Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco C1841 3g S

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Cisco C1841 3g S to skomplikowany proces wymagający wiedzy technicznej. Proces ten obejmuje: identyfikację aktualizacji, przygotowanie środowiska, przygotowanie maszyny do aktualizacji, aktualizację oprogramowania i sprawdzenie aktualizacji. Najpierw należy upewnić się, że wybrana aktualizacja jest odpowiednia dla danego urządzenia. Następnie należy przygotować środowisko, przygotować maszynę do aktualizacji i uruchomić proces aktualizacji. Aby zakończyć proces, należy sprawdzić, czy aktualizacja została wykonana poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco C1841 3g S

Firma HP dostarcza okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają rozwiązać znane problemy i dodawaćnowe funkcje (w tym nowe aplikacje dla usług WWW). Aby pobrać wszystkie najnowsze aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowaniesprzętowe drukarki.

Istnieją dwie metody (wymienione poniżej) aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Wybierz jedną z podanych metod i wykonaj opisane czynności.

Uwaga:

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Omówienie wideo

Oprócz zapoznania się z krokami opisanymi w niniejszym dokumencie można obejrzeć poniższy film, który przedstawia sposób aktualizacjioprogramowania sprzętowego drukarki.

Uwaga:

Czynności, jakie należy wykonać w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, różnią się w zależności od modelu drukarki.Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003,4004, MFP 4101, 4102, 4103 i 4104:

Poniższy film dotyczy drukarek LaserJet Pro wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórychdrukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższychsekcjach.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadkudrukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowegopo udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem.

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknijikony Konfiguracja.

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  Uwaga:

  W przypadku braku opcji Zaktualizuj drukarkę przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Uwaga:

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij

   Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

   Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

   Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

  Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

   Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja (lub ).

   Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

   Uwaga:

   Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

    Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ).

    Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

    Dotknij opcji Zarządzaj aktualizacjami.

    Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

    2-wierszowy panel sterowania LCD

    Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

    Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    Drukarki z opcjami

    Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w przypadku nowszych modeli LaserJet Pro.

     Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

     Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

      KonfiguracjaKonserwacja drukarkiAktualizuj oprogramowanie sprzętowe

      Uwaga:

      W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

      Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

      Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

      Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki we wszystkich innych drukarkach LaserJet Pro,które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD.

       Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

       Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

       Uwaga:

       Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

       Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

        Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

        Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

        Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

        Metoda druga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

        Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

        Uwaga:

        Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metodata działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

        Uwaga:

        Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

        Przygotowanie do aktualizacji

         Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego, wydrukuj stronę ustawień sieciowych lub stronę stanu drukarki.

          Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK , aby wyświetlić ekran główny.

          Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Konfiguracja, a następnie naciśnij przycisk OK.

          Przewiń do menu Raporty i je otwórz.

          Wybierz opcję Raport konfiguracji sieci drukarki, aby wydrukować stronę ustawień sieci, lub wybierz opcję Raport o stanie drukarki.

          Zanotuj wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego.

          Uwaga:

          Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego wersja zostanie zmieniona na 925. 2119A.

          Pobierz plik oprogramowania sprzętowego.

           Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

           W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki i wybierz opcję Prześlij.

           W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

           Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na komputerze.

           Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — Windows

            Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . exe.

            Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić proces aktualizacji.

            Zostanie otwarte narzędzie drukarki.

            Poczekaj, aż narzędzie odszuka drukarki podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub sieci.

            Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wybierz opcję Aktualizuj.

            Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

            Uwaga:

            Na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. Najpierw wyświetli się komunikat Aktualizowanie... , a następnie po przesłaniu plików komunikat zmieni się na Pobieranie... .

            Po zakończeniu pobierania poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki w stanie Gotowość. Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

            Aby sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki zakończyła się pomyślnie, wydrukuj Raport konfiguracji drukarki lub Raport o stanie drukarki, wykonując czynności, które opisano wcześniej, a następnie sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.

            Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

            Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — macOS

             Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . dmg.

             Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację.

             Po uruchomieniu pliku. dmg trzy pliki zostaną zapisane na pulpicie.

             Kliknij plik HP Firmware Updater. Na pulpicie zostanie utworzony plik HP Laserjet Pro M404 M405 XXXXX, gdzie „XXXXX” to numer wersji oprogramowania sprzętowego.

             Kliknij ten plik, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

             Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, i wybierz opcję Kontynuuj.

             Wybierz ponownie opcję Kontynuuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

             Uwaga:

             W narzędziu i na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. .

             Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzie.

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 50 do wersji 2. 40. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Użytkownicy programu ViewNX-i muszą przeprowadzić aktualizację programu ViewNX-i do wersji 1. 4. 3 lub nowszej, a użytkownicy programu Capture NX-D do programu Capture NX-D w wersji 1. 6. 3 lub nowszej.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • Zmiany w wersji 2. 40 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 30
 • • AF z wykrywaniem oczu jest teraz dostępny podczas nagrywania filmów.
 • • Poprawiano działanie wykrywania oczu dla [Automatycz. wybór pola AF].
 • • Poprawiono częstotliwość odświeżania pól AF wyświetlanych w trybie podglądu na żywo podczas korzystania z AF ze śledzeniem obiektu oraz AF z wykrywaniem twarzy/oczu.
 • Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
  Zmiany w wersji 2. 30 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 20
 • • [Zapisz pozycję ostrości] oraz [Przywróć pozycję ostrości] dodano do funkcji, które można przypisać za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow. )] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH]. Zgodnie ze stanem na 20 października 2022 r., te opcje były obsługiwane w połączeniu z następującymi obiektywami:
 • - NIKKOR Z 70-200mm f/2. 8 VR S
 • - NIKKOR Z 100-400mm f/4. 5-5. 6 VR S
 • - NIKKOR Z 400mm f/2. 8 TC VR S
 • - NIKKOR Z 400mm f/4. 5 VR S
 • - NIKKOR Z 800mm f/6. 3 VR S
 • • Działanie autofokusa podczas wczytywania z pamięci zostało poprawione w celu zagwarantowania braku zmiany pozycji ostrości we wszystkich trybach ustawiania ostrości, nawet jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy podczas wczytywania pozycji ostrości z pamięci.
 • • Podczas fotografowania zdalnego z użyciem pilota ML-L7 aparat będzie teraz ustawiać ostrość dla każdego zrobionego zdjęcia, gdy [AF-C] jest wybrane dla [Tryb ustawiania ostrości], jeśli [Spust migawki] jest wybrane dla ustawienia osobistego a1 [Priorytet w trybie AF-C] w [MENU USTAW.
 • • Usunięto problem, który czasami powodował, że ustawienia wybrane dla ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. OSOBISTYCH] nie działały zgodnie z oczekiwaniami w trybach ustawień użytkownika.
 • Zmiany w wersji 2. 20 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 11
 • • Dodano obsługę:
 • - adapterów do mocowania FTZ II,
 • - obiektywów NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
 • - obiektywów NIKKOR Z 28-75mm f/2. 8 oraz
 • - obiektywów NIKKOR Z 400mm f/2. 8 TC VR S.
 • • Poprawiono działanie wykrywania twarzy/oczu oraz widoczność fotografowanych obiektów na zdjęciach zrobionych przy użyciu opcjonalnej lampy błyskowej. 11 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 10
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z MC 50mm f/2. 8 oraz NIKKOR Z MC 105mm f/2. 8 VR S.
 • • Usunięto problem występujący po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu do wersji 2. 10, który czasami wzmacniał dźwięki generowane przez mechanizmy przysłony podczas obracania pierścieniem zoomu lub pierścieniem ustawiania ostrości w niektórych obiektywach z mocowaniem F podłączonych za pośrednictwem adaptera do mocowania FTZ. 10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2. 03
 • • Opcja Zapisz pozycję ostrości została dodana do MENU USTAWIEŃ. Jeśli wybrane jest Włącz, pozycja ostrości aktywna w momencie wyłączenia aparatu zostanie przywrócona po ponownym włączeniu aparatu. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy aparat jest używany w połączeniu z obiektywem z autofokusem i mocowaniem Z.
 • • Usunięto problem, który powodował, że opcja wybrana dla ustawienia osobistego a2 (Wykr. tw. /oczu z aut. wyb. AF) w trybach P, S, A i M była resetowana przy każdym zresetowaniu ustawień osobistych dla trybu U1 lub U2. 03 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 02
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Naciśnięcie przycisku powiększenia w trybie odtwarzania w celu wyświetlenia podglądu anulowało zmiany opcji Ustaw funkcję Picture Control > Odcień wprowadzone z użyciem Przetwarzanie NEF (RAW) w MENU RETUSZU.
 • - Pewne wartości przysłony nie były wybierane podczas obracania pierścieni sterujących obiektywów podanych poniżej w celu przymknięcia przysłony w trybie filmowania:
 • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1. 2 S
 • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6. 3
 • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6. 3 VR
 • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3. 5-6. 3 VR
 • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4. 3 VR
 • Zmiany w wersji 2. 02 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 01
 • • Usunięto problem występujący w wersjach oprogramowania sprzętowego 2. 00 i 2. 01, który polegał na tym, że wartości precyzyjnej korekty wybrane dla Precyzyjna korekta AF > Zapisana wartość nie były prawidłowo stosowane podczas robienia zdjęć. 01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2. 00
 • • Usunięto problemy z wyświetlaniem znaków występujące, gdy język koreański lub uproszczony chiński był wybrany jako język w menu aparatu. Nie ma konieczności przeprowadzania aktualizacji, jeśli język koreański lub uproszczony chiński nie są dostępne do wyboru jako języki menu aparatu. 00 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 11
 • • Po dodaniu opcji Włącz wykrywanie zwierząt do ustawienia osobistego a2 (Wykr. AF), AF z wykrywaniem twarzy (pyszczka)/oczu jest teraz dostępny podczas fotografowania psów i kotów. Kiedy ta opcja jest włączona, aparat będzie teraz wykrywał oczy i pyszczki psów i kotów (w trybie filmowania wykrywane są tylko pyszczki). Włącz wykrywanie zwierząt zostaje wybrane automatycznie, kiedy pokrętło trybu pracy znajduje się w położeniu SCN (tryb programów tematycznych) i wybrany jest program Portret zwierzaka.
 • • Dodano obsługę telekonwerterów Nikon TC-1, 4x/TC-2, 0x z mocowaniem Z.
 • • Dodano obsługę aktualizacji oprogramowania sprzętowego obiektywów z mocowaniem F. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego obiektywów z mocowaniem F są obsługiwane od wersji 1. 10 oprogramowania sprzętowego adaptera do mocowania FTZ.
 • • Zmieniono niektóre wartości liczby f wyświetlane podczas regulacji ekspozycji w krokach co 1/3 EV (f/1, 2 jest teraz wyświetlane jako f/1, 3). Zgodnie ze stanem na 21 lipca 2020 r., ma to zastosowanie do obiektywów NIKKOR Z 58 mm f/0, 95 S Noct.
 • • Krok braketingu jest teraz prawidłowo stosowany do zdjęć robionych z zablokowaną ekspozycją podczas korzystania z funkcji Braketing AE w trybie wyzwalania migawki Seryjne szybkie (rozszerzone).
 • • Priorytet wyzwalania migawki jest teraz włączony, jeśli AF-S Pojedynczy AF jest wybrane dla Tryb ustawiania ostrości, kiedy AF-ON (włączenie autofokusa) jest przypisane do przycisku AE-L/AF-L.
 • • Wprowadzono następujące udoskonalenia śledzenia obiektów:
 • - Użytkownicy mogą teraz przełączać między automatycznym wyborem pola AF a ekranami wyboru celu za pomocą osobistego elementu sterującego, takiego jak przycisk Fn1.
 • - Działanie funkcji śledzenia obiektów, kiedy AF-C jest wybrane podczas fotografowania, bardziej teraz przypomina działanie funkcji Śledzenie 3D w cyfrowych lustrzankach jednoobiektywowych.
 • • Przeanalizowano warunki, w których wyświetlany był monit zalecający skorzystanie z lampy błyskowej, i teraz monit jest wyświetlany w odpowiedniejszych okolicznościach.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
 • - Kadr wybrany dla zdjęć w orientacji pionowej (portretowej) z użyciem PictBridge nie był prawidłowo odzwierciedlany na wydrukowanym zdjęciu.
 • - W rzadkich przypadkach autofokus nie włączał się, jeśli obiektyw NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3, 5–6, 3 VR został wysunięty w momencie włączania aparatu.
 • Zmiany w wersji 1. 11 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 10
 • • Dodano obsługę przycisku Fn2 występującego w niektórych obiektywach. 10 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1. 00
 • • Dodano obsługę przełącznika limitu ustawiania ostrości dostępnego na pewnych obiektywach z mocowaniem Z (zgodnie ze stanem na 12 lutego 2020 r., jest to tylko obiektyw NIKKOR Z 70–200mm f/2. 8 VR S). Przycisk Fn2 obiektywu nie jest obsługiwany.
 • • Materiał filmowy rejestrowany w trybie autoportretu jest teraz nagrywany z użyciem AF-F (ciągłego ustawiania ostrości), niezależnie od opcji wybranej dla trybu autofokusa.
 • Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
  1. Włącz aparat.
  2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
  4. Wyłącz aparat.
  Opis produktu
  NazwaWersja 2. 40 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 50
  Obsługiwane aparatyZ 50Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatuWersje 1. 00–2. 30 oprogramowania sprzętowego „C”Nazwa plikuF-Z50-V240W. exeWymagania systemowe
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8. 1
 • Uwaga: wymagany jest czytnik kart i komputer.
  Prawa autorskieNikon CorporationTyp archiwumSamowyodrębniające sięReprodukcjaNiedozwolona
  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 • Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 • Pobierz F-Z50-V240W. exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 • Uruchom F-Z50-V240W. exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „Z50Update”:
  • Z_50_0240. bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 • Przy pomocy czytnika kart skopiuj „Z_50_0240. bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 • Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 • Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 • Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 • Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.
 • Uwaga: aby uzyskać szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
  Z-series_FirmUp_Win_Pl. pdf (PDF) (0, 33 MB)

  Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

  F-Z50-V240M. dmg
 • macOS Monterey w wersji 12
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10. 15
 • macOS Mojave w wersji 10. 14
 • macOS High Sierra w wersji 10. 13
 • macOS Sierra w wersji 10. 12
 • Pobierz F-Z50-V240M. dmg.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę F-Z50-V240M. dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „Z50Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  Z-series_FirmUp_Mac_Pl. pdf (PDF) (0, 28 MB)

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego