Podręcznik zastosowań Epson Stylus Cx5700f

Podręcznik zastosowań Epson Stylus CX5700F to kompaktowa drukarka atramentowa, która oferuje doskonałą jakość wydruku i wytrzymałość. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują wydruków wysokiej jakości. Podręcznik zastosowań Epson Stylus CX5700F oferuje wysoką jakość wydruków w kolorze i czerni, a także opcje druku dwustronnego i wielofunkcyjnego skanowania, kopiowania i faksowania. Drukarka jest łatwa w użyciu i oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu nawet początkujący mogą korzystać z jej funkcji. Podręcznik zastosowań Epson Stylus CX5700F zapewnia również szybkie wydruki, dzięki czemu możesz szybko uzyskać gotowe wydruki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastosowań Epson Stylus Cx5700f

Zawiera instrukcje dotyczące drukowania za pomocą komputera, wymiany pojemników z tuszem, konserwacji i rozwiązywania problemów z drukowaniem.

Zawiera instrukcje dotyczące skanowania za pomocą komputera, konserwacji i rozwiązywania problemów ze skanowaniem. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html_x/index. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/files/ico_apx. jpg" alt=""/>

Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, części drukarki, specyfikacji i wsparcia technicznego. W przypadku niektórych modeli w tym rozdziale znajdują się również informacje o specyfikacjach faksu.

Podręczniki w formie papierowej

Zawierają instrukcje dotyczące używania drukarki bez podłączania jej do komputera. W zależności od modelu zawierają informacje na temat kopiowania, drukowania z karty pamięci, drukowania z aparatu cyfrowego, wysyłania i otrzymywania faksów itd.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS SX405. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS SX405 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS SX405

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS SX405 (4509 ko)
EPSON STYLUS SX405 PART LIST (705 ko)EPSON STYLUS SX405 SETUP SHEET (1262 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS SX405

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Ponadto naley sprawdzi, czy calkowity prd pobierany przez podlczone urzdzenia nie przekracza wartoci nominalnej dla gniazda zasilania. W razie uszkodzenia wtyczki naley wymieni zestaw przewodów lub zasign porady wykwalifikowanego elektryka. Gdy we wtyczce znajduj si bezpieczniki, naley wymieni je na bezpieczniki o takim samym rozmiarze i obcialnoci dopuszczalnej.w cOstrzeenia musz by uwzgldniane, aby unikn obrae ciala. Przestrogi powinny by przestrzegane, aby zapobiec awariom sprztu.Wybieranie miejsca na urzdzenieUrzdzenie naley ustawi na plaskiej, stabilnej powierzchni wikszej ni podstawa urzdzenia. [... ] Otwórz górn pokryw, poluzuj dwie ruby, a nastpnie wyjmij element blokujcy karetk.Przygotowanie drukarkiPodlczanie przewodu zasilajcego1. Sprawd na etykiecie umieszczonej z tylu drukarki, czy wymagane przez drukark napicie odpowiada napiciu w uywanym gniedzie zasilania. Upewnij si równie, e uywany przewód zasilajcy jest zgodny z parametrami ródla zasilania.cNaley równie odblokowa glowic drukujc, wysuwajc zielon plytk znajdujc si po lewej stronie obok glowicy drukujcej.2. Podlcz przewód zasilajcy do gniazda prdu zmiennego umieszczonego z tylu drukarki.Przestroga: Naley uwaa, aby nie dotkn czci oznaczonych poniej - moe to spowodowa uszkodzenie drukarki.gniazdo prdu zmiennego3. Podlcz przewód zasilajcy do odpowiednio uziemionego gniazda zasilania.Przestroga: Nie naley uywa gniazda sterowanego przez czasomierz ani wylcznik nacienny. W przeciwnym razie moe nastpi niespodziewane wylczenie drukarki lub moe ona ulec uszkodzeniu.3CeskyPrzestroga: Nie mona zmieni napicia zasilania drukarki. Jeeli napicie znamionowe nie jest zgodne z napiciem w sieci zasilajcej, naley zrezygnowa z podlczenia przewodu zasilajcego i skontaktowa si ze sprzedawc w celu uzyskania porady.PolskiEnglishInstalowanie zasobnika papieruZasobnik papieru naley umieci w gniazdach znajdujcych si z przodu drukarki.Nie mona otwiera prawej komory na tusz drukarki EPSON Stylus Pro 4450. Nie naley naciska zbyt mocno pokrywy, poniewa moe to spowodowa jej zlamanie.1234 Nr #1 EPSON Stylus Pro 4880/4880C Matte Black (czarny matowy) lub Photo Black (czarny fotograficzny) Cyan (blkitny) Vivid Magenta (Jaskrawy amarantowy) Yellow (ólty) Light Black (czarny delikatny) Light Cyan (jasnoblkitny) Vivid Light Magenta (Jaskrawy jasny amarantowy) Light Light Black (czarny bardzo delikatny)5678 EPSON Stylus Pro 4450 Matte Black (czarny matowy)Instalowanie pojemników z tuszemwOstrzeenie: Pojemniki z tuszem s modulami zamknitymi. W przypadku zabrudzenia rk tuszem naley umy je dokladnie mydlem i wod. Jeeli tusz dostanie si do oczu, naley niezwlocznie przemy je wod.#2 #3 #4 #5 #6 #7Cyan (blkitny) Magenta (amarantowy) Yellow (ólty) -Uwaga: Pojemniki na tusz dolczone do drukarki s czciowo zuywane podczas pierwszej instalacji. Aby uzyska wydruki wysokiej jakoci, glowica drukujca drukarki zostanie w caloci napelniona tuszem. W przypadku ladowania grubego lub pozwijanego papieru naley nacisn przycisk Paper Feed (Podawanie Papieru), aby zwikszy naprenie papieru.7Mocowanie papieru rolkowego w drukarce4. Wsu ruchomy kolnierz (zdjty w kroku 1) na wrzeciono do zakoczenia papieru rolkowego, aby prawidlowo zamocowa kolnierz.4. Przytrzymaj stale i ruchome kolnierze, a nastpnie przewi papier do linii oznaczonej strzalk.11. Dostosuj ksztalt zasobnika i pokrywy zasobnika do dlugoci papieru uywanego do drukowania.8. Drukarka automatycznie przesunie papier do poloenia drukowania.12. Nacinij przycisk Paper Source (ródlo papieru), aby wlczy funkcj Roll Auto Cut On (Automatyczne odcinanie papieru) na wywietlaczu LCD.Przestroga: Nie naley pozostawia papieru w drukarce przez dluszy czas. Zaladuj arkusze, tak aby powierzchnia przeznaczona do druku byla skierowana do dolu, i dosu praw krawd papieru do prawego panelu zasobnika papieru.Noniki specjalne firmy Epson Premium Semigloss Photo Paper (Wysokiej jakoci pólblyszczcy papier fotograficzny)RozmiarPojemno zasobnika papieru 100 100 50 50 100 508. Dostosuj dlugo prowadnicy papieru i prowadnicy krawdziowej odpowiednio do rozmiaru papieru.A4 Letter A3 Super A3/B Letter Super A3/BPremium Luster Photo Paper (Wysokiej jakoci polyskliwy papier fotograficzny) Singleweight Matte Paper (Matowy papier o zwyklej gramaturze)Super A3/B A2 US C100 50 50 200 200 100 100 1*9. Opu rolk prowadnicy papieru, a nastpnie ponownie zamocuj pokryw zasobnika papieru.Photo Quality Ink Jet Paper (Fotograficzny papier do tuszu)A4 Letter A3 Super A3/BEpson Proofing Paper White Semimatte (Bialy pólmatowy papier do odbitek próbnych Epson) Archival (Enhanced) Matte Paper (Archiwalny (Ulepszony) papier matowy)Super A3/BUwaga: Upewnij si, e wspornik papieru rolkowego nie jest podniesiony.A4 Letter A3 Super A3/B A2 US C 100 100 50 50 50 50 20Watercolor Paper-Radiant White (Bialy papier o powierzchni papieru akwarelowego)* mona wloy 50 arkuszy papieru w nastpujcych warunkach (temperatura od 15 do 23°C i wilgotno od 40 do 60%).10Uwaga: Do tylnej szczeliny rcznego podawania mona ladowa pojedyncze arkusze papieru. Jednak papier makulaturowy, zwykly papier lub papier o formacie A4, Letter lub 8 × 10 cali zawsze naley uklada pionowo, bez wzgldu na jego grubo. Upewnij si, e drukarka jest wlczona i znajduje si w stanie READY (GOTOWO). ] Po pojawieniu si nastpujcego okna dialogowego, zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z uytym kablem. Wybierz opcj Set up the printer via a local connection (Konfiguracja drukarki z wykorzystaniem polczenia lokalnego), gdy drukarka jest podlczona do komputera bezporednio lub Set up the printer via a network connection (Konfiguracja drukarki z wykorzystaniem polczenia sieciowego), gdy drukarka jest podlczona do sieci. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Podlczenie sieciowe:Uwaga: Gdy drukarka jest podlczona poprzez kabel USB i kabel sieciowy Ethernet, naley zainstalowa oprogramowanie drukarki dla kadego komputera oddzielnie. Mona do drukarki jednoczenie podlczy kabel USB i sieciowy Ethernet.12Co dalej?Po zakoczeniu konfigurowania sprztu i instalacji sterowników naley zapozna si z plikiem User's Guide (Przewodnik uytkownika), aby uzyska szczególowe informacje o funkcjach drukarki, konserwacji, rozwizywaniu problemów, danych technicznych i urzdzeniach opcjonalnych.3. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS SX405

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS SX405.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

1 273 503 rozpoznawanych programów - 925 000 znanych wersji- Nowości w oprogramowaniu

Podręcznik zastosowań Epson Stylus Cx5700f

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastosowań Epson Stylus Cx5700f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastosowań Epson Stylus Cx5700f