąć ikonę napędu CD-ROM.
3 Kliknąć/dwukrotnie kliknąć ikonę Disc_Setup. exe.
4 Kliknąć opcję [ImageBrowser EX].
5 Postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby wybrać
obszar (kontynent), kraj/
region oraz język.
Dostępność opcji zależy od
kraju/regionu użytkownika.
6 W głównym panelu
instalatora kliknąć opcję
[Easy Installation/Łatwa
instalacja].

110? Połączenia zewnętrzne

W przypadku korzystania z systemu Windows, jeśli wyświetlone
zostanie okno Kontrola konta użytkownika, należy postępować
zgodnie z instrukcjami.
7 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby zakończyć instalację.
o W czasie instalacji użytkownik może zostać poproszony o
zainstalowanie programu Microsoft Silverlight. Należy wtedy
postępować zgodnie z instrukcjami.
o Zainstalowane zostanie także oprogramowanie CameraWindow.
Aby sprawdzić, czy oprogramowanie zostało zainstalowane
prawidłowo
Prawidłowość instalacji programu można zweryfikować, sprawdzając,
czy widoczna jest ikona programu ImageBrowser EX w następującej
lokalizacji.
Komputery z systemem operacyjnym Windows: Z menu Start*
wybrać opcję Wszystkie programy & gt; Canon Utilities & gt;
ImageBrowser EX
Komputery z systemem operacyjnym Mac OS:
Na pasku Dock, na pulpicie.
* Komputery z systemem operacyjnym Windows 8: Najpierw
wyświetlić ekran pulpitu.

Jeżeli nie można znaleźć ikony, należy najpierw sprawdzić połączenie
internetowe, a następnie zainstalować oprogramowanie ponownie.
Pierwsze podłączenie do komputera z systemem operacyjnym
Windows
Przy pierwszym podłączeniu kamery do komputera należy dodatkowo
ustawić opcję automatycznego uruchamiania programu CameraWindow.
2 Otworzyć ekran indeksu [y Odtwarzanie filmu] dla filmów MP4
(A 49) lub ekran indeksu [} Odtwarzanie zdjęć] index screen
(A 53).
3 Podłączyć kamerę do komputera za pomocą załączonego kabla USB.
o Połączenie #-1.
o Kamera: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie
Połączenia zewnętrzne w 111

4 Zapisać nagrania na komputerze.
Więcej informacji znajduje się w odpowiednich częściach dokumentu
, Instrukcja obsługi programu ImageBrowser EX', do którego dostęp
można uzyskać poprzez menu? w górnej prawej części ekranu
oprogramowania.
o Jeżeli kamera jest podłączona do komputera:
- Nie wolno otwierać pokrywy gniazda karty pamięci ani wyjmować karty
pamięci.
- Nie wolno otwierać, zmieniać lub usuwać folderów ani plików znajdujących
się w pamięci kamery bezpośrednio z komputera, ponieważ takie działanie
może spowodować nieodwracalną utratę danych. Przy zapisywaniu
nagrań w komputerze należy korzystać z oprogramowania Transfer Utility
LE (dla filmów AVCHD) oraz programu ImageBrowser EX (dla filmów MP4
i zdjęć).
- Nie odłączać kabla USB.
- Nie wyłączać kamery lub komputera.
o Prawidłowy przebieg operacji zależy od danych technicznych/ustawień
komputera.
o Korzystanie z nagrań na komputerze możliwe jest dopiero po ich skopiowaniu.
Należy korzystać z kopii plików, zachowując jednocześnie oryginały.

o W zależności od komputera odtwarzanie filmów może być niemożliwe.
o Komputery wyposażone w system operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP i Mac OS X: Kamera obsługuje standard Picture Transfer
Protocol (PTP) pozwalający na łatwe przesyłanie zdjęć (tylko format JPEG)
po podłączeniu kamery do komputera za pomocą dostarczonego kabla
USB, bez konieczności instalowania dostarczonego programu
ImageBrowser EX.

112? Połączenia zewnętrzne

:/9/8 Zapis pamięci: Zapisywanie zawartości
całej pamięci na zewnętrzny dysk twardy
Możliwe jest łatwe zapisywanie wszystkich nagranych filmów i
zapisanych zdjęć na dostępny w sprzedaży zewnętrzny dysk twardy
podłączony bezpośrednio do kamery*. Możliwie jest także
wykorzystanie kamery do odtwarzania nagrań bezpośrednio z dysku
twardego. Zainicjować dysk twardy (A 115), jeśli używany jest w
kamerze po raz pierwszy.
* Jeśli kabel USB dostarczony z zewnętrznym dyskiem twardym posiada standardowe
złącze A, konieczne będzie użycie opcjonalnego adaptera USB UA-100.

Zapisywanie zawartości pamięci na zewnętrzny dysk twardy
2 Nacisnąć przycisk
odtwarzania.

, aby ustawić kamerę w trybie

3 Podłączyć kamerę do zewnętrznego dysku twardego za pomocą
opcjonalnego adaptera USB UA-100.
Połączenie #-2.
4 Zapisać całą zawartość wybranej pamięci.

[Zapisz na dysku twardym] & gt; Wybrana pamięć & gt;
[Tak]* & gt; [Tak]
* Dotknięcie przycisków [Zatrzymaj] & gt; [Tak] & gt; [Tak] spowoduje przerwanie
trwającej operacji.

o Po wybraniu pamięci można sprawdzić nazwę folderu utworzonego
na dysku twardym. Każda operacja zapisu pamięci powoduje
utworzenie osobnego folderu zapisu pamięci. Część nazwy folderu
stanowi data (w postaci numerycznej); pod jedną datą można
utworzyć do 10 folderów zapisu pamięci; na jednym dysku twardym
można zapisać do 300 folderów zapisu pamięci.
Połączenia zewnętrzne w 113

Przed odłączeniem zewnętrznego dysku twardego
Przed wyłączeniem lub fizycznym odłączeniem zewnętrznego dysku
twardego należy się upewnić, że połączenie z kamerą zostało
bezpiecznie zakończone. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia plików.
Na ekranie [Zewnętrzny dysk twardy]:

[Usuń bezpiecznie dysk twardy] & gt; [Tak]
o Przed rozpoczęciem zapisu pamięci na zewnętrzny dysk twardy należy się
upewnić, że kamera jest zasilana za pomocą kompaktowego zasilacza
sieciowego. Jeśli kompaktowy zasilacz sieciowy zostanie odłączony,
połączenie pomiędzy kamerą i dyskiem twardym zostanie rozłączone, co
może prowadzić do uszkodzenia danych na dysku twardym.
o Zainicjować zewnętrzny dysk twardy (A 115), jeśli używany jest w
o Wybór pamięci wbudowanej i karty pamięci do jednoczesnego zapisu
na dysk twardy nie jest możliwy.
o Następujące typy zewnętrznych dysków twardych nie są obsługiwane.
- Przenośne dyski twarde zasilane z gniazda USB
- Dyski twarde o pojemności ponad 2 TB
- Dysk USB flash lub nośniki podłączone do czytników kart
o Jeśli zewnętrzny dysk twardy podzielono na partycje, zostanie
rozpoznana tylko pierwsza partycja.

Odtwarzanie uprzednio zapisanych nagrań z zewnętrznego dysku twardego
2 Nacisnąć przycisk

, aby ustawić kamerę w trybie odtwarzania.

4 Dotknąć przycisku [Odtwarzaj z dysku tw. ] i wybrać folder zapisu
pamięci, z którego mają być odtwarzane pliki.
o Jeśli tego samego dnia przeprowadzono wiele operacji zapisu
pamięci (na przykład najpierw dla pamięci wbudowanej, a potem dla

114? Połączenia zewnętrzne

karty pamięci), do wszystkich nazw folderów zapisu pamięci poza
pierwszą zostanie dodany przyrostek numeryczny.
o Zostanie wyświetlony ekran indeksu.
5 Dotknąć nagrania w celu odtworzenia.
Aby zmienić folder zapisu pamięci, należy dotknąć przycisku [
], a
następnie wybrać folder zapisu pamięci, który ma zostać odtworzony.
Powtórzyć krok 5.
6 Jeśli odtwarzanie się zakończyło, przed fizycznym odłączeniem
zewnętrznego dysku twardego należy bezpiecznie zakończyć
połączenie z zewnętrznym dyskiem twardym.

Aby usunąć folder zapisu pamięci
Przy zewnętrznym dysku twardym podłączonym do kamery:
1 Wybrać folder zapisu pamięci, który ma zostać usunięty.
2 Usunąć folder zapisu pamięci.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; q & gt;
[Usuń folder zapisu pamięci] & gt; [Tak] & gt; [Tak]
3 Przed fizycznym odłączeniem zewnętrznego dysku twardego
bezpiecznie zakończyć połączenie z dyskiem.
nagrań nie można odzyskać.
o Jeśli wskaźnik dostępu zewnętrznego dysku twardego świeci się lub
miga, należy zastosować się do poniższych instrukcji
bezpieczeństwa.
- Nie odłączać kamery lub zewnętrznego dysku twardego.
Inicjowanie zewnętrznego dysku twardego
Połączenia zewnętrzne w 115

2 Nacisnąć przycisk

, aby ustawić kamerę w trybie odtwarzania.

4 Zainicjować zewnętrzny dysk twardy.

& gt; [ Inne ustawienia] & gt; q & gt; [Inicjowanie ']
& gt; [Inicjowanie] & gt; [Inicjowanie pełne]1 & gt; [Tak]2 & gt; [Tak]
Tej opcji należy dotknąć, aby usunąć całkowicie wszystkie dane zamiast
wyczyścić jedynie tablicę alokacji plików dysku twardego. W przypadku dysków
twardych o dużej pojemności ta operacja może potrwać do kilku godzin.
Jeżeli wybrano opcję [Inicjowanie pełne], można dotknąć opcji [Anuluj] & gt; [Tak],
aby anulować trwający proces inicjowania. Wszystkie nagrania zostaną
usunięte, umożliwiając bezproblemowe dalsze użytkowanie dysku twardego.

5 Przed fizycznym odłączeniem zewnętrznego dysku twardego
o Inicjowanie zewnętrznego dysku twardego spowoduje nieodwracalne
usunięcie wszystkich danych na dysku twardym (w tym nagrań,
danych zapisanych przez inne urządzenia niż kamera i partycji).
Przed wykonaniem tej czynności należy wykonać kopię zapasową
istotnych danych przy użyciu komputera lub innego urządzenia.

W wysokiej rozdzielczości (HD)
Kamerę należy podłączać do nagrywarki dysków Blu-ray lub innych
cyfrowych nagrywarek wideo zgodnych ze standardem AVCHD przy
użyciu dostarczonego kabla USB w celu uzyskania doskonałych kopii
filmów w wysokiej rozdzielczości. Jeżeli zewnętrzna cyfrowa
nagrywarka wideo wyposażona jest w gniazdo karty pamięci SD*,
można skorzystać z karty pamięci w celu skopiowania filmów bez
podłączania kamery.
* Należy się upewnić, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne z typem używanej karty
pamięci.

116? Połączenia zewnętrzne

Podłączanie
2 Otworzyć wybrany ekran indeksu (A 49, 90, 91).
3 Podłączyć kamerę do cyfrowej nagrywarki wideo za pomocą
dostarczonego kabla USB.
4:/9/8 Kamera: Wybrać pamięć zawierającą sceny
do skopiowania.
o Wybrać opcję inną niż [Wsz.
o Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie
Ze względu na różnice w szczegółach występujące w zależności od
stosowanego urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi
cyfrowej nagrywarki wideo.

W standardowej rozdzielczości
Kopiowanie nagrań jest możliwe po podłączeniu kamery do
magnetowidu lub cyfrowej nagrywarki wideo posiadającej analogowe
wejścia audio/wideo. Wyjściowy sygnał wideo będzie miał
standardową rozdzielczość, mimo że oryginalne sceny są nagrane w
wysokiej rozdzielczości.
Podłączanie
Podłączyć kamerę do magnetowidu za pomocą połączenia " lub,.
Patrz Schematy połączeń (A 101).
1 Nagrywarka zewnętrzna: Załadować pustą kasetę lub płytę i
ustawić w nagrywarce tryb wstrzymania nagrywania.
2 Włączyć kamerę wideo i otworzyć ekran indeksu
[y Odtwarzanie filmu] dla filmów AVCHD (A 49).
& gt; q & gt; [AV/Słuchawki] wybrano
o Sprawdzić, czy dla opcji
ustawienie [? AV].
Połączenia zewnętrzne w 117

3 Kamera: Odszukać scenę do skopiowania i ustawić tryb
wstrzymania odtwarzania tuż przed początkiem sceny.
4 Kamera: Włączyć ponownie odtwarzanie.
Data i czas są domyślnie wbudowane w wyjściowy sygnał wideo.
Można to zmienić za pomocą ustawienia
[Wyświetl datę/godzinę].
5 Nagrywarka zewnętrzna: Włączyć nagrywanie w momencie
pojawienia się sceny do skopiowania. Po jej zakończeniu
zatrzymać nagrywanie.
6 Kamera: Zatrzymać odtwarzanie.
o Należy korzystać z nagrywarki płyt Blu-Ray zgodnej ze specyfikacją
AVCHD w wersji 2. 0 do kopiowania filmów zapisanych w trybie 50P lub
MXP na płyty Blu-Ray.

Publikowanie filmów MP4 i zdjęć w Internecie
Za pomocą dostarczonego programu ImageBrowser EXmożna
przesyłać filmy MP4 do serwisu YouTube i zdjęcia do serwisu
Facebook z poziomu komputera osobistego. Ponadto można
skorzystać z serwisu CANON iMAGE GATEWAY* umożliwiającego
tworzenie albumów zdjęć i udostępniającego wiele innych funkcji.
* Usługa ta może nie być dostępna we wszystkich krajach/regionach.

zainstalować oprogramowanie. Oprogramowanie to jest kompatybilne
z komputerami z systemem operacyjnym Windows i Mac OS. Patrz
Zapisywanie filmów MP4 i zdjęć (na komputerze z systemem Windows/
Mac OS) (A 110).

Podłączanie do komputera i przesyłanie nagrań
Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiednich rozdziałach
dokumentu, Instrukcja obsługi programu ImageBrowser EX' (plik PDF).

118? Połączenia zewnętrzne

:/9/8

Rozdział ten zawiera informacje dotyczące sposobu obsługi
funkcji Wi-Fi kamery, począwszy od konfiguracji sieci Wi-Fi
niezbędnej do włączenia kamery do istniejącej sieci Wi-Fi.

Wykorzystując funkcje Wi-Fi kamery wideo do połączenia ze
smartfonem1, można bezprzewodowo zapisywać, odtwarzać i
przesyłać nagrania. Istnieje nawet możliwość użycia smartfonu jako
pilota zdalnego sterowania i nagrywania filmów za pośrednictwem
ekranu urządzenia. Punkt Słownik (A 140) zawiera definicje zwrotów
często używanych w tym tekście.
W celu zapewnienia większej czytelności termin,, smartfon" odnosi się w niniejszym
tekście do smartfonów i tabletów obsługujących sieć Wi-Fi, natomiast termin
,, urządzenie iOS" odnosi się do urządzeń iPhone i iPad obsługujących sieć Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi
Po pobraniu aplikacji CameraAccess2 można wykorzystywać urządzenie iOS lub smartfon
z systemem Android do zdalnego sterowania kamerą wideo i nagrywania filmów
(A 122).
Aplikacja CameraAccess firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepach
App Store (dla urządzeń iOS) oraz Google Play(TM) (dla smartfonów z systemem
Android).

Smartfon

Funkcje Wi-Fi? 119

Połączenie Wi-Fi
Po bezprzewodowym połączeniu kamery wideo z urządzeniem iOS, smartfonem z
systemem Android lub komputerem3 można wyświetlać nagrania z kamery wideo
w przeglądarce internetowej urządzenia (A 123).
Można także wykorzystać komputer podłączony przez punkt dostępu.

Smartfon lub podobne urządzenie

Po pobraniu aplikacji Movie Uploader4 można bezprzewodowo połączyć kamerę wideo z
urządzeniem iOS (A 125) w celu zapisywania, odtwarzania i przesyłania nagrań. Z tego
rodzaju połączenia można także korzystać do przysłania filmów do serwisów YouTube i
Facebook podczas podróży.
Aplikacja Movie Uploader firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepie
App Store.

Urządzenie iOS

Bezprzewodowe połączenie kamery wideo z routerem bezprzewodowym (punktem
dostępowym) w sieci domowej. Z tego rodzaju połączenia należy korzystać, jeśli planowana
jest komunikacja z serwisem CANON iMAGE GATEWAY (A 126). Po nawiązaniu połączenia
można także zamieszczać filmy w serwisach YouTube oraz Facebook.

Router bezprzewodowy
(punkt dostępowy)

120? Funkcje Wi-Fi

o Przy korzystaniu z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi istnieje ryzyko
dostania się plików i danych w niepowołane ręce. Należy mieć
świadomość istnienia takiego ryzyka.
o Przy aktywnym połączeniu bezprzewodowym nie otwierać pokrywy
gniazda karty pamięci.
o Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi zostanie wyłączona funkcja
automatycznego wyłączania kamery.
Przed użyciem funkcji Wi-Fi
W zależności of funkcji, kamera wideo połączy się bezprzewodowo z
urządzeniem obsługującym sieć Wi-Fi (np. smartfonem), bezpośrednio
lub z siecią Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępowego (routera
bezprzewodowego)*. Po wybraniu konkretnej funkcji należy
wykonywać instrukcje ekranowe, aby podłączyć kamerę wideo.
* W zależności od producenta punkt dostępowy może nosić różne nazwy takie
jak router bezprzewodowej sieci lokalnej lub router sieci bezprzewodowej.

Informacje o antenie Wi-Fi
Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi kamery
wideo nie należy przykrywać tylnej części
kamery ręką ani innym przedmiotem.
Antena Wi-Fi znajduje się w tylnej części
kamery wideo i przykrycie jej może
zakłócać sygnały komunikacji
bezprzewodowej.
Antena Wi-Fi

Informacje na temat standardu Wi-Fi kamery wideo
Standard Wi-Fi kamery wideo jest zgodny z protokołem
IEEE 802. 11 b/g/n; transmisja zachodzi w paśmie 2, 4 GHz. Z tego
powodu maksymalna szybkość przesyłania danych wynosi 11 Mbps
dla standardu IEEE 802. 11b, 54 Mbps dla standardu IEEE 802. 11g i
150 Mbps dla standardu IEEE 802. 11n. Należy pamiętać, że są to
maksymalne wartości teoretyczne; rzeczywista szybkość
przesyłania danych może być mniejsza.
Funkcje Wi-Fi? 121

Nagrywanie filmów przy wykorzystaniu smartfonu jako pilota
zdalnego sterowania
Za pomocą aplikacji CameraAccess* przeznaczonej dla urządzeń iOS
oraz smartfonów Android(TM) można sterować kamerą wideo z
odległości oraz wyświetlać obraz z kamery wideo na ekranie
smartfonu. Funkcja ta pozwala nie tylko na rozpoczynanie i
zatrzymywanie nagrywania, ale także umożliwia zapisywanie obrazu z
kamery wideo bezpośrednio w smartfonie.
* Aplikacja CameraAccess firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepach App
Store (dla urządzeń iOS) oraz Google Play(TM) (dla smartfonów z systemem Android).

o Przed pierwszym wykonaniem niniejszej procedury należy pobrać i
zainstalować aplikację CameraAccess na smartfonie. Aplikację można
pobrać za darmo z następujących witryn (tylko język angielski).
Sklep App Store:
http://itunes. com/apps/cameraaccess
Sklep Google Play(TM):
http://play. google. com/store/apps/details? id=jp. co. pixela. cameraaccess
1 Kamera: Ustawić kamerę wideo, aby odbierała polecenia pilota
zdalnego sterowania.

Pilot+transmisja strumieniowa]

o Pojawi się identyfikator SSID (nazwa sieciowa) kamery wideo oraz
hasło.
o Kamera wideo będzie przygotowana do połączenia ze smartfonem.
2 Smartfon: Włączyć sieć Wi-Fi na ekranie ustawień.
Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów dostępowych.

122? Funkcje Wi-Fi

3 Smartfon: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze SSID
odpowiadającym numerowi z kroku 1.
4 Smartfon: Wprowadzić hasło.
Na ekranie kamery wideo pojawi się komunikat [Podłączono]
oznaczający nawiązanie łączności.
5 Smartfon: Uruchomić aplikację CameraAccess.
6 Smartfon: Korzystać z przycisków sterowania na ekranie,
jednocześnie oglądając obraz z kamery wideo.
7 Kamera: Po zakończeniu dotknąć przycisku [Zak.
o Szczegółowe informacje na temat aplikacji CameraAccess można
znaleźć na stronie internetowej firmy PIXELA. jp/ceca (tylko język angielski)
o Ta funkcja jest niedostępna w poniższych sytuacjach.
- Gdy jakość wideo jest ustawiona na 50P.
- Gdy włączona jest funkcja podwójnego zapisu.

internetowej urządzenia iOS lub smartfonu z systemem Android
Dzięki funkcji zdalnego przeglądania w przeglądarce internetowej
urządzenia iOS, smartfonu z systemem Android, komputera lub
podobnego urządzenia wyświetlić można listę nagrań zapisanych w
kamerze wideo, odtwarzać te nagrania, a także je przesyłać. * Pozwala
to w wygodny sposób przeglądać nagrania podczas podróży.
* W zależności od urządzenia, systemu operacyjnego, formatu filmu i jakości wideo
odtwarzanie lub pobieranie nagrań może nie być możliwe. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Canon.

Funkcje Wi-Fi? 123

1 Kamera: Na dowolnym ekranie indeksu z filmami ustawić
łączność kamery ze smartfonem.

& gt; [ Wi-Fi] & gt; [
& gt; [Tak]

Odtwarzanie przez przeglądarkę]

Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów dostępowych.
3 Smartfon: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze SSID
4 Smartfon: Wprowadzić hasło (tylko za pierwszym razem).
o Na ekranie kamery wideo pojawi się komunikat [Podłączono]
o Jeśli wykonano już wcześniej tę procedurę, łączność zostanie
nawiązana automatycznie bez konieczności wprowadzania hasła.
5 Smartfon: Uruchomić przeglądarkę internetową.
6 Smartfon: Na pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadzić
adres URL wyświetlany na ekranie kamery wideo.
o Zostanie wyświetlony ekran zdalnego przeglądania.
o Adres URL jest zawsze taki sam, warto więc dodać go do ulubionych
zakładek.
7 Smartfon: Dotknąć przycisku [ &? ] w górnej lewej części
ekranu i otworzyć wybrany ekran indeksu. Następnie dotknąć
wybranego nagrania na liście.
W przypadku filmów rozpocznie się odtwarzanie wybranego nagrania.
W przypadku zdjęć zostanie wyświetlona fotografia.
8 Smartfon: Dotknąć przycisku

, aby zapisać nagranie w smartfonie.

9 Smartfon: Po zakończeniu dotknąć przycisku

.

10 Kamera: Po zakończeniu dotknąć przycisku [Zak.
o Wymienione poniżej typy scen MP4 są rozpoznawane przez inne
urządzenia jako złożone z kilku plików.
- Sceny o rozmiarze przekraczającym 4 GB

124? Funkcje Wi-Fi

- Sceny zapisane w trybie 35 Mbps, których długość przekracza
30 minut
przekracza 1 godzinę

Dzięki aplikacji Movie Uploader* przeznaczonej dla urządzeń iOS*
kamerę wideo można podłączyć do urządzenia, dzięki czemu nagrania
będzie można przesyłać do serwisu YouTube i Facebook nawet wtedy,
gdy użytkownik będzie przebywał poza zasięgiem sieci domowej. Filmy
MP4 oraz zdjęcia można zapisywać** i odtwarzać na urządzeniu iOS.
* Aplikacja Movie Uploader firmy PIXELA jest dostępna za darmo w sklepie App Store.
** Funkcja niedostępna w przypadku filmów MP4 zapisanych w trybie 35 Mbps.

o Przed pierwszym wykonaniem tej procedury należy zainstalować
aplikację Movie Uploader na urządzeniu iOS. Aplikację można pobrać
za darmo z następującej witryny.
http://itunes. com/apps/movieuploader
1 Kamera: Na dowolnym ekranie indeksu z filmami ustawić
łączność kamery z urządzeniem iOS.

Wi-Fi] & gt; [

Movie Uploader] & gt; [Tak]

o Kamera wideo będzie przygotowana do połączenia z urządzeniem
iOS.
Funkcje Wi-Fi? 125

2 Urządzenie iOS: Dotknąć opcji Settings (Ustawienia) & gt; Wi-Fi, a
następnie włączyć sieć Wi-Fi.
Wyświetlone zostaną nazwy sieciowe wykrytych punktów
dostępowych.
3 Urządzenie iOS: Dotknąć punktu dostępowego o identyfikatorze
SSID odpowiadającym numerowi z kroku 1.
4 Urządzenie iOS: Wprowadzić hasło.
5 Urządzenie iOS: Filmy z kamery można przesyłać za pomocą
aplikacji Movie Uploader.
Możliwe jest także odtwarzanie i zapisywanie filmów MP4.
6 Kamera: Po zakończeniu dotknąć przycisku [Zak.
Po zakończeniu połączenia pojawi się ekran indeksu.
o Czas przesyłania plików filmów może być różny w zależności czynników
takich jak stan sieci bezprzewodowej.
o Dla niektórych wersji systemu iOS powyższa procedura może być inna
od opisanej.
o Szczegółowe informacje na temat aplikacji Movie Uploader można
znaleźć na stronie internetowej firmy PIXELA. http://www. jp/
oem/canon/e/movieuploader/ (tylko w języku angielskim)
- Sceny zapisane w trybie 35 Mbps, których długość przekracza
Udostępnianie filmów w serwisie CANON iMAGE GATEWAY
Po zarejestrowaniu się w serwisie CANON iMAGE GATEWAY*
użytkownik uzyskuje dostęp do różnych usług sieci Web**. Dostępne
będzie publikowanie filmów i zdjęć w albumach internetowych,
udostępnianie albumów w serwisie Twitter, przesyłanie filmów do

126? Funkcje Wi-Fi

serwisów Facebook i YouTube, wysyłanie znajomym i rodzinie
wiadomości e-mail z łączami do albumów oraz wiele innych funkcji!
Aby skorzystać z tych możliwości, konieczny jest punkt dostępowy
podłączony do Internetu.
* Dostępność rożni się w zależności od regionu.
** Termin,, usługi sieci Web" odnosi się w niniejszym tekście do poszczególnych
serwisów internetowych obsługiwanych przez serwis CANON iMAGE GATEWAY.

Serwis CANON iMAGE GATEWAY
Serwis CANON iMAGE GATEWAY to witryna
internetowa oferująca szereg fotograficznych
serwisów internetowych przeznaczonych dla
posiadaczy produktów firmy Canon. Po
zakończeniu procesu rejestracji on-line można
korzystać z usług sieci Web, tworzyć internetowe albumy zdjęć oraz
korzystać z innych funkcji. Informacje na temat rejestracji oraz
krajów/obszarów, w których usługa jest dostępna można znaleźć
w witrynie internetowej firmy Canon.
http://canon. com/cig
Wymagania ogólne
o Komputer z prawidłowo zainstalowanym oprogramowaniem
ImageBrowser EX oraz CameraWindow. Szczegółowe informacje na
temat instalacji oprogramowania znajdują się w punkcie Zapisywanie
filmów MP4 i zdjęć (na komputerze z systemem Windows/Mac OS)
(A 110).
o Zakończony proces rejestracji on-line w serwisie CANON iMAGE
GATEWAY.
o Skonfigurowanie kont w serwisach YouTube, Facebook oraz Twitter
(w zależności od serwisów, które będą wykorzystywane).

Konfigurowanie wybranych usług sieci Web w kamerze wideo
Za pomocą dostarczonego oprogramowania CameraWindow
zalogować się w serwisie CANON iMAGE GATEWAY i skonfigurować
usługi sieci Web, które będą wykorzystywane. Szczegółowe informacje
Funkcje Wi-Fi? 127

na temat obsługi oprogramowania znajdują się w, Instrukcji obsługi
programu CameraWindow'.
1 Kamera: Otworzyć ekran indeksu [y Odtwarzanie filmu] dla
filmów MP4 (A 49).
Ewentualnie otworzyć ekran indeksu [} Odtwarzanie zdjęć] (A 53).
2 Podłączyć kamerę do komputera za pomocą załączonego kabla
3 Komputer: Uruchomić program CameraWindow.
o Komputery z systemem operacyjnym Windows: Jeśli pojawi się okno
AutoPlay (Autoodtwarzanie), należy kliknąć opcję Downloads Images
From Canon Camera (Pobierz zdjęcia z aparatu Canon), aby
otworzyć ekran główny.
o Komputery z systemem operacyjnym Mac OS: Program
CameraWindow zostanie uruchomiony automatycznie i wyświetli się
ekran główny.
4 Komputer: Kliknąć opcję Camera Settings (Ustawienia aparatu) & gt;
Set Up Web Services (Skonfiguruj usługi sieci Web).

5 Komputer: Wprowadzić dane konta i kliknąć opcję Login
(Zaloguj się).
Po zalogowaniu pojawi się kran ustawień aparatu.

128? Funkcje Wi-Fi

6 Komputer: Kliknąć opcję Edit Web Services (Edytuj usługi sieci
Web) & gt; Wybrana usługa sieci Web & gt; Edit (Edytuj) & gt; Wykonać
instrukcje wyświetlane na ekranie i wprowadzić dane konta
właściwe dla określonej usługi sieci Web & gt; Set (Skonfiguruj) & gt;
Finish (Zakończ).
Ponownie wyświetli się ekran ustawień aparatu.

7 Komputer: Wybrać usługę sieci Web, która ma być ustawiona w
kamerze wideo, a następnie kliknąć przycisk
.
o Powtórzyć procedurę w celu wybrania kolejnych usług sieci Web.
o Wybrane usługi sieci Web pojawią się na panelu aparatu.
o Za pomocą przycisków Í oraz Î można zmienić kolejność
wyświetlania usług sieci Web w kamerze wideo.
8 Komputer: Kliknąć opcję Menu w lewej górnej części ekranu.
Wybrane usługi sieci Web zostaną ustawione w kamerze wideo i
wyświetli się ekran menu programu CameraWindow.
9 Komputer: Zamknąć program CameraWindow, a następnie
zakończyć połączenie między kamerą wideo a komputerem.
Funkcje Wi-Fi? 129

Dostępne usługi sieci Web*
Usługa sieci Web

Dostępne funkcje

Serwis CANON iMAGE
GATEWAY

Publikowanie filmów MP4 i zdjęć w albumach
internetowych.

Facebook

Możliwość zamieszczania filmów bezpośrednio w serwisie
Facebook.

Twitter

Udostępnianie nagrań w serwisie Twitter. Zamieszczenie
w serwisie Twitter łącza do albumu internetowego.

YouTube

YouTube.

Powiadomienie e-mail

Możliwość wysyłania powiadomień e-mail zawierających
łącze do albumu internetowego. Możliwość ustawienia
nawet 20 adresów e-mail.

* Dostępność usług sieci Web może ulegać aktualizacji. Szczegółowe informacje
znajdują się w module pomocy serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

o Jeśli data ustawiona a kamerze wideo będzie niepoprawna, połączenie z
serwisem CANON iMAGE GATEWAY nie będzie możliwe. Przed
nawiązaniem połączenia należy upewnić się, że data jest prawidłowa.
o Jeśli liczba skonfigurowanych usług sieci Web osiągnie wartość
maksymalną, dodanie kolejnej nie będzie możliwe. Należy wtedy usunąć
niewykorzystywane usługi sieci Web i skonfigurować następną.
o Nie można skonfigurować kilku kont w usługach sieci Web za wyjątkiem
powiadomień e-mail.
o Przy stosowaniu programu CameraWindow serwisy CANON iMAGE
GATEWAY, Facebook, Twitter oraz powiadomienia e-mail są dostępne
jedynie w przypadku filmów MP4 i zdjęć.

Udostępnianie nagrań za pomocą usług sieci Web
Wykorzystując usługi sieci Web, można w wygodny sposób udostępniać
nagrania znajomym i rodzinie. Możliwe jest przesyłanie filmów do
serwisów YouTube oraz Facebook. Można także publikować filmy i
zdjęcia w albumach internetowych w serwisie CANON iMAGE GATEWAY.
Następnie łącza do tych albumów można zamieścić w serwisie Twitter.
1 Na dowolnym ekranie indeksu z filmami ustawić łączność kamery
z usługą sieci Web.

130? Funkcje Wi-Fi

& gt; [

Do usł. sieci Web] & gt; [OK]

2 Gdy na ekranie pojawi się komunikat [Konfiguracja ukończona],
dotknąć przycisku [Tak].
3 Wykonać procedurę opisaną w punkcie Połączenie Wi-Fi z
wykorzystaniem punktu dostępowego (A 134).
4 Wybrać żądaną usługę sieci Web.
o Wybrać jedną z dostępnych usług sieci Web inną niż powiadomienia
e-mail.
o Powiadomienia e-mail można wysyłać po przesłaniu filmów i zdjęć
(A 132).
5 Wskazać typ przesyłanej treści (film AVCHD, film MP4 lub zdjęcie)
oraz pamięć, na której znajdują się wybrane nagrania.
7 Dotknąć wybranej sceny lub zdjęcia, aby je przesłać.
8 Dotknąć przycisku [Tak].
o Jeśli pliki mają być przesłane do serwisu YouTube, należy dokładnie
przeczytać warunki korzystania z serwisu YouTube i dotknąć
przycisku [Zgadzam się] w przypadku wyrażenia zgody.
o Przesyłanie rozpocznie się automatycznie.
o Dotknięcie przycisku [Zatrzymaj], a następnie [X], spowoduje
anulowanie trwającego transferu bezprzewodowego.
Sprawdzanie przesłanych treści na ekranie Library serwisu
CANON iMAGE GATEWAY
Na ekranie Library serwisu CANON iMAGE GATEWAY można
wyświetlić filmy i zdjęcia które zostały przesłane. Można także
sprawdzić, które pliki zostały wysłane oraz skontrolować
ustawienia usług sieci Web. Szczegółowe informacje na temat
serwisu CANON iMAGE GATEWAY znajdują się w module Help
(w prawej górnej części ekranu).
o Ograniczenia dotyczące przesyłania filmów: Maksymalny czas
trwania przesyłanego filmu wynosi 10 minut (15 minut w przypadku
serwisu YouTube); rozmiar pliku nie może przekraczać 2 GB.
Funkcje Wi-Fi? 131

o W przypadku filmów można przesłać tylko jeden plik jednocześnie; w
przypadku zdjęć może to być 10 plików.
o Czas przesyłania plików może być różny w zależności od ustawień i
możliwości routera bezprzewodowego.

Wysyłanie łączy do nagrań za pośrednictwem powiadomień e-mail
Po opublikowaniu filmów i zdjęć w albumach internetowych serwisu
CANON iMAGE GATEWAY można powiadomić znajomych i rodzinę,
wysyłając im wiadomości e-mail z łączami do tych albumów.
Ustawianie adresów e-mail w kamerze wideo
W kamerze wideo można ustawić maksymalnie 20 adresów e-mail.
1 Komputer: Uruchomić program CameraWindow i zalogować się do
serwisu CANON iMAGE GATEWAY.
Patrz punkt Konfigurowanie wybranych usług sieci Web w kamerze
wideo (A 127).
2 Komputer: Kliknąć opcję Edit Web Services (Edytuj usługi sieci Web)
& gt; Wybrana usługa sieci Web & gt; Edit (Edytuj) & gt; Wykonać instrukcje
wyświetlane na ekranie i ustawić adres e-mail & gt; Set (Skonfiguruj) & gt;
Finish (Zakończ)
3 Komputer: Wybrać usługę sieci Web, która ma być ustawiona w
4 Komputer: Kliknąć opcję Menu w lewej górnej części ekranu.
5 Komputer: Zamknąć program CameraWindow, a następnie
Konfiguracja powiadomień e-mail
1 Połączyć kamerę wideo z usługą sieci Web.

132? Funkcje Wi-Fi

4 Dotknąć symbolu [

].

5 Wykonać kroki od 5 do 8 opisane w punkcie Udostępnianie nagrań
za pomocą usług sieci Web (A 130).
o Adresy e-mail muszą składać się ze znaków jednobajtowych.
W kamerze wideo można wprowadzać jedynie adresy e-mail składające
z maksymalnie 16 znaków znajdujących się przed symbolem @.

Za pomocą funkcji serwera multimediów można bezprzewodowo
przeglądać nagrania na komputerze lub podobnym urządzeniu.
Potrzebny jest do tego punkt dostępowy połączony z siecią domową
oraz oprogramowanie zainstalowane na komputerze, które pozwoli
odtworzyć filmy i zdjęcia na serwerze multimediów. Zaleca się
połączenie komputera z punktem dostępowym za pomocą kabla LAN.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi komputera,
oprogramowania oraz punktu dostępowego.

Kabel LAN
Punkt dostępowy

Komputer

1 Kamera: Włączyć funkcję serwera multimediów.
Funkcje Wi-Fi? 133

Serwer multimediów] & gt; [Tak]

nawiązana automatycznie. Przejść do kroku 4.
2 Kamera: Gdy na ekranie pojawi się komunikat [Zapisz punkt
dostępu], dotknąć przycisku [Tak].
3 Kamera: Wykonać połączenie opisaną w punkcie Połączenie
Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego (A 134).
o Po nawiązaniu połączenia można dotknąć opcji [Pokaż informacje],
aby wyświetlić identyfikator SSID punktu dostępowego, protokół
komunikacyjny oraz adresy IP i MAC kamery wideo.
4 Komputer: Z listy wybrać numer modelu kamery wideo.
5 Komputer: Wybrać folder w pamięci wbudowanej kamery wideo
lub na karcie pamięci i odtworzyć filmy i zdjęcia.
o Czas, po jakim nastąpi odtwarzanie oraz płynność wyświetlania zależą
od możliwości i ustawień routera bezprzewodowego. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów
(A 160).

Kamera wideo może połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą routera
bezprzewodowego (punktu dostępowego), a także zapamiętać
ustawienia maksymalnie 4 ostatnio wykorzystywanych punktów
dostępowych. Po przekroczeniu tej wartości najstarsze ustawienia
zostaną zastąpione.

134? Funkcje Wi-Fi

Wymagania ogólne
o Prawidłowe skonfigurowane sieć domowa oraz
router zgodny z protokołem 802. 11b/g/n oraz
posiadający certyfikat Wi-Fi (powinien zawierać logo
przedstawione po prawej stronie).
Wskazać wybraną metodę połączenia.
[WPS: Przycisk]*

Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na
routerze bezprzewodowym, a następnie dotknąć ekranu kamery
wideo. Jest to najprostsza metoda połączenia dostępna, jeśli używany
jest router zgodny ze standardem WPS. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w punkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup) (A 135).

[WPS: Kod PIN]*

Dostęp do ekranu konfiguracji routera
bezprzewodowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Kamera wideo poda kod PIN, który należy wprowadzić w
przeglądarce. W tym przypadku konieczne jest posiadanie routera
zgodnego ze standardem WPS oraz podłączonego do niego
komputera lub innego urządzenia. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w punkcie WPS (Wi-Fi Protected Setup) (A 135).

[Szukanie punktów dostępu]

Postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, należy wybrać router bezprzewodowy z
listy, a następnie wprowadzić hasło. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w punkcie Wyszukiwanie punktów dostępowych (A 136)

[Konfiguracja ręczna]

Ręczne wprowadzanie nazwy routera
bezprzewodowego, hasła oraz innych ustawień sieci. Ta metoda jest
zalecana w przypadku zaawansowanych użytkowników sieci Wi-Fi.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie Konfiguracja
ręczna (A 137).

* WPS (skrót od Wi-Fi Protected Setup) to standard znacznie ułatwiający
nawiązywanie łączności z routerem bezprzewodowym.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Jeśli router bezprzewodowy jest zgodny ze
standardem WPS (znajduje się na nim logo
przedstawione po prawej stronie), podłączenie do
niego kamery wideo jest bardzo proste. W takim
Funkcje Wi-Fi? 135

przypadku można skorzystać z metody [WPS: Przycisk] lub
[WPS: Kod PIN] (patrz opisy w poprzedniej części). Jeśli podłączenie
kamery wideo za funkcji WPS nie jest możliwe, należy skorzystać z
metody [Szukanie punktów dostępu]. Szczegółowe informacje można
znaleźć również w instrukcji obsługi routera.
1 Metoda [WPS: Przycisk]
Nacisnąć i przytrzymać przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
o Czas potrzebny na połączenie jest zależny od routera.
o Upewnić się, że funkcja WPS routera jest włączona.
Metoda [WPS: Kod PIN]
W przeglądarce internetowej zainstalowanej na komputerze lub
podobnym urządzeniu połączonym z routerem bezprzewodowym
otworzyć ekran ustawień WPS routera. Gdy na ekranie kamery wideo
wyświetli się 8-cyfrowy kod PIN, należy go wprowadzić na ekranie
ustawień WPS routera.
2 W przeciągu 2 minut dotknąć przycisku [Tak] na ekranie kamery
o Kamera wideo połączy się z routerem bezprzewodowym.
o Dotknięcie przycisku [Zatrzymaj], a następnie [Tak], spowoduje
przerwanie wykonywania funkcji chronionej konfiguracji Wi-Fi.
o Po nawiązaniu połączenia kontynuować używanie wcześniej
stosowanej funkcji. Szczegółowe informacje można znaleźć w
procedurach opisanych w punktach Przeglądanie i modyfikowanie
ustawień połączenia Wi-Fi (A 139), Udostępnianie nagrań za
pomocą usług sieci Web (A 130) lub Odtwarzanie na komputerze
(A 133) (zależnie od potrzeb).

Wyszukiwanie punktów dostępowych
Kamera wideo automatycznie wykryje punkty dostępowe znajdujące
się w najbliższym otoczeniu. Po wybraniu żądanego punktu
dostępowego wystarczy wprowadzić hasło (klucz szyfrowania), aby
podłączyć kamerę wideo. Wprowadzanie tekstu dla różnych ustawień
jest możliwe dzięki klawiaturze wirtualnej (A 137).
1 Należy zanotować nazwę sieciową punktu dostępowego
(identyfikator SSID) oraz klucz szyfrowania.
2 Gdy pojawią się wykryte punkty dostępowe, należy wskazać
wybrany z nich, a następnie dotknąć przycisku [Tak].
Za pomocą przycisków [Í] oraz [Î] można przechodzić między
wykrytymi punktami dostępowymi.

136? Funkcje Wi-Fi

3 W polu klucza szyfrowania należy wprowadzić klucz, a następnie
Jeśli punkt dostępowy wybrany w kroku 2. nie ma ikony [C],
wykonanie tego kroku nie jest konieczne.
4 Dotknąć przycisku [Tak].
Po nawiązaniu połączenia kontynuować używanie wcześniej
punktach Przeglądanie i modyfikowanie ustawień połączenia Wi-Fi
(A 139) lub Udostępnianie nagrań za pomocą usług sieci Web
(A 130) (zależnie od potrzeb).
Korzystanie z klawiatury wirtualnej
Jeśli konieczne jest wprowadzenie tekstu w poszczególnych
ustawieniach, należy dotknąć pola tekstowego - na ekranie pojawi
się wtedy klawiatura wirtualna. Na poniższej ilustracji przedstawiono
klawisze, z których można korzystać.

! Przełączanie między literami i znakami numerycznymi/
specjalnymi.
" Zmiana położenia kursora.
# Usunięcie znaku po lewej stronie kursora (Backspace).
$ Wielkie litery (Caps Lock). Po wyświetleniu klawiatury
numerycznej przycisk [#%? ] umożliwia przełączanie między
1 i 2 zestawem znaków specjalnych.

Konfiguracja ręczna
Aby ręcznie skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowego,
należy wykonać poniższą procedurę. Konieczność taka może się
pojawić, jeśli np. nazwa sieciowa routera bezprzewodowego
(identyfikator SSID) nie może zostać wykryta ze względu na włączony
tryb niewidzialności routera. Konfiguracja ręczna jest przeznaczona dla
zaawansowanych użytkowników sieci Wi-Fi.
Wprowadzanie tekstu dla różnych ustawień jest możliwe dzięki
klawiaturze wirtualnej (A 137).
Funkcje Wi-Fi? 137

1 W polu identyfikatora SSID należy wprowadzić identyfikator SSID,
a następnie dotknąć przycisku [Dalej].
2 W obszarze metody uwierzytelniania/szyfrowania, dotknąć opcji
[OTWÓRZ BEZ UW. ], a następnie wskazać wybraną metodę.
Jeśli wybrano opcję [OTWÓRZ Z WEP], wartość indeksu WEP wynosi 1.
3 W polu klucza szyfrowania należy wprowadzić klucz, a następnie
dotknąć przycisku [Dalej].
Jeśli w kroku 2. wybrano opcję [OTWÓRZ BEZ UW. ], wykonanie tego
kroku nie jest konieczne.
4 Wybrać opcję [Auto] lub [Ręczny], aby określić, w jaki sposób ma
zostać pozyskany adres IP.
Jeśli wybrano opcję [Auto], należy przejść do kroku 11.
5 W obszarach adresu IP oraz maski podsieci dotknąć opcji
[0. 0], a następnie za pomocą przycisków [Í]/[Î] zmienić
wartość.
W razie potrzeby dotknąć kolejnego pola i zmienić wartość.
6 Dotknąć przycisku [Tak], a następnie przycisku [Dalej].
7 W obszarze bramy domyślnej dotknąć opcji [0. 0], a następnie
za pomocą przycisków [Í]/[Î] zmienić wartość.
8 Dotknąć przycisku [Tak], a następnie przycisku [Dalej].
9 W obszarach podstawowego i pomocniczego serwera DNS
dotknąć opcji [0. 0], a następnie za pomocą przycisków
[Í]/[Î] zmienić wartość.
10 Dotknąć przycisku [Tak], a następnie przycisku [Dalej].
11 Dotknąć przycisku [Tak].
ustawień połączenia Wi-Fi (A 139) lub Udostępnianie nagrań za
pomocą usług sieci Web (A 130) (zależnie od potrzeb).
o Dostępne funkcje Wi-Fi i metody konfiguracji są różne w zależności od
danych technicznych i charakterystyki sieci Wi-Fi, która ma być używana.

138? Funkcje Wi-Fi

Przeglądanie i modyfikowanie ustawień połączenia Wi-Fi
Jeśli kamera wideo jest połączona z punktem dostępowym lub
urządzeniem obsługującym sieć Wi-Fi, możliwe jest przeglądanie, a
także modyfikowanie ustawień połączenia Wi-fi.
1 Na dowolnym ekranie indeksu z filmami otworzyć ekran wyboru
ustawień.

Wi-Fi] & gt; [w Sprawdź/edytuj ustawienia] & gt; [Tak]

Przeglądanie ustawień połączenia smartfonu
2 Dotknąć opcji [Ustawienia połączenia smartfonu].
Pojawi się identyfikator SSID kamery wideo oraz hasło.
3 W razie potrzeby dotknąć opcji [Edytuj] & gt; [Konfiguracja ręczna],
aby zmienić ustawienia, a następnie wykonać procedurę opisaną
w punkcie Konfiguracja ręczna (A 137).
Przy kolejnym nawiązywaniu połączenia bezprzewodowego konieczna
będzie zmiana ustawień połączenia Wi-Fi w smartfonie.
Przeglądanie ustawień punktu dostępowego
2 Dotknąć opcji [Ustawienia połączenia punktu dostępu].
o Pojawią się 4 ustawienia identyfikatora SSID punktów dostępowych
zapisane w kamerze wideo.
o Aby dodać punkt dostępowy, należy dotknąć opcji [Nie
skonfigurowano], a następnie wykonać procedurę opisaną w
punkcie Połączenie Wi-Fi z wykorzystaniem punktu dostępowego
(A 134). Po wykonaniu tej czynności ponownie pojawi się ekran
właściwy dla tego kroku.
3 Wskazać identyfikator SSID punktu dostępowego, którego
ustawienia mają być wyświetlone.
o Pojawią się ustawienia punktu dostępowego.
o Za pomocą przycisków [Í] i [Î] można wyświetlić więcej informacji.
o Aby usunąć ustawienia, należy dotknąć opcji [Edytuj] & gt; [Usuń] & gt;
4 W razie potrzeby dotknąć opcji [Edytuj] & gt; [Konfiguracja ręczna],
Funkcje Wi-Fi? 139

Słownik
W niniejszym punkcie wyjaśniono podstawowe zwroty używane w
tym rozdziale. W dokumentacji routera bezprzewodowego może
także znajdować się słownik z pomocnymi wyjaśnieniami.
Punkt dostępowy
Bezprzewodowy punkt dostępowy (WAP) to urządzenie pozwalające
innym urządzeniom bezprzewodowym, takim jak kamera, na
nawiązywanie połączenia z sieciami kablowymi (w tym z Internetem)
przy wykorzystaniu standardu Wi-Fi. W większości przypadków pod
tą nazwą kryje się router bezprzewodowy.
Adres IP
Unikalny numer przypisywany każdemu urządzeniu podłączonemu
do danej sieci.
SSID
Service Set Identifier (Identyfikator sieci). Publicznie rozgłaszana
nazwa sieci Wi-Fi.
WPS
Wi-Fi Protected Setup (Chroniona konfiguracja Wi-Fi). Standard
łatwego i bezpiecznego konfigurowania sieci Wi-Fi, opracowany
przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance.

140? Funkcje Wi-Fi

Informacje dodatkowe
Rozdział ten zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów, komunikaty ekranowe, porady dotyczące
użytkowania i konserwacji oraz inne informacje.

Dodatek: Listy opcji menu
Dostępność funkcji zależy od trybu filmowania. W poniższych tabelach
dostępne funkcje oznaczono symbolem?, natomiast funkcje
niedostępne zaznaczono symbolem -. Na ekranie kamery wideo
niedostępne pozycje menu są wyszarzone. Szczegółowe informacje
dotyczące wyboru opcji można znaleźć w punkcie Używanie menu
(A 34). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji
znajdują się na stronach informacyjnych. Działanie opcji menu
nieopisanych na stronach informacyjnych objaśniono poniżej tabel.
Podkreślone opcje menu oznaczają wartości domyślne.

Funkcje główne] -- tryby nagrywania

Przycisk
sterowania

Opcje ustawień/funkcja

N

[? Migawka
wideo]

[ON], [OFF]

?

-

?

?

?

72

Scena
audio]

[

?

85

[? Zdobienie]

[Ó Pióra i pieczęcie],
[× Pieczęcie animowane],

?

?

?

-

?

68

[ & Data/Czas]

?

[Ü] (łączenie obrazów):
włączenie lub wyłączenie,
[Ý] (wstrzymanie obrazu na żywo)

?

?

?

[ß] (minimalizowanie paska
narzędzi)

?

?

?

Standardowy], [
Muzyka],
Mowa], [
Las i ptaki],
Redukcja szumów]

]

Informacje dodatkowe? 141

Przycisk
Opcje zoomu, przycisk
[START]/[STOP]

?

?

?

?

?

47

[W] (tele-makro): włączenie lub
wyłączenie

84

[R Fadery]

[j Wyłącz], [T Rozjaśn/
ściem], [V Szczelina],
[Czarny ekran], [Biały ekran]

?

76

[Rodzaj zoomu]

Optyczny],
Zaawansowany],
Cyfrowy],
9[
Cyfrowy]

[? Zasil. [ON], [OFF]
obrazu]

74

[z Pre-Record]

80

[ & lt; Ostrość]

[D] (ręczne ustawianie
ostrości):
ramka Touch AF

79

[y Ekspozycja]

[n] (ręczne ustawianie
ekspozycji): włączenie lub
wyłączenie, ramka Touch AE

77

[ä Poziom mikr. ]

[m] (automatyczny),
[n] (ręczny)
[Poziom dźwięku]:
włączenie lub wyłączenie

86

[Ä Balans bieli]

[? Auto],
[ 1/4 Słoneczny dzień],
[É Żarówki], [? Wł. bieli]

-

?

?

81

[ZOOM Zoom]

142? Informacje dodatkowe

Panel [Edytuj] -- Tryb
Przycisk sterowania

Wstrzymanie
odtwarzania

Ekran indeksu

A

:/9/8
Z pamięci wbudowanej:
[Kopia ( & `)]

& lt; data/nazwa folderu & gt;,
[Wybierz],
104

:/9/8
[Konwertuj na MP4
( & `)]

107

[Jedną scenę]

55

[Podziel]

96

[Skróć]

Widok pojedynczego
zdjęcia

A

?

105

?

[Usuń]

Panel [Edytuj] -- Tryb
Przycisk sterowania
:/9/8
Z pamięci wbudowanej:
)]
[Kopia ( & `

[Wszystkie zdjęcia]

p Ustawienia kamery
Pozycja menu

Opcje ustawień

[Samowyzwalacz]

[i Włącz & lt;], [j Wyłącz]

[Szybkość zoom]

[Y Zmienna], [Z Szybkość 3],
[[ Szybkość 2], [] Szybkość 1]

[Poz. zoomu przy
włączaniu]

[Pełna szerokokątna], [Ost. używana poz. ]

[Wspomaganie
ostrości]

[i Włącz], [j Wyłącz]

-
Informacje dodatkowe? 143

Pozycja menu

[Wykryw. twarzy i
śledz. ]

[i Włącz}], [j Wyłącz]

75

[Autokorekta tylnego
ośw. ]

78

[Autom. wolna
migawka]

[Redukcja migotania] [j Wyłącz], [: 50 Hz], [; 60 Hz]

[Stabilizator obrazu]

73

[Int. obrazu]

[? z? ], [

[Długość migawki
[C 2 sekund], [D 4 sekund], [F 8 sekund]

Dynamiczny], [

Standardowy], [j Wyłącz]
bez? ]

72,
89

[Poz. zoomu przy włączaniu]: Umożliwia wybranie pozycji zoomu
aktywnej po włączeniu kamery wideo.
[Pełna szerokokątna]: Pozycja zoomu będzie ustawiona jako pełna
szerokokątna.
[Ost. ]: Pozycja zoomu będzie taka sama jak przy ostatnim
używaniu zoomu.
o Jeśli dla tej funkcji wybrano ustawienie [Pełna szerokokątna], a ostrość
jest ustawiana ręcznie, zostanie ona utracona, a przy kolejnym
włączeniu kamery wideo aktywowana zostanie funkcja autofokusu.
[Wspomag. ]: Gdy wspomaganie ostrości jest włączone, obraz w
centrum ekranu jest powiększany, aby ułatwić użytkownikowi ręczne
ustawienie ostrości (A 79).
o Używanie wspomagania ostrości nie ma wpływu na nagrania. Funkcja
zostanie wyłączona automatycznie po upływie 4 sekund lub po
rozpoczęciu nagrywania.
o Ta funkcja jest dostępna, jeśli tryb filmowania jest ustawiony na SCN,
o Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas nagrywania filmów.
[Autom. wolna migawka]: Kamera automatycznie korzysta z długiego
czasu naświetlania, aby uzyskać jaśniejszy obraz w miejscach
niedostatecznie oświetlonych.
o Minimalna prędkość migawki: 1/25; 1/12, jeśli częstotliwość ramki jest
ustawiona na [ 1/4].
o Ta funkcja jest dostępna, jeśli tryb filmowania ustawiono na
.
Ustawienie nie ulegnie jednak zmianie nawet jeśli tryb filmowania
zostanie ustawiony na
.

144? Informacje dodatkowe

o Jeśli pojawia się powidok, ustawienie wolnej migawki należy zmienić na
[j Wyłącz].
[Redukcja migotania]: Jeśli ekran zaczyna migotać podczas nagrywania
filmów w oświetleniu jarzeniowym, należy zmienić to ustawienie w celu
zredukowania tego efektu.
s/

Konfiguracja odtwarzania

y

[Wybór muzyki]

[j Wyłącz], [i Włącz]
W ustawieniu [i Włącz] -- lista utworów
muzycznych,
[? ]
[Balans muzyki] [y]
(Dźwięk oryginalny/podkład muzyczny)

?

?

92

[Zmiana
automat. ]

[j Wyłącz], [k Przechodzenie],
[l Obraz slajdów]

[C 2 sekund], [D 4 sekund],
[F 8 sekund]

?

?

Konfiguracja wyświetlania
v y

[Znaczniki ekranowe] [j Wyłącz], [3 Pozioma (Biała)],
[4 Pozioma (Szara)],
[5 Siatka (Biała)], [6 Siatka (Szara)]

?

[Wyświetl datę/
godzinę]

[Wyśw. wyjścia na ekr. ] [i Włącz], [j Wyłącz]

?

?

?

[Jasność LCD]

?

?

?

[H Jasne], [M Normalne], [L Ciemne]

?

?

?

[Tryb lustra LCD]

[i Włącz], [j Wyłącz]

?

[Status HDMI]

[Tryb demo]

[Typ ekranu]

[+ TV 4:3], [, TV panorama]

[Podświetlenie]

Informacje dodatkowe? 145

[Znaczniki ekranowe]: Użytkownik może wybrać siatkę lub linię poziomą
w środku ekranu. Znaczniki ułatwiają właściwe kadrowanie obiektu (w
pionie lub w poziomie).
o Używanie znaczników ekranowych nie ma wpływu na nagrania.
[Wyświetl datę/godzinę]: Możliwość wyboru, czy podczas odtwarzania
wyświetlane mają być data i godzina. W przypadku filmów MP4
wyświetlana będzie jedynie data.

[Wyśw. ]: Gdy opcja ta ustawiona jest na [i Włącz],
informacje pokazywane na wyświetlaczu kamery będą wyświetlane także
na ekranie podłączonego telewizora lub monitora.
o Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli tryb filmowania jest ustawiony na
.

[Jasność LCD]: Służy do regulacji jasności ekranu LCD.
o Zmiana jasności ekranu LCD nie wpływa na jasność nagrań i jasność
obrazu odtwarzanego przez telewizor.

[Podświetlenie]: Służy do ustawiania jednego z trzech poziomów jasności
ekranu. Można ją na przykład wykorzystać do rozjaśnienia ekranu
podczas nagrywania filmów w jasno oświetlonych miejscach.
obrazu odtwarzanego przez telewizor.
o Ustawienie podwyższonej jasności skraca czas korzystania z akumulatora.
[Tryb lustra LCD]: Po wybraniu ustawienia [i Włącz] funkcja ta
powoduje poziome obrócenie obrazu na ekranie po obróceniu panelu
LCD o 180 stopni w kierunku filmowanego obiektu. Oznacza to, że na
ekranie wyświetlane będzie odbicie lustrzane filmowanego obiektu.
o Gdy panel LCD jest obrócony w stronę filmowanej osoby, funkcja
zdobienia sceny będzie niedostępna.

[Status HDMI]: Wyświetla ekran z informacją o standardzie sygnału
wyjściowego z gniazda HDMI OUT.

[Tryb demo]: Tryb demonstracyjny prezentuje główne funkcje kamery. Jest
uruchamiany automatycznie, jeśli kamera jest zasilana przez kompaktowy
zasilacz sieciowy i pozostanie włączona bez włożonej karty pamięci przez
czas dłuższy niż 5 minut.
o Aby wyłączyć uruchomiony tryb demonstracyjny, należy nacisnąć
dowolny przycisk lub wyłączyć kamerę.

[Typ ekranu]: Aby wyświetlać obraz w pełnych rozmiarach i z właściwym
współczynnikiem kształtu, po podłączeniu kamery do telewizora za
pomocą opcjonalnego stereofonicznego kabla wideo STV-250N należy
wybrać ustawienia zgodne z ustawieniami telewizora.
[+ TV 4:3]: Telewizor ze współczynnikiem kształtu 4:3.

146? Informacje dodatkowe

[, TV panorama]: Telewizor ze współczynnikiem kształtu 16:9.
o Gdy typ ekranu jest ustawiony na [+ TV 4:3], podczas odtwarzania
filmu nagranego w formacie 16:9 obraz nie będzie wyświetlany na
całym ekranie.
o Funkcja niedostępna, jeśli kamera jest podłączona do telewizora HDTV
za pomocą dostarczonego przewód HDMI o dużej szybkości transmisji.
q Konfiguracja systemu
[
], [Dansk], [Deutsch], [
],
[English], [Espa? ol], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands],
[Norsk], [Polski], [Portugu? s], [
],
[Suomi], [Svenska], [Türkçe], [
],
[
], [
], [
],
[
], [
]

?

?

?

29

[Strefa/Czas letni]

[ "] (domowa strefa czasowa) lub [#]
(wyjazdowa strefa czasowa): [Paryż], lista
wszystkich stref czasowych
[$] (czas letni): włączenie lub
wyłączenie

?

?

?

[Data/Czas]

[Data/Czas]: -
[Format daty]: [R. D, R], [D. R]
(R- rok, M- miesiąc, D- dzień)
[24H]: włączenie (zegar 24-godzinny) lub
wyłączenie (zegar 12-godzinny)

?

?

?

[Dostępna pamięć]

:/9/8

[Języki

]

[ &] (pamięć wbudowana),
[] (karta pamięci)
[Zajęta pamięć]

:/9/8

[] (karta pamięci)
:/9/
8 [Inform. o
zewn. dysku tw. ]*

[AV/Słuchawki]

[? AV], [Ó Słuchawki]

?

?

?

Informacje dodatkowe? 147

Pozycja menu
[Głośność]

51

?

, Ú

[Głośnik]:
[Słuchawki]:

?

?

87

, Ö
[Sygnał bip]

[÷ Wzm. duże],
[? Wzm. małe], [j Wyłącz]

?

?

?

[Przycisk
programowalny]

Taki sam jak na panelu
Funkcje główne]
(Ustawienie domyślne: [? Zdobienie])

?

[Informacje
akumulatora]

[Wyświetlane
jednostki]

[. Metry/gramy],
[/ Stopy/funty]

?

[Numeracja plików]

[m Od początku], [n Ciągłe]

?

?

?

[Automatyczne
wyłączenie]

[i Włącz], [j Wyłącz]

?

?

?

[Włączanie przez
panel LCD]

[Włącz], [Wyłącz]

?

?

?

-

:/9/
8
[Inicjowanie & /
;
[Inicjowanie
]

:/9/8

?

?

?

31

?

?

115

[ & Pamięć wbud. ],
] [
Karta pamięci]
[Inicjowanie pełne]:
włączenie lub wyłączenie

:/9/
[Inicjowanie ']*

[Firmware]

[Wyświetlanie logo
certyfik. ]

8 [Usuń folder
zapisu pamięci]*

[Resetuj wszystkie]

[Nie], [Tak]

?

?

?

* Opcja dostępna tylko po podłączeniu do kamery wideo zewnętrznego dysku
twardego.

148? Informacje dodatkowe

[Dostępna pamięć]/[Zajęta pamięć]: Wyświetla ekran, na którym można
zweryfikować, ile wolnego miejsca jest aktualnie dostępne w pamięci
wbudowanej (tylko:/9/8) lub na karcie pamięci, a ile
miejsca jest zajęte (? oznacza zdjęcia).
o Szacunkowe liczby dotyczące pozostałego czasu nagrywania filmów i
pozostałej liczby zdjęć są przybliżone oraz podawane w oparciu o
aktualnie wybraną jakość wideo oraz rozmiar zdjęć 1920 × 1080.
o Na ekranie informacji karty pamięci można także sprawdzić klasę
szybkości karty.
o:/9/8 Wyświetlana dla pamięci wbudowanej wartość
[Całk. pojem. ] oznacza dostępną przestrzeń użytkową. Może ona być
nieco mniejsza niż nominalna pojemność pamięci wbudowanej
określona w danych technicznych.
[Inform. o zewn. ]: Gdy do kamery zostanie podłączony
zewnętrzny dysk twardy, za pomocą tej opcji można wyświetlić informacje
dotyczące dysku twardego.
[Sygnał bip]: Niektórym operacjom (włączenie kamery, odliczanie
samowyzwalacza itd. ) towarzyszy dźwięk.
o Aby wyłączyć informacyjne sygnały dźwiękowe, należy wybrać
ustawienie [j Wyłącz].
o Po włączeniu funkcji buforowania (A 80) kamera nie będzie emitować
żadnych informacyjnych sygnałów dźwiękowych.
[Przycisk programowalny]: W prawej dolnej części ekranu nagrywania jest
wyświetlany w sposób ciągły przycisk sterowania, do którego jest
przypisana jedna z funkcji panelu [
Funkcje główne]. Zmieniając
odpowiednie ustawienie, można zmienić przypisaną funkcję, co pozwala
na szybki i wygodny dostęp do jednej z funkcji regularnie używanych
przez użytkownika.
o W trybach
i
ta funkcja jest zawsze ustawiona na [? Zdobienie].
[Informacje akumulatora]: Jeśli używany jest akumulator kompatybilny z
technologią Intelligent System, za pomocą tej opcji można wyświetlić
ekran pozwalający sprawdzić stan naładowania akumulatora (w postaci
procentowej), dostępny czas nagrywania (w trybie nagrywania) lub czas
odtwarzania (w trybie odtwarzania).
o W przypadku całkowitego wyczerpania akumulatora informacja o stanie
jego naładowania może nie zostać wyświetlona.
[Wyświetlane jednostki]: Wybór jednostki informującej o odległości
podczas ręcznego ustawiania ostrości. Ustawienie to ma także wpływ na
jednostki wzrostu i wagi wykorzystywane w trybie
.
[Numeracja plików]: Filmy MP4 i zdjęcia zapisywane są jako pliki w
folderach. Użytkownik może wybrać metodę numerowania tych plików.
Informacje dodatkowe? 149

Numery plików wyświetlane są w formacie takim jak,, 101-0107" na
poszczególnych ekranach w trybie odtwarzania. Trzy pierwsze cyfry
oznaczają numer folderu, natomiast cztery ostatnie cyfry służą do
rozróżnienia plików w ramach folderu.
[m Od początku]: Po każdym nagrywaniu w pamięci, która została
zainicjowana pliki są ponownie numerowane od wartości 100-0001.
[n Ciągłe]: Numeracja plików jest kontynuowana, zaczynając od
numeru ostatniego pliku zapisanego przez kamerę.
o Jeśli załadowana karta pamięci zawiera już plik z wyższym numerem,
nowemu plikowi zostanie przypisany numer o 1 wyższy.
o Zalecane jest użycie opcji [n Ciągłe].
o Nazwy folderów są natomiast wyświetlane w formacie np.,, 101_0501".
Trzy pierwsze cyfry oznaczają numer folderu, natomiast cztery ostanie
odnoszą się do miesiąca i dnia (powyższy przykład oznacza datę 1
maja). Odnosząc się do tego samego przykładu, nagranie o numerze
pliku,, 101-0107" jest zapisane w folderze DCIM\101_0501 z nazwą
pliku,, MVI_0107. MP4" (w przypadku filmu MP4) lub,, IMG_0107. JPG"
(w przypadku zdjęcia).
o Foldery mogą zawierać do 500 plików (filmów MP4 i zdjęć łącznie). Za
każdym razem, gdy ta liczba jest przekraczana tworzony jest nowy folder.
o Trzy pierwsze cyfry nogą pochodzić z zakresu od 100 do 999,
natomiast cztery ostatnie -- z zakresu od 0001 do 9900. Numery
plików są automatycznie przypisywanymi kolejnymi liczbami.
[Automatyczne wyłączenie]: W celu zmniejszenie zużycia energii podczas
zasilania z akumulatora, kamera automatycznie wyłącza się, jeśli przez
3 minut nie zostanie wykonane żadne działanie.
o Około 30 sekund przed wyłączeniem kamery zostanie wyświetlony
komunikat [Automatyczne wyłączenie]. Naciśnięcie dowolnego przycisku
sterowania na kamerze wideo w trakcie wyświetlania tego komunikatu
spowoduje przerwanie sekwencji automatycznego wyłączania.
[Włączanie przez panel LCD]: Jeśli funkcję ustawiono na [Włącz], otworzenie
panelu LCD spowoduje włączenie kamery wideo, natomiast jego zamknięcie
wyłączy kamerę. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
W obu przypadkach zawsze można użyć przycisku
.
[Firmware]: Umożliwia sprawdzenie bieżącej wersji oprogramowania
wbudowanego kamery, sterującego wszystkimi funkcjami kamery. Ta
opcja jest zazwyczaj nieaktywna.
[Wyświetlanie logo certyfik. ]: Wyświetlenie logo certyfikatów stosownych
dla tej kamery wideo.
o Logo te obowiązują jedynie w przypadku Australii i Nowej Zelandii.
[Resetuj wszystkie]: Resetuje wszystkie ustawienia kamery wideo.

150? Informacje dodatkowe

Dodatek: Informacje i ikony wyświetlane na ekranie
Tryby oraz
(z wyświetlonymi opcjami zoomu)

1 Przycisk sterowania [PHOTO]:
zrobienie zdjęcia (A 40, 90)
2 Tryb inteligentny AUTO* (A 42)
3 Opcje zoomu (A 47)
4 Całkowita liczba scen/całkowity
czas nagrania
5 Praca pamięci (A 154)
6 Inteligentna stabilizacja obrazu
(A 44)
7 Pozostały poziom naładowania
akumulatora (A 154)
* Dostępny tylko w trybie
.

8 Przycisk sterowania [START]:
rozpoczęcie nagrywania filmu
(A 40)
9 Ramka wykrywania twarzy (A 75)
A Ramka funkcji śledzenia (A 75)

Informacje dodatkowe? 151

Nagrywanie filmów
SCN Tryby oraz

A Przycisk sterowania []: otwieranie
menu
(Home) (A 35)
A Tryb filmowania (A 38)
A Ekspozycja (A 77)
A Ostrość (A 79)
A Wykrywanie twarzy (A 75)
A Balans bieli (A 81)
A Poziom dźwięku (A 86)
A Przy nagrywaniu/odtwarzaniu:
Licznik sceny (godziny: minuty:
sekundy); & lt; Samowyzwalacz
(A 82)
A Buforowanie (A 80)
S Stabilizator obrazu (A 73)
S Tele-makro (A 84)
S Format filmu (A 59)
152? Informacje dodatkowe

Tryb

S Pozostały czas nagrywania
Na karcie pamięci
& W pamięci wbudowanej*
( Nagrywanie przechodzące*
(A 62)
S Jakość wideo (A 59)
S Scena audio (A 85)
S Przycisk sterowania [
]:
otwieranie panelu
Funkcje główne] (A 37)
S Przycisk programowalny (A 149)
S Fader (A 76)
S Wyjście słuchawkowe (A 87)
D Przycisk sterowania [FILTER 1]:
Filtry kinowe (A 64)
D Znacznik poziomy (A 146)

Przeglądanie filmów (w trakcie odtwarzania)

D Przyciski sterowania odtwarzaniem
(A 51)
D Czas odtwarzania sceny
D Numer sceny

D Data/Czas (A 146)
D Przyciski sterowania głośnością i
balansem podkładu muzycznego
D Zdobienie (A 68)

Przeglądanie zdjęć

D Przycisk sterowania [Edytuj]:
otwieranie panelu Edytuj (A 143)
D Bieżące zdjęcie/łączna liczba zdjęć
F Numer pliku (A 149)
F Przycisk sterowania [h]:
pomijanie zdjęć (A 54)

F Przycisk sterowania [? ]:
Automatyczne wyświetlanie (A 97)
F Przycisk sterowania [f]:
powrót do ekranu indeksu
Odtwarzanie zdjęć] (A 53)

Informacje dodatkowe? 153

5 Praca pamięci
Ü Nagrywanie,? Wstrzymanie nagrywania,? Odtwarzanie, Ý Wstrzymanie
odtwarzania, × Szybkie odtwarzanie,? Szybkie odtwarzanie wstecz,? Wolne
odtwarzanie, Ö Wolne odtwarzanie wstecz, Ó Klatka do przodu, Ô Klatka wstecz.
7 Pozostały poziom naładowania akumulatora
o Ikona przedstawia szacunkową
100%
75%
50%
25%
0%
ocenę stanu naładowania
akumulatora w postaci wartości
procentowej w stosunku do pełnego naładowania akumulatora.
o Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie, należy wymienić lub naładować
akumulator. W zależności od warunków użytkowania kamery i akumulatora
wskazanie stanu naładowania na ekranie może nie odpowiadać rzeczywistemu
stanowi naładowania akumulatora.
o W przypadku podłączenia nienaładowanego akumulatora zasilanie może zostać
odcięte bez wyświetlania ikony
.
o W zależności od warunków użytkowania kamery i akumulatora, rzeczywisty stan
naładowania akumulatora może nie być wskazywany dokładnie.
o Stan naładowania akumulatora można wyświetlić za pomocą opcji
& gt; [Informacje akumulatora].
S Dostępny czas nagrywania
Jeżeli w pamięci nie ma więcej wolnego miejsca, ikona [ & Zak. ] (pamięć
Zak. ] (karta pamięci) wyświetli się
wbudowana, tylko:/9/8) lub [
w kolorze czerwonym, a nagrywanie zostanie zatrzymane.

154? Informacje dodatkowe

Problem?

W tabeli tej opisano rozwiązania problemów, które najczęściej
występują w czasie pracy z kamerą. Często nieprawidłowe działanie
kamery można łatwo naprawić - prosimy przeczytać informacje w
ramce,, NAJPIERW SPRAWDŹ" przed zapoznaniem się z bardziej
szczegółowymi opisami problemów i rozwiązań. Jeśli problem się
powtarza, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Centrum
Serwisowym firmy Canon.
NAJPIERW SPRAWDŹ
Zasilanie
o Czy akumulator jest naładowany? Czy kompaktowy zasilacz sieciowy
jest poprawnie podłączony do kamery? (A 19)
o Czy kamera jest włączona i pracuje w trybie nagrywania? (A 40, 45)
Jeśli wybrano zapis na karcie pamięci, czy jest ona prawidłowo
włożona do kamery? (A 27)
o Czy kamera jest włączona i pracuje w trybie odtwarzania? (A 49, 53)
Jeśli wybrano odtwarzanie nagrań z karty pamięci, czy jest ona
prawidłowo włożona do kamery? (A 27) Czy na karcie znajdują się
jakieś nagrania?
Nie można włączyć kamery lub kamera wyłącza się sama.
- Akumulator jest wyczerpany. Wymienić lub naładować akumulator.
- Wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem w prawidłowy sposób.
Kamera wyłącza się bez uprzedniego wyświetlenia na ekranie wskaźnika naładowania akumulatora.
- Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski lub akumulator się rozładował. Wymienić lub
naładować akumulator.
Nie można naładować akumulatora.
- Upewnić się, że kamera jest wyłączona, aby mogło się rozpocząć ładowanie.
- Temperatura akumulatora wykracza poza zakres, w którym możliwe jest ładowanie (około 0-
40°C). Wyjąć akumulator, w razie potrzeby go ogrzać lub pozostawić do ostygnięcia i ponowić
próbę ładowania.
- Temperatura ładowanego akumulatora powinna mieścić się w zakresie od 0°C do 40°C.
- Akumulator jest uszkodzony. Wymienić akumulator.
- Brak komunikacji pomiędzy kamerą a podłączonym akumulatorem. Akumulatorów
niezalecanych przez firmę Canon do użytku z niniejszą kamerą nie można ładować przy
użyciu kamery.

Informacje dodatkowe? 155

- Jeśli używany jest akumulator zalecany przez firmę Canon, mogła wystąpić usterka kamery
lub akumulatora. Skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
Kompaktowy zasilacz sieciowy emituje dźwięki w czasie pracy.
- Jeżeli kompaktowy zasilacz sieciowy jest podłączony do gniazda zasilającego, może
emitować słabo słyszalne dźwięki. Jest to normalne.
Akumulator rozładowuje się bardzo szybko nawet w normalnych temperaturach.
- Akumulator prawdopodobnie osiągnął poziom zużycia uniemożliwiający dalszą eksploatację.
Zakupić nowy akumulator.

Po naciśnięciu przycisku Y nagrywanie się nie rozpoczyna.
- Nagrywanie jest niemożliwe, jeśli kamera zapisuje wcześniejsze nagrania w pamięci (gdy
wskaźnik ACCESS świeci się lub miga). Odczekać, aż kamera zakończy zapisywanie.
- Pamięć jest pełna lub zawiera już maksymalną liczbę scen filmów AVCHD (3999 scen).
Usunąć niektóre nagrania (A 55, 57) lub zainicjować pamięć(A 31), aby zwolnić miejsce.
Moment naciśnięcia przycisku Y nie odpowiada początkowi lub końcowi nagrania.
- Między naciśnięciem przycisku Y a rzeczywistym rozpoczęciem/zakończeniem
zapisu mija krótka chwila.
Kamera nie może ustawić ostrości.
- Autofokus nie działa w przypadku filmowanego obiektu. Ręcznie ustawić ostrość (A 79).
- Obiektyw jest brudny. Wyczyścić obiektyw miękką ściereczką do czyszczenia elementów
optycznych (A 174). Obiektywu nie wolno czyścić chusteczkami papierowymi.
Gdy obiekt szybko przesuwa się w poprzek kadru tuż przed obiektywem, obraz będzie nieco
zakrzywiony.
- To zjawisko typowe dla matryc CMOS. Gdy filmowany obiekt porusza się bardzo szybko,
obraz może wydawać się nieco zakrzywiony.
Zmiana trybu pracy między nagrywaniem (Ü)/wstrzymaniem nagrywania (? )/
odtwarzaniem (? ) trwa dłużej niż zwykle.
- Jeżeli pamięć zawiera dużą liczbę scen, niektóre operacje zajmują więcej czasu niż zwykle.
Należy zapisać nagrania na komputerze (A 108) i zainicjować pamięć (A 31).
Filmy lub zdjęcia nie mogą być nagrane prawidłowo.
- Sytuacja taka może wystąpić, gdy filmy i zdjęcia są sukcesywnie nagrywane/usuwane przez
dłuższy okres. Należy zapisać nagrania na komputerze (A 108) i zainicjować pamięć za
pomocą opcji [Inicjowanie pełne] (A 31).
Nie można zarejestrować zdjęcia podczas nagrywania filmu.
- Funkcja zapisu zdjęć nie jest dostępna w trybie
lub jeśli włączono efekt ściemniania/
rozjaśniania sceny (A 76).
Kamera nagrzewa się po dłuższym okresie używania.
- Kamera może się nagrzewać, jeśli jest używana ciągle przez długi okres czasu; Jest to
normalne. Jeśli kamera nadmiernie się nagrzewa lub nagrzewa się po krótkim użyciu, może
to świadczyć o usterce.

156? Informacje dodatkowe

Odtwarzanie
Nie można usunąć sceny.
- Usunięcie scen może być niemożliwe, jeśli zostały one nagrane lub były edytowane przy
wykorzystaniu innego urządzenia, a następnie zapisane na karcie pamięci podłączonej do
Usuwanie scen trwa dłużej niż zwykle.
Nie można przechwycić migawki wideo z filmu.
- Przechwytywanie migawek wideo ze scen nie jest możliwe, jeśli zostały one nagrane lub były
edytowane przy wykorzystaniu innego urządzenia, a następnie zapisane na karcie pamięci
podłączonej do komputera. Nie można także przechwytywać scen pochodzących z filmów
MP4.
- Pamięć jest zapełniona. Usunąć część nagrań (A 55, 57), aby zwolnić miejsce.
Podczas odtwarzania scen/automatycznego wyświetlania z muzyką w tle ścieżka muzyczna
nie jest odtwarzana poprawnie.
- Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli pliki muzyczne zostaną przeniesione na kartę pamięci
po wielokrotnym nagrywaniu i usuwaniu scen (pofragmentowana pamięć). Należy zapisać
nagrania na komputerze (A 108) i zainicjować kartę pamięci za pomocą opcji [Inicjowanie
pełne] (A 31). Następnie przenieść najpierw pliki muzyczne, a następnie przenieść pliki
- Utwory muzyczne nie będą odtwarzane poprawnie, jeśli podczas przenoszenia plików
muzycznych na kartę pamięci połączenie zostało przerwane. Usunąć pliki muzyczne i
ponownie je przenieść.
- Szybkość transmisji stosowanej karty pamięci jest za niska. Należy używać zalecanej karty
pamięci (A 25).
Nie można podzielić scen
- Podział scen nie jest możliwy, jeśli zostały one nagrane lub były edytowane przy wykorzystaniu
innego urządzenia, a następnie zapisane na karcie pamięci podłączonej do komputera.
Nie można zaznaczyć pojedynczych scen/zdjęć na ekranie indeksu za pomocą symbolu
zaznaczenia!
- Nie można pojedynczo zaznaczyć więcej niż 100 scen/zdjęć. Wybrać ustawienie
[Wszystkie sceny] lub [Wszystkie zdjęcia] zamiast [Wybierz].

Wskaźniki i elementy wyświetlane na ekranie
wyświetla się na czerwono.
- Akumulator się rozładował.
wyświetla się na ekranie.
- Brak komunikacji pomiędzy kamerą a podłączonym akumulatorem, skutkujący brakiem
możliwości wyświetlenia stanu naładowania akumulatora.

Informacje dodatkowe? 157

wyświetla się na czerwono.
- Wystąpił błąd karty pamięci. Wyłączyć kamerę. Wyjąć i ponownie włożyć kartę pamięci.
Inicjować kartę pamięci, jeśli na ekranie nie pojawią standardowe informacje.
- Karta pamięci jest pełna. Wymienić kartę pamięci lub usunąć niektóre nagrania (A 55, 57),
aby zwolnić miejsce na karcie.
Wskaźnik ACCESS nie wyłącza się nawet po zatrzymaniu nagrywania.
- Scena jest zapisywana w pamięci.
Czerwony wskaźnik ON/OFF (CHG) miga bardzo szybko (
co 0, 5 sekundy). Użyć innego akumulatora.
- Ładowanie zostało zatrzymane, ponieważ kompaktowy zasilacz sieciowy lub akumulator są
wadliwe.

Obraz i dźwięk
Z kamery wideo dobiega odgłos grzechotania.
- Jeśli odgłosu tego nie słychać podczas pracy kamery, oznacza to, że grzechotanie jest
wynikiem przemieszczania się wewnętrznego mocowania obiektywu.
Obraz jest zbyt ciemny.
- Ekran LCD został przyciemniony. Dla opcji
ustawienie [Normalne] lub [Jasne].

& gt;

& gt; [Podświetlenie] wybrać

Ekran włącza się i wyłącza.
Na ekranie pojawiają się nieprawidłowe znaki, a kamera nie funkcjonuje prawidłowo.
- Odłączyć źródło zasilania, a po chwili podłączyć je ponownie. Jeśli problem będzie się
utrzymywał, wyjąć akumulator i odłączyć od kamery wszelkie inne źródła zasilania. Następnie
przywrócić wszystkie ustawienia domyślne kamery wideo (A 148).
Na ekranie LCD kamery pojawiają się zakłócenia obrazu.
- Należy trzymać kamerę z dala od urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne
(telewizorów plazmowych, telefonów komórkowych itp.
Na ekranie pokazują się poziome pasy.
- To zjawisko typowe dla matryc CMOS, pojawiające się podczas nagrywania w świetle
niektórych typów lamp fluorescencyjnych, rtęciowych lub sodowych.
Aby ograniczyć objawy, zmienić ustawienie opcji
& gt; p & gt; [Redukcja migotania].
Nagrywany dźwięk jest zniekształcony lub zbyt cichy.
- Podczas nagrywania w bardzo głośnych miejscach (takich jak pokaz fajerwerków lub
koncert), dźwięk może być zniekształcony lub nagrany z głośnością odbiegającą od
rzeczywistej. Należy wtedy ręcznie ustawić poziom nagrywanego dźwięku (A 86).

158? Informacje dodatkowe

Obraz jest wyświetlany prawidłowo, ale głośnik wbudowany nie emituje dźwięku.
- Wyłączono dźwięk w głośniku. Dostosować głośność.
- Jeśli do kamery podłączono przewód HDMI HTC-100/S o dużej szybkości transmisji lub
opcjonalny stereofoniczny kabel wideo STV-250N, należy go odłączyć.
& gt; q & gt;
- Funkcję gniazda AV ustawiono na wyjście słuchawkowe. Dla opcji
[AV/Słuchawki] wybrać ustawienie [AV].
Słuchawki nie odtwarzają dźwięku.
- Przy włączonych funkcjach Wi-Fi dźwięk nie będzie odtwarzany za pośrednictwem gniazda
AV OUT/×.

Karta pamięci i akcesoria
Nie można włożyć karty pamięci.
- Kartę pamięci ustawiono złą stroną. Obrócić kartę pamięci i ponownie wsunąć ją do gniazda.
Na karcie pamięci nie można zapisać danych. Usunąć niektóre nagrania (A 55, 57), aby zwolnić miejsce, lub
wymienić kartę pamięci.
- Zainicjować kartę pamięci (A 31), jeśli używana jest w kamerze po raz pierwszy.
- Przełącznik LOCK na karcie pamięci ustawiono w położeniu ochrony przed zapisem. Zmienić
położenie przełącznika LOCK.
- Aby nagrywać filmy na karcie pamięci, niezbędna jest kompatybilna karta pamięci (A 25).
- Numeracja folderów i plików dla filmów MP4 i zdjęć osiągnęła maksymalną wartość. Dla opcji
& gt; q & gt; [Numeracja plików] wybrać ustawienie [Od początku] i włożyć nową kartę
Podłączanie zewnętrznych urządzeń
Na ekranie telewizora pojawiają się zakłócenia obrazu.
- Jeśli kamera jest używana w pomieszczeniu, w którym znajduje się telewizor, umieścić
kompaktowy zasilacz sieciowy z dala od kabli zasilających i antenowych telewizora.
Odtwarzanie przebiega prawidłowo w kamerze, ale obraz nie pojawia się na ekranie
telewizora.
- Źródło sygnału wideo ustawione w telewizorze jest inne niż gniazdo wideo, z którym
połączono kamerę. Wybrać poprawne źródło sygnału wideo.
Kamera jest podłączona przy użyciu dostarczonego przewód HDMI o dużej szybkości
transmisji, ale telewizor HDTV nie odtwarza obrazu ani dźwięku.
- Odłączyć dostarczony przewód HDMI o dużej szybkości transmisji, a następnie przywrócić
połączenie lub wyłączyć i włączyć kamerę wideo.
Telewizor nie pojawia się na ekranie telewizora, ani nie słychać dźwięku.
- Przy włączonych funkcjach Wi-Fi sygnały dźwięku oraz obrazu nie są wysyłane z kamery
- Obraz i dźwięk nie będą odtwarzane za pośrednictwem gniazda AV OUT/×, jeśli podłączono
dostarczony przewód HDMI o dużej szybkości transmisji. Odłączyć kabel.

Informacje dodatkowe? 159

Komputer nie rozpoznaje kamery, mimo że została ona podłączona prawidłowo.
- Odłączyć kabel USB i wyłączyć kamerę. Po chwili włączyć kamerę i ponownie nawiązać
połączenie.
- Podłączyć kamerę do innego portu USB komputera.
Nie można zapisać zdjęć na komputerze użytkownika
- Jeśli pamięć zawiera zbyt dużo zdjęć (system Windows - ponad 2500 zdjęć, system Mac OS ponad 1000 zdjęć), przesłanie zdjęć do komputera może być niemożliwe. W przypadku zdjęć
zapisanych na karcie pamięci należy użyć czytnika kart. Tylko:/9/8: Aby
przesłać zdjęcia zapisane w pamięci wbudowanej, należy najpierw skopiować je na kartę
pamięci (A 104).

:/9/8 Funkcje Wi-Fi
Należy także zapoznać się z instrukcją obsługi routera
bezprzewodowego i innych używanych urządzeń.
Brak połączenia z routerem bezprzewodowym.
- Sprawdzić, czy router bezprzewodowy działa prawidłowo.
- Rzeczywisty zasięg komunikacji pomiędzy kamerą i routerem bezprzewodowym może być
różny w zależności od siły sygnału. Należy spróbować użyć kamery bliżej routera
bezprzewodowego.
- Telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, lodówki i inne urządzenia gospodarstwa
domowego znajdujące się na linii pomiędzy routerem bezprzewodowym i kamerą mogą
zakłócać sygnał bezprzewodowy. Należy spróbować użyć kamery w miejscu bardziej
oddalonym od takich urządzeń.
- Sieci Wi-Fi z włączonym trybem niewidzialności, nie rozsyłające swoich identyfikatorów SSID,
mogą nie być wykrywane przez kamerę podczas konfiguracji sieci Wi-Fi. Wykonać
konfigurację ręcznie (A 137) lub wyłączyć tryb niewidzialności w routerze
bezprzewodowym.
Odtwarzanie bezprzewodowe na komputerze lub podobnym urządzeniu nie jest płynne.
- Odtwarzanie może nie być płynne w zależności od możliwości i ustawień routera
- Należy połączyć komputer z punktem dostępowym za pomocą kabla LAN.
- Usunąć wszystkie przedmioty znajdujące się pomiędzy kamerą i bezprzewodowym punktem
dostępowym, które mogłyby zakłócać sygnał bezprzewodowy.
- Przesunąć kamerę bliżej w kierunku bezprzewodowego punktu dostępowego.
- Wyłączyć funkcje sieci bezprzewodowej urządzeń bezprzewodowych innych niż używany do
odtwarzania komputer lub inne urządzenia.
- Przełączyć punkt dostępowy w tryb IEEE802. Więcej informacji znajduje się w instrukcji
obsługi punktu dostępowego.
- Jeśli wdrożenie tych środków zaradczych nie spowoduje rozwiązania problemu, przyczyną
mogą być niesprzyjające warunki otoczenia. Podłączyć kamerę do telewizora za pomocą
dostarczonego przewód HDMI o dużej szybkości transmisji (A 103).

160? Informacje dodatkowe

Połączenie bezprzewodowe zostało przerwane podczas transferu plików.
- W lokalizacji docelowej transferu plików mogą znaleźć się niekompletne pliki. Jeżeli w
lokalizacji docelowej transferu znajdą się niekompletne pliki, przed ich usunięciem sprawdzić
ich zawartość i upewnić się, że można je bezpiecznie usunąć.
- Wybrać opcję [Nowe pliki] i wykonać transfer plików ponownie.

Lista komunikatów (w porządku alfabetycznym)
:/9/8 Listę komunikatów odnoszących się do
zewnętrznego dysku twardego przedstawiono w punkcie Lista
komunikatów wyświetlanych przy podłączonym zewnętrznym dysku
twardym (A 166), komunikaty dotyczące ogólnych funkcji Wi-Fi
zawarto w punkcie Lista komunikatów dotyczących funkcji Wi-Fi
(A 167), natomiast komunikaty dotyczące usług sieci Web
dostępnych przy korzystaniu z funkcji Wi-Fi przedstawiono w punkcie
Lista komunikatów dotyczących usług sieci Web (A 169).
Aby nagrać film na tej karcie pamięci, zaleca się korzystanie z trybu nagrywania innego niż
[Nagrywanie 50P].
- Przy stosowaniu kartu pamięci SD o klasie szybkości 2 lub 4 nagrywanie filmów może nie być
możliwe, jeśli wybrane zostanie ustawienie jakości wideo inne niż 50P lub 35 Mbps.
Aby nagrać film na tej karcie pamięci, zaleca się korzystanie z trybu nagrywania
[Tryb Long Play]
- Przy stosowaniu kartu pamięci SD o klasie szybkości 2 nagrywanie filmów może nie być
możliwe, jeśli wybrane zostanie ustawienie jakości wideo inne niż LP lub 4 Mbps.
Błąd nazwy pliku
- Liczba folderów i plików osiągnęła maksymalną wartość. Dla opcji
[Numeracja plików] wybrać ustawienie [Od początku] i usunąć wszystkie pliki MP4 (A 55) i
zdjęcia (A 57) na karcie pamięci lub ją zainicjować (A 31).
:/9/8 Błąd pamięci wbudowanej
- Nie można odczytać pamięci wbudowanej. Skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy
Canon.
Błąd zapisu na karcie pamięci Próbować odzyskać dane?
- Ten komunikat wyświetli się, gdy kamera zostanie ponownie włączona po przypadkowym
przerwaniu zasilania podczas zapisywania w pamięci. Wybrać opcję [Odzyskaj], aby
spróbować odzyskać nagrania. Jeśli włożona karta pamięci zawiera sceny nagrane za
pomocą innego urządzenia, zaleca się wybór opcji [Nie].
:/9/8 Błąd zapisu w pamięci wbudowanej Próbować odzyskać dane?
przerwaniu zasilania podczas zapisywania w pamięci wbudowanej. Wybrać opcję [Odzyskaj],
aby spróbować odzyskać nagrania.

Informacje dodatkowe? 161

:/9/8 Brak dostępu do pamięci wbudowanej
- Wystąpił problem związany z pamięcią wbudowaną. Skontaktować się z Centrum
Brak karty pamięci
- Włożyć zgodną kartę pamięci do kamery (A 27).
- Karta pamięci mogła zostać włożona nieprawidłowo. Włożyć kartę pamięci w całości do
gniazda karty pamięci, do momentu jej zablokowania w odpowiedniej pozycji.
Brak komunikacji z akumulatorem. Czy nadal używać tego akumulatora?
- Podłączono akumulator inny niż zalecany przez firmę Canon do użytku z kamerą.
- Jeśli używany jest akumulator zalecany przez firmę Canon, mogła wystąpić usterka kamery
Ekran LCD został przyciemniony Użyj ustawienia [Podświetlenie], aby zmienić jasność
& gt; [Podświetlenie] wybrać ustawienie [Normalne] lub [Jasne].
Inicjuj tylko używając kamery
- Wystąpił problem z systemem plików, który uniemożliwia dostęp do wybranej pamięci.
Zainicjować kartę pamięci za pomocą kamery (A 31).
Karta jest chroniona przed zapisem
Karta pamięci Nie można rozpoznać danych
- Karta pamięci zawiera sceny nagrane przy użyciu nieobsługiwanej konfiguracji wideo (NTSC).
Odtwarzać nagrania z karty pamięci w urządzeniu, za pomocą którego zostały wykonane.
Karta pamięci Osiągnięto maksymalną liczbę scen
- Karta pamięci zawiera maksymalną liczbę scen AVCHD (3999 scen); Zapisanie kolejnych nie
jest już możliwe. Usunąć część scen (A 55), aby zwolnić miejsce.
Karta pamięci pełna
Konieczne odzyskanie plików z karty pamięci. Zmień pozycję przełącznika LOCK na karcie
- Ten komunikat pojawia się przy kolejnym włączeniu kamery wideo, jeśli podczas zapisu na
kartę pamięci wystąpiła przypadkowa przerwa w zasilaniu kamery, po czym zmieniono
położenie przełącznika LOCK, aby zapobiec usunięciu danych. Zmienić położenie przełącznika
LOCK.
Nagrywanie filmów na tej karcie pamięci może być niemożliwe
- Nagrywanie filmów na karcie pamięci bez oznaczenia klasy szybkości lub na karcie SD o
klasie szybkości 2 może nie być możliwe. Wymienić kartę pamięci na kartę o klasie szybkości
SD 4, 6 lub 10.

162? Informacje dodatkowe

Nagrywanie zostało zatrzymane z powodu zbyt niskiej szybkości zapisu na karcie pamięci
- Szybkość transferu danych była zbyt wysoka dla wykorzystywanej karty pamięci i nagrywanie
zostało zatrzymane. Wymienić kartę pamięci na kartę o klasie szybkości SD 2, 4, 6 lub 10.
Po wielokrotnym wykonaniu operacji zapisu, usuwania i edytowania scen (fragmentacja pamięci)
zapis danych na karcie pamięci może się wydłużyć, a nagrywanie może zostać zatrzymane. Należy
zapisać nagrania na komputerze (A 108) i zainicjować pamięć (A 31). Naładuj akumulator
- Akumulator się rozładował. Naładuj akumulator
Nie można było usunąć niektórych scen
- Filmów zabezpieczonych/edytowanych za pomocą innych urządzeń i zapisanych na karcie
pamięci podłączonej do komputera nie można usunąć za pomocą tej kamery.
Nie można dzielić sceny. Inicjuj tylko za pomocą kamery.
- Sceny nie można podzielić, ponieważ wewnętrzny dziennik zarządzania danymi scen kamery
jest pełny. Usunąć część scen (A 55) i zdjęć (A 57) i ponownie spróbować podzielić scenę.
Nie można kopiować
- Całkowity rozmiar scen wybranych do kopiowania przekracza ilość wolnego miejsca
dostępnego na karcie pamięci. Usunąć część nagrań z karty pamięci (A 55, 57) lub
zmniejszyć liczbę scen do skopiowania.
- Karta pamięci zawiera maksymalną liczbę scen AVCHD (3999 scen). Usunąć część scen
(A 55), aby zwolnić miejsce.
:/9/8 Nie można nagrać filmów do pamięci wbudowanej Inicjuj tylko
używając kamery
- Pamięć wbudowaną kamery inicjowano przy użyciu komputera. Zainicjować pamięć
wbudowaną za pomocą kamery (A 31).
Nie można nagrywać filmów na tej karcie pamięci
- Filmów nie można nagrywać na karcie pamięci o pojemności 64 MB lub mniejszej. Należy
używać zalecanej karty pamięci (A 25).
Nie można nagrywać filmów na tej karcie pamięci Inicjuj tylko używając kamery
- Kartę pamięci włożoną do kamery inicjowano przy użyciu komputera. Zainicjować kartę
pamięci za pomocą kamery (A 31).
Nie można odtworzyć
- Wystąpił problem związany z pamięcią. Jeśli ten komunikat wyświetla się często bez
widocznego powodu, skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
:/9/8 Nie można odtworzyć Brak dostępu do pamięci wbudowanej
- Wystąpił problem związany z pamięcią wbudowaną. Należy zapisać nagrania na komputerze
(A 108) i zainicjować pamięć wbudowaną za pomocą opcji [Inicjowanie pełne] (A 31).
Jeśli problem się powtarza, skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
Nie można odtworzyć Sprawdź kartę pamięci
- Wystąpił problem związany z kartą pamięci. Należy zapisać nagrania na komputerze
(A 108) i zainicjować kartę pamięci za pomocą opcji [Inicjowanie pełne] (A 31). Jeśli
problem powtarza się, użyć innej karty pamięci.

Informacje dodatkowe? 163

:/9/8 Nie można odtworzyć filmów z pamięci wbudowanej Inicjuj tylko
Nie można odtworzyć filmów z tej karty pamięci
- Nie można odtwarzać filmów z karty pamięci o pojemności 64 MB lub mniejszej. Należy
Nie można odtworzyć filmów z tej karty pamięci Inicjuj tylko używając kamery
Nie można odzyskać danych
- Nie można odzyskać uszkodzonego pliku. Należy zapisać nagrania na komputerze (A 108) i
zainicjować pamięć za pomocą opcji [Inicjowanie pełne] (A 31).
Nie można pobrać utworzonego obrazu
- Dane utworzonego obrazu zapisanego w pamięci są uszkodzone.
- Danych utworzonego obrazu nie można odczytać z plików utworzonego obrazu utworzonych za
pomocą innych urządzeń, a następnie zapisanych na karcie pamięci podłączonej do komputera.
Nie można podzielić sceny
Nie można rozpoznać danych
- Dane zostały przesłane do kamery przy użyciu nieobsługiwanej konfiguracji wideo (NTSC).
Odtwarzać nagrania w urządzeniu, za pomocą którego zostały wykonane.
Nie można wyświetlić tego zdjęcia
- Wyświetlenie zdjęć może nie być możliwe, jeśli zostały one wykonane przy użyciu innych
urządzeń lub zostały utworzone i były edytowane przy użyciu komputera, a następnie zostały
zapisane na karcie pamięci podłączonej do komputera.
Nie można zapisać
podłączonej do komputera.
widocznego powodu, skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
:/9/8 Nie można zapisać Brak dostępu do pamięci wbudowanej
Nie można zapisać Sprawdź kartę pamięci
164? Informacje dodatkowe

Nie można zapisać utworzonego obrazu
- Nie można zapisać rysunków wykonanych przy użyciu funkcji [Pióra i pieczęcie] w pamięci.
Nie odłączaj zasilania. Nie odłączać kabla USB bez bezpiecznego zakończenia połączenia na
komputerze.
- Jeśli kamera pracuje w trybie
i jest podłączona do komputera za pomocą
dostarczonego kabla USB, używanie jej nie jest możliwe. Odłączenie kabla USB lub źródła
zasilania podczas pojawienia się tej wiadomości może skutkować trwałą utratą nagrań
zapisanych w kamerze. Przed przystąpieniem do korzystania z kamery wideo należy użyć
opcji bezpiecznego usuwania sprzętu, aby zakończyć połączenie i odłączyć kabel USB.
Niektóre sceny zostały nagrane przy użyciu innego urządzenia i nie mogą być skopiowane.
- Scen nagranych inną kamerą nie można skopiować na kartę pamięci.
Osiągnięto maksymalną liczbę scen
- Osiągnięto maksymalną liczbę scen AVCHD (3999 scen). Usunąć część scen (A 55), aby
zwolnić miejsce.
Otwarta pokrywa karty pamięci
- Po włożeniu karty pamięci zamknąć pokrywę gniazda karty pamięci.
:/9/8 Pamięć wbudowana pełna
- Pamięć wbudowana jest pełna (na ekranie wyświetla się komunikat [ & Zak. ]). Usunąć część
nagrań (A 55, 57), aby zwolnić miejsce. Można również zapisać nagrania na komputerze
(A 108) i zainicjować pamięć wbudowaną (A 31).
Regularnie wykonuj zapasowe kopie nagrań
- Wiadomość ta może się pojawić po włączeniu kamery. W przypadku awarii nagrania mogą
zostać utracone, dlatego należy regularnie wykonywać kopie zapasowe.
Scena nagrana na innym urządzeniu. Nie można dzielić sceny.
- Scen nagranych inną kamerą nie można podzielić w niniejszej kamerze.
- Nie można skopiować ani podzielić scen, które zostały poddane edycji za pomocą
Scena nagrana na innym urządzeniu. Nie można odtworzyć sceny.
- Scen nagranych inną kamerą nie można odtworzyć.
Sprawdź, czy pokrywa obiektywu jest otwarta
- Przesunąć przełącznik osłony obiektywu w dół.
Sprawdź kartę pamięci
- Nie można korzystać z karty pamięci. Sprawdzić kartę pamięci i upewnić się, że jest
prawidłowo włożona. Kamera nie może zapisać lub odtworzyć obrazu. Należy wyjąć i
ponownie włożyć kartę pamięci lub użyć innej karty pamięci.
- Do kamery włożono kartę MultiMediaCard (MMC). Należy używać zalecanej karty pamięci
(A 25).
- Jeśli po zniknięciu tego komunikatu ikona
podświetli się na czerwono, należy wykonać
następujące czynności: Wyłączyć kamerę, a następnie wyjąć i ponownie włożyć kartę

Informacje dodatkowe? 165

pamięci. Jeśli ikona
zostanie z powrotem podświetlona na zielono, można wznowić
nagrywanie/odtwarzanie. Jeśli problem się powtarza, należy zapisać nagrania (A 108) i
zainicjować kartę pamięci (A 31).
Ta scena została nagrana przy użyciu innego urządzenia i nie może być skopiowana.
Wybierz numer pożądanej sceny
- Pewna liczba scen ma tę samą datę nagrania, ale różne informacje sterujące pliku. Do takiej
sytuacji może dojść, jeśli przykładowo nagrywano pliki w pobliżu linii zmiany daty. Wybrać
numer, aby wyświetlić odpowiadającą mu grupę scen.
Wykonuje zadanie. Nie odłączaj zasilania.
- Kamera aktualizuje pamięć. Zaczekać, aż operacja dobiegnie końca. Nie odłączać
kompaktowego zasilacza sieciowego ani akumulatorów.
:/9/8 Za mało miejsca
- Usunąć część nagrań z karty pamięci (A 55, 57) lub wybrać ustawienie [4 Mbps] dla
Zbyt dużo zdjęć i filmów MP4. Odłącz kabel USB.
- Odłączyć kabel USB. Użyć czytnika kart pamięci lub zredukować liczbę zdjęć i filmów MP4 na
karcie pamięci do liczby mniejszej niż 2500 plików (w przypadku komputerów z systemem
Windows) lub 1000 plików (w przypadku komputerów z systemem Mac OS).
- Jeżeli na ekranie komputera wyświetliło się okno dialogowe, należy je zamknąć. Odłączyć
kabel USB i po chwili przywrócić połączenie.

:/9/8 Lista komunikatów wyświetlanych przy podłączonym
zewnętrznym dysku twardym
Błąd zapisu na zewnętrznym dysku twardym
przerwaniu zasilania podczas zapisywania na zewnętrznym dysku twardym. Wybrać opcję
[Odzyskaj], aby spróbować odzyskać nagrania.
Kompaktowy zasilacz sieciowy został odłączony. Nie można bezpiecznie usunąć
zewnętrznego dysku twardego.
- Przy zewnętrznym dysku twardym podłączonym do kamery kompaktowy zasilacz sieciowy
kamery został odłączony i połączenie zostało zakończone. Sprawdzić, czy dane na dysku
twardym nie zostały uszkodzone.
Szybko kasuje wszystkie pliki i usuwa partycje z zewnętrznego dysku twardego.
Inicjalizować?
- Jeśli dysk twardy zostanie zainicjowany, wszystkie dane zostaną utracone, łącznie ze
wszystkimi partycjami. Jeśli to konieczne, wykonać kopię zapasową danych, a następnie
zainicjować dysk twardy za pomocą kamery.

166? Informacje dodatkowe

:/9/8 Lista komunikatów dotyczących funkcji Wi-Fi
Another user is already controlling the camcorder. (Inny użytkownik już steruje kamerą wideo. )
Try again later. (Spróbuj ponownie później. )
- Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie urządzenia Wi-Fi. Kilka urządzeń Wi-Fi próbuje
połączyć się z kamerą wideo. Upewnić się, że tylko jedno urządzenie Wi-fi próbuje połączyć
się z kamerą, a następnie dotknąć opcji Ponów.
Błąd Wi-Fi. Nieprawidłowa metoda uwierzytelniania.
- Upewnić się, że kamera i punkt dostępowy zostały prawidłowo skonfigurowane.
- Upewnić się, że kamera i punkt dostępowy używają tej samej metody uwierzytelniania/
szyfrowania i klucza szyfrowania.
- Jeśli punkt dostępowy stosuje filtrowanie adresów MAC, wprowadzić adres MAC kamery na
ekranie konfiguracji punktu dostępowego. Nieprawidłowy klucz szyfrowania.
- Podczas wprowadzania klucza szyfrowania (hasła) istotne jest, czy wprowadzane są małe czy
wielkie litery, należy więc się upewnić, że klucz został wprowadzony prawidłowo.
Brak dostępu do plików konfig.
- Wyłączyć kamerę. Po chwili włączyć ją z powrotem. Jeśli problem się powtarza,
skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Canon.
Komunikacja bezprzewodowa nie działa prawidłowo
domowego mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy. Należy spróbować użyć kamery w
miejscu bardziej oddalonym od takich urządzeń.
- Wyłączyć kamerę i router bezprzewodowy. Po chwili włączyć je z powrotem i ponownie
wykonać konfigurację sieci Wi-Fi. Jeśli problem się powtarza, skontaktować się z Centrum
Konflikt adresów IP
- Zmienić adres IP kamery wideo, aby uniknąć konfliktu z innymi urządzeniami podłączonymi
do tej samej sieci. Można także zmienić adres IP innego urządzenia.
Nie można dokończyć konfiguracji WPS. Po chwili włączyć je z powrotem i spróbować
ponownie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonać konfigurację za pomocą opcji
[Szukanie punktów dostępu] (A 134). Spróbuj ponownie wykonać tę operację.
- W przypadku niektórych routerów wymagane jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WPS
(Wi-Fi Protected Setup). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi routera
- Dotknąć przycisku [Tak] na ekranie kamery w przeciągu 2 minut od włączenia sygnału
chronionej konfiguracji Wi-Fi na routerze bezprzewodowym przez naciśnięcie przycisku lub
wprowadzenie kodu PIN.

Informacje dodatkowe? 167

Nie można połączyć
Nie można uzyskać adresu IP
- Jeśli nie jest wykorzystywany serwer DHCP, należy połączyć się za pomocą opcji
[Konfiguracja ręczna] i wprowadzić adres IP, korzystając z opcji [Ręczny] (A 137).
- Włączyć serwer DHCP. Jeśli jest już włączony, upewnić się, że działa prawidłowo.
- Upewnić się, że zakres adresów serwera DHCP jest wystarczający.
- Włączyć serwer DNS.
- Upewnić się, że adres IP serwera DNS i nazwa przypisana do tego adresu zostały poprawnie
skonfigurowane.
- Wprowadzić adres IP tego serwera DNS do kamery.
- Jeśli nie jest używany serwer DNS, jako adres DNS wprowadzić [0. 0].
- Jeśli używana jest brama bezprzewodowa, upewnić się, że we wszystkich urządzeniach w
sieci, łącznie z kamerą, wprowadzono prawidłowy adres bramy.
Nie znaleziono punktów dostępu
- Nie można znaleźć punktu dostępowego skonfigurowanego w kamerze wideo.
- Upewnić się, że w ustawieniach Wi-Fi kamery wprowadzono właściwy identyfikator SSID
punktu dostępowego (A 136).
- Pokrywa karty pamięci została otwarta w momencie, gdy karta pamięci była wykorzystywana.
Zatrzymać wykorzystywaną funkcję Wi-Fi i zakończyć połączenie Wi-Fi.
Uwierzytelnienie sieci Wi-Fi nie powiodło się
Wi-Fi error. Incorrect encryption method.
szyfrowania.
Wykryto wiele punktów dostępu.
- Wiele punktów dostępowych wysyła sygnał WPS jednocześnie. Spróbować później lub
wykonać konfigurację za pomocą opcji [WPS: Kod PIN] lub [Szukanie punktów dostępu]
(A 134).

168? Informacje dodatkowe

Zakończono połączenie Wi-Fi
- Kamera może nie być zdolna do połączenia z punktem dostępowym, jeśli zbyt wiele urządzeń
próbuje uzyskać do niego dostęp. Po chwili ponownie spróbować nawiązać połączenie.

Lista komunikatów dotyczących usług sieci Web
Maks. dług. klipu do wys. : X min.
- Wykonano próbę przesłania filmu, którego długość przekracza maksymalną długość
dozwoloną przez usługę sieci Web (maksymalna długość różni się w zależności od usługi sieci
Web). Skrócić film i wykonać ponowną próbę przesłania.
Nie można wysł. tego obrazu
- Wykonano próbę przesłania nagrania lub pliku o rozmiarze, który nie jest obsługiwany przez
wybraną usługę sieci Web. Sprawdzić nagranie przed wysłaniem.
Połącz komp. PC i użyj dost. oprogr, aby dok. ustaw.
- Wystąpił błąd podczas łączenia się z serwerem serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Sprawdzić
ustawienia zapisane w serwisie CANON iMAGE GATEWAY i ponownie wprowadzić je w
kamerze wideo.
Połącz się z komp. i użyj dostar. oprogr., aby skonfig. Ta usługa może nie być dostęp. w Twoim
regionie
- Aby korzystać z usług sieci Web, należy wprowadzić w kamerze wideo ustawienia zapisane w
serwisie CANON iMAGE GATEWAY. Zainstalować na komputerze program ImageBrowser oraz
oprogramowanie CameraWindow i skonfigurować ustawienia za pomocą serwisu CANON
iMAGE GATEWAY.
Serwer zajęty Spróbuj ponownie później
- Serwer serwisu CANON iMAGE GATEWAY jest zajęty ze względu na dużą liczbę użytkowników
próbujących się z nim połączyć. Zakończyć połączenie Wi-Fi i spróbować ponownie później.
Sprawdź ustw. sieci
- Ustawienia sieci w kamerze wideo nie są prawidłowo skonfigurowane. Sprawdzić punkt
dostępowy, identyfikator SSID oraz pozostałe ustawienia sieci.
Spróbuj ponownie
- Podczas łączenia się z serwerem serwisu CANON iMAGE GATEWAY wystąpił błąd lub serwer
jest tymczasowo wyłączony. Zakończyć połączenie Wi-Fi i spróbować ponownie.
Za mało miejsca na serwerze
- Przekroczono ilość danych, którą można zapisać na serwerze serwisu CANON iMAGE
GATEWAY. Usunąć niektóre dane, aby zwolnić miejsce.

Informacje dodatkowe? 169

Zalecenia i ostrzeżenia

Kamera
Aby zapewnić maksymalną wydajność urządzenia, należy stosować
się do poniższych wskazówek.
o Wykonywać okresowo kopie zapasowe nagrań. Regularnie
wykonywać kopie zapasowe nagrań na odpowiednim urządzeniu
zewnętrznym, takim jak komputer lub cyfrowa nagrywarka wideo
(A 104). Pozwoli to uchronić ważne nagrania w wypadku uszkodzenia
danych oraz zwolnić miejsce w pamięci. Firma Canon nie ponosi
odpowiedzialności za utratę danych.
o Nie należy przenosić kamery, trzymając ją za panel LCD. Zachować
ostrożność podczas zamykania panelu LCD.
o Zachować ostrożność podczas obsługi ekranu dotykowego. Nie
naciskać z nadmierną siłą ani nie obsługiwać ekranu dotykowego za
pomocą długopisu lub innych narzędzi o twardym czubku. Może to
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni ekranu.
o Kamery nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze
(np. wnętrze samochodu wystawionego na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych) lub wysokiej wilgotności.
o Kamery wideo nie należy używać w pobliżu źródeł silnego pola
elektromagnetycznego, np. nad telewizorami lub w pobliżu telewizorów
plazmowych.
o:/9/8 Z funkcji Wi-Fi kamery nie należy korzystać w
szpitalach i innych placówkach medycznych oraz na pokładzie
samolotu. Ponadto nie należy z nich korzystać w pobliżu urządzeń
medycznych i innych wrażliwych urządzeń elektronicznych, ponieważ
mogą one niekorzystnie wpływać na działanie tych urządzeń. Kamerę
należy użytkować w odległości przynajmniej 22 cm od rozrusznika serca.
o:/9/8 Działanie funkcji Wi-Fi kamery może być zakłócone
przez inne urządzenia, takie jak telefony komórkowe i kuchenki
mikrofalowe. Zachowanie odpowiedniej odległości od tych urządzeń lub
skorzystanie z funkcji Wi-Fi kamery w innej porze dnia może ograniczyć
wpływ tych zakłóceń.
o Nie należy kierować obiektywu w kierunku silnych źródeł światła. Nie
należy pozostawiać włączonej kamery skierowanej na jasny obiekt.
o Kamery nie należy używać w zapylonych miejscach. Kamera nie jest
wodoodporna -- nie należy narażać jej na kontakt z wodą i błotem.
Jeśli jedna z tych substancji dostanie się do wnętrza urządzenia, może
dojść do uszkodzenia kamery i/lub obiektywu.

170? Informacje dodatkowe

o Nie należy dotykać rozgrzanych elementów osprzętu oświetleniowego.
o Nie należy próbować samodzielnie rozmontowywać kamery. Jeśli
kamera działa wadliwie, należy skontaktować się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu.
o Podczas używania kamery należy zachować ostrożność. Nie należy
narażać kamery na wstrząsy i silne uderzenia, gdyż może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
o Mocując kamerę na statywie należy
5, 5 mm
się upewnić, że śruba mocująca
statywu jest krótsza niż 5, 5 mm.
Używanie innych statywów może
spowodować uszkodzenie kamery.
o Podczas nagrywania filmów należy
się starać uzyskać spokojny,
stabilny obraz. Nadmierne ruchy kamerą podczas nagrywania oraz
częste użycie szybkiego zoomu i panoramowania mogą dawać
trzęsący się obraz. W skrajnych przypadkach jego odtwarzanie może
spowodować nudności. W przypadku takiej reakcji należy natychmiast
zatrzymać odtwarzanie i odpocząć przez chwilę.

Dłuższe przechowywanie
Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy
przechowywać ją w czystym miejscu o niskiej wilgotności i temperaturze
nie wyższej niż 30°C.

Akumulator
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas używania akumulatora należy zachować ostrożność.
o Akumulator należy trzymać z dala od ognia (akumulator może
wybuchnąć).
o Nie należy wystawiać akumulatora na działanie temperatur wyższych
niż 60°C. Nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu grzejników
lub wewnątrz rozgrzanego słońcem samochodu.
o Nie należy rozmontowywać ani modyfikować akumulatora.
o Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy i uderzenia.
o Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie.
o Zabrudzone styki mogą uniemożliwić poprawne połączenie
akumulatora z kamerą. Styki należy czyścić miękką szmatką.
Informacje dodatkowe? 171

Dłuższe przechowywanie
o Akumulatory należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
nie wyższej niż 30°C.
o Aby zwiększyć żywotność akumulatora, należy go całkowicie
rozładować.
o Należy co najmniej raz w roku całkowicie rozładować i naładować
posiadane akumulatory.

Pozostały czas pracy akumulatora
Jeśli używany jest akumulator kompatybilny z technologią Intelligent
System i wyświetlana jest nieprawidłowa wartość pozostałego czasu
pracy akumulatora, należy go całkowicie naładować. Nieprawidłowe
wyświetlanie czasu może dalej występować w przypadku wielokrotnego
używania lub jeśli naładowany akumulator był ciągle używany w wysokich
temperaturach bądź nie był używany przez dłuższy okres czasu. Czas
wyświetlany na ekranie kamery należy traktować jako wartość
przybliżoną.

o Zaleca się przesyłanie danych z karty pamięci do komputera celem
wykonania kopii zapasowych. Dane mogą ulec uszkodzeniu lub
usunięciu w wyniku wadliwego działania karty pamięci lub wpływu
elektryczności statycznej. Canon nie ponosi odpowiedzialności za
utratę lub uszkodzenie danych.
o Styki kart pamięci należy chronić przed kurzem i zabrudzeniami.
o Kart pamięci nie należy używać w pobliżu silnych pól
elektromagnetycznych.
o Kart pamięci nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej
temperaturze i wilgotności.
o Kart pamięci nie należy demontować, zginać, upuszczać, zanurzać
w wodzie ani narażać ich na uderzenia.
o Karty pamięci należy wkładać do kamery odpowiednią stroną.
Wkładanie karty pamięci do gniazda na siłę, jeśli jest ona ustawiona
nieodpowiednią stroną, może uszkodzić kartę pamięci lub kamerę.
o Na kartach pamięci nie należy umieszczać etykiet ani naklejek.

172? Informacje dodatkowe

o Karty pamięci Secure Digital (SD) są
wyposażone w fizyczne
zabezpieczenie przed zapisem, które
pozwala uniknąć przypadkowego
usunięcia danych z karty. Aby
zabezpieczyć kartę pamięci, należy
ustawić przełącznik w położeniu
LOCK.

Przełącznik LOCK

Wbudowana ładowalna bateria litowa
W kamerze znajduje się wbudowana ładowalna bateria litowa służąca
do podtrzymywania daty/godziny i innych ustawień. Bateria ta ładuje
się podczas używania kamery, jednak jeśli kamera nie będzie używana
przez około 3 miesiące, nastąpi całkowite rozładowanie baterii.
Ładowanie wbudowanego akumulatora litowego: Podłączyć do kamery
kompaktowy zasilacz sieciowy podłączony do sieci zasilającej i
pozostawić na około 24 godziny. W tym czasie nie należy włączać
kamery.

Utylizacja
W czasie usuwania filmów lub inicjowania pamięci następuje jedynie
modyfikacja tabeli alokacji plików, natomiast zapisane dane nie są
fizycznie usuwane. Przed oddaniem kamery wideo do utylizacji lub
pożyczeniem kamery lub karty pamięci innej osobie należy zainicjować
pamięć wbudowaną kamery wideo (tylko:/9/8) lub kartę
pamięci za pomocą opcji [Inicjowanie pełne] (A 31). Dla większej
pewności należy zapełnić pamięć nieważnymi nagraniami, a następnie
inicjować ją ponownie tą samą metodą. Dzięki temu odzyskanie
pierwotnych nagrań będzie o wiele trudniejsze.

Informacje dodatkowe? 173

Konserwacja/Inne
Czyszczenie
Obudowa kamery
o Obudowę kamery należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
Nie wolno używać ściereczek nasączonych detergentami ani
rozpuszczalników.
Obiektyw
o Jeśli powierzchnia obiektywu jest brudna, autofokus może nie działać
prawidłowo.
o Drobinki kurzu i brudu należy usunąć za pomocą pędzelka z
dmuchawką.
o Obiektyw należy delikatnie przecierać czystą, miękką ściereczką do
czyszczenia elementów optycznych. Nie wolno używać papierowych
chusteczek.
Ekran dotykowy LCD
o Ekran dotykowy LCD należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej
ściereczki do czyszczenia elementów optycznych.
o Przy nagłych zmianach temperatury na ekranie LCD może
skondensować się para wodna. Należy ją zetrzeć za pomocą suchej,
miękkiej szmatki.

Kondensacja pary wodnej
Przy nagłych zmianach temperatury na wewnętrznych powierzchniach
kamery może skondensować się para wodna (krople wody). Po
wystąpieniu kondensacji należy wyłączyć kamerę. W przeciwnym
przypadku może dojść do uszkodzenia kamery.
Kondensacja pary wodnej może wystąpić w następujących
o Po przeniesieniu kamery z zimnego miejsca do ciepłego pomieszczenia
o Po pozostawieniu kamery w wilgotnym pomieszczeniu
o Po nagłym wzroście temperatury w chłodnym pomieszczenia

174? Informacje dodatkowe

Zapobieganie kondensacji pary wodnej
o Należy unikać wystawiania kamery na nagłe i duże zmiany temperatury.
o Odłączyć akumulator i wyjąć kartę pamięci. Następnie umieścić kamerę
w hermetycznej plastikowej torbie i pozostawić w niej do momentu, gdy
kamera dostosuje się do zmian temperatury otoczenia.
Po wykryciu kondensacji
Dokładny czas wymagany do odparowania kropel wody może różnić się
w zależności od miejsca i pogody. Zwykle przed ponownym
uruchomieniem kamery należy odczekać 2 godziny.

Używanie kamery za granicą
Źródła zasilania
Kompaktowego zasilacza sieciowego można używać do zasilania kamery
i ładowania akumulatora w każdy kraju stosującym napięcie sieciowe w
zakresie 100-240 V AC, 50/60 Hz. Aby uzyskać informacje dotyczące
korzystania z wtyczek rozgałęźnych używanych w innych krajach, należy
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Nagrania można odtwarzać tylko na telewizorach obsługujących system
PAL. System PAL (lub kompatybilny system SECAM) jest używany w
następujących regionach i krajach:
Europa: Cała Europa i Rosja. Ameryki: Tylko Argentyna, Brazylia,
Urugwaj i terytoria francuskie (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika
itd. Azja: Większość krajów azjatyckich (z wyjątkiem Japonii, Filipin,
Korei Południowej, Tajwanu i Myanmaru). Afryka: Wszystkie kraje i wyspy
afrykańskie. Australia/Oceania: Australia, Nowa Zelandia, Papua Nowa
Gwinea, większość wysp Pacyfiku (z wyjątkiem Mikronezji, Samoa, Tongi i
terytoriów USA, takich jak Guam i Samoa Amerykańskie).

Informacje dodatkowe? 175

Informacje ogólne

Akcesoria (Dostępność rożni się w zależności od regionu)

Drukarka
Czytnik do odczytu/
zapisu kart pamięci

Zewnętrzny
dysk twardy**

Odbiornik TV/HDTV

Adapter SCART

Cyfrowa
nagrywarka wideo

Akcesoria opcjonalne niewymienione poniżej opisano szczegółowo w
dalszej części instrukcji.
Kompaktowy zasilacz sieciowy
CA-110E
4 Karta pamięci
5 Kabel USB IFC-300PCU/S* lub
IFC-400PCU
Przewód HDMI HTC-100/S* lub
HTC-100 o dużej szybkości transmisji

STV-250N

* Dostarczany w zestawie z kamerą. Niedostępny jako akcesorium opcjonalne.
** Tylko:/9/8.

176? Informacje dodatkowe

Akcesoria opcjonalne
Zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów firmy Canon.
Aby osiągnąć maksymalną wydajność urządzenia, należy używać
oryginalnych akcesoriów firmy Canon. Firma Canon nie będzie
odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia i/lub wypadki,
takie jak pożar itd., spowodowane awarią nieoryginalnych akcesoriów
Canon (np. wyciek i/lub wybuch akumulatora). Należy zauważyć, że
gwarancja nie obejmuje napraw wynikłych na skutek awarii
nieoryginalnych akcesoriów Canon. W takim przypadku można zgłosić
zapotrzebowanie naprawy, będzie ona jednak odpłatna.
2 akumulatory
Jeśli wymagane są dodatkowe
akumulatory, można wybrać jeden z
następujących modeli: BP-718 lub
BP-727.
Podczas korzystania z akumulatora
opatrzonego znakiem Intelligent System,
kamera komunikuje się z akumulatorem i wyświetla pozostały czas pracy
(z dokładnością do 1 minuty). Takie akumulatory można ładować
korzystając z kamer i ładowarek kompatybilnych z technologią Intelligent
System.
3 Ładowarka CG-700
Ładowarka ta służy do ładowania
akumulatorów.

Czasy ładowania, nagrywania i odtwarzania
Czasy ładowania podane w poniższej tabeli są orientacyjne i mogą różnić
się w zależności od warunków oraz początkowego ładunku akumulatora.
Akumulator ->

BP-718

BP-727

Za pomocą kamery

335 min

465 min

Za pomocą ładowarki CG-700

220 min

315 min

Warunki ładowania?

Informacje dodatkowe? 177

Czasy nagrywania i odtwarzania podane w poniższej tabeli są
orientacyjne i w rzeczywistości mogą być inne, zależnie od jakości wideo
oraz warunków ładowania, nagrywania i odtwarzania. Efektywny czas
pracy akumulatora może ulec skróceniu przy nagrywaniu w niskiej
temperaturze, używaniu jaśniejszych ustawień ekranu itd.
:/9/8 Nagrywanie filmów AVCHD z wykorzystaniem pamięci
wbudowanej
Akumulator

Jakość wideo

Maksymalny czas
nagrywania

Typowy czas
nagrywania*

Odtwarzanie

145 min

60 min

155 min

FXP

105 min

160 min

50P
100 min

LP

95 min

MXP

85 min

225 min

90 min

235 min

245 min

Nagrywanie filmów AVCHD z wykorzystaniem karty pamięci
155 min
178? Informacje dodatkowe

:/9/8 Nagrywanie filmów MP4 z wykorzystaniem pamięci
wbudowanej

24 Mbps

110 min

65 min

17 Mbps

4 Mbps

165 min

240 min

170 min

115 min

175 min

255 min

Nagrywanie filmów MP4 z wykorzystaniem karty pamięci
140 min

80 min

180 min

* Orientacyjne czasy nagrywania z uwzględnieniem powtarzanych czynności, takich
jak uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania, używanie funkcji zoomu oraz
włączanie/wyłączanie kamery.

Informacje dodatkowe? 179

6 Adapter USB UA-100
:/9/8 Umożliwia
podłączenie kamery do zewnętrznego
dysku twardego lub innego podobnego
urządzenia pamięci masowej za pomocą
standardowego kabla A. Po podłączeniu
możliwy jest zapis zawartości całej
pamięci na urządzenie pamięci masowej. Należy z wyprzedzeniem
sprawdzić, jaki typ kabla USB dostarczono z zewnętrznym dyskiem
twardym.
9 Torba podróżna SC-2000
Poręczna torba na kamerę z
wyściełanymi komorami, oferującymi
mnóstwo miejsca na kamerę i akcesoria.

Symbolem tym oznaczone są oryginalne akcesoria
wideo firmy Canon. Ze sprzętem wideo firmy Canon
należy używać akcesoriów firmy Canon lub produktów
noszących ten znak.

180? Informacje dodatkowe

Dane techniczne
LEGRIA HF R48 / LEGRIA HF R47 / LEGRIA HF R46 / LEGRIA HF R406
?

-- Podane wielkości są przybliżone.

System
o System nagrywania
Filmy:

AVCHD*

Wideo: MPEG-4 AVC/H. 264;
Audio: Dolby Digital, 2 kanały
MP4
Wideo: MPEG-4 AVC/H. 264
Audio: MPEG-2 AAC-LC (2 kanały)
Zdjęcia: DCF (Design rule for Camera File system), kompatybilny ze standardem Exif** w wersji 2. 3
Kompresja obrazu: JPEG
* Kompatybilne ze standardem AVCHD w wersji 2.
** Kamera obsługuje standard Exif 2. 3 (nazywany także,, Exif Print"). Standard Exif Print usprawnia
komunikację między kamerami cyfrowymi a drukarkami. Po połączeniu z drukarką kompatybilną
ze standardem Exif Print dane o parametrach zdjęć zapisane przez kamerę są przetwarzane i
optymalizowane, dzięki czemu można uzyskać wydruki o bardzo wysokiej jakości.

o Konfiguracja sygnału wideo
AVCHD, MP4

o Nośnik
-:/9/8 Pamięć wbudowana:: 32 GB, 9/8 8 GB
- Karta pamięci SD, SDHC (SD High Capacity) lub SDXC (SD eXtended Capacity) (nie jest częścią
zestawu)

o Maksymalny czas nagrywania?
: Pamięć wbudowana 32 GB
Filmy AVCHD:
50P: 2 godz. 30 min
MXP: 2 godz. 55 min
LP: 12 godz. 15 min
Filmy MP4:
35 Mbps: 2 godz.
24 Mbps: 2 godz. 55 min
4 Mbps: 17 godz. 20 min
9/8 Pamięć wbudowana 8 GB
50P: 35 min
MXP: 40 min
LP: 3 godz.
35 Mbps: 30 min
24 Mbps: 40 min
4 Mbps: 4 godz. 20 min
Karty pamięci 16 GB dostępne w sprzedaży
50P: 1 godz. 15 min
MXP: 1 godz. 25 min
LP: 6 godz. 5 min

FXP: 4 godz. 10 min

17 Mbps: 4 godz. 10 min

FXP: 1 godz.

17 Mbps: 1 godz.

FXP: 2 godz. 5 min

Informacje dodatkowe? 181

Filmy MP4:
35 Mbps: 1 godz.
24 Mbps: 1 godz. 25 min
4 Mbps: 8 godz. 40 min

17 Mbps: 2 godz. 5 min

o Matryca światłoczuła

Typ 1/4, 85 CMOS, 3 280 000 pikseli?
Efektywna liczba pikseli: 2 070 000 pikseli? (1920 × 1080)
Przy włączonym zoomie zaawansowanym:
1920 × 1080 (ustawienie szerokokątne)
1360 × 765 (maksymalne ustawienie teleobiektywu)

o Ekran dotykowy LCD: 7, 51 cm (3 cale), panoramiczny, kolorowa matryca TFT, 230 000 punktów?,
obsługa dotykowa

o Mikrofon: stereofoniczny, elektretowy, kondensatorowy
o Obiektyw
f = 2, 8-89, 6 mm, F/1. 8-4. 5, zoom optyczny 32x, zoom zaawansowany 53x
Ogniskowa (ekwiwalent 35 mm): 38, 5-1232 mm?
32, 5-1723 mm? (przy włączonym zoomie zaawansowanym)

o Konstrukcja obiektywu: 10 soczewek w 7 grupach (1 soczewka asferyczna)
o System AF
Autofokus (TTL) lub ręczne ustawianie ostrości

o Minimalna odległość ogniskowania
1 m; 50 cm z funkcją tele-makro przy maksymalnym zbliżeniu; 1 cm z konwerterem szerokokątnym

o Balans bieli
Automatyczny balans bieli, własny balans bieli lub prekonfigurowany balans bieli:
Słoneczny dzień, Żarówki

o Oświetlenie minimalne
0, 4 luksa (tryb sceny specjalnej [Słabe oświetlenie], prędkość migawki 1/2)
4 luksy (tryb filmowania [Programowana AE], automatyczna wolna migawka [Włącz], prędkość
migawki 1/25)

o Oświetlenie zalecane: Więcej niż 100 luksów
o Stabilizacja obrazu: Optyczny stabilizator obrazu typu shift
o Rozmiar nagrań wideo
50P, MXP, FXP: 1920 × 1080 pikseli; LP: 1440 × 1080 pikseli
35 Mbps, 24 Mbps, 17 Mbps: 1920 × 1080 pikseli; 4 Mbps: 1280 × 720 pikseli

o Rozmiar zdjęć: 1920 × 1080 pikseli
1280 × 720 pikseli (filmy MP4 przy ustawieniu 4 Mbps)
1920 × 1080 pikseli (zdjęcia przechwycone z filmu)

Gniazda
o Gniazdo AV OUT/×
Złącze minijack? 3, 5 mm; tylko sygnał wyjściowy (gniazdo służy również do wysyłania sygnału stereo
do słuchawek)

182? Informacje dodatkowe

Wideo:
Audio:

1 Vp-p / 75? niezbalansowane
-10 dBV (obciążenie 47 k? ) / 3 k? lub mniej

o Gniazdo USB: mini-AB, Hi-Speed USB; tylko sygnał wyjściowy
o Gniazdo HDMI OUT
Złącze mini HDMI; tylko sygnał wyjściowy

Wi-Fi (tylko:/9/8)
o Standard: zgodny z protokołem IEEE 802. 11b/g/n; protokół Wi-Fi Protected Setup (metody połączenia:
przycisk WPS, kod PIN)

o Częstotliwość: 2, 4 GHz
o Obsługiwane kanały: 1-13
o Metody szyfrowania: WEP-64/WEP-128, TKIP/AES

Zasilanie/Inne
o Zasilanie (nominalne)
3, 6 V DC (akumulator), 5, 3 V DC (kompaktowy zasilacz sieciowy)

o Pobór mocy? :
3, 0 W (tryb FXP, AF włączony, normalna jasność LCD)

o Temperatura pracy? : 0-40°C
o Wymiary? [szer. × wys. × gł. ] (bez paska naręcznego):
53 × 57 × 116 mm

o Waga? (tylko korpus kamery)
235 g

Kompaktowy zasilacz sieciowy CA-110E
o Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
o Napięcie wyjściowe/pobór prądu: 5. 3 V DC, 1, 5 A/17 VA (100 V) - 23 VA (240 V)
o Wymiary? : 49 × 27 × 79 mm
o Waga? : 110 g

Informacje dodatkowe? 183

Akumulator BP-718
o Typ akumulatora
Ładowalna bateria litowa
o Napięcie znamionowe: 3, 6 V DC
o Pojemność: 1 840 mAh (typowa); 6, 5 Wh/1 790 mAh (minimalna)
o Wymiary? : 30, 3 × 24, 9 × 40, 1 mm
o Waga? : 42 g

184? Informacje dodatkowe

Pliki muzyczne
Aby pliki muzyczne były kompatybilne z kamerą, powinny spełniać
poniższe wymagania techniczne.
Kodowanie: liniowy dźwięk PCM
Próbkowanie: 48 kHz, 16 bitów, 2 kanały
Minimalna długość: 1 sekunda
Typ pliku: WAV
Pliki muzyczne są zapisywane w pamięci w następujących
folderach.
:/9/8 W pamięci wbudowanej:
\CANON\MY_MUSIC\MUSIC_01. WAV do MUSIC_99. WAV
Na karcie pamięci:
\CANON\PRIVATE\MY_MUSIC\MUSIC_01. WAV do
MUSIC_99. WAV
Przykładowe utwory muzyczne znajdują się w folderze,, MUSIC" na
dołączonej do kamery płycie CD-ROM LEGRIA.
Informacje dotyczące plików obrazów używanych przez
funkcję łączenia obrazów
Pliki obrazów są zapisywane w pamięci w następujących folderach.
:/9/8 W pamięci wbudowanej:
\CANON\MY_PICT\MIX_01. JPG do MIX_99. JPG
\CANON\PRIVATE\MY_PICT\MIX_01. JPG
Przykładowe klatki łączenia obrazów znajdują się w folderze
,, MY_PICT" na dołączonej do kamery płycie CD-ROM LEGRIA.

Waga i wymiary są przybliżone. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.
Dane w niniejszej instrukcji zweryfikowano w styczniu 2013. Dane te mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.

Informacje dodatkowe? 185

Indeks
Informacje akumulatora. 149, 154
Ładowanie............... 19
Wskaźnik naładowania
akumulatora............ 154
Album Dziecko............... 90
Aplikacja Movie Uploader*...... 126
Automatyczna korekta
podświetlenia............... 78
Automatyczna wolna migawka... 144
Automatyczne wyświetlanie...... 97

G
Głośność........
Gniazdo AV OUT/×
Gniazdo HDMI OUT
Gniazdo USB.....

........... 51
.... 87, 99, 101
....... 99, 100
....... 99, 102

I
Ikony wyświetlane na ekranie... 151
Inicjowanie pamięci............ 31
Inteligentna stabilizacja obrazu... 44

J
Jakość wideo................ 59

B

K

Balans bieli.................. 81
Buforowanie................. 80

Karta pamięci............ 25, 172
Komunikaty błędów.......... 161
Kondensacja pary wodnej...... 174
Konserwacja................ 174
Konwersja filmów do
standardu MP4*............ 107
Kopiowanie nagrań na kartę
pamięci*................. 104

C
CameraAccess*.............. 122
Czas nagrań................. 61
Częstotliwość ramki............ 83

D
Data i czas.................. 29
Dzielenie scen................ 96

L

E

M

Ekran dotykowy LCD........ 23, 34
Ekspozycja.................. 77
Energooszczędność........... 44

Menu Home................. 35
Menu Inne ustawienia...... 36, 143
Metoda stabilizacji obrazu Powered. 74
Migawka wideo............... 72

F
Facebook.................. 118
Fadery..................... 76
Fajerwerki
(tryb scen specjalnych)........ 67
Filtry kinowe................. 64
Format filmu (AVCHD/MP4)...... 38
Funkcja Touch AE............. 77
Funkcja Touch AF............. 79
Funkcje Wi-Fi*............... 119

Łączenie obrazów............. 71

N
Nagrywanie................. 38
Filmy................ 40, 64
Zdjęcia................. 45
Nagrywanie przechodzące...... 62
Nagrywanie w trybie 50P........ 59
Nazwa folderu............... 149
186? Informacje dodatkowe

Numer seryjny................ 18
Numeracja plików............ 149

O
Obsługa ekranu dotykowego
Filmy..............
Zdjęcia.............
Oś czasowa............
Ostrość................
Oświetlenie punktowe
(tryb scen specjalnych)...

..... 34
..... 49
..... 53
..... 94
..... 79
..... 67

P
Panel Edytuj................ 143
Panel Funkcje główne...... 37, 141
Pilot+transmisja strumieniowa*.. 122
Plaża (tryb scen specjalnych)..... 66
Podkład muzyczny............ 92
Podwójny zapis............... 62
Połączenia do urządzeń
zewnętrznych.............. 100
Portret (tryb scen specjalnych).... 66
Poziom nagrywanego dźwięku.... 86
Przechwytywanie zdjęć i scen
migawek wideo z filmu........ 89
Przesyłanie filmów.... 118, 125, 126
Przyciemniacz ekranu LCD..... 146
Przycisk trybu filmowania....... 38

R
Redukcja migotania........... 145
Resetowanie wszystkich
ustawień kamery wideo....... 158
Rozwiązywanie problemów..... 155

Samowyzwalacz.............. 82
Scena nocna
(tryb scen specjalnych)........ 66
GATEWAY............ 118, 126

Skracanie scen...........
Słabe oświetlenie
(tryb scen specjalnych)....
Słuchawki...............
Śnieg (tryb scen specjalnych)
Sport (tryb scen specjalnych)
Stabilizator obrazu........
Statyw.................
Strefa/Czas letni..........
Sygnał bip..............
Szeroki kąt..............

.... 97
.... 67
.... 87
.... 66
.... 73
... 171
.... 31
... 149
.... 46

T
Tele.......................
Tele-makro..................
Tryb AUTO..................
Tryb Cinema.................
Tryb Dziecko................
Tryb filmowania..............
Tryb inteligentny AUTO.........
Tryb P.....................
Tryb sceny..................

46
38
65

U
Usuwanie
Filmy................... 55
Zdjęcia................. 57
Używanie kamery za granicą.... 175

W
Wbudowana bateria rezerwowa.. 173
Współczynnik kształtu podłączonego
telewizora (typ ekranu)....... 146
Wybór sceny audio............ 85
Wykrywanie twarzy............ 75
Wyłączanie sygnału bip........ 149

Y
YouTube.................. 118

Informacje dodatkowe? 187

Z
Zachód słońca
Zapis pamięci*............... 113
Zapisywanie nagrań........... 104
Transfer do komputera..... 108
za pomocą zewnętrznych
nagrywarek wideo....... 116

Zdalne przeglądanie*.......... 123
Zdobienie................... 68
Znaczniki.................. 146
Zoom...................... 46
Szybkość zoom........... 46
Zoom zaawansowany....... 46

188? Informacje dodatkowe

Canon Europa N.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
www. canon-europa. com

Informacje o lokalnym biurze Canon znaleźć można na karcie gwarancyjnej lub na stronie
www. com/Support
Produkt i powiązana gwarancja dostarczane są na terenie Europy przez Canon Europa N.
W celu uzyskania pomocy dotyczącej oprogramowania firmy PIXELA należy skontaktować się z
działem obsługi klienta firmy PIXELA (szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku
startowym oprogramowania firmy PIXELA).

(C) CANON INC. 2013

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

  • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

  • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

  • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

  • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

  • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

  • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Podręcznik wdrażania Canon Legria Hf S30e

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Canon Legria Hf S30e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Canon Legria Hf S30e