Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810 jest procesem, w którym używane jest najnowsze oprogramowanie do celów poprawy wydajności i wyeliminowania błędów. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy zapoznać się z instrukcjami i informacjami dotyczącymi aktualizacji, aby upewnić się, że aktualizacja zostanie przeprowadzona poprawnie. Używając narzędzia aktualizacji oprogramowania, należy pobrać plik aktualizacji i wykonać aktualizację, a następnie wykonać testy, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe. Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowanie jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810

Informacja o tym pliku do pobrania

Posiadaczom urządzeń WALKMAN NWZ-A826/A828/A829 oferuje się usługę pobierania uaktualnień oprogramowania wbudowanego.
Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Data wydania:

 • 12/11/2009

Urządzenia docelowe:

 • WALKMAN serii NWZ-A826/A828/A829 z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 1. 01 i wcześniejszej.

Usunięte objawy

Podczas używania z następującymi produktami:

* Sieciowy system dźwiękowy HDD; NAS-SC500PK
* System komponentów Micro HI-FI; CMT-LX50WMR
* Stacja dokująca; CPF-NW001
* System aktywnych głośników; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Przekaźnik dźwięku w technologii Bluetooth; WLA-NWB1

Następujący objaw zostanie usunięty: kiedy urządzenie WALKMAN jest podłączone do jednego z powyższych urządzeń i jest obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania tego urządzenia, głośność może wzrosnąć.

Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania sprzętowego

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję (Settings) [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk . gif" alt=""/>aby wybrać opcję Common Settings [Ustawienia standardowe], a następnie nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję Unit Information [Informacje o urządzeniu], a następnie nacisnąć przycisk Sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego.

Wymagania dotyczące komputera

System operacyjny

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® w wersji 64-bitowej
 • Windows® XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Windows® XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)

Sprzęt

 • Procesor CPU: Pentium 4 1, 0 GHz lub szybszy
 • Pamięć: co najmniej 512 MB
 • Rozdzielczość obrazu: co najmniej 800 x 600 (zalecana: co najmniej 1024 x 768)
 • Głębia kolorów: High Color (16 bitów) lub większa

Przed rozpoczęciem pobierania

Należy zalogować się do komputera jako administrator.
Jeśli komputer posiada zainstalowany system operacyjny Windows Vista, może się pojawić następujący komunikat: "Windows needs your permission to continue" ["System Windows potrzebuje Twojej zgody aby kontynuować"] W tym przypadku należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby kontynuować i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Aby pobrać program, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na dysku C komputera należy utworzyć folder o nazwie „FWUP” do przechowywania pobieranych danych.
 2. Przed pobraniem należy zaakceptować warunki znajdujące się na dole strony.
 3. Należy pobrać poniższy plik do folderu utworzonego w kroku 1:
  NWZ-A820series_V1_02. exe (12 278 KB)
 4. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić poprawność pliku: otworzyć program Windows Explorer [Eksplorator Windows] i upewnić się, że plik ma rozmiar 12 278 KB. Jeśli rozmiar pliku jest inny, należy pobrać plik ponownie.

Procedura aktualizacji

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwaga:

Aby możliwe było przeprowadzenie aktualizacji, odtwarzacz WALKMAN musi posiadać co najmniej 25 MB wolnej pamięci.

Zaleca się utworzenie w komputerze kopii wszystkich danych (utworów muzycznych i plików) zawartych w urządzeniu WALKMAN przed rozpoczęciem aktualizacji.

 1. Podłączyć urządzenie WALKMAN do komputera.
 2. Zamknąć wszystkie programy działające w systemie operacyjnym Windows.
  W przypadku gdy funkcja Content Transfer [Przeniesienie zawartości] zostaje uruchomiona automatycznie, należy zamknąć ją i wszystkie inne programy uruchomione w systemie operacyjnym Windows.
 3. Odnaleźć plik aktualizacji znajdujący się w folderze FWUP na dysku C komputera. Kliknąć dwukrotnie plik NWZ-A820series_V1_V02. exe. Rozpocznie się procedura aktualizacji.
 4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i nie odłączać odtwarzacza WALKMAN od komputera przed ukończeniem aktualizacji, nawet jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o przerwaniu łączności USB.
 5. Po ukończeniu procesu aktualizacji pojawi się komunikat o ukończeniu aktualizacji. Należy kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN jest teraz zaktualizowane.

Błędy mogące się pojawić podczas procesu aktualizacji

 • Jeżeli komputer wyświetli następujący komunikat: „The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device” [Nie można przesłać pliku aktualizacyjnego z powodu braku wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku urządzenia].

  Należy usunąć niektóre utwory muzyczne lub pliki z urządzenia WALKMAN, lub przenieść je na komputer, aby uzyskać co najmniej 25 MB wolnego miejsca w urządzeniu WALKMAN.

 • Jeżeli komputer wyświetli następujący komunikat: „The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1. 02 timed out. ” [Aktualizacja oprogramowania urządzenia NWZ-A826 (lub NWZ-A828, NWZ-A829) do wersji 1. 02 została przerwana. ]

  Aktualizacja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Należy spróbować ponownie wykonać czynnośćUpdate procedure [Procedura aktualizacji].

Po ukończeniu aktualizacji

Należy się upewnić, że oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN zostało poprawnie zaktualizowane, sprawdzając wersję oprogramowania wbudowanego:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME [Wstecz/Strona główna] do momentu wyświetlenia menu Home [Strona główna].

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • NWZ-A820series_V1_02. exe

Rozmiar pliku

 • 11. 99 Mb
 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

 • Zarejestruj się
 • Naprawa i gwarancja

Firma HP dostarcza okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają rozwiązać znane problemy i dodawaćnowe funkcje (w tym nowe aplikacje dla usług WWW). Aby pobrać wszystkie najnowsze aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowaniesprzętowe drukarki.

Istnieją dwie metody (wymienione poniżej) aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Wybierz jedną z podanych metod i wykonaj opisane czynności.

Uwaga:

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Omówienie wideo

Oprócz zapoznania się z krokami opisanymi w niniejszym dokumencie można obejrzeć poniższy film, który przedstawia sposób aktualizacjioprogramowania sprzętowego drukarki.

Uwaga:

Czynności, jakie należy wykonać w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, różnią się w zależności od modelu drukarki.Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003,4004, MFP 4101, 4102, 4103 i 4104:

Poniższy film dotyczy drukarek LaserJet Pro wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórychdrukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższychsekcjach.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadkudrukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowegopo udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem.

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknijikony Konfiguracja.

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  Uwaga:

  W przypadku braku opcji Zaktualizuj drukarkę przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Uwaga:

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij

   Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

   Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

   Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

  Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

   Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja (lub ).

   Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

   Uwaga:

   Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

    Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ).

    Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

    Dotknij opcji Zarządzaj aktualizacjami.

    Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

    2-wierszowy panel sterowania LCD

    Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

    Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    Drukarki z opcjami

    Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w przypadku nowszych modeli LaserJet Pro.

     Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

     Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

      KonfiguracjaKonserwacja drukarkiAktualizuj oprogramowanie sprzętowe

      Uwaga:

      W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

      Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

      Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

      Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki we wszystkich innych drukarkach LaserJet Pro,które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD.

       Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

       Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

       Uwaga:

       Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

       Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

        Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

        Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

        Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

        Metoda druga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

        Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

        Uwaga:

        Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metodata działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

        Uwaga:

        Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

        Przygotowanie do aktualizacji

         Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego, wydrukuj stronę ustawień sieciowych lub stronę stanu drukarki.

          Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK , aby wyświetlić ekran główny.

          Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Konfiguracja, a następnie naciśnij przycisk OK.

          Przewiń do menu Raporty i je otwórz.

          Wybierz opcję Raport konfiguracji sieci drukarki, aby wydrukować stronę ustawień sieci, lub wybierz opcję Raport o stanie drukarki.

          Zanotuj wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego.

          Uwaga:

          Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego wersja zostanie zmieniona na 925. 2119A.

          Pobierz plik oprogramowania sprzętowego.

           Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

           W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki i wybierz opcję Prześlij.

           W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

           Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na komputerze.

           Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — Windows

            Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . exe.

            Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić proces aktualizacji.

            Zostanie otwarte narzędzie drukarki.

            Poczekaj, aż narzędzie odszuka drukarki podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub sieci.

            Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wybierz opcję Aktualizuj.

            Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

            Uwaga:

            Na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. Najpierw wyświetli się komunikat Aktualizowanie... , a następnie po przesłaniu plików komunikat zmieni się na Pobieranie... .

            Po zakończeniu pobierania poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki w stanie Gotowość. Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

            Aby sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki zakończyła się pomyślnie, wydrukuj Raport konfiguracji drukarki lub Raport o stanie drukarki, wykonując czynności, które opisano wcześniej, a następnie sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.

            Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

            Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — macOS

             Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . dmg.

             Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację.

             Po uruchomieniu pliku. dmg trzy pliki zostaną zapisane na pulpicie.

             Kliknij plik HP Firmware Updater. Na pulpicie zostanie utworzony plik HP Laserjet Pro M404 M405 XXXXX, gdzie „XXXXX” to numer wersji oprogramowania sprzętowego.

             Kliknij ten plik, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

             Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, i wybierz opcję Kontynuuj.

             Wybierz ponownie opcję Kontynuuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

             Uwaga:

             W narzędziu i na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. .

             Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzie.

Odłączenie zasilania routera podczas procesu aktualizacji jego oprogramowania układowego może spowodować uszkodzenie routera.

Metoda 1. Przy użyciu aplikacji AI Life

 1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi routera.
 2. Otwórz aplikację AI Life i dotknij nazwy odpowiedniego routera, aby uzyskać dostęp do ekranu zarządzania routerem.
 3. Następnie wybierz kolejno Aktualizacje.
 4. Wybierz, czy chcesz zaktualizować automatycznie, czy wolisz zaktualizować ręcznie online.
  • Aktualizowanie automatyczne (podczas bezczynności)

   Gdy jest włączona funkcja Automatyczna aktualizacja, router może automatycznie wykrywać nowe aktualizacje przez wskazany okres. W razie wykrycia nowej aktualizacji router automatycznie ją pobierze i zainstaluje.

   Kliknij ikonę w prawym górnym rogu, włącz przełącznik Automatyczna aktualizacja, a następnie ustaw okres automatycznej aktualizacji w obszarze Okres czasu.

  • Aktualizowanie ręczne online

   Zawsze możesz sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, możesz je pobrać i zainstalować ręcznie. Dotknij przycisku Sprawdź dostępność aktualizacji, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, dotknij pozycji Aktualizuj, aby je pobrać i zainstalować.

Metoda 2. Przy użyciu domyślnego adresu IP

1. Połącz komputer z siecią Wi-Fi routera (lub podłącz komputer do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet). W pasku adresu przeglądarki wprowadź domyślny adres IP i zaloguj się do strony zarządzania routerem w przeglądarce internetowej (domyślny adres IP znajduje się na tabliczce znamionowej na spodzie routera).

W przypadku routerów z portami samoadaptacyjnymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN.

2. Wybierz kolejno Więcej funkcj > Zarządzanie aktualizacjami. Wybierz, czy chcesz zaktualizować automatycznie, czy wolisz zaktualizować ręcznie online.

 • Aktualizowanie automatyczne (podczas bezczynności)

  Gdy jest włączona funkcja Automatyczna aktualizacja, router może automatycznie wykrywać nowe aktualizacje przez wskazany okres.

  Włącz przełącznik Automatyczna aktualizacja, ustaw okres automatycznej aktualizacji w obszarze Czas aktualizacji:, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aktualizowanie ręczne online

   Zawsze możesz sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera.

   Kliknij pozycję Aktualizuj teraz, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje dla routera. Jeśli są dostępne nowe aktualizacje, kliknij pozycję Aktualizacja jednym kliknięciem i przeprowadź aktualizację online.

  • Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego nie można przywrócić jego poprzedniej wersji na routerze.

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810

Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Hw50 810