Uruchomienie Gaszenie Frigidaire Ffph31m6lm

Frigidaire Ffph31m6lm to lodówka z wyświetlaczem LCD, która jest wyposażona w funkcje chłodzenia i zamrażania. Aby włączyć lub wyłączyć lodówkę Frigidaire Ffph31m6lm, należy postępować według instrukcji. Aby włączyć lodówkę, należy nacisnąć przycisk "Power" na panelu sterowania. Po włączeniu lodówka zacznie pracować. Aby wyłączyć lodówkę Frigidaire Ffph31m6lm, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Power" na panelu sterowania, aż wyświetlacz LCD zgaśnie. Po wyłączeniu lodówka przestanie pracować i zatrzyma proces chłodzenia i zamrażania.

Ostatnia aktualizacja: Uruchomienie Gaszenie Frigidaire Ffph31m6lm

PU-61 Przycisk uruchomienia procesu gaszenia (żółty) - POLON-ALFA

Przycisk PU-61 firmy POLON-ALFA jest to konwencjonalny przycisk ręcznego uruchomienia procesu gaszenia. Przycisk przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów. Przycisk produkowany jest w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie przycisków na tynku wymaga użycia odpowiedniej ramki maskującej.

Współpraca:
Przyciski PU-61 firmy POLON-ALFA instalowane są z centralami automatycznego gaszenia IGNIS 1520M oraz POLON 4500.

Towar sprowadzany na zamówienie.

 • godzimy  wymogi ubezpieczyciela  z Twoimi możliwościami
 • minimalizujemy wpływ montażu na  ciągłość produkcji 
 • zabezpieczamy  nowe jak i wieloletnie obiekty 

MATEUSZ ŚWITAŁA – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Projekt

Dostawa

Montaż

Uruchomienie

Serwis

Systemy i zabezpieczenia przeciwpożarowe

Projektujemy oraz montujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe dla zakładów przemysłowych. Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów ppoż. w czynnych zakładach, dlatego wiemy jak minimalizować wpływ naszych prac na Twoją produkcję. Znamy branżę drzewną, energetyczną, spożywczą, przetwórstwa odpadów oraz chemiczną i petrochemiczną, dlatego masz gwarancję, że instalacje przeciwpożarowe będą dopasowane do specyfiki Twojego zakładu. Co ważne, działamy w zgodzie z polskimi normami oraz wytycznymi VdS, FM GLOBAL i NFPA.

 • PN-EN
 • VdS
 • FM Global
 • NFPA
 • energetyka
 • branża drzewna
 • branża spożywcza
 • przetwórstwo odpadów
 • chemia i petrochemia
 • dobieramy komponenty instalacji do środowiska pracy
 • mamy doświadczenie w trudnych branżach
 • w tym w środowisku korozyjnym C5M/C5-I 
 • Projektowanie instalacji ppoż. w zgodzie z wymogami ubezpieczycieli

  Zdajemy sobie sprawę, że większość inwestycji związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowej wynika z wymogów, które stawiają zakładom przemysłowym ubezpieczyciele. Jeśli też jesteś w tej sytuacji, zapewne ubezpieczyciel wskazał, zgodnie z jaką normą lub standardem mają być wykonane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najważniejsze dla Ciebie jest to, że niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie.

  Zasada działania instalacji przeciwpożarowych

  Instalacje przeciwpożarowe mają za zadanie wykryć zarzewie ognia oraz zminimalizować skutki pożaru, a tym samym ochronić ludzi oraz mienie. Proste systemy ppoż. składają się z detektorów ognia, detektorów dymu, centrali sterującej oraz ze stałych urządzeń gaśniczych np. siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi. Systemy przeciwpożarowe można podzielić na cztery główne rodzaje, zależnie od stosowanego środka gaśniczego: systemy gaszenia wodą, systemy gaszenia mgłą wodną, systemy gaszenia pianą oraz gaszenie gazem.

  Projektowanie systemów przeciwpożarowych

  Projektujemy instalacje przeciwpożarowe zgodnie z zapisami prawa oraz wymaganiami wytycznych, standardów i norm takich jak: VdS, FM Global, NFPA, PN-EN. Przykładowo, nie zawsze potrzeba montażu systemów przeciwpożarowych wynika wprost z wymogów stawianych przez ubezpieczyciela. Przepisy prawa pozwalają bowiem m. in. powiększyć powierzchnię stref pożarowych, jeśli zostaną zastosowane stałe urządzenia gaśnicze.

  Jeśli jesteś zdecydowany na wdrożenie nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, kolejnym krokiem jest wybór standardu, w którym zostaną one zaprojektowane i zamontowane. Jak wspomnieliśmy, czasem standard jest narzucony np. przez ubezpieczyciela, a czasem możesz wybrać go samodzielnie. Chętnie pomożemy w tym zakresie, jeśli potrzebujesz doradztwa – napisz do nas.

  To właśnie w tych standardach wyszczególnione są wszystkie informacje, zgodnie z którymi wykonujemy obliczenia i projektujemy instalacje przeciwpożarowe. Istotne jest to, że choć we wszystkich standardach wyszczególnione są te same podstawowe parametry, które bierzemy pod uwagę do wykonania projektu, to wartości tych parametrów mogą być dla każdego standardu inne – dlatego tak ważne jest późniejsze rygorystyczne trzymanie się przyjętego standardu. Z tych parametrów przede wszystkim można wymienić:

 • powierzchnię zraszania
 • intensywność zraszania
 • powierzchnię chronioną przez jeden tryskacz / zraszacz
 • czas działania instalacji
 • Zrealizowane projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych

  Instalacja tryskaczowa dla międzynarodowego koncernu produkującego czekoladę

  Zakres zadań: projekty wykonawcze; przyłącza sieci ppoż. i połączenie ich z istniejącą instalacją; instalacje tryskaczowe systemu mokrego i suchego; wzmocnienie konstrukcji hali produkcyjnej oraz magazynu

  Instalacja hydrantowa dla elektrociepłowni

  Zakres zadań: montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej łączącej 11 pionów hydrantowych; montaż stanowisk awaryjnego zasilania głównych pionów hydrantowych; kompleksowa realizacja robót montażowych bez zakłócenia pracy elektrociepłowni, z zachowaniem rygorystycznych standardów BHP

  Instalacja gaszenia pianą dla sortowni odpadów

  Zakres zadań: współpraca z rzeczoznawcą ppoż. ; zabezpieczenie dwóch hal czynnego zakładu przetwarzania odpadów, o łącznej powierzchni 1024 m2; projekt, montaż i uruchomienie instalacji gaśniczej opartej o tzw. działka pianowe; pozyskanie pozwoleń, ekspertyz i odbiorów

  Zbiornik ppoż. i pompownia ppoż. dla elektrociepłowni

  Zakres zadań: projekt, montaż (zastąpienie starej pompowni) i uruchomienie; zbiornik wody ppoż. o pojemności blisko 1000m3; pozyskanie niezbędnych pozwoleń

   Instalacje przeciwpożarowe – oferta

  Są one samoczynnym systemem gaśniczym, który wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie rozpoczyna proces selektywnego gaszenia wodą – tylko tam, gdzie jest pożar.

  Wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. W momencie wykrycia pożaru otwierane są właściwe dla danego obszaru zawory zraszaczy. Woda jest uwalniana w całym obszarze objętym ochroną. eu/instalacje-przeciwpozarowe/instalacje-pianowe/" target="_self">

  Stosujemy je w szczególności dla obiektów wysokiego ryzyka pożarowego, takich jak: zbiorniki paliw, rozpuszczalników oraz innych cieczy łatwopalnych; magazyny tworzyw sztucznych; produktów łatwopalnych i/lub tworzących atmosfery wybuchowe.

  Detekcja
  i Sygnalizacja Pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym. eu/instalacje-przeciwpozarowe/system-gaszenia-iskier/" target="_self">

  Wykrywanie
  i Gaszenie Iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Jak ograniczamy wpływ montażu instalacji ppoż. na pracę zakładu

  Pracujemy w wyznaczonych dniach i godzinach, w nocy lub weekendy. Działania planujemy we współpracy z utrzymaniem ruchu i produkcją. Wszystko po to, aby wyeliminować lub ograniczyć do minimum wpływ montażu instalacji przeciwpożarowych na ciągłość produkcji. Dla ekip montażowych najłatwiej byłoby wejść na obiekt, wyłączyć z produkcji poszczególne instalacje i spokojnie wykonać swoją robotę. Tylko, że dla Twojego zakładu, każda godzina przestoju to realny koszt. Dla nas to oczywiste.

  SPRAWNY, BEZPIECZNY MONTAŻ BEZ WPŁYWU NA PRODUKCJĘ

  Eliminujemy / ograniczamy do minimum przestoje produkcyjne

  Ściśle koordynujemy montaż z planowaniem produkcji i UR

  Ustalamy, co przywieziemy na teren zakładu np. zwyżki/rusztowania/alpinistów

  Przestrzegamy wszystkich wewnętrznych procedur Twojego zakładu

  Jeśli to konieczne pracujemy także w nocy, czy w weekendy

  Poruszamy się i pracujemy tylko w udostępnionych nam strefach

  Przed montażem zabezpieczamy Twoje maszyny i urządzenia

  Po montażu sprzątamy i umożliwiamy szybki powrót produkcji

  Prace montażowe instalacji ppoż. bezpieczne dla urządzeń i infrastruktury

  Bezpieczeństwo posiadanej przez inwestora infrastruktury, parku maszynowego, czy poszczególnych urządzeń jest dla nas priorytetem. Jesteśmy świadomi, że w przypadku modernizacji instalacji przeciwpożarowej na czynnym obiekcie, ewentualne uszkodzenie technologii może mieć krytyczny wpływ na ciągłość produkcji.

  Uzgadniamy zakres prac z inwestorem

  Dokładnie zapoznajemy się z wytycznymi dot. bezpieczeństwa

  Zabezpieczamy stanowisko pracy

  Przykrywamy maszyny i urządzenia

  PODCZAS PRAC I PO MONTAŻU

  Poruszamy się z zachowaniem najwyższej ostrożności

  Dbamy o to, aby nic nie uszkodzić

  Dokładnie sprzątamy stanowisko po montażu

  Umożliwiamy błyskawiczne przywrócenie produkcji

  Dlaczego wybierają nas klienci?

  Czym jeszcze różni się modernizacja instalacji ppoż na czynnym zakładzie od inwestycji na nowo powstających budynkach? Są to przede wszystkim konieczne do zachowania wszelkie wymogi związane z wewnętrznymi procedurami inwestora na terenie budynku produkcyjnego, czy całego zakładu. Nasi kierownicy budowy, a także monterzy są przyzwyczajeni do skrupulatnych procedur bezpieczeństwa, ważenia aut na wjeździe i wyjeździe z zakładu, konieczności posiadania wszystkich niezbędnych przepustek i regularnego kontaktu z przedstawicielami inwestora, wymogów zachowania higieny zwłaszcza przy produkcji spożywczej, czy posiadania ważnej książeczki SANEPID również w branży spożywczej.

  Doradzamy jak przygotować zakład do rozpoczęcia prac

  Zdajemy sobie sprawę, że dla Ciebie taka modernizacja instalacji ppoż to również wyzwanie. Jest wielce prawdopodobne, że od budowy hal produkcyjnych, czy magazynu niedokonywane były żadne zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym służymy także doradztwem na bazie naszych wcześniejszych realizacji, dotyczącym tego, jak przygotować zakład produkcyjny oraz załogę do takich prac. Jesteśmy w każdej chwili do twojej dyspozycji, po to, abyś miał zawsze poczucie, że wszystko przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, bez wpływu na procesy produkcji i magazynowania. eu/wp-content/uploads/2022/11/doradzimy-jak-przygotowac-zaklad-do-inwestycji-w-zabezpieczenia-przeciwpozarowe. jpg" alt="doradzimy jak przygotować zakład do inwestycji w zabezpieczenia przeciwpożarowe" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www. eu/wp-content/uploads/2022/11/doradzimy-jak-przygotowac-zaklad-do-inwestycji-w-zabezpieczenia-przeciwpozarowe-300x150. eu/wp-content/uploads/2022/11/doradzimy-jak-przygotowac-zaklad-do-inwestycji-w-zabezpieczenia-przeciwpozarowe-600x300. eu/wp-content/uploads/2022/10/3-wykonanie-instalacji-oswietleniowej-75x75. png" width="75" height="75" alt="3 - wykonanie instalacji oświetleniowej" title="3 - wykonanie instalacji oświetleniowej" data-old-src="//www. png"/>

  Działamy we wszystkich standardach i normach

  Z naszego doświadczenia wynika, że większość inwestycji związanych z modernizacją systemów i instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się po audycie ubezpieczyciela. Wymagania, które stawia firma ubezpieczeniowa, dotyczące inwestycji w zabezpieczenia przeciwpożarowe, zwykle wprost informują o normach i/lub standardach, zgodnie z którymi mają być zaprojektowane i wykonane wymagane rozwiązania. Mogą to być wymagania wyszczególnione w normie PN-EN, lub standardach Vds, FM Global czy NFPA. Niezależnie jakie wymagania nakreślił Tobie ubezpieczyciel, spełnimy je wszystkie. eu/wp-content/uploads/2022/11/normy-i-standardy-zabezpieczen-ppoz. jpg" alt="normy i standardy zabezpieczeń ppoż" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www. eu/wp-content/uploads/2022/11/normy-i-standardy-zabezpieczen-ppoz-300x150. eu/wp-content/uploads/2022/11/normy-i-standardy-zabezpieczen-ppoz-600x300. jpg 600w"/>

  Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków produkcyjnych w ciągłej eksploatacji – najczęściej zadawane pytania

  Ubezpieczyciel wymaga ode mnie zamontowania stałego urządzenia gaśniczego (instalacji tryskaczowej, zraszaczowej lub pianowej), co powinienem zrobić?

  Sprawdź najpierw dokumenty. Zorientuj się, czy posiadasz aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, w której są zawarte informacje zgodne ze stanem faktycznym co do poszczególnych budynków i ich aktualnego przeznaczenia produkcyjnego. Jeśli instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest nieaktualna, skontaktuj się ze swoim rzeczoznawcą ppoż. celem aktualizacji. Jednocześnie skontaktuj się z nami, aby omówić wstępne założenia, jakie przedstawił ubezpieczyciel i porozmawiać o tym jak taki projekt może wyglądać od strony dostawy i montażu instalacji przeciwpożarowych.

  Nie jestem w stanie wyłączyć z użytkowania całej hali produkcyjnej na czas prowadzenia prac montażowych – co w takim przypadku?

  Spokojnie. Mamy doświadczenie w tego typu projektach. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia koordynacja naszej pracy z utrzymaniem ruchu i planowaniem produkcji. Nasi kierownicy i monterzy są niczym himalaiści – czekają na „okno pogodowe”, czyli zgodę na wejście na określoną strefę, żeby wykonać prace, po to, aby móc przystąpić do ataku szczytowego, czyli ostatecznego sukcesu projektu. Czasem dzieje się to za dnia, czasem w nocy. Niekiedy możemy pracować przez cały dzień, innym razem tylko przez 2 godziny danego dnia. Jesteśmy przyzwyczajeni do tej zmienności i umiemy planować pracę przy tego typu specyfice prowadzenia robót.

  Jak będziecie prowadzić prace, kiedy wokół są moje maszyny i całe linie technologiczne?

  Rozbudowany park maszynowy może być wart wiele milionów złotych. Nie bez przyczyny kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa staje się przy takich projektach doświadczenie. Po udostępnieniu nam określonej strefy prac, w pierwszej kolejności zabezpieczamy wszystkie funkcjonujące tam maszyny i urządzenia. Nasi pracownicy są wyczuleni na to, aby podczas przemieszczania się nie wykonywać takich działań, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia Twojego mienia. Po skończonej pracy dokładnie sprzątamy i przywracamy strefę do stanu zastanego przez nas przy udostepnieniu.

  Jak organizacyjnie mam przygotować się na współpracę z Wami?

  Działania związane z modernizacją instalacji przeciwpożarowej nie są częste. Być może w twoim zakładzie nie było takich prac od czasu budowy zakładu. Możesz więc nie mieć wypracowanych procedur. Na bazie naszym doświadczeniu z poprzednich projektów doradzimy Ci jakie działania warto wykonać pod kątem organizacyjnym, aby nasza współpraca przebiegała bezproblemowo.

  Prowadzę produkcję spożywczą, czy stosujecie się do procedur związanych z bezpieczeństwem żywności?

  Oczywiście. W branży spożywczej zrealizowaliśmy sporo projektów dzięki czemu posiadamy w tym obszarze naprawdę duże doświadczenie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zachowania standardów higienicznych, posiadania ważnych badań SANEPID. Rozumiemy rygorystyczne wymogi, które mogą być narzucone przez inwestora w celu ochrony wytwarzanych produktów przed zanieczyszczeniem. Stosujemy się do wszystkich wymogów, które przedstawi inwestor.

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  241607805 (January 2010)
  All about the
  Use & Care
  of your Compact Refrigerator
  TABLE OF CONTENTS
  Important Safety Instructions................................. 2
  Features............................................................... 5
  Installation........................................................... 4
  Care and Cleaning................................................ 6
  Energy Saving Tips................................................ 4
  Before you Call..................................

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  SERIAL/MODEL #’S - IMpORtAnt SAfEty InStRIO uct S n Read and Save These Instructions WARnInG This Owner’s Guide provides specific operating instructions for your model. Use your refrigerator only Please read all instructions before using this as instructed in this guide. These instructions are not refrigerator. meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be Definitions practiced when installing, operating, and maintaining any Th
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  IMpORtAnt SAfEty InSR t IO uct S n WARI n nG WARnInG Child Safety Electrical Information • The refrigerator must be plugged into its • Destroy carton, plastic bags, and any exterior own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, wrapping material immediately after the wine AC only electrical outlet. The power cord of cooler is unpacked. Children should never use the appliance is equipped with a three-prong these items to play. Cartons covered with rugs, grounding plug for your protection against
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  InStALLAtIOn ENERGY SAVING TIPS This Use & Care Guide provides general operating Cleaning instructions for your model. Use the refrigerator only as • Wash any removable parts of the rrefrigerator instructed in this Use & Care Guide. Before starting the interior, and exterior with mild detergent and warm refrigerator, follow these important first steps. water. Wipe dry. Do not use harsh cleaners on these surfaces. Location • Do not use razor blades or other sharp instruments, • Choose a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  2 3 tEMpERAtuRE cOntROLS EA f RES tu Cool Down Period For best performance, allow 4 hours for the refrigerator to cool down completely. The refrigerator will run 4 continuously for the first several hours. Temperature Control Cold Control (some models) The temperature control is located inside the refrigerator and in the freezer compartment on some models. The temperature is factory preset to provide satisfactory food storage temperatures. However, the temperature control is adjustable to
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  fEAtuRES cARE AD n cLEAnInG during the defrost cycle. Do not leave unattended. 3. After defrosting is complete, empty and wipe down the drip tray, as well as the interior of the refrigerator. You may now reset the refrigerator to the desired temperature and put the food back in. Cleaning the Inside Wash inside surfaces of the refrigerator with a solution of two tablespoons of baking soda in one quart (1. 136 litres) warm water. Rinse and dry. Wring excess water out of the sponge or clo
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  BEORE f yOu cALL 1-800-944-9044 (United States) Visit our web site at www. frigidaire. com. 1-800-265-8352 (Canada) pROBLEM A c SE u ORRE c IO ct n REfRIGERAtOR OpERAIO t n Refrigerator does not • Refrigerator is plugged into a • Use another circuit. If you are unsure about the outlet, run. circuit that has a ground fault have it checked by a certified technician. interrupt. • Temperature control is in the • See Setting the Temperature Control section. OFF position. • Refrigerator may not be • E
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  BEFORE YOu CALL (continued) pROBLEM cASE u ORRE c IO ct n SOuND AND NOISE (continued) Longer sound levels • Refrigerator operates at higher • This is normal. Sound will level off or disappear as Refrig- when compressor pressures during the start of the erator continues to run. comes on. ON cycle. Fan runs when room • Exterior thermostat has acti- • This is normal. temperature is below vated the heater or fan. 45°. Popping or cracking • Metal parts undergo expansion • This is normal. Sound will
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  MAjOR AppLIAncE WARRAnty Major Appliance Warranty Information Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions. Exclusions This warranty does not cover the following: 1. Products with original serial

  Uruchomienie Gaszenie Frigidaire Ffph31m6lm

  Bezpośredni link do pobrania Uruchomienie Gaszenie Frigidaire Ffph31m6lm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uruchomienie Gaszenie Frigidaire Ffph31m6lm